|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Про Університет / Кафедри / Медичний факультет №1 / Кафедра латинської та іноземних мов

КАФЕДРА ЛАТИНСЬКОЇ ТА ІНОЗЕМНИХ МОВ

Електронна адреса Друкувати PDF

 
АДРЕСА

79010, Львів, вул. Шiмзерів, 1а 

тел.: +38 (032) 275-58-66 

e-mail:

 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Содомора Павло Андрійович, кандидат філологічних наук, доктор філософських наук, доцент 

 

ЗАВУЧІ КАФЕДРИ

 • з навчальної роботи – ст. викладач Манюк Любов Володимирівна
ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА СЕКЦІЇ
 • англійська мова — ст. викл. Василенко Олег Геннадійович
 • латинська мова  - ст. викл. Крив’як Богданна Ярославівна

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

20 серпня 2013 року відбулося об’єднання кафедри латинської мови з кафедрою іноземних мов і назву кафедри було змінено на «КАФЕДРА ЛАТИНСЬКОЇ ТА ІНОЗЕМНИХ МОВ»


ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ

Кафедра латинської мови була заснована у 1944 р. До 1975 р. вона входила до складу стоматологічного факультету, від 1975 – до санітарно-гігієнічного (медико-профілактичного). Від 1994 р. кафедра належить до медичного факультету № 1. 

Керівниками кафедри були: ст. викл. М. Г. Панчук (1944-1955), доц. Я. Н. Коржинський (1955-1962), доц. М. Г. Казановський (1962-1979), проф. С. Я. Шарипкін (1979-1996). Із 1996 р. кафедру очолює доц. Л. Ю. Смольська. На кафедрі впродовж усього часу її існування працювали кваліфіковані спеціалісти – випускники відділу класичної філології Львівського національного університету імені Івана Франка: проф. А. О. Содомора, доц. М. Й. Врублевська, к. філол. н. А. Г. Ступінська, В. М. Волощук, Є. В. Друшкевич,  доц. О. Г. Пилипів. 

Високу оцінку громадськості України та багатьох інших країн дістала наукова, перекладацька і літературна діяльність проф. А. О. Содомори (1964 – 2000), який є провідним спеціалістом з античності, відомим перекладачем, дійсним членом НТШ, членом Національної спілки письменників України, лауреатом премій імені М. Рильського, ім. Антоновичів, ім. М. Возняка, ім. Г. Кочура, ім. М. Зерова. 

Від 1976 р. кафедра проводить цілеспрямовану роботу для підсилення термінознавчої спрямованості курсу латинської мови та її професійної мотивації. Цей курс поступово трансформувався в курс латинської мови і медичної термінології.


ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Кафедра була створена у 1939 р. Першим керівником її був Теофіл Глушкевич, українець, доктор філологічних наук, який у 1884 н. р. закінчив філологічний факультет Віденського університету. Наступними керівниками кафедри були: доц. Г. Маняко (1951-1970), доц. Б. Гавришків (1970-1972), доц. З. Підберезна (1972-1979), доц. Г. Гурська (1979-2004), к. філ. н., доц. О. Ісаєва (2004-2013). 

СЕКЦІЯ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ

ШТАТ КАФЕДРИ 

 • кандидати філологічних наук, доценти: Смольська Лариса Юріївна, Содомора Павло Андрійович;
 • старші викладачі: Коваль-Гнатів Дзвенислава Юріївна, Крив’як Богданна Ярославівна, Мартин Володимир Орестович;
 • викладачі: Ісарева Христина Петрівна, Шан Мар’яна Юріївна, Милик Оксана Василівна, Антонюк Соломія Андріївна, Мороз Наталія Романівна;
 • старші лаборанти: Кучма О. Й., Мекуш Р. Д.  
 
НАВЧАЛЬНА РОБОТА КАФЕДРИ
Заняття з латинської мови проводяться для студентів першого курсу всіх факультетів, включно з факультетом іноземних студентів та студентів заочної форми навчання. 

З 2003 р. кафедра є опорною з навчальної дисципліни «Латинська мова» з підготовки фахівців за спеціальностями «Фармація» та «Клінічна фармація». 
 
Кафедра розробила сім типових навчальних програм для студентів перших курсів медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів. 
 
У 2009, 2010, 2014 і 2015 рр. на базі кафедри були проведені Всеукраїнські студентські олімпіади з дисципліни «Латинська мова» для студентів медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів. 
 
Викладачі кафедри підготували 7 призерів Всеукраїнських олімпіад з латинської мови, троє з яких стали переможцями олімпіад, які відбувалися у м. Полтава (2005, 2006, 2013).
 
На кафедрі латинської мови працює студентський науковий гурток, студенти якого кожного року беруть участь у загально-університетській студентській науковій конференції. 

НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ КАФЕДРИ

Основними напрямками наукової роботи кафедри є: латинська медична термінологія; теорія латинської та давньогрецької мов; методика викладання латинської мови у вищих медичних навчальних закладах; теорія античної літератури; загальне літературознавство; теорія перекладу.
 
Загалом викладачі видали понад 300 наукових і навчально-методичних праць та опублікували понад 40 перекладів з латинської і давньогрецької мов, зокрема, 2 навчальні посібники з грифом Міністерства охорони здоров’я України, 3 підручники з грифом Міністерства освіти і науки України для студентів ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації, 2 монографії. Серед найважливіших праць – підручники «Латинська мова та основи медичної термінології» / За ред. доц. Л. Ю. Смольської (україномовне видання – 2008 р., англомовне видання – 2010 р., російськомовне видання – 2011 р.) та монографії «Терміносистема святого Томи з Аквіну» (доц. П. А. Содомора, 2010 р.), «Філософія мови: українська перекладна література (на матеріалі перекладів «Одіссеї» Гомера)» (доц. П. А. Содомора, 2012 р.). 
 
У 2012 і 2013 видано Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник. Т. I, ІІ (доц. Смольська Л.Ю). 
 
У 2015 році опубліковано підручник Латинська мова для студентів стоматологічних факультетів = Lingua Latina ad usum stomatologiae studentium / За ред. доц. Л. Ю. Смольської О.М. Бєляєва, В.Г. Синиця,  М.І. Гуцол ; за заг. ред. О.М. Бєляєвої. – К. : ВСВ «Медицина», за який автор, завідувач кафедри латинської та іноземних мов, кандидати філологічних наук, доцент Смольська Л.Ю. здобуває перше місце у номінації “Мовне багатоголосся” XVI-го Загальнонаціонального конкурсу “Українська мова — мова єднання”.
 
На кафедрі захищено 1 докторську та 7 кандидатських дисертацій. 
 
Проведено 9 навчально-методичних семінарів-нарад завідувачів кафедр медичних (фармацевтичних) вузів України.
 

СЕКЦІЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

ШТАТ КАФЕДРИ 

 • кандидат філологічних наук, доцент: Ісаєва О.С;  
 • кандидат педагогічних наук, доцент: Кучумова Н.В; 
 • кандидат філологічних наук:  Снітовська О.Й; 
 • старші викладачі: Шумило М. Ю, Червінська Л. О,Єрченко О.В, Назаренко Т.П, Царик Г.М, Застріжна Л.В, Василенко О.Г,  Манюк Л.В, Снітовська О.Й;
 • викладачі:  Кобрин Н.З, Засінчук Л.М,  Задорожна О.І,  Білобрам С.М, Чорняк А.М,  Цимбровська Х.І, Жук Х.Р, Сивак А.О, Михальчук М.Д, Висоцька Р.Р, Подаряща М.В.
 • старші лаборанти: Струс О.Б, Халюлько О.М
 • лаборанти: Боднар О.Я.
 •  

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Навчальна робота здійснюється згідно з програмами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України. На кафедрі викладаються англійська, німецька та французька мови як субмови медицини для студентів I-ІІ курсів усіх факультетів університету. З другого року навчання викладається іноземна мова за фаховим спрямуванням. Елективні курси з англійської, німецької та французької мов проводяться для студентів медичного, стоматологічного і фармацевтичного факультетів 2, 3, 4, 5 і 6 років навчання. Англійська, німецька та французька мови вивчаються як друга іноземна (курс за вибором) з 2-6 курсів.

Аспіранти та здобувачі університету вивчають англійську, німецьку і французьку мови за спеціалізованою програмою. Студентам надається допомога у підготовці до участі в міжнародних конференціях, які проводяться в Україні та за кордоном. У червні 2015 року студенти старших курсів на чолі з викладачем німецької мови Задорожною О.І. здійснили програму з обміну досвідом та удосконалення практичних навичок у трьох провідних університетах Німеччини: Charite Berlin, TV Dresden Medizinische Fakultat Carl Gustav Carus, Friedrich-Schillerr-Universitat Jena.

Викладачі кафедри займаються двостороннім перекладом медичної літератури з англійської, німецької та французької мов, включаючи синхронні переклади під час наукових форумів, а також надають фахову допомогу клінічним кафедрам університету у складанні та рецензуванні методичних розробок, вказівок та підручників. Навчальні та довідкові матеріали, укладені на однопрофільних кафедрах іноземних мов вищих медичних навчальних закладів різних регіонів України, рецензуються та редагуються викладачами кафедри. На кафедрі організовуються олімпіади з англійської, німецької та французької мов і проводиться підготовка студентів до Всеукраїнських олімпіад та наукових студентських конференцій.

У 2015 році викладачі кафедри мали можливість співпраці з іноземними викладачами, а саме з професором, док. Філософії Verena Barth – викладачем медичного факультету ім.. Карла Густава Технічного Університету Дрездену. Викладач проводила лекцію на тему медичної термінології для студентів медичного університету. А також Rick Schultz – вчителем зі Штату Техас. Вчитель організував англомовний дискусійний клуб для студентів, спрямований на розвиток усного мовлення. 

НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Основними напрямками наукової роботи є: медична термінологія англійською, німецькою та французькою мовами; теорія англійської мови; іноземна мова для спеціальних потреб, а саме, методика викладання англійської, німецької та французької мов у вищих медичних навчальних закладах; дискурсологія; теорія перекладу; методика дистанційного викладання іноземних мов у вищих медичних навчальних закладах.

У 2010 р. колективи кафедр іноземних мов і латинської мови розпочали і продовжують дослідження науково-дослідної теми: „Теоретичні та практичні аспекти формування медичної терміносистеми у процесі вдосконалення викладання термінології у вищих навчальних медичних закладах”. Метою дослідження є покращення науково-методичних параметрів навчання студентів-медиків іноземних мов та забезпечення рівня знань і практичних навичок, необхідних для професійного спілкування в галузі медицини. 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ КАФЕДРИ 

 1. 2008 р. - видано підручник „Англійська для стоматологів”  - авторський колектив: доц. О. С. Ісаєва, доц. Н. В. Кучумова, ст. викл. М. Ю. Шумило;
 2. 2009р. - „Методичні вказівки з англійської мови для студентів 2 курсу медичного факультету (5 модуль)”  - авторський колектив: доц. О. С. Ісаєва, доц. Н. В. Кучумова, ст. викл. М. Ю. Шумило;
 3. 2010р. - „Посібник з англійської мови для студентів 1 курсу медичного факультету (1 модуль)”  - автор: доц. Н. В. Кучумова;
 4. 2011 р.  - підручник «History of Medicine» (гриф і рекомендація МОЗ України як посібник для англомовних студентів вищих навчальних медичних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації. Автори: В.В. Оліщук, В.В. Рудень, О.Г. Василенко).
 5. 2013р. -  отримано гриф і рекомендовано до друку Міністерством охорони здоров’я України «Англійська мова за професійним спрямуванням для студентів-педіатрів» (як навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів ІV рівня акредитації). Подано до друку підручник «Англійська мова за професійним спрямуванням для студентів-медиків» (гриф і рекомендація МОЗ України як уніфікованого професійно-орієнтованого національного підручника для студентів медичних факультетів зі спеціальності «Лікувальна справа»). У 2013 р. видано підручник «Англійська мова за професійним спрямуванням для студентів-медиків»  - авторський колектив: О.С. Ісаєва, Л.Я. Аврахова, І. А. Прокоп, М.Ю. Шумило, Н.В. Кучумова, Л.О. Червінська, В.Я Рахлецька, Г.Я. Павлишин, І.Ф. Цебрук, Н.Р. Венгринович, Н.В. Косило, О.В, Голік, Л.В. Лимар, Г.К. Волкова, А.В. Неруш, О.В. Гордієнко, І.В. Корнейко.  Підручник Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.
 6. 2014 р. - посібник для фармацевтів першого та другого років навчання спеціальності “клінічна фармація” “English for clinical pharmacists” автора доц. Кучумової Н.В. У 2015 році посібник був доповнений та перевиданий під назвою “English for clinical pharmacists (second edition). Також цього ж року було видано підручник з французької мови “Французька мова за професійним спрямуванням для студентів-медичних факультетів ” - авторський колектив: Рак О.М., Єрьомкіна Г.Г., Кім Л.М., Бей Н.Т., а також підручник з німецької мови “Німецька мова за професійним спрямуванням для студентів-медиків”- авторський колектив: Гуцол М.І., Варецька Д.О., Вахнован М.М., Пузік А.А., Кияк Д.Р. та ін.
 7. 2015 р.-  два посібники: “More English for medical students” для студентів третього курсу, що обрали курс за вибором “Англійська мова за професійним спрямуванням” – автор: Манюк Л.В., та “English for medical postgraduate students” для аспірантів та здобувачів кафедри – автор: Червінська Л.О.  

Заплановано видання посібника з англійської мови для майбутніх педіатрів “Professional English in Paediatrics” у співавторстві із викладачами кафедри доц. Ісаєвою О.С., доц. Кучумовою Н.В., ст. викл. Червінською, ст. викл. Шумило М.Ю. та підручника з німецької мови для майбутніх стоматологів “Німецька мова за професійним для студентів-стоматологів”. 

У 2014-2015 н.р. на кафедрі розроблено типові навчальні програми з англійської, французької та німецької мов як основної за фаховим спрямуванням та другої іноземної (курс за вибором) - для забезпечення організаційної і лінгвістичної бази процесу навчання іноземних мов студентів вищих медичних навчальних закладів України, які навчаються за спеціальностями „Лікувальна справа”, „Педіатрія” та „Медико-профілактична справа”. Ці програми подані на розгляд і затвердження ЦМК МОЗ України. 

Викладачі кафедри успішно працюють над написанням кандидатських дисертацій. Було захищено 6 кандидатських дисертацій (А.І. Гурська, Є.Й. Новосядла, С.М. Гупало, О.С. Ісаєва, Н.В. Кучумова, О.Й Снітовська). Троє викладачів навчаються в заочній аспірантурі: Л.В. Манюк (3 рік), О.І. Задорожна, (2 рік), С.М. Білобрам (1 рік).

Загалом викладачі видали понад 400 наукових i навчально-методичних праць. В 2014-15 н.р. було опубліковано 76 статей і тез у вітчизняних та зарубіжних збірниках і журналах. Також було видано 4 монографії, 6 підручників і здійснено 4 видання на електронних носіях. 

З 2005 по 2015 рр. на кафедрі проведено 12 планових семінарів-нарад з однопрофільними кафедрами медичних вузів України. 

Секція іноземних мов, як опорна, співпрацює з однопрофільними кафедрами вищих медичних навчальних закладів України. На базі кафедри проводяться науково-практичні конференції з проблем викладання і вивчення іноземних мов, дослідження медичної термінології, професійного спілкування іноземними мовами. Викладачі кафедри беруть участь у наукових конференціях (вітчизняних і зарубіжних), які проводяться в інших медичних університетах. У 2015 р. викладачі кафедри Василенко О.Г. і Червінська Л.О. брали участь у  науково-практичній конференції з міжнародною участю «Муковісцидоз в Україні:стан та перспективи діагностики, лікування й соціальної адаптації пацієнтів».