|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Про Університет / Кафедри / Медичний факультет №1 / Кафедра нормальної анатомії

Кафедра нормальної анатомії

Електронна адреса Друкувати PDF

 

 

АДРЕСА

79010 м.Львів, вул.Пекарська 52,

тел.+380(322)368443;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

Завідувач кафедри

Матешук-Вацеба Леся Ростиславівна — доктор медичних наук, професор 

 

Штат кафедри

Професор кафедри Кривко Ю.Я., декан медичного факультету №2, доктор медичних наук, професор

  Завуч кафедри - Вільхова Ірина Володимирівна — к.мед.н, доцент
  • Відповідальна за наукову роботу: к.мед.н, доц. Кирик Х. А.
  • Відповідальна за студентський науковий гурток: к.мед.н, доц. Мота О. М.
  • Відповідальний за виховну роботу: к.мед.н, доц. Борис Р. Я.
  • Відповідальний за сайт кафедри: ас. Логаш М. В.
  • Відповідальний за цивільну оборону: к.м.н., ас. Сушко Ю. І.

  проф. Матешук-Вацеба Л.Р., доц. Фік В.Б., доц. Вільхова І.В., доц. Мота О.М., доц. Пальтов Є.В., доц. Галюк У.М., доц. Танчин І.А., доц. Кирик Х.А., доц. Борис Р.Я., асист. Сушко Ю.І., асист. Цитовський М.Н., асист. Гнідик Ю.В., асист. Покотило П.Б., асист. Криницький Р.П., асист. Блищак Н.Б., асист. Онисько Р.М., асист. Логаш М. В., асист. Дмитрів Г. М., асист. Дац Р.І., асист. Бекесевич А.М., асист. Гресько Н.І., асист. Михалевич М.М., асист. Зінько А. В., асист. Адамович О.О., асист. Джаділова Е.А., асист. Согуйко Ю.Р., ст. лаб. Савельєва Г.Й., лаб. Кернога Ю.Д., лаб. Підвальна У.М., лаб. Качмар М.А., лаб. Фарян Ю.М., лаб. Олійник Б. М., лаб. Куць Г.К., лаб. Куць І.В., лаб. Сенів Ю.А., ст. лаб. Максимчук Є.Ю., лаб. Кебас В.О.
   

  НАВЧАЛЬНА РОБОТА

  Викладання нормальної анатомії з елементами топографічної та клінічної анатомії:

  • Медичний факультет — 3 семестри (1-й та 2-й роки навчання), лекції та практичні заняття, самостійна робота.
  • Стоматологічний факультет — 2 семестри (1-й рік навчання), лекції та практичні заняття, самостійна робота.
  • Фармацевтичний факультет — 1 семестр (1-й рік навчання), лекції та практичні заняття, самостійна робота.
  • Клінічна фармація — 1 семестр (1-й рік навчання), лекції та практичні заняття, самостійна робота.
  • Клінічна анатомія — 1 семестр (3-й рік навчання), практичні заняття та самостійна робота

  На кафедрі є фундаментальний і навчальний анатомічний музей.

  НАУКОВА РОБОТА:

  Темою наукової роботи кафедри є "Структура органів та їх кровоносного русла в онтогенезі, під дією лазерного опромінення та фармацевтичних засобів, при порушеннях кровопостачання, реконструктивних операціях та цукровому діабеті" Шифр теми: 0110U001854.

  За допомогою комплексу сучасних морфологічних методів дослідження вперше вивчено на органному, тканинному, клітинному і субклітинному рівнях структуру та кровопостачання різних органів щура в нормі, вперше встановлено морфометричні параметри судинного русла різних органів. Вперше встановлено структурні особливості органів при цукровому діабеті, на біологічній моделі отримані нові дані про динаміку перебудови ангіоархітектоніки органів за умов стрептозотоциніндукованого цукрового діабету. Вперше встановлено структурні особливості органів при опіоїдній залежності, на біологічній моделі отримані нові дані про динаміку перебудови ангіоархітектоніки органів за умов впливу налбуфіну. Описана динаміка змін структури та мінерального складу твердих тканин зубощелепної ділянки на різних етапах онтогенезу. Результати роботи мають важливе теоретичне та практичне значення, оскільки суттєво доповнюють сучасні уявлення про структурно-функціональні особливості різних органів в нормі та за умов експериментального цукрового діабету, при опіоїдній залежності Дані є важливим вкладом у теоретичну морфологію, оскільки поглиблюють і доповнюють відомості про структуру судинних ланок гемомікроциркуляторного русла органів. Результати роботи мають практичне значення для клініцистів для розробки нових методів діагностики, профілактики та лікування патології різних органів, зумовленої цукровим діабетом а також для клініцистів наркологічних клінік. Встановлення динаміки змін щільності кісткової тканини можна використовувати в якості основного методу для визначення структурного стану кісткової тканини та проведення профілактичних і корегуючих заходів.

  ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ КАФЕДРИ

  За останні 5 років на кафедрі захищена 1 докторська дисертація (Кривко Ю.Я.) та 10 кандидатських дисертацій (Пальтов Є.В., Кирик Х.А., Матківський Р.М., Султан Р.Я., Сафонова Ю.С., Геник І.Я., Борис Р.Я., Онисько Р.М., Дац Р.І., Покотило П.Б.). Назначений захист кандидатської дисертації ас. Джалілової Е.Є.  в спеціалізованій вченій раді НМУ ім. Богомольця,  в спеціалізованій вченій раді ЛНМУ ім.Д.Галицького пройде захист кандидатських дисертацій ас. Согуйко Ю.Р. та здоб. Онисько І.В.. На даний час на кафедрі виконуються 18 кандидатських дисертацій. Завершено експериментальну частину та готуються до друку наукові дані стосовно досліджень над докторськими дисертаціями, які будуть плануватись співробітниками кафедри (Фік В.Б., Пальтов Є.В., Вільхова І.В.) у 2014 році.

  На кафедрі розроблені та впроваджені нові методи дослідження, діагностики та лікування. Отримано 9 патентів на винаходи. Опубліковано 170 наукових праць. З них 68 журнальних статей та 102 тезів доповідей. Працівники кафедри приймали участь у роботі національних та міжнародних з'їздах та конгресах (ІV міжнародні Пироговські читання, V з'їзд АГЕТ України, ХІІІ та ХІV конгрес СФ УЛТ та інші ), де зроблено 67 доповідей.

  За період з 2007 по 2012 роки на кафедрі нормальної анатомії видано 10 методичних вказівок для студентів та викладачів, 4 посібники та 1 атлас ("Атлас мікроанатомії зубів", Масна З.З., Бобрик І.І., Кривко Ю.Я., 2007; "Ротова порожнина. Зуби. Зубощелепна система: будова, розвиток, аномалії", 2007; "Орган зору", Матешук-Вацеба Л.Р., Кривко Ю.Я., Масна З.З., Галюк У.М., Львів, 2007; "Історія Львівської анатомічної школи" Кривко Ю.Я., Масна З.З., Матешук-Вацеба Л.Р., Мота О.М., Галюк У.М., Львів, 2011; "Центральна нервова система. Провідні шляхи", Вільхова І.В., Пальтов Є.В., Кривко Ю.Я., Коноварт В.Т., Львів, 2012). Складена програма з навчальної дисципліни "анатомія людини" для студентів вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти та фармацевтичних факультетів ІІІ-ІV рівнів акредитації МОЗ України (проф. Кривко Ю.Я., доц. Фік В.Б.).

  Для англомовних студентів щорічно опрацьовуються та оновлюються тестові завдання та ситуаційні задачі, які розглядають наближені до клінічних питань завдання та готуються  майже по кожній темі практичних занять методичні вказівки в рукописному (комп'ютерному) варіанті.

  На кафедрі працює студентський науковий гурток, у роботі якого приймає участь 14 студентів. За останні роки члени гуртка опублікували 5 статей та 28 тез доповідей.

  Кафедра підтримує наукові зв'язки з морфологічними кафедрами всіх медичних вузів України, а також з кафедрою анатомії Ростовського медичного університету, Люблінського медичними академіями та Портсмутським університетом, Інститутом анатомії Бернського університету. 

   

  -->