|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Кафедра загальної хірургії

Електронна адреса Друкувати PDF

АДРЕСА

79059, м.Львів, вул.І.Миколайчука, 9,
Комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги (2 хірургічне відділення)
тел.: 258-74-86, факс: 291-72-31
е-mail:

КЛІНІЧНІ БАЗИ

Комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги,
2 хірургічне відділення, Львів, вул.Миколайчука, 9 (основна клінічна база);
Клінічна лікарня ДТГО "Львівська залізниця",
хірургічне відділення, Львів, вул.Огієнка, 5

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
Андрющенко Віктор Петрович – доктор медичних наук, професор

ЗАВУЧ КАФЕДРИ – Бідюк Дарій Мартинович, кандидат медичних наук, доцент

ШТАТ КАФЕДРИ

клінічна база - Комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги:

к.м.н., доц. Бідюк Д.М.; к.м.н., доц. Лисюк Ю.С.; к.м.н., доц. Куновський В.В.; к.м.н., доц. Кушта Ю.Ф.; к.м.н. доц. Ковешніков О.В.; к.м.н., доц. Магльований В.А.; к.м.н., доц. Барвінська А.С.; к.м.н., доц. Мельников В.А.; к.м.н., доц. Матвійчук О.Б.; к.м.н., асист. Когут Р.Л.; к.м.н., асист. Яремкевич Р.В.

клінічна база - Клінічна лікарня ДТГО "Львівська залізниця":

 к.м.н., доц. Кордоба Б.М.; к.м.н., доц. Ващук В.В.; к.м.н., доц. Кирик Т.П.; к.м.н., асист. Кушнірчук М.І.

 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА КАФЕДРИ

На кафедрі навчаються студенти

  • 2 курсу медичного факультету
  • 3 курсу медичного факультету
  • 2 курсу стоматологічного факультету
  • 3 курсу стоматологічного факультету
  • 2 курсу фармацевтичного факультету (спеціальності - “фармація”, “клінічна фармація”)  

Студентам викладаються дисципліни:

  • 2 курс медичного факультету – "Догляд за хворим у хірургічному стаціонарі"
  • 3 курс медичного факультету – "Загальна хірургія з анестезіологією та доглядом за хворими"
  • 2 курс стоматологічного факультету – "Загальна хірургія з доглядом за хворими"
  • 3 курс стоматологічного факультету – "Хірургія"
  • 2 курс фармацевтичного факультету – "Перша долікарська допомога"  

Кафедра загальної хірургії є опорною кафедрою вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів III-IV рівнів акредитації МОЗ України з підготовки провізорів за спеціальностями "Фармація", "Клінічна фармація" з навчальної дисципліни "Перша долікарська допомога".

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Темою науково-дослідної роботи кафедри є: "Розробити діагностичну та сучасну хірургічну тактику лікування хворих на гострий панкреатит та гнійно-некротичні ураження м’яких тканин  різної топографо- анатомічної локалізації на підставі оцінки етіологічних, морфологічних, патогенетичних та клінічних особливостей даних видів патології" (УДК:616.37-002-036.11+616-002.3/.4-031.8)-02-091-092-036-07-089).

Мета роботи: Планується вивчити особливості клінічного перебігу запальних і гнійно-некротичних видів патології (гострий панкреатит, парапанкреатит /параколіт, некротизуючий фасциїт, гангрена Фурньє, діабетична стопа), опрацювати принципи діагностики, медикаментозної терапії та хірургічної тактики з використанням мінімально інвазивних та класичних операційних технологій.

Термін виконання: 2015-2019 роки

Відповідальний за наукову роботу кафедри – к.м.н., доцент Куновський В.В. 

ЛІКУВАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Лікувально-консультативна робота проводиться на базі клініки загальної хірургії (2 хірургічний відділ Комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова), хірургічного відділення Клінічної лікарні львівської залізниці, центру термічної травми і пластичної хірургії Комунальної 8-ї міської клінічної лікарні.
Відповідальний за лікувальну роботу кафедри – к.м.н., доцент Лисюк Ю.С.
Клінічними базами кафедри є міські науково-практичні Центри з лікування хворих на гострий панкреатит і гнійно-септикологічну патологію та обласний центр термічної травми і пластичної хірургії.

У розпорядженні кафедри є відеолапароскопічне обладнання для діагностики та хірургічного лікування гострих захворювань органів біліарного тракту, підшлункової залози та їх ускладнень. На кафедрі розпрацьовуються методи інтервенційної ультрасонографії, міні-інвазивних ендоскопічних технологій, як компонентів лікувальних програм при гострих захворюваннях органів черевної порожнини.

Запроваджуються сучасні методики реконструктивних пластичних операцій у т.ч., із використанням мікрохірургічної техніки.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Монографії

Герич І.Д. Герич Дионізій Іванович: сто випадків з практики районного хірурга. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2011. – 248 с. 

Перитоніт – одвічна проблема невідкладної хірургії /Монографія/ За ред. В.П.Польового, В.В.Бойко, Р.І.Сидорчука/ Авторський колектив Польовий В.П., Бойко В.В., Сидорчук Р.І., Кулачек Ф.Г., Замятін П.М., Шапринський В.О., Каніковський О.С., Хіміч С.Д., Герич І.Д. та ін. – Чернівці: Медуніверситет. – 2012. – 376 с. 

Підручники

Перша долікарська допомога: підручник/ В.П. Андрющенко, Ю.Ф. Кушта, Д.В. Андрющенко. – Львів, 2011. – с.344. 

Общая хирургия: підручник /М.Д.Желіба, С.Д.Хіміч, І.Д. Герич і ін.: за ред.. професорів М.Д.Желіби, С.Д.Хіміча.-К.: ВСВ “Медицина”, 2011.-  с.488. Упродовж останнього року працівниками кафедри загальної хірургії опубліковано: