|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Кафедра епідеміології

Електронна адреса Друкувати PDF

 

АДРЕСА

79005, м. Львів, вул. Зелена, 12
тел. +38 (032) 276 28 35
факс +38 (032) 272 73 87
e-mail:

 
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Виноград Наталія Олексіївна – доктор медичних наук, професор; експерт ВООЗ з реагування на біологічні загрози, декан Східноєвропейського відділення Суперкурсу ВООЗ, радник Міністра з питань біологічної безпеки МНС України, член ЦМК МОЗ України, член Оперативного штабу МОЗ України, член двох спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій Д 26.003.01 та Д 26.614-2, член обласної атестаційної комісії, член редколегій 5 наукових журналів.

ШТАТ КАФЕДРИ

  • Василишин Зоряна Петрівна - к. мед. н., доцент, відповідальна за навчально-методичну роботу зі слухачами ФПДО та інтернами, помічник проректора з лікувальної роботи ЛНМУ імені Данила Галицького з протиепідемічних питань.
  • Козак Людмила Петрівна – к. мед. н., доцент, відповідальна за навчально-методичну роботу зі студентами.
  • Байдалка Ірина Дмитрівна – к. мед. н., доцент кафедри відповідальна за роботу студентського наукового гуртка.
  • Шуль Уляна Андріївна – асистент кафедри, відповідальна за наукову роботу кафедри та за роботу з питань цивільного захисту населення.
  • Лабойко Володимир Володимирович – асистент кафедри, відповідальний за гуманітарну освіту та виховання.
  • Сидор Людмила Микитівна – старший лаборант кафедри.
  • Кондрашова Лариса Михайлівна – лаборант кафедри.
  • Юсюк Любов Василівна – лаборант кафедри.
  • Савченко Марія Петрівна – технічний робітник.

КОРОТКА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра епідеміології Львівського державного медичного інституту була організована в травні 1956 року при санітарно-гігієнічному факультеті.
 До цього часу існував курс епідеміології для студентів лікувального факультету при кафедрі інфекційних хвороб. Співпрацівники кафедри викладали епідеміологію з паразитологією і дезінфекційною справою на санітарно-гіґієнічному факультеті, курс епідеміології на лікувальному і педіатричному факультетах, курс військової епідеміології на всіх факультетах. Штат кафедри складав 10 осіб: керівник, 5 асистентів, ст. лаборант, 2 середні лаборанти, препаратор. У такому складі кафедра працювала до 1963 року. Закриття санітарно-гігієнічного факультету в 1963 році призвело до скорочення штату кафедри, відновлення санітарно-гігієнічного факультету в 1972 році знову відновили і штат кафедри.
    Засновником кафедри та її керівником до червня 1974 року був проф. М.Романов. Від вересня 1974 до квітня 1976 року кафедроюм керував проф. О.Ухов, з квітня 1976 по червень 1990 р. - проф. Д.Фомін.
Від вересня 1990 року кафедру очолила доцент Л.Шевченко, а з січня 1996 р. – професор, д. мед. н. Н.О.Виноград.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

1. На кафедрі епідеміології студентами вивчається навчальна дисципліна «Епідеміологія та біобезпека» та курс за вибором «Медичні аспекти біоетики та біобезпеки».

Навчальну дисципліну «Епідеміологія та біобезпека» вивчають:

• вітчизняні студенти 4 курсу стоматологічного факультету (спеціальність «Стоматологія» – 7.12010005);

• чужоземні студенти 4 курсу стоматологічного факультету (україномовні, російськомовні та англомовні, спеціальність «Стоматологія» – 7.12010005);

• вітчизняні студенти 5 курсу медичного факультету (спеціальностей «Лікувальна справа» – 7.12010001, «Педіатрія» – 7.12010002, «Медико-профілактична справа» – 7.12010003);

• чужоземні студенти 5 курсу медичного факультету (україномовні, російськомовні та англомовні) – спеціальність «Лікувальна справа» – 7.12010001.

Курс за вибором «Медичні аспекти біоетики та біобезпеки» вивчають вітчизняні студенти 6 курсу медичного факультету усіх спеціальностей.


2. На кафедрі епідеміології проводиться навчання лікарів-слухачів циклів ФПДО:

• ПАЦ «Епідеміологія»,

• ПАЦ «Паразитологія»,

• ПАЦ «Дезінфекційна справа»,

• Спеціалізація «Епідеміологія»,

• Спеціалізація «Паразитологія»,

• Спеціалізація «Дезінфекційна справа»,

• Інтернатури «Епідеміологія»,

• Інтернатури «Загальна практика – сімейна медицина» - суміжна дисципліна «Епідеміологія»,

• Інтернатури «Лабораторна діагностика» - суміжна дисципліна «Епідеміологія»,

• Інтернатури «Інфекційні хвороби» - суміжна дисципліна «Епідеміологія»,

• Інтернатури «Загальна гігієна» - суміжна дисципліна «Епідеміологія»,

• ТУ «Кров’яні інфекції»,

• ТУ «Актуальні проблеми крайової епідеміології та паразитології»,

• ТУ «Основи добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію».