|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Про Університет / Кафедри / Медичний факультет №1 / Кафедра патологічної фізіології

Кафедра патологічної фізіології

Електронна адреса Друкувати PDF

Адреса:

вул. Пекарська, 69

79010 Львів, Україна

тел.: (032) 278-64-50 

e-mal:

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Регеда Михайло Степанович, доктор медичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, Академік Академії наук вищої школи України, лауреат премії ім. М.Д. Стражеска НАН України, лауреат премії ім. Ф.Г. Яновського НАН України. лауреат нагороди Ярослава Мудрого, лауреат нагороди святого Володимира АНВШ України 

ЗАВУЧ КАФЕДРИ -  кандидат медичних наук, доцент Любінець Лідія Анізіївна

ШТАТ КАФЕДРИ

 • Відповідальна за навчальну роботу - кандидат медичних наук, доцент Любінець Л.А.
 • Відповідальна за наукову роботу кафедри – кандидат медичних наук, асистент Садляк О.В.
 • Відповідальна за виховну роботу – кандидат медичних наук, доцент Лукович І.М.
 • Відповідальна за наукове товариство патофізіологів та сайт кафедри – кандидат медичних наук, доцент Матолінець О.М.
 • Відповідальна за студентський науковий гурток – кандидат медичних наук, доцент Пороховська Н.В.
 • Відповідальна за організацію нарад з питань опорної кафедри – кандидат медичних наук, доцент Никитюк Г.П. 
 • Відповідальна за матеріально-технічне забезпечення – кандидат біологічних наук, доцент Угрин О.М.
 • Кандидат медичних наук, доцент Найда Л.Я.
 • Кандидат медичних наук, доцент Качмарська М.О.
 • Кандидат медичних наук,  доцент. Колішецька М.А.
 • Кандидат медичних наук, доцент Вервега Б.М. 
 • Кандидат медичних наук, асистент Семенців Н.Г.
 • Кандидат медичних наук, асистент Байда М.Л. 
 • Старший лаборант Пороховська З.С.
 • Старший лаборант Країнська Н.М.
 • Лаборант Ковальчук В.Є.

Кафедра є опорною з дисциплін: патологічна фізіологія за напрямком підготовки “Фармація“–1102 зі спеціальностей: 7.110201–фармація, 7.110206 – клінічна фармація. 

Педагогічне навантаження виконують 14 викладачів, з яких: 1-професор, 10 – доценти,  3 – асистенти.

Допоміжний персонал: старші лаборанти – 2,0 ст; лаборанти – 1 ст; прибиральниця – 1ст.


Характеристика навчальної бази з дисципліни патологічна фізіологія:

Основними спорудами кафедри є: приміщення 2-го поверху патологічного корпусу університету (кабінети: зав. каф. професора – 1; завуча – 1; доцентів – 2; асистентів – 2; навчальні кімнати – 6; біохімічна лабораторія – 1; лаборантська –1).

Лекційний зал – приміщення 1-го поверху патологічного корпусу університету спільно із кафедрою патоморфології. 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Кафедра є опорною для фармацевтичного факультету з 2003 року. За цей час видано Посібник для самостійного виконання практичних занять з курсу патологічної фізіології для студентів фармацевтичного факультету за напрямом підготовки Фармація–1102 зі спеціальності 7.110201–фармація, 7.110206 – клінічна фармація за ред.. Бідюка М.М. (2004 р.). Прорецензовано навчальний посібник “Патофізіологія“ за ред. проф.. Кубишкіна А.М., проф. Харченко В.З. (Сімферополь, 2004 р.). Для англомовних студентів опрацьовано і видано Типову навчальну програму для вищих фармацевтичних закладів освіти та фармацевтичного факультету ВНЗ 2006 рік і 2010 рік. У 2008 році видано “Збірник тестових завдань“ для підготовки студентів фармацевтичного факультету до підготовки ліцензійного іспиту “Крок-1. Фармація“. У 2009 році видано методичні рекомендації до практичних занять з патофізіології для студентів заочної форми навчання (термін навчання – 5,5 р.).

Колективом кафедри, спільно з колективом кафедри патофізіології Харківської фармацевтичної академії, опрацьовано та видано загально-національний підручник – “Патологічна фізіологія” за ред. М. С. Регеди, А. І. Березнякової для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу і фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів (Львів, 2011 р.).

Щороку, у відповідності до Положення про опорну кафедру (п 1.6.) на базі кафедри проводяться наради завідувачів однопрофільних кафедр ВНЗ України.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА:

На кафедрі навчаються студенти усіх факультетів Університету.

Курс патологічної фізіології вивчають: 

 • у 5-6-му семестрах – студенти медичного факультету;
 • у 4-5-му семестрах - студенти стоматологічного факультету;
 • у 3-4-му семестрах студенти фармацевтичного факультету (за спеціальністю – “Фармація“ і “Клінічна фармація“);
 • у 4-5-му семестрах – студенти фармацевтичного факультету дистанційної форми навчання (4,5 та 5,5 роки навчання); 

Кафедра патологічної фізіології Львівського національного медичного університету iз 2002 року є опорною з дисципліни патологічна фізіологія для студентів фармацевтичного факультету.

Навчальна робота забезпечена навчально-методичними засобами: підручники, навчальні посібники, методичні розробки, методичні посібники, таблиці.

НАУКОВА РОБОТА

Тема наукової роботи кафедри – «Патогенетичні аспекти формування алергічних і запальних процесів, вплив їх на реактивність організму та фармакокорекція» УДК: 616 – 056.3+616 – 002) – 02 – 092.19 – 08, № держреєстрації 0106U012669, (термін виконання 2011 – 2015 рр.).

Впродовж багатьох років на кафедрі вивчаються патофізіологічні механізми розвитку алергічних і запальних процесів на різних рівнях організації, особливості реактивності організму, їх діагностику та лікування. В експерименті та клініці досліджується функціональний стан прооксидантної, антиоксидантної та імунної систем в крові і тканинах, зрушення метаболічних процесів при алергічному альвеоліті, пневмонії та бронхіальній астмі, стресі, адреналіновому пошкодженні міокарда. Ведеться пошук імунокоригуючого, імуномодулюючого та антиоксидантного впливу на ці процеси – альфа-токоферолу ацетату, тіатриазоліну та кверцетину. Отримано 3 патенти на винахід

Співпраця кафедри патофізіології: Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України; Львівський ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок (лабораторія фармакології і токсикології); Національний університет “Львівська політехніка” (кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнологій); ТзОВ “Львівський медичний Інститут” (біохімічна лабораторія).

Професор Регеда М.С. – автор 600 науково-навчально-методичних праць у т.ч. 66 книг. Створив патофізіологічну наукову школу – підготував 1 доктора медичних наук та 10 кандидатів медичних наук. Головний редактор двох науково-практичних журналів – “Актуальні проблеми медицини, фармації та біології“ та “Вісник Вищої медичної освіти“, член редакційної ради низки вітчизняних науково-практичних журналів, член спеціалізованої Вченої ради ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського по захисту докторських та кандидатських дисертацій. 

ГРОМАДСЬКА ТА ВИХОВНА РОБОТА           

Викладачі кафедри є кураторами 7 академічних груп ІІІ курсу медичного факультету, №1. Документація і розклад занять розроблені у відповідності до вимог, робота з групами проводиться кураторами, звіти яких щомісяця заслуховуються на засіданнях кафедри, про що свідчать протоколи засідань. Викладачами щотижнево проводяться бесіди, семінари, диспути та лекції за планом виховної роботи. Куратори із курованими групами беруть участь практично у всіх заходах факультетського та університетського рівня. Студенти відвідували театри М. Заньковецької, оперний театр ім. С.Крушельницької, Національний музей, Історичний музей, Музей Івана Франка т.ін. Проведено екскурсії до садиби І.Франка у Нагуєвичах, Підгорецький і Олеський замки.

Окрім того, щороку кафедрою проводяться благодійні акції до дня святого Миколая. Студенти і куратори груп відвідують сиротинці м. Львова та Львівської області.

Нещодавно на кафедрі спільними стараннями кураторів і студентів було створено стенд, присвячений пам’яті Володимира Івасюка, який з 1973 року, впродовж року, працював на кафедрі патологічної фізіології. 

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК 

Досягнення студентів :

2013 рік.

Участь в 74-й загальноуніверситетській студентській науковій конференції «Досягнення сучасної медицини»

 1. Похилевич Ганна, ІІІ курс, медичний факультет «Нетрозоглутатіон:  порівняння особливостей синтезу в лімфоцитах та клітинах ендотелію білих щурів за умов хронічної імунокомплексемії» (наук. керівник – к.м.н. Садляк О.В.)
 2. Мазур Юрій, ІІІ курс, медичний факультет «Особливості маргіназного шляху метаболізму оксиду азоту в ендотеліоцитах білих щурів за умов хронічної імунокомплексемії» (наук. керівник – к.м.н. Садляк О.В.)
 3. Ібе Керіан, Байда Мар’яна, ІІІ курс, медичний факультет «The content of lipid peroxydation products and activity of antioxidant system enzymes in bronchial tissue during experimental allergic alveolitis development and correction its disturbances with thiatriazolini» (наук. керівник – к.м.н. Семенців Н.Г.) - нагороджений дипломом
 4. Васильченко Анна, ІІІ курс, медичний факультет «Дослідження імунограми та лейкограми пацієнтів хворих на імунний тиреоїдит (АТІ) які приймали біологічно активну добавку (БАД) «Імунна формула» (наук. керівник – к.б.н., доц. Угрин О.М.)
 5. V Международная научная конференция  SCIENCE4HEALTH - , РУДН, Москва, 2013 рік  Бобеляк М.М. Nitrozohlutation comparing features synthesis in lymphocytes and endothelial cells of rats der condition of chronic imunocompleksemiy  (наук. керівник – к.м.н. Садляк О.В.) 

2014 рік.

Участь в 75-й загальноуніверситетській студентській науковій конференції «Досягнення сучасної медицини»:

 • Бебеляк Мар’ян, ІV курс, медичний факультет «Особливості синтезу лімфоцитами та ендотеліоцитами білих щурів метаболітів оксиду азоту за умов хронічної імунокомплексемії та корегуючий вплив корвітину на ці процеси» (наук. керівник – к.м.н. Садляк О.В.)
 • Горбань Олеся, ІІІ курс, медичний факультет «Вплив стресового фактора на активність антиоксидантних ферментів в легенях морських свинок із екзогенним алергічним альвеолітом» (наук. керівник – к.м.н. Пороховська Н.В.)
 • Градик Роман, Ширій Т., ІІІ курс, медичний факультет «Дослідження показників антиоксидантної системи печінки при екзогенному алергічному альвеоліті в умовах стресу» (наук. керівник – к.м.н. Никитюк Г.П.) 

Участь в 14th international students scientific conference «The Medicine of XXI Century»

1.      Попко Маряна, ІІІ курс, медичний факультет «Detection of bile duct inflammation in acute biliary pancreatitis» (наук. керівникк.мед.н., Вервега Б.М.).

2.      Сіренко Юрій, Лісовська Катерина, ІІІ курс, медичний факультет, Янушевич Ірена, здобувач «The influence of the stress factor on the activity of enzymes of the antioxidant system of guinea pigs with extrinsic allergic alveolitis» (наук. керівник – к.мед.н., Пороховська Н.В.) - нагороджений дипломом.

3.      Фернеза Северин, Ціолковська Олеся, ІІІ курс, медичний факультет «Characteristics of membrane erythrocite antioxidant enzymes in guinea pigs with exogenous allergic alveolitis under stress» (наук. керівник – к.мед.н., Пороховська Н.В.) - нагороджений дипломом

Матеріали конференції «STRESS: COMPREHENSIVE & AUTHENTIC SUMMER SCHOOL». – Zagreb, Croatia, 2014. Сіренко Ю.Б., Лісовська К.І. The influence of the stress factor on the activity of enzymes of the antioxidant system of guinea pigs with extrinsic allergic alveolitis (наук. керівник – к.мед.н., Пороховська Н.В.). 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Підручники:

1. Регеда М.С., Кресюн В.Й., Фрайт В.М. Невідкладні стани. – Львів: Магнолія, 2008.- 844 с.

2. Патологічна фізіологія. /За ред. М. С. Регеди, А. І. Березнякової. Підручник для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу і фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів. – Видання друге доп. та перероб. Львів, «Магнолія», 2011. – С. 490

Посібники:

1.      Регеда М.С., Гайдучок І.Г, Пульмонологія: Навчальний посібник - Львів, 1998. - 399с

2.      Регеда М.С., Трутяк І.Р., Гайдучок І.Г. Невідкладні стани у клініці внутрішніх хвороб: Навчальний посібник Львів: Каменяр, 1999. - 317с.

3.      Регеда М.С., Гайдучок І.Г. Пульмонологія: Навчальний посі¬бник - Вид. друге, доп. та перер. - Львів, 2000. - 436с.

4.      Регеда М.С., Трутяк І.Р., Гайдучок І.Г., Плешанов Є.В. Невідкладні стани: Навчальний посібник Львів, 2001. -587с.

5.      Регеда М.С., Крупін В.П., Гайдучок І.Г, Бамівський М.М. Посібник для самостійної роботи з терапії. Львів, 2002,- 122с.

6.      Невідкладні стани: Навчальний посібник - Вид. друге, доповнене та перероблене. За ред. Регеди VI.С., Кресюна В.Й. - Львів, 2003. - 891с.

7.      Невідкладні стани. Навч. посібник —Вид. трете: - В-во "БАК". // За ред. Регеди М.С., Кресюна В.Й. - Львів, 2004. - 820с.

8.      Регеда М.С., Бідюк М.М., Угрин О.М., Любінець Л.А. Навчально-методичний посібник з патологічної фізіології. — Львів, 2006. - 126с,

9.      Регеда М.С., ЛюбінецьЛ.А., Казановська Н.Ф. та інші. Вибрані питання патологічної фізіології // Навчальний посібник в трьох частинах. Ч І. Нозологія. — Львів: В-во „Сполом", 2007. — С.212.

10.  Регеда М.С., Любінець Л.А., Лукович І.М. Вибрані питання патологічної фізіології //Книга в трьох частинах, частина II, типові патологічні процеси. В-во ,,Сполом". - Львів, 2008. - С.210.

11.  Патологічна фізіологія. Книга в трьох частинах. 41. Нозологія / За ред. проф. М.С.Регеди. Львів, 2009. - С 290

12.  Профпатологія /За ред. О. О. Абрагамовича, М.С. Регеди. – Львів, ПП «Кварт», 2010. – С 186

13.  . Хвороби органів дихання: Навчальний посібник / За ред. Я-Р. М. Федоріва // Федорів Я-Р. М., Регеда М.С., І.Г. Гайдучок, Філіпюк А.Л., Грицко Р.Ю., Регеда М.М. – Львів: “Магнолія 2006“, 2011. – 480 с.

14.  Фізіотерапія: Навчальний посібник / За ред. Я-Р. М. Федоріва // Федорів Я-Р. М., Регеда М.С., І.Г. Гайдучок, Філіпюк А.Л., Грицко Р.Ю., Регеда М.М. – Львів: “Магнолія 2006“, 2011. – 450 с.

15.   Регеда М.С., Федорів Р.М., Гайдучок І.Г., Фрайт В.М., Філіпюк А.Л., Федорів О.Я., Регеда М.М., Ковалишин О.А., Колішецька М.А., Челпанова І.В., Мироненко С.І., Гороховська І.М. “Діагностика та невідкладна медична допомога в клініці внутрішньої медицини“ /за ред. проф. М.С. Регеди і проф. Р.М. Федоріва – Львів, 2013. – 236 с. 

16.   Регеда М.С., Пороховська Н.В., Любінець Л.А., Никитюк Г.П., Вервега Б.М., Лукович І.М., Угрин О.М., Садляк О.В., Найда Л.Я., Качмарська М.О., Колішецька М.О., Матолінець О.М., Семенців Н.Г. “Навчально-методичний посібник для підготовки до практичних занять з патологічної фізіології студентів медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів“ /за ред. проф. М.С. Регеди – Львів, 2014. – 274 с. 

Монографії:

 1. Регеда М.С. Невідкладна допомога в пульмонології: Монографія Львів: В-во "Сполом".-2000. -1б1-с.
 2. Регеда М.С. Екзогенний алергічний альвеолііт: Монографія Львів: В-во "Сполом", 2001, - 166 с.
 3. Регеда М.С., Гайдучок І.Г., Бамівський М.М. Невідкладна допомога при гострих отруєннях. - Львів В-во "Сполом".- 2001. – 143 с.
 4. Регеда М.С., Крупін В.П., Гайдучок І.Г Назаров К.Ю. Невідкладна допомога в кардіології. - Львів: В-во 'Сполом". - 2001. – 201 с.
 5. Регеда М.С. Невідкладна допомога в алергології, нефрології та гастроентерології: Монографія - Львів: В-во 'Сполом".- 2002. - 104с.
 6. Регеда М.С. Невідкладна допомога в пульмонології: Моног-рафія - Видання друге, дон. та перероб. - .Львів В-во "Сполом", 2002.- 212с.
 7. Регеда М.С., Фрайт В.М., Бамівський М.М., Гайдучок І.Г, Невідкладна медична допомога при гострих отруєннях. Друге видання, доп. і перер. - Львів: В-во "Сполом", 2002. - 120с.
 8. Регеда М.С., Фрайт В.М., Плєшанов Є.В., Гайдучок І.Г. Неві¬дкладна допомога в терапії. - Львів: "Сполом", 2002 -371 с.
 9. Регеда М.С. Клінічна алергологія: Монографія - .Львів: В-во "Сполом", 2003. – 120 с.
 10. Регеда М.С. Клінічна алергологія: Монографія - Видання друге, доп. та перер. -Львів: В-во "Сполом", 2003,-155с.
 11. Регеда М.С. Клінічна алергологія: Монографія - Видання третє, доп. та перер. -Львів: В-во "Сполом", 2003,-178 с.
 12. Регеда М.С., Фрайт В.М., Ванівський М.М., Гайдучок І.Г. Невідкладна медична допомога при гострих отруєннях. Трете видання, доп. та перер. - Львів: В-во "Сполом", 2003. - 142 с
 13. Регеда М.С.,Кресюн В.Й., Федорів Я.М.Клінічна алерго¬логія: Монографія - Видання четверте, доп. та перер. -Львів: В-во "Сполом", 2004.-210 с.
 14. Регеда М.С., Бронхіальна астма: Монографія Львів: В-во "Сподом", 2004.-104 с,
 15. Регеда М.С. Бронхіальна астма: Монографія. Вид. друге, доп. та пер. Львів: В-во "Сполом", 2004. 126 с.
 16. Регеда М.С., Поліянц І.В. Пневмонія: Монографія. Львів: В-во "Сподом", 2004. - 79с.
 17. Регеда М.С. Плеврити: Монографія. Львів: В-во "Сполом", 2004. 90 с.
 18. Регеда М.С. Плеврити: Монографія. Вид. друге, доп. та перер. Львів: В-во "Сполом", 2004. 115с..
 19. Регеда М.С. Інфекційні деструкції легень. Монографія. Львів: В-во "Сполом", 2004. 65с.
 20. Регеда М.С., Ванівський М.М. Інфекційні деструкції легені.. Монографія. Вид. друге, доп. та перер. — Львів: В-во "Сполом", 2005. -93 с.
 21. Регеда М.С. Бронхіальна астма: Монографія Вид. трете, доп, та пер. Львів: В-во "Сполом", 2005. — 137 с.
 22. Регеда М.С. Пневмонія: Монографія Вид. друге, доп. та пер. Львів: В-во "Сполом", 2005. — 109 с.
 23. Регеда М.С. Пневмонія. Монографія. Вид. трете, доп. та пер. Львів: В-во "Сполом", 2005, — 138 с.
 24. Регеда М.С., Фрайт В.М. Легеневе серце: Монографія, - Львів: В-во "Сполом", 2005. 93 с.
 25. Регеда М.С. Бронхіти: Монографія. Львів: В-во "Сполом", 2005. – 82 с.
 26. Регеда М.С. Бронхоектатична хвороба. Монографія. — Львів: В-во "Сполом", 2005. — 71с.
 27. Регеда М.С. Хронічні обструктивні захворювання легень. Монографія. — Львів: В-во "Сполом", 2005. — 124 с.
 28. Регеда М.С. Запалення типовий патологічний процес. Монографія — Львів: В-во "Сподом", 2005. — 58 с.
 29. Регеда М.С., Гайдучок І.Г., Пітула Г.В. Пневмосклероз. Мо¬нографія. — Львів: В-во "Сполом", 2005. — 76 с.
 30. Регеда М.С., Гайдучок І.Г. Емфізема легень. Монографія. — Львів: В-во "Сподом", 2005. – 68 с.
 31. Крупін В.П., Регеда М.С., Зіменковський А.Б. Основні та до-даткові методи обстеження хворих в клініці внутрішніх хвороб. — В-во "Нова книга". Вінниця. — 2005. — 256с.
 32. Регеда М.С., Берко П., Пітула Г., Небелюк М. Іван Франко: системність світоглядних засад. Монографія. — Львів: В-во "Ви-мір", 2006. – 176 с.
 33. Регеда М. С., Щєпанський Ф. Й., Поліянц І. В., Ковалишин О А. Загальна алергологія. — Львів: В-во "Сполом", 2006. — 70с.
 34. Регеда М.С., Любінець Л.А., Бідюк М.М., Качмарська М.О. Гіпоксія. — Львів: В-во "Сполом", 2006. — 54с.
 35. Регеда М.С., Грицко Р.Ю., Любінець Л. А., Гайдучок І.Г., Пиндус Т.О. Екзогенний алергічний альвеоліт. Вид. друге, доп. та пе¬рер. — Львів: В-во „Сполом", 2007, — 200 с.
 36. Регеда М.С. Хронічні обструктивні захворювання легень // Монографія.-Вид.друге, доп. та перер. - Львів, 2007, С.142.
 37. Регеда М.С., Грицко Р.Ю., Любінець Л.А., Гайдучок І.Г., Пітула Г.В. Загальна алергологія. Вид. друге, доп. та перер. — Львів: В-во ,,Сполом", 2007. — 117 с.
 38. Регеда М.С. Гнійні хвороби легень // Монографія: Видавни-цтво "Сполом". - Львів, 2008, С.118,
 39. Регеда М.С. Запальні захворювання легень та бронхів. Монографія. — Львів, 2009. — С. 206
 40. Розвиток патофізіології в Україні. // За ред. академіка НАН України О.О.Мойбенка. - Монографія. Чернівці, 2009. - 306 с.
 41. Сергієнко О.О., Регеда М.С., Плєшанов Є.В. Артеріальні гіпертензії. Клінічна фармакологія та фармакотерапія. — Монографія. - Львів, 2009. - С.189
 42. Регеда М.С. Алергічні захворювання легенів. Монографія. - Львів, 2009. - С.342.
 43. Регеда М.С., Нестерук С.І., Регеда М.М. Пневмонія: Монографія. Вид. четверте, доп. та перероб. – Львів 2012. – С. 141;
 44. Регеда М.С., Регеда М.М., Челпанова І.В., Мироненко С.І. Пневмонія: Монографія. Вид. п’яте, доп. та переробл. – Львів 2012. – С. 154
 45. Регеда М.С., Регеда М.М., Фурдичко Л.О. Пневмонія: Монографія. Вид. шосте, доп. та переробл. – Львів 2012. – С. 162
 46. Регеда М.С., Регеда М.М., Фурдичко Л.О., Колішецька М.А. Бронхіальна астма. Вид. п’яте, доп. та переробл. – Львів 2012. – С. 147
 47. Регеда М.С.,Бойчук Т.М., Бондаренко Ю.І., Регеда М.М. Монографія. Запалення – типовий патологічний процес. Вид. друге, доп. та переробл. – Львів 2013. – С. 149
 48. Регеда М.С. Плеврити. Монографія. Вид. третє, доп. та переробл. – Львів 2013. – С.128
 49. Є.В. Плешанов, М.С. Регеда, О.П. Кіxтяк Ішемічна хвороба серця. Клінічна фармакологія та фармакотерапія. – Львів, 2014. – С. 320 ;

 

Довідники:

 1. Регеда М.С., Ванівський М.М., Крупін Б П Гайдучок І.Г. Довідник з тестового контролю знань по факультетській терапії. Львів: В-во "Сподом", 2002. - 80с.
 2. Регеда М.С,, Гайдучок І.Г.Корогкий Доовідник з організації роботи наукового працівника. Львів, 2002. - 48 с
 3. Регеда М.С., Гайдучок І.Г. Біографічний довідник науково-педагогічних працівників Львівського медичною інституту. Львів: В-во "Сподом", 2004, В.1. - 48с.
 4. Гумешок О.М., Гайдучок І.Г., Регеда М С Довідник для абітурієнта ЛМІ. - Львів, 2005. – 69 с.
 5. Гумешок О.М., Гайдучок І.Г., Регеда М.С. Косован Н.Є., Весклярова У.П. Довідник для першокурсника ЛМІ. – Львів. 2005. 63 с.
 6. Гайдучок І.Г, ГуменюкО.М., Косован Н.Є. Весклярова У.П., Регеда М.С. Довідник для абітурієнта. Вид. друге, доп. та перер. — Львів, 2006. — 88 с
 7. Регеда М.С. Любінець М.А., Качмарська М.О. Збірник вибраних тестових завдань. Частина І. Загальна патофізіологія „Типові патофізіологічні процеси". Довідник. - Львів, 2008. – С. 72
 8. Федорів Я.М.. Регеда М.С., Томашова С.А. Коментарі до написання, оформлення і захисту дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата) наук та присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника. Львів, 2009. 162 с  

Атласи:

1. Шикула Х.Ю., Регеда М.С., Гуменюк О.М. Атлас з мікробіології. - Львів, 2006, - 174с. 

Словники:

1.      Крупін В.П., Зіменковський А.Б., Регеда М.С, Тлумачний словник поширених медичних термінів. - Львів, 2004. - 414с, 

Патенти за 2013-2014 рр:

1. Патент на корисну модель Спосіб визначення концентрації перокситнітрит аніону в біологічному матеріалі. № 77328 Україна, МПК , А61К 33/52; заяв­ник і патенто­влас­ник Регеда М.С., Мелех Б.Я., Фартушок Н.В.; – № u 201209058; заявл. 23.07.2012; опуб. 11.02.2013, Бюл. №.3

2. Патент на корисну модель Спосіб одержання екстракту трави парила звичайного з гепатопротекторною властивістю. № 82949 Україна, МПК 2013/01, А61К 35/00; заяв­ник і патенто­влас­ник Грицик А.Р., Гузьо Н.М., Угрин О.М.; – № u 201301015; заявл. 27.01.2013; опуб. 28.08.2013, Бюл. №16. 

Методичні розробки для навчального процесу за 2013-14рр:

1. Регеда М.С., Лукович І.М, Колішецька М.А., Садляк О.В. та ін. Методичні вказівки для самост. роботи студ. мед. ф-ту при підготовці до практ занять з розділу: «Патофізіологія органів та систем ІІІ ч.». – Львів, 2013. – 56 с.

2. Регеда М.С., Найда Л.Я., Никитюк Г.П., Пороховська Н.В. та ін. Методичні вказівки для самост. роботи студ. мед. ф-ту при підготовці до практ занять з розділу: «Патофізіологія органів та систем ІY ч.». – Львів, 2013. – 53 с.

3. Регеда М.С., Колішецька М.А. Методичні вказівки для самост. роботи студ. фарм.. ф-ту при підготовці до практ занять з розділу: «Патофізіологія зовнішнього дихання. Дихальна недостатність». – Львів, 2013. – 16 с.

4. Регеда М.С., Колішецька М.А. Методичні вказівки для самост. роботи студ. фарм.. ф-ту при підготовці до практ занять з розділу: «Патофізіологія печінки. Печінкова недостатність». – Львів, 2013. – 19 с.

5. Садляк О.В. Методичні вказівки для самост. роботи студ. фарм.. ф-ту при підготовці до практ занять з розділу: «Патофизиология почек. Почечная недостаточнось». – Львів, 2013. – 19 с.

6. Садляк О.В. Методичні вказівки для самост. роботи студ. фарм.. ф-ту при підготовці до практ занять з розділу: «Воспаление». – Львів, 2013. – 19 с.

7. Любінець Л.А., Качмарська М. О. Методичні вказівки для самост. роботи студ. фарм.. ф-ту при підготовці до практ занять з розділу: «Лейкоцитози, лейкопенії». – Львів, 2012. – 19 с.

8. Любінець Л.А., Качмарська М. О. Методичні вказівки для самост. роботи студ. фарм.. ф-ту при підготовці до практ занять з розділу: «Порушення фізико-хімічних властивостей крові». – Львів, 2012. – 20 с.

9. Любінець Л.А., Качмарська М. О. Методичні вказівки для самост. роботи студ. фарм.. ф-ту при підготовці до практ занять з розділу: «Лейкози». – Львів, 2012. – 15 с.

10. Любінець Л.А., Качмарська М. О. Методичні вказівки для самост. роботи студ. фарм.. ф-ту при підготовці до практ занять з розділу: «Патофізіологія системи крові. Якісні та кількісні зміни еритроцитів. Постгеморагічні анемії». – Львів, 2012. – 20 с.

11. Любінець Л.А., Качмарська М. О. Методичні вказівки для самост. роботи студ. фарм.. ф-ту при підготовці до практ занять з розділу: «Етіологія і патогенез гемолітичних анемій та анемій з порушенням еритропоезу». – Львів, 2012. – 18 с.

12. Регеда М.С., Садляк О.В., Семенців Н. Г., Колішецька М.А. Байда М.Л.. Методичні вказівки для самост. роботи студ. лік. ф-ту при підготовці до практ занять з розділу: «Патофизиология почек. Почечная недостаточнось». – Львів, 2013. – 28 с.

13. Регеда М.С., Садляк О.В., Семенців Н. Г., Колішецька М.А. Байда М.Л.. Методичні вказівки для самост. роботи студ. лік. ф-ту при підготовці до практ занять з розділу: «Воспаление». – Львів, 2013. – 16 с.

14. Регеда М.С., Садляк О.В., Семенців Н. Г., Колішецька М.А. Байда М.Л.. Методичні вказівки для самост. роботи студ. лік. ф-ту при підготовці до практ занять з розділу: «Нарушение периферического кровообращения и микроциркуляции». – Львів, 2013. – 16 с.

15. Регеда М.С., Семенців Н. Г., Колішецька М.А., Байда М.Л., Садляк О.В. Methodical guide for Practical training of Pathological Physiology the 2 nd – year English-speaking students of pharmaceutical faculty on the theme “Сell injury”.

16. Регеда М.С., Семенців Н. Г., Колішецька М.А. Байда М.Л.. Methodical guide for Practical training of Pathological Physiology the 2 nd – year English-speaking students of pharmaceutical faculty on the theme “Рathophysiology of blood vesses”

17. Садляк О.В. Методичні вказівки для самост. роботи студ. лік. ф-ту при підготовці до практ занять з розділу: «Старіння: загальні риси, закономірності, теорії, теоретичні основи продовження тривалості життя». – Львів, 2013. – 31 с.

18. Регеда М.С Семенців Н. Г., Байда М.Л, Колішецька М.А Методичні вказівки для самостійної роботи студ. фарм. фак. при підготовці до практичних занять на англійській мові «Патологія зовнішнього дихання.»

19. Лукович І. М., Никитюк Г.П Методичні вказівки для самост. роботи студ. фарм.. ф-ту при підготовці до практ занять з теми: «Патофізіологія серцево-судинної системи». – Львів, 2014. – 24 с.

20.  Лукович І. М., Никитюк Г.П Методичні вказівки для самост. роботи студ. фарм.. ф-ту при підготовці до практ занять з теми: «Патофізіологія системи травлення». – Львів, 2014. – 15 с.

21. Лукович І. М., Никитюк Г.П Методичні вказівки для самост. роботи студ. фарм.. ф-ту при підготовці до практ занять з теми: «Патофизиология сердечно-сосудистой системи». (рос. мовою) – Львів, 2014. – 34 с.

22. Лукович І. М., Никитюк Г.П Методичні вказівки для самост. роботи студ. фарм.. ф-ту при підготовці до практ занять з теми: «Патофизиология системи пищеварения» (рос. мов). – Львів, 2014. – 21 с.

23. Пороховська Н.В, Никитюк Г.П Методичні вказівки для самост. роботи студ. стомат. ф-ту при підготовці до практ занять з теми: «Патофізіологія тканинного росту. Пухлини. Голодування». – Львів, 2014. – 38 с.

24. Никитюк Г.П, Вервега Б.М., Лукович І. М., Методичні вказівки для самост. роботи студ. стомат. ф-ту при підготовці до практ занять з теми: «Патофізіологія водно-сольового обміну. Набряки». – Львів, 2014. – 24 с.

25. Вервега Б.М., Никитюк Г.П. Методичні вказівки до практичних занять для студентів стоматологічного факультету на тему “Патофізіологія ендокринної системи”. – Львів, 2014. – 30 с.

26. Вервега Б.М., Никитюк Г.П. Методичні вказівки до практичних занять для студентів фармацевтичного факультету на тему “Патофізіологія ендокринної системи”. – Львів, 2014. – 30 с.

27. Матолінець О.М. Методичні вказівки до практичних занять для студентів стоматологічного факультету на тему “Патогенна дія іонізуючого випромінювання на організм”. – Львів, 2014. – 30 с.  

Опубліковані статті за 2013-14рр:

1. Регеда М.С., Колішецька М.А., Семенців Н.Г. Роль цитокінів в патогенезі розвитку експериментальної бронхіальної астми. // Практична медицина. – 2013. – № 1 (том ХІХ) С. 181-184

2. Регеда М.С., Мелех Б.Я., Фартушок Н.В., Качмарська М.О. Вміст стабільних метаболітів оксиду азоту в крові морських свинок з експериментальним алергічним альвеолі том у різні періоди його формування. // Практична медицина. – 2013. – № 1 (том ХІХ) С. 93-97

3. Байда М.Л., Семенців Н.Г. Зміни окремих показників прооксидантної та антиоксидантної систем у крові морських свинок у динаміці формування експериментального алергічного альвеолі ту. // Практична медицина. – 2013. – № 1 (том ХІХ) С. 97-101

4. Кравець Б.Б., Регеда М.С. Динаміка перекисного окиснення ліпідів активності прооксидантної системи в легенях морських свинок при експериментальній бронхіальній астмі // Практична медицина. – 2013. – № 1 (том ХІХ) С. 185-187

Ковалишин О.А., Регеда М.С., Любінець Л.А., Челпанова І.В. Сучасні погляди на патогенетичні механізми формування пневмонії // Практична медицина. – 2013. – № 1 (том ХІХ) С. 175-181

5. С.Г. Сидорчук, Огоновський, Ю.Б. Пастернак, Ю.М. Принда Характер анаболічних процесів при загоєнні експериментальної дерматомної рани на тлі застосування мазі композиційної суміші похідних γ-кротолактону та Zn карнозину. //Медицина транспорту України – 2013. – № 2, червень, С. 25-28

6. Матолінець Т.М. Вплив корвітину на стан про- та антиоксидантної систем у паратрахеальних лімфатичних вузлах за умов експериментального алергічного альвеоліту/ Т.М. Матолінець, О.М. Матолінець //Медична хімія. – 2013. – Т.54,№1. – С.116-119.

7. Матолінець Т. М. Вплив корвітину на стан про- та антиоксидантної систем у тимусі мурчаків за умов експериментального алергічного альвеоліту/ Т.М. Матолінець, О. //Медична хімія. – 2013. – . – С.13-16.

8. Матолінець Т. М. Вплив корвітину на стан про- та антиоксидантної систем імунних органів тварин з експериментальним алергічним альвеолі том / Т.М. Матолінець, О. //Медична хімія. – 2013. – . – С.11-14.

9. Никитюк Г.П., Лукович І.М., Вервега Б.М. Електронно-мікроскопічні дослідження та показники ферментативних процесів нейтрофілів за умов довготривалого антигенного навантаження та на тлі введення кверцетину. //Медицина транспорту України – 2013 – № 3 – С. 15-18.

10. С.Г.Сидорчук, Р.З.Огоновський, Ю.Б. Пастернак Антиексудативні та протекторні властивості 3% мазі композиційної суміші похідних γ-кротонолактону та Zn-карнозину /Вісник проблем біології та медицини. – 2013. – №2. – С.207-211.

11.С.Г.Сидорчук,Р.З.Огоновський,Ю.Б.Пастернак Ефективна ранозагоювальна концентрація мазевої форми композиційної суміші γ-кротонолактону та Zn-карнозину /Materiăly IV mezinărodnĭvĕdecko-praktickă conference "Evefktivnnă strojemodernĭchvĕd – 2013". – Praha. – 2013. – S.32-36.

12.С.Г.Сидорчук,Р.З.Огоновський,Ю.Б.Пастернак Антимікробний та анти фунгіцидний потенціал 3 % мазі композиційної суміші похідних γ-кротоно лактону та Zn-карнозину /Вісник проблем медицини та біології. – 2013. – №3. – С.44-46.

13. Ковалишин О.А., Регеда М.С., Любінець Л.А., Челпанова І.В. Сучасні погляди на патогенетичні механізми формування пневмонії //Практична медицина. – 2013. – № 1 (том ХІХ) С. 175-181

14. Вервега Б.М. Роль мікрохолелітіазу в патогенезі гострого запалення підшлун-кової залози //.Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2013. – № 4. – С. 45-51.

15. Вервега Б.М. Виявлення запалення жовчних протоків при гострому пан-креатиті біліарного походження // Буковинський меди-чний вісник. – 2013. – 17 № 4 (68). – С. 7-11.

16. Вервега Б.М. Сучасний погляд на етіопатогенетичне лікування гострого біліарного панкреатиту // Актуальні проблеми медицина. – 2013. – № 4. – С. 15-19.

17. Пороховська Н.В. Характеристика SH-груп при гострому ураженні серця імунними комплексами //Вісник наукових досліджень. – 2014. – № 1. - С. 109-111.

18. Пороховська Н.В. Порушення енергетичного метаболізму в міокарді за умов гострого імунокомплексного процесу та його корекція тіотріазоліном //Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2014. – № 2 (66). - С. 29-33

19.Никитюк Г.П., Лукович І.М., Вервега Б.М. Влияние хронической антигенной нагрузки на фагоцитоз в условиях инкубации нейтрофилов с эндотелиоцитами и его коррекция //British Journal of Education and Science, London, 2014, № 1. – P. 11-16.

20.Регеда М.С., Колішецька М.А. Порушення функціонального стану прооксидантної та антиоксидантної систем у бронхах морських свинок у пізній період розвитку експериментальної бронхіальної астми. //Здобутки експериментальної і клінічної медицини. – 2014. - № 1.- С. 94-96.

21.Регеда М.С., Колішецька М.А. Вплив тіотриазоліну на стан про- та антиоксидантного балансу в легенях морських свинок за умов розвитку експериментальної бронхіальної астми. // Медична хімія. – 2014. - № 1. Т.16. – с. 26-29.  

22.Регеда М.С., Колішецька М.А., Ковалишин О.А. Вплив препарату тіотриазоліну на зрушення цитокінового статусу в сироватці крові за умов формування експериментальної бронхіальної астми. //Вісник проблем біології і медицини. – 2014. –Випуск 3, Т.1 (110).- С. 292-295.

23.Регеда М.С., Колішецька М.А. Показники системно-антисистемних взаємовідношень у бронхах морських свинок в патогенезі експериментальної бронхіальної астми та корекція їх порушень тіотриазоліном. //Вісник наукових досліджень. – 2014. - №2. – С. 83-85.

24.Колішецька М.А. Динаміка Вміст Т- і В-лімфоцитів у крові морських свинок при експериментальній бронхіальній астмі. //Актуальні проблеми транспортної медицини. – 2014. - №2 т.1 (36-1).- C. 73-75.

25.Семенців Н.Г. Зрушення функціонального стану окремих показників антиоксидантної та прооксидантної систем в печінковій тканині тварин на фоні розвитку експериментального алергічного альвеоліту та їх корекція. //Актуальні проблеми транспортної медицини. – 2014. - №2 т.1 (36-1).- C. 36-40. 

Участь співробітників у конференціях, симпозіумах у 2013-2014 рр:

1. Садляк О. В., Бобеляк М. М., Семенців Н.Г. Nitrozoglutationi: specific synthesis in lymphocyto-endoteliotcytic interaction in vitro under conditions of chronic imunokompleksemiya /V Международная Научно-практическая Конференция молодых ученых "SCIENCE4HEALTH 2013", Москва.

2. Семенців Н.Г., Байда М.Л., Садляк О.В. Тhe content of lipid peroxydation products and activity of antioxidant system enzymes in bronchial tissue during experimental allergic alveolitis development and correction its disturbances with thiatriazoline /V Международная Научно-практическая Конференция молодых ученых "SCIENCE4HEALTH 2013", Москва.

3. Chikeziry K. I., Sementsiv N. G. The content of the proteinase - inchibiory system in the blood during the experimental allergic alveolitis development / Бюллетень XIIІ чтения им.В.В.Подвысоцкого – Oдеса, 2014. – 5-6 с.

4. Sirenko Y., Lisovska K., Yanushevych I., Porokhovska N. The influence of the stress factor on the activity of enzymes of the antioxidant system of guinea pigs with extrinsic allergic alveolitis /Матеріали конференції «STRESS: COMPREHENSIVE & AUTHENTIC SUMMER SCHOOL». – Zagreb, Croatia, 2014. – С. 53.

5. Регеда М.С., Колішецька М.А., Семенців Н.Г. Guinea – pig blood serum interleukin-6 activity in the dynamics of experimental bronchial asthma development / X Anniversary Ukrainian –Polish-Belorussian conference “Physiology and pathology of respiration : Advances in basic research and clinical application”/ - Kiev, 2013. – 27- C.

6. Regeda M.S., Kolishetska M.A., Sementsiv N.G. Guinea-pig blood serum interleukin-6 activity in the dynamics of experimental bronchial asthma development. /X Anniversary Ukrainian-Polish-Belorussian Conference "Physiology and Pathology of respiration Advances in basic research and clinical applications", 10-13 October, 2013: Abstracts. – Kiev, 2013. - P.27.

7. Пороховська Н.В. Характеристика показників енергетичного метаболізму у морських сивнок при експериментальному пощкодженні серця імунними комплексами /Матеріали науково-практичної конференції “Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм“. – Тернопіль, 2013. – С. 277.

8. Янушевич І.Б., Регеда М.С., Пороховська Н.В. Стан антиоксидантного захисту мембран еритроцитів у морських свинок з експериментальним екзогенним алергічним альвеолітом /Матеріали науково-практичної конференції “Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм“. – Тернопіль, 2013. – С. 295-296.

9. Колішецька М.А. Динаміка активності продуктів перекисного окиснення ліпідів у бронхах морських свинок за умов формування експериментальної бронхіальної астми. /І ша Всеукраїнська студентська наукова конференція з фізіології з міжнародною участю «Актуальні проблеми та сучасні досягнення» 2014 р., Харків, 14 травня - С.15-16

10. Садляк О.В. Мазур Ю. І. Cтан окремих показників метаболізму L-аргінін-оксид азоту в клітинах ендотелію білих щурів на тлі розвитку хронічної сироваткової хвороби. //Український науково-медичний молодіжний журнал /Матеріали науково-практичної конференції – Київ, №2 (78) 2014. – С. 186

11. Садляк О. В. Крикун В. М. Порівняльні особливості корекції корвітином деяких показників обміну L-аргінін-оксид азоту при лімфоцитарно-ендотелі-альній взаємодії на тлі хронічної імунокомплексної патології. /Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання сучасної медицини“. – Харків, 18 квітня, 2014. – С. 91

12. Verveha B.M., Nykytyuk G. P., Kolomiytsev V. I. Detection of bile duct inflammation in acute biliary pancreatitis. /Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Пріоритети розвитку медичних наук у XXI столітті” (м. Одеса, 18-19 квітня 2014 року). – Одеса: ГО “Південна фундація медицини”, 2014. – С. 32–34.

13. Вервега Б.М., Никитюк Г.П. Діагностика ініціюючих факторів протокової гіпертензії при гострому біліарному панкреатиті. /Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Медичні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі” (м. Одеса, 23-24 травня 2014 року). – Одеса: ГО “Південна фундація медицини”, 2014. – С. 36–38.

14. Verveha B.M., Nykytyuk G. P. Biliary sludge and changes of the large duodenal papilla in acute biliary pancreatitis. /XIІІ–е чтения В.В. Подвысоцкого: Бюллетень материалов научной конференции (19-20 июня 2014 года). – Одесса: УкрНИИ медицины транспорта, 2014. – С. 18–19.