|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Про Університет / Кафедри / Медичний факультет №1 / Кафедра радіології та радіаційної медицини

Кафедра радіології та радіаційної медицини

Електронна адреса Друкувати PDF


АДРЕСА КАФЕДРИ

79011, м. Львів, вул. Некрасова, 4

тел. +38 (032) 276-78-06

e-mail:

 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Дац Ігор Володимирович, кандидат медичних наук, доцент

 

 

 

ШТАТ КАФЕДРИ 
 • Відповідальний за наукову роботу — к.мед.н., доц. Солдатенко О.Я..
 • Відповідальний за навчальну роботу — к.мед.н., доц. Ільчишин О.С.
 • Відповідальний за лікувальну роботу — к.мед.н., доц. Данилейченко І.В.
 • к.мед.н., доц. Макагонов І.О.
 • к.мед.н., доц. Мицик Ю.О., к.мед.н., ас.Шатинська-Мицик І.С.
 • ас. Мелех Б.Я.
 • рентгенлаборанти: Ромах Г.Д., Вишнівська Г.П. 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

На кафедрі отримують теоретичну і практичну підготовку студенти 3-х та 5-х курсів медичних та стоматологічного факультетів, які навчаються за кредитно-модульною системою навчання і вивчають дисципліну:  "Радіологія" – студенти 3-го курсу медичного та стоматологічного факультетів; «Радіаційна медицина» – студенти 5-го курсу медичного факультету.

Студенти кафедри проходять практичні заняття безпосередньо на клінічних базах. Це дає змогу їм ознайомитися з роботою рентген відділення та радіоізотопної лабораторії і приймати участь, наприклад, в укладці пацієнта для проведення рентгенографії, а також проводити підготовку хворого під керівництвом викладача для радіонуклідного дослідження.

Методичний матеріал для практичних занять студентів постійно оновлюється та вдосконалюється. Кафедрою видані «Методичні рекомендації з радіології» для студентів 3 курсу медичного факультету”, “Методичні рекомендації по застосуванню радіоімунологічного аналізу”, «Методичні рекомендації по загальних питаннях діагностичної радіології».

ЛІКУВАЛЬНА ТА КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

На базі Львівської обласної клінічної лікарні, Львівської обласної дитячої спеціалізованої лікарні, 4 – ої міської комунальної лікарні м.Львова та дитячого відділення Львівської клінічної інфекційної лікарні працівниками кафедри проводиться консультативна робота та обстеження пацієнтів. Завідувач кафедри доц. Дац І.В. є членом регіональної експертної ради.

Адреси клінічних баз, за якими здійснюється консультативна та лікувальна робота кафедри: вул. Некрасова, 4, неврологічний корпус ОКЛ, тел. 276-78-06 (доц. Дац І.В., доц. Солдатенко О.Я.); вул.Дністерська, 27, рентгенвідділення ОДСКЛ, тел. 270-90-83 (доц. Ільчишин О.С.); вул.Свєнціцького, 10, радіоізотопна лабораторія 4-ї міської комунальної лікарні м. Львова, тел. 276-02-76 (ас. Мицик Ю.О.); Вул.Кирила і Мефодія, 22, дитяче відділення Львівської клінічної інфекційної лікарні, тел. 278-64-01 (доц. Данилейченко І.В.).

НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Назва планової наукової роботи кафедри: «Особливості функціонально-структурних порушень серцево-судинної системи та органів травлення у хворих на цукровий діабет», І етап (2011 р.): «Інсуліно-резистентність, як патофізіологічна основа метаболічних та функціонально-структурних змін у хворих на цукровий діабет ІІ типу з серцево-судинною патологією», ІІ етап (2012 р.): «Функціонально-структурні порушення у хворих на цукровий діабет ІІ типу з кардіоміопатією».

До планів кафедри належить виконання спільної НДР із кафедрами ендокринології та клінічної фармакології та терапії №1 факультету післядипломної освіти, «Особливості метаболічних та функціонально-структурних порушень серцево-судинної системи та органів травлення у хворих на цукровий діабет» (шифр ІН.09.0001.11, № держ. реєстрації 0111U000131).

Інші основні напрямки наукової діяльності кафедри:

 • Вивчення комплексного впливу іонізуючого випромінювання і екологічних факторів на формування патології у ліквідаторів і осіб, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС.
 • Прогнозування, реабілітація та корекція патології, що виникла внаслідок впливу іонізуючого випромінення.
 • Вивчення функціонально-метаболічних порушень при ендокринопатіях різного генезу та шляхи їх корекції.
 • Клініко-експериментальне обґрунтування нових методів діагностики, профілактики та лікування ендокринопатій.                   

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК

На кафедрі активно працює студентський науковий гурток. Студентські наукові роботи виконані під керівництвом працівників кафедри регулярно  публікуються у матеріалах студентської наукової конференції ЛНМУ і були неодноразово нагороджені грамотами і сертифікатами.

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ КАФЕДРИ       

 • Досліджено вплив низьких доз іонізуючого випромінення на розвиток синдрому ВСД із розвитком симптомокомплексу порушення гемодинаміки.
 • Запропоновано систему лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на попередження негативного впливу низьких доз іонізуючого випромінювання на функціональний стан системи кровообігу.
 • Доведено, що внаслідок дії низьких доз іонізуючого випромінювання в поєднанні з нерадіаційними чинниками ризику, спостерігається потенціювання змін, що відображаються на функціональному стані системи кровообігу.
 • Досліджено комбінований вплив низьких доз іонізуючого випромінювання на розвиток вторинної супутньої патології та розвиток ускладнень в протіканні основного захворювання.
 • Обґрунтовано застосування комплексу радіонуклідних, радіоімунних і лабораторних методів при дослідженні функціонального стану гепатобіліарної та сечовидільної систем організму.
 • Вивчено та розроблено методи корекції функціонально-метаболічних змін при діабетичній автономній невропатії серця та аутоімунному тиреоїдиті.
 • Вивчено особливості функціонально-метаболічного статусу в осіб із підвищеним ризиком розвитку ендокринної патології (евакуйованого контингенту).
 • На основі визначення концентрації низки макро- та мікроелементів в еритроцитах та сироватці крові, показників інсулінової резистентності, варіабельності серцевого ритму у хворих з метаболічним синдромом будуть з'ясовані їх особливості та діагностична значимість і опрацьовані методи корекції виявлених порушень. Встановлення ролі ІЛ-1/3 та ІЛ-2 в розвитку аутоімунного ураження ЩЗ дасть змогу здійснювати більш глибоку оцінку клініко-імунологічного стану пацієнтів з АТ і відкриє перспективу нового напряму патогенетичної корекції імунологічних порушень при цьому захворюванні.
 • Методичний матеріал для практичних занять студентів постійно оновлюється та вдосконалюється. Кафедрою підготовано до друку "Методичні рекомендації по застосуванню радіоімунологічного аналізу". Готуються до видання навчально-методичні матеріали по викладанню радіології для студентів 3-го курсу медичного факультету за кредитно-модульною системою навчання. Видано навчальний посібник "Природжені аномалії сечової системи у дітей" для педіатрів, нефрологів, урологів, лікарів ультразвукової діагностики, інтернів та студентів старших курсів.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

Видавнича діяльність кафедри за 2009-1012 роки:

 • Ендокринологія. Навчальний посібник для студентів та лікарів / За редакцією заслуж. проф. ЛНМУ імені Данила Галицького Яреми Томашевського та проф. Олександра Сергієнка. – Львів: НТШ, 2009. – 291 с.
 • Природжені аномалії сечової системи у дітей. Посібник для лікарів / За ред. М.М. Кассараби, Д.Д. Іванова, О.О. Добрик. – Донецьк : Видавець Заславський О.Ю., 2010. – 416 с. : іл..
 • Менопауза: міждисциплінарні аспекти : навч. посіб. / Є.Х. Заремба, М.Р. Гжегоцький, І.С. Шатинська-Мицик, І.В. Дац, Ю.О. Мицик; за ред. Є.Х. Заремби. – Львів: АРТ Студія АКМЕ, 2012. – 124 с.