|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Кафедра інфекційних хвороб

Електронна адреса Друкувати PDF

 

АДРЕСА

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 54
тел. +380(32) 2755406, 2769220, 2786352
e-mail:

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ – доктор медичних наук, професор Зінчук Олександр Миколайович

 

ЗАВУЧ КАФЕДРИ – к.мед.н., доц. Грицко Роман Юліанович

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ЛІКУВАЛЬНУ РОБОТУ – к.мед.н., доц. Крижанська Марина Олександрівна

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВИХОВНУ РОБОТУ –  к.мед.н., доц. Адамович Олександр Петрович

ШТАТ КАФЕДРИ

 • ГЕРАСУН Борис Абрамович – д.мед.н., професор;
 • АДАМОВИЧ Олександр Петрович – к.мед.н., доцент;
 • ВОРОЖБИТ Ольга Богданівна – к.мед.н., доцент;
 • ГЕРАСУН Олександр Борисович – к.мед.н., доцент;
 • ГРИЦКО Роман Юліанович – к.мед.н., доцент;
 • КІСЕЛИК Ігор Олексійович – к.мед.н., доцент;
 • КОНДРО Мар’яна Миронівна – к.мед.н., доцент;
 • КРИЖАНСЬКА Марина Олександрівна – к.мед.н., доцент;
 • ЗАДОРОЖНИЙ Андрій Михайлович – к.мед.н, асистент;
 • ЗУБАЧ Олена Олександрівна – к.мед.н., асистент;
 • ПРИКУДА Надія Михайлівна – асистент;
 • ТЕЛЕГІНА Тетяна Вікторівна – асистент;

НАВЧАЛЬНА РОБОТА КАФЕДРИ 

Заняття на кафедрі проводяться: 

 • Українською мовою
 • Англійською мовою
 • Російською мовою 

Дисципліни:

Студенти 

 • „Інфекційні хвороби” – для студентів 5 та 6 курсів медичного факультету, для студентів 4 курсу стоматологічного факультету; 

Елективні курси: 

 • „Актуальні питання інфекційних хвороб” – для студентів 6 курсу медичного факультету;
 • „Тропічна медицина” – для студентів 6 курсу медичного факультету;
 • „Проблеми ВІЛ-інфекції” – для студентів 4 курсу стоматологічного факультету. 

Факультет післядипломної освіти: 

 • „Інфекційні хвороби” – первинна спеціалізація (інтернатура)
 • „Інфекційні хвороби” – спеціалізація
 • „Інфекційні хвороби” – передатестаційний цикл для лікарів-інфекціоністів
 • „Вірусні гепатити” – цикл тематичного удосконалення для лікарів терапевтичних та хірургічних спеціальностей 

Суміжні дисципліни по ФПДО: 

 • „Інфекційні хвороби” – для інтернів всіх спеціальностей
 • „Інфекційні хвороби” – для циклів спеціалізації з терапевтичних та хірургічних спеціальностей та стоматологів
 • „Особливо-небезпечні інфекційні хвороби” – для інтернів всіх спеціальностей
 • „Особливо-небезпечні інфекційні хвороби” – для циклів спеціалізації всіх спеціальностей
 • „Проблеми вірусних гепатитів та ВІЛ-інфекції” – для передатестаційних циклів всіх спеціальностей
 • „Проблеми вірусних гепатитів та ВІЛ-інфекції” – для інтернів всіх спеціальностей 


НАУКОВА РОБОТА

Наукові напрямки:

 • клініко-епідеміологічні особливості Лайм-бореліозу в західному регіоні України
 • етіологія, імунопатогенез, клініка та лікування вірусних гепатитів. Для реалізації наукових планів створено Антигепатитний Фонд ім.С.П.Боткіна
 • гострий та хронічний токсоплазмоз: клініка та діагностика. Хронічний набутий токсоплазмоз з ураженням ЦНС, зокрема з переважанням проявів дієнцефального синдрому
 • патогенез, клініка та діагностика лептоспірозу
 • проблема перинатальної передачі інфекційних хвороб
 • корекція імунодефіцитних станів при інфекційних хворобах

Основні методи досліджень:

 • клініко-епідеміологічний метод
 • вивчення клітинного та гуморального імунітету інфекційних хвороб, в т.ч. специфічної реактивності імуноцитів до антигенів збудника (різні варіанти розеткоутворення, гальмування міграції лейкоцитів, бласттрансформація лімфоцитів)
 • імуноферментний аналіз, полімеразна ланцюгова реакція
 • для оптимізації наукових досліджень та детального аналізу клінічних та лабораторних даних створено комп'ютерну базу даних "Електронний архів", яка складається з трьох програмних модулів – "HEPATITIS", "BORRELIOSIS" та "LEPTOSPIROSIS".

Основне обладнання:

 • обладнання для імуноферментного аналізу
 • обладнання для різноманітних імунологічних досліджень
 • обладнана для полімеразної ланцюгової реакції

Найближчі наукові плани:

 • вивчення значення недіагностованих безеритемних форм Лайм-бореліозу у виникненні деяких неврологічних і кардіологічних синдромів
 • розробка методів попередження перинатальної передачі вірусних гепатитів
 • дослідження нових ефективніших харчових імуномодуляторів
 • поглиблене вивчення гепатитів F та G в західному регіоні України
 • створення банку сироваток крові хворих з недиференційованим вірусним гепатитом, вивчення гепатитів ні А-ні G
 • розробка методів корекції автоімунних процесів при хворобах печінки
 • вивчення діагностичного значення PCR в діагностиці токсоплазмозу

ЛІКУВАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА
Кафедра інфекційних хвороб базується в Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні м. Львова. Кількість ліжок базових відділень – 270.
Хоча клінічна база є спільною також і для кафедри дитячих інфекцій, викладачі кафедри інфекційних хвороб не розділяють хворих за віковим принципом і ведуть прийом, чергують по лікарні та консультують хворих у всіх відділах. В діагностично важких випадках консультації здійснюються вже в приймальному відділенні лікарні.

З метою підвищення відповідальності за якість консультативної, систематичної діагностичної та протиепідемічної роботи в стаціонарі:
За кожним доцентом закріплено відділ лікарні де він очолює лікувально-діагностичну роботу, проводить первинний огляд хворих, які щойно поступили, в подальшому повторно оглядає важких хворих, тоді ж проводиться корекція діагностичних заходів та лікування.
При потребі, під час перебування хворого в стаціонарі діагностичні проблеми вирішують шляхом скликання внутрішніх та міжкафедральних консиліумів, особливо, коли вони стосуються суміжних і непрофільних ситуацій. Проводить консиліум зав. кафедри або професор кафедри. Складні діагностичні і терапевтичні питання виносяться на колективне обговорення на загальнолікарських обходах, клінічних розборах, клінічних конференціях, засіданнях товариства інфекціоністів тощо. При потребі використовуються можливості допоміжних методів діагностики (УЗД, КТ, МРТ, імунологічні обстеження у діагностичному центрі).

Професори кафедри у базовій лікарні і філіях систематично проводять загальнолікарняні обходи з обговоренням і вирішенням конкретних особливо складних для діагностики випадків, необхідних змін терапевтичної тактики щодо важких хворих.
Систематично згідно плану-графіку проводяться клінічні розбори хворих, аналіз причин летальності на патанатомічних конференціях (веде зав. кафедрою професор О.М. Зінчук) та засідання обласного товариства інфекціоністів.
Асистенти кафедри працюють в різних відділах лікарні і ведуть по 4-5 хворих, чергують по лікарні 24 години в місяць.
Кафедрою забезпечується консультативне обслуговування хворих у всіх відділах обласної клінічної лікарні та у всіх клінічних базах університету м. Львова. В лікувальних закладах Львівської області консультації хворих забезпечуються висококваліфікованими викладачами кафедри які чергують по відділенню екстреної та невідкладної допомоги ОКЛ.

Для покращання діагностики, ефективності та контролю лікування колектив кафедри не тільки опрацьовує нові методи діагностики, але проводить імунологічні обстеження хворих з інших лікарень та вагітних на маркери вірусних гепатитів, систематично, протягом багатьох років, проводить диспансерне спостереження HBsAg-позитивних вагітних та їх дітей. Диспансеризацією охоплені також інші групи реконвалесцентів після перенесеного вірусних гепатитів В, С, Д та інших. Одним з видів допомоги з лікувальної роботи є проведення складних лабораторних досліджень, зокрема визначення ДНК вірусу гепатиту В та РНК вірусу гепатиту С в лабораторії генної діагностики кафедри. Крім того, для хворих обласної інфекційної лікарні, військового госпіталю, обласної клінічної лікарні та інших стаціонарів міста виконуються дослідження на маркери гепатиту В (HВsAg, анти-HBs, HBeAg, анти-HBe) та гепатиту С (анти-HCV загальні, анти-HCV IgM та “спектр антитіл” до HCV), а також на Лайм-бореліоз і токсоплазмоз.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Підручники

 1. Інфекційні хвороби. Підручник для студентів мед. вузів / За ред. Тітова М.Б. – К.: Вища школа. – 1995. – 567 с.
 2. Чорновіл А.В., Грицко Р.Ю. Клінічне медсестринство в інфектології з основами епідеміології. Підручник для студентів факультетів ВМСО. – К.: Здоров'я, 2002. – 576 с.
 3. Інфекційні хвороби. Підручник для студентів стоматологічних факультетів / Чорновіл А.В., Грицко Р.Ю. – К.: Медицина, 2010. – 432 с.
 4. Клінічне медсестринство в інфектології. Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів I–IV рівня акредитації / Чорновіл А.В., Грицко Р.Ю., Лишенюк С.А. – К.: Медицина, 2010. – 408 с.
 5. Громадське здоров`я і громадське медсестринство: підручник / Є.Я. Скляров, М.Б. Шегедин, Б.Б. Лемішко, О.Б. Ворожбит та ін.; За редакцією професора Є.Я. Склярова, М.Б. Шегедин, Б.Б. Лемішка. – 2-е перероб. та доп. видання. – К.: Медицина, 2008. –224 с.
 6. Інфекційні хвороби: Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації  / О.А. Голубовська, О.М., Б.А. Герасун, О.М. Зінчук та ін. За редакцією професора О.А. Голубовської – Київ, "Медицина" – 2012. – 728 с.

Посібники

 1. Тітов М.Б., Герасун Б.А., Ворожбит Б.С. та інш. Невідкладна допомога в клініці інфекційних хвороб. Посібник для медвузів – Львів, 1993. – 38 с 
 2. Івахів О.Л., Грицко Р.Ю., Кіселик І.О. Кабінет інфекційних захворювань: Навчальний посібник. – Тернопіль, 2006. – 233 с.
 3. Герасун Б.А., Грицко Р.Ю., Ворожбит О.Б., Герасун О.Б. Вірусні гепатити у схемах, таблицях та малюнках. Посібник з проблеми вірусних гепатитів для лікарів-інтернів та слухачів ФПДО. – Львів.: Ліга-Прес, 2008. – 102 с., ілюст.
 4. Інфекційні хвороби з основами фтизіопульмонології (навчальний посібник) / Ільницький І.Г., Чорновіл А.В, Грицко Р.Ю. та інш. –  Львів, 2009. – 404 с. 
 5. Вирусные гепатиты в схемах, таблицях и рисунках. Руководство по проблеме вирусных гепатитов для врачей-интернов и слушателей ФПДО/Б.А.Герасун, О.Б.Герасун, Е.Ю.Малинникова, М.И.Михайлов- Львов: Изд-во «Кварт», - 2012
 6. Гарячка невідомого походження / М.О.Крижанська, О.М.Зінчук, Р.Ю. Грицко – Львів, 2012. – 39 с.
 7. Інтенсивна терапія в клініці інфекційних хвороб / О.М. Зінчук, М.Б.Тітов, В.І. Бельдій та інші. – Львів, 2014. – 46 с.

Монографії

 1. Титов М.Б., Луцик Б.Д. Гнойные менингиты. – Киев, Здоров`я, 1990. – 159 с. 
 2. Герасун Б.А. Вірусний гепатит В. – Львів, 1993. – 177 с.
 3. Тітов М.Б., Яворський І.Г. Семіотика інфекційних хвороб. – Львів, "Ескулап", 1996. – 164 с.
 4. Тітов М.Б., Гуль І.Р., Тітов В.М. Симптоми і синдроми при інфекційних хворобах. – Київ, "Ескулап", 1998. – 172 с.
 5. Клінічна біохімія / За ред. Л.Ю. Шевченка (розділи 10, 11). – Сопот, 1998. – 448 с.
 6. Беседін В.М., Герасун Б.А., Шевченко Л.Ю. Жовтяниці у вагітних. – Львів, 1999. – 240 с.
 7. Балаян М.С., Міхайлов М.І. Вірусні гепатити. Енциклопедичний словник. Російсько-українське видання / За ред. Б.А.Герасуна. – Львів, 2000. – 572 с.
 8. Федорів Я.-Р. М., Томашова С.А., Грицко Р.Ю. Матеріали і документи, потрібні для написання і захисту дисертаційної роботи. – Львів: ЛДМУ ім. Данила Галицького, 2003.
 9. Телегін Д.Є., Грицко Р.Ю. Керівництво з антибіотикотерапії. – Львів, “Камула”, 2004. – 70 с.
 10. Невідкладні стани / М.С. Регеда, В.Й. Кресюн, Р.Ю. Грицко та ін. За редакцією М.С. Регеди, В.Й. Кресюна. – Львів: БаК, 2004. – 832 с.
 11. Виноград Н.О., Грицко Р.Ю. Паразитарні хвороби людини. Гельмінтози. – Львів, 2005. – 192 с.
 12. Герасун Б.А. Вірусний гепатит В. НВ-вірусна інфекція  / ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2009. – 260 с.

ГРОМАДСЬКА ТА ВИХОВНА РОБОТА

Викладачі кафедри є кураторами 10-19 академічних груп V курсу медичного факультету №1. Документація і розклад занять розроблені у відповідності до вимог. Робота з групами проводиться викладачами згідно затвердженого плану. Студенти курованих груп, разом з викладачами приймають активну участь у різноманітних заходах на загально-університетському, факультетському та кафедральних рівнях, як то: відзначення річниць державних свят та історичних подій – Конституції України, Дня незалежності України, річниць утворення УПА, ЗУНР, Дня Соборності України, пам’яті жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років, пам’яті Героїв Крут, річниць від дня народження визначних діячів та борців за незалежність України – Євгена Коновальця, Степана Бандери, Романа Шухевича.