|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Про Університет / Факультети / Факультет післядипломної освіти

Факультет післядипломної освіти

Електронна адреса Друкувати PDF

О.Січкоріз


АДРЕСА

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69,
тел. +38 (032) 276-93-74
79010, м. Львів, вул. Мечникова, 10,
тел. +38 (032) 275-49-56

Інтернатура: +38 (032) 275-53-96

 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду  


ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ
Січкоріз Орест Євгенович
кандидат медичних наук, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб

 

 

ЗАСТУПНИКИ ДЕКАНА

 • Коцай Богдан Романович, к.м.н., доц. кафедри педіатрії і неонатології ФПДО
 • Томків Василь Михайлович, к.м.н., доц. кафедри інфекційних хвороб

ПЕРСОНАЛ ДЕКАНАТУ

 

Інспектори: Баландюх Г.Я., Баландюх Н.Я., Ільницька І.Е., Козяк К.Я., Колач Т.С., Стебницька І.К., Стець Н.Є., Чернецька А.П., Юзвак Г.В.

 

До складу факультету входять: 

 1. Кафедра акушерства, гінекології та перинатології ФПДО
 2. Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії ФПДО
 3. Кафедра гематології і трансфузіології ФПДО
 4. Кафедра клінічної лабораторної діагностики ФПДО
 5. Кафедра медичної інформатики ФПДО
 6. Кафедра медичного права ФПДО
 7. Кафедра невропатології і нейрохірургії ФПДО
 8. Кафедра онкології і радіології ФПДО
 9. Кафедра організації і економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки ФПДО
 10. Кафедра організації і управління охороною здоров'я ФПДО
 11. Кафедра офтальмології ФПДО
 12. Кафедра педіатрії і неонатології ФПДО
 13. Кафедра психіатрії і психотерапії ФПДО
 14. Кафедра променевої діагностики ФПДО
 15. Кафедра реабілітації та нетрадиційної медицини ФПДО
 16. Кафедра сімейної медицини ФПДО
 17. Кафедра терапевтичної стоматології ФПДО
 18. Кафедра терапії №1 та медичної діагностики ФПДО
 19. Кафедра урології ФПДО
 20. Кафедра фармацевтичної хімії ФПДО
 21. Кафедра хірургії та ендоскопії ФПДО
 22. Кафедра хірургічної і ортопедичної стоматології ФПДО 

Факультет післядипломної освіти організований у 1955 році. Сьогодні за структурою й об'ємом роботи факультет посідає третє місце серед установ післядипломної освіти після Київської та Харківської медичних академій післядипломної освіти. Він має у своєму складі три підрозділи: інтернатуру (первинну спеціалізацію), підрозділ підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців і госпрозрахунковий відділ. На факультеті функціонують 23 кафедри та 14 курсів з філіями: 6 кафедр мають філії у м. Луцьку; кафедра реабілітації та нетрадиційної медицини має філію у м. Трускавці. Кафедри розташовані на базі клінік 8 обласних, 9 міських клінічних багатопрофільних і спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів та 4 регіональних медичних центрів м. Львова, клінічної лікарні Львівської залізниці, 5 обласних і міських клінічних лікарень м. Луцька, 2 санаторіїв і бальнеологічної лікарні м. Трускавця.

 

На факультеті працюють 38 професорів і докторів наук та 196 кандидатів наук, у тому числі 118 доцентів. Серед професорсько викладацького складу факультету є 2 Заслужені діячі науки і техніки, три Заслужені працівники вищої школи, 2 дійсні члени Академії наук вищої школи, 5 дійсних членів інших галузевих академій, 6 заслужених лікарів України.

Основними завданнями факультету в галузі освітньої діяльності є:

 • первинна спеціалізація випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти ІІІ–IV рівнів акредитації в інтернатурі;
 • отримання лікарем або провізором освітньокваліфікаційного рівня фахівця магістра медицини (фармації) під час проходження інтернатури з певної спеціалізації;
 • перепідготовка лікаря (провізора) — спеціаліста з присудженням йому звання лікаря (провізора) — спеціаліста з другої спеціальності (вторинна спеціалізація);
 • підвищення кваліфікації лікарів (провізорів) шляхом проведення циклів тематичного удосконалення та передатестаційних циклів;
 • стажування лікарів (провізорів), які мали перерву в своїй прак тичній діяльності або своєчасно не пройшли атестацію;
 • надання допомоги органам і закладам охорони здоров'я у здійсненні заходів з безперервної післядипломної освіти.

Первинна спеціалізація в інтернатурі здійснюється за 25 спеціальностями, підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців — за 73 спеціальностями. Контингент слухачів на всіх циклах навчання у 2005 році склав 9582 особи, у тому числі в інтернатурі — 1084, на циклах спеціалізації (перепідготовки) — 556, на циклах тематичного вдосконалення — 1935, на пе редатестаційних циклах — 4942, на стажуванні — 152 особи.

 

Упродовж 2000–2005 рр. кафедри факультету за завданням МОЗ України підготували 17 уніфікованих навчальних планів і програм та атестаційних тестових програм із 5 спеціальностей.

 

Кафедрами і курсами факультету проведена значна робота з розробки та видання навчальнометодичних матеріалів для інтернів і курсантів. Упродовж 2000–2005 рр. на факультеті підготовлено та видано: підручників — 14, навчальних посібників — 64, терміно логічних словників — 6; 90 методичних вказівок до лекційних курсів, методичних розробок до практичних і семінарських занять, з них з грифом ЦМК МОЗ України — 26.

 

Кафедри факультету охоплюють 17 спеціальностей медицини та фармації. 14 кафедр мають свої науковопедагогічні школи, якими підготовлено 58 докторів і 268 кандидатів наук.

 

Упродовж 2000–2005 рр. на факультеті було захищено 9 докторських дисертацій. Аспірантами захищено 21 кандидатських дисертацій, працівниками кафедр факультету — 24, здобувачами та практичними лікарями — 6. За цей же період підготовано 39 спеціалістів за освітньокваліфікаційним рівнем "магістра медицини/фармації".

 

За результатами науководослідницьких робіт упродовж 2000–2005 рр. кафедрами запропоновано 86 методів діагностики, 94 методи лікування та 35 методи профілактики різних хвороб. Отримано 45 патент і ліцензій на винаходи. За три роки видано 33 монографій (12 з них з грифом МОЗ України). У наукових журналах і збірниках опубліковано близько 450 статей та 600 тез наукових робіт, у тому числі у закордонних виданнях відповідно 58 і 146.

 

Колективи кафедр співпрацюють із зарубіжними партнерами. Членами Європейських або Міжнародних асоціацій або товариств та їх виконавчих комітетів є 22 науково-педагогічних працівників факультету.

Напрямки та спеціальності післядипломної освіти 

 

- 1.doc
- 2.doc
Інтернатура

Одноразова матеріальна допомога

 

-->