|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Про Університет / Кафедри / Медичний факультет №1 / Кафедра нормальної анатомії

Кафедра нормальної анатомії

Електронна адреса Друкувати PDF

 

 

АДРЕСА

79010,  м. Львів, вул. Пекарська, 52,

тел.+380(322)368443;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Завідувач кафедри

Матешук-Вацеба Леся Ростиславівна — доктор медичних наук, професор 
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Штат кафедри

Завуч:
Вільхова Ірина Володимирівна – кандидат медичних наук, доцент
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Професори

 • Кривко Юрій Ярославович – доктор медичних наук, професор, заслужений професор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, декан медичного факультету №2 
 • Матешук-Вацеба Леся Ростиславівна – доктор медичних наук, професор

Доценти:

 • Борис Руслан Ярославович – кандидат медичних наук
 • Вільхова Ірина Володимирівна – кандидат медичних наук
 • Галюк Уляна Михайлівна – кандидат медичних наук
 • Джалілова Ельвіра Айдимівна – кандидат медичних наук
 • Кирик Христина Андріївна – кандидат медичних наук
 • Ковалишин Орися Анатоліївна – кандидат медичних наук
 • Мота Оксана Миколаївна – кандидат медичних наук
 • Пальтов Євген Володимирович – кандидат медичних наук
 • Покотило Петро Богданович – кандидат медичних наук
 • Танчин Ігор Андрійович – кандидат медичних наук
 • Фік Володимир Богуславович – кандидат медичних наук

Асистенти:

 • Бекесевич Анна Михайлівна – кандидат медичних наук
 • Криницький Роман Павлович – кандидат медичних наук
 • Онисько Роман Михайлович – кандидат медичних наук
 • Підвальна Уляна Євгенівна – кандидат медичних наук
 • Савка Ірина Ігорівна – кандидат медичних наук
 • Согуйко Юрій Романович – кандидат медичних наук
 • Сушко Юрій Ігорович – кандидат медичних наук
 • Адамович Олена Олександрівна
 • Блищак Назарій Богданович
 • Гнідик Юлія Володимирівна
 • Гресько Наталія Ігорівна
 • Дмитрів Галина Михайлівна
 • Зінько Аксінія Володимирівна
 • Логаш Максим Валентинович
 • Михалевич Марта Михайлівна
 • Подолюк Марія Василівна
 • Цитовський Максим Наумович

Аспіранти:

 • Войценко Костянтин
 • Іванків Ярина
 • Луцик Святослав
 • Симівська Роксолана

Старші лаборанти:

 • Максимчук Євген Юрійович
 • Савельєва Ганна Йосипівна
 • Славич Галина Петрівна

Лаборанти:

 • Качмар Марія Антонівна
 • Кебас Віра Олексіївна
 • Кернога Юлія Дмитрівна
 • Куць Галина Каролівна
 • Олійник Богдана Михайлівна
 • Фар’ян Юрій Миколайович

Відповідальні за окремі напрямки роботи кафедри:

 • за наукову роботу: к.мед.н, доц. Кирик Х. А. 
 • за студентський науковий гурток: к.мед.н, доц. Мота О. М.
 • за виховну роботу: к.мед.н, доц. Борис Р. Я.
 • за сайт кафедри: ас. Логаш М. В.
 • за цивільну оборону: к.м.н., ас. Сушко Ю. І. 

 

 


НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Викладання нормальної анатомії з елементами топографічної та клінічної анатомії:

 • Медичний факультет — 3 семестри (1-й та 2-й роки навчання), лекції та практичні заняття, самостійна робота.
 • Стоматологічний факультет — 2 семестри (1-й рік навчання), лекції та практичні заняття, самостійна робота.
 • Фармацевтичний факультет — 1 семестр (1-й рік навчання), лекції та практичні заняття, самостійна робота.
 • Клінічна фармація — 1 семестр (1-й рік навчання), лекції та практичні заняття, самостійна робота.
 • Клінічна анатомія — 1 семестр (3-й рік навчання), практичні заняття та самостійна робота
При кафедрі функціонує Анатомічний музей Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (наказ ректора ЛНМУ імені Данила Галицького від 16.12.2016 р. № 3639-з). Колекція макропрепаратів людини Анатомічного музею Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького створена в 1894 р. під керівництвом завідувача кафедрою проф. Генріха Кадия при відновленні медичного факультету Львівського університету. На даний час вона нараховує 2000 одиниць зберігання. Колекція є унікальною і включає препарати органів людини і тварин у нормі, а також їхні варіанти, аномалії та виродливості. До колекції входять скелети, препарати кісток і суглобів плодів, новонароджених дітей та дорослих людей різного віку, а також скелети і нутрощі багатьох тварин. Важливою особливістю колекції є те, що її значну частину становлять вологі, корозійні, мацеровані, ін’єковані та муміфіковані органи серцево-судинної, травної, дихальної, сечостатевої, ендокринної та нервової систем чи окремих частин тіла людини. Колекцію складають також рентгенівські знімки опорно-рухового апарата і серцево-судинної системи, стереоскопічні знімки та оригінальні препарати зрізів головного мозку. Наявність такої колекції дозволяє в повному обсязі проводити науково-дослідницьку роботу студентами, викладачами і лікарями усіх галузей медицини.
 

НАУКОВА РОБОТА:

Темою наукової роботи кафедри є «Структурна організація ангіоархітектоніки та антропометричні особливості органів у внутрішньо- та позаутробному періодах розвитку за умов екзо- та ендопатогенних факторів». Номер державної реєстрації  0115U000041.

За допомогою комплексу сучасних морфологічних методів дослідження вперше вивчено на органному, тканинному, клітинному і субклітинному рівнях структуру та кровопостачання різних органів щура в нормі, вперше встановлено морфометричні параметри судинного русла різних органів. Вперше встановлено структурні особливості органів при цукровому діабеті, на біологічній моделі отримані нові дані про динаміку перебудови ангіоархітектоніки органів за умов стрептозотоциніндукованого цукрового діабету. Вперше встановлено структурні особливості органів при опіоїдній залежності, на біологічній моделі отримані нові дані про динаміку перебудови ангіоархітектоніки органів за умов впливу налбуфіну. Описана динаміка змін структури та мінерального складу твердих тканин зубощелепної ділянки на різних етапах онтогенезу. Результати роботи мають важливе теоретичне та практичне значення, оскільки суттєво доповнюють сучасні уявлення про структурно-функціональні особливості різних органів в нормі та за умов експериментального цукрового діабету, при опіоїдній залежності. Дані є важливим вкладом у теоретичну морфологію, оскільки поглиблюють і доповнюють відомості про структуру судинних ланок гемомікроциркуляторного русла органів. Результати роботи мають практичне значення для клініцистів для розробки нових методів діагностики, профілактики та лікування патології різних органів, зумовленої цукровим діабетом а також для клініцистів наркологічних клінік. Встановлення динаміки змін щільності кісткової тканини можна використовувати  як основний метод для визначення структурного стану кісткової тканини та проведення профілактичних і корегуючих заходів.

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ КАФЕДРИ

За останній рік на кафедрі захищено 5 кандидатських дисертацій (Підвальна У. Є., Дісковський І. С., Попик П. М., Криницький Р. П, Бекесевич А. М.), 2 кандидатські дисертації подано до офіційного захисту у спеціалізовані вчені ради (Чаплик-Чижо І. О. і Дахно Л. О.).  На даний час на кафедрі виконуються 16 кандидатських дисертацій та 1 докторська дисертація. Напрямок наукових досліджень – структурна організація, ангіоархітектоніка та антропометричні особливості органів у внутрішньо- та позаутробному періодах розвитку, за умов екзо- та ендопатогенних факторів.

На кафедрі розроблені та впроваджені нові методи анатомічного дослідження, зокрема започатковано застосування сучасних методів морфометрії (стереології) структур на гістологічних препаратах та статистичного опрацювання результатів дослідження (ас. Логаш М. В.). Результати наукової роботи співробітників кафедри створюють морфологічне підґрунтя для пошуку оптимальних методів діагностики та лікування різних патологічних станів органів і систем. Отримано 9 патентів на винаходи. Впродовж останнього року опубліковано 89 наукових праць, з них 47 журнальних статей (6 у зарубіжних фахових виданнях) та 42 тез доповідей. У цьому році викладачі кафедри брали участь у роботі 10 національних та 8 міжнародних з’їздів та конгресів, де представили 18 доповідей. 

На кафедрі працює студентський науковий гурток (науковий керівник – доц. Мота О. М.), у роботі якого бере участь 22 студенти. Члени гуртка постійно публікують результати своїх наукових досліджень у фахових виданнях, беруть участь у Всеукраїнських та міжнародних студентських конференціях (Болгарія, Бельгія та ін.).

На кафедрі нормальної анатомії видано понад 100 методичних вказівок для студентів та викладачів, 5 посібників та атлас. Укладено фундаментальний навчальний посібник «Анатомія скелета людини: за матеріалами Львівського анатомічного музею» (доц. Фік В. Б., ас. Цитовський М. Н., проф. Кривко Ю. Я., доц. Кордис Б. Д., проф. Матешук-Вацеба Л. Р.). Укладено нові навчальні програми з дисципліни «Нормальна анатомія» для студентів медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів (проф. Матешук-Вацеба Л. Р., доц. Вільхова І. В.), а також    навчальна програма з дисципліни «Нормальна анатомія» для студентів вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти та фармацевтичних факультетів ІІІ-ІV рівнів акредитації МОЗ України (проф. Кривко Ю. Я., доц. Фік В. Б.). Укладено тести до кожного практичного заняття  (проф. Матешук-Вацеба Л. Р., доц. Вільхова І. В., ас. Бекесевич А. М., ас. Гресько Н. І.).

Для англомовних студентів усіх факультетів укладено нові навчальні програми з дисципліни «Нормальна анатомія» (доц. Галюк У. М., доц. Борис Р. Я., ас. Михалевич М. М.), щорічно опрацьовуються та оновлюються тестові завдання та ситуаційні задачі,  наближені до клінічних питань,  укладаються з кожної теми практичних занять методичні вказівки в рукописному (комп'ютерному) варіанті.

Унікальною навчальною базою слугує анатомічний музей кафедри нормальної анатомії. 

Кафедра підтримує наукові зв'язки з морфологічними кафедрами всіх медичних вузів України, а також з кафедрою анатомії Люблінської медичної академії та Портсмутського університету, з Інститутом анатомії Бернського університету. 

 

-->