|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Про Університет / Кафедри / Медичний факультет №1 / Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №1

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №1

Електронна адреса Друкувати PDF


 

АДРЕСА

79013 вул. Коновальця, 22

тел. +38 (032) 237-31-14, факс:+38 (032) 237-88-80

e-mail: 

 

 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Дутка Роман Ярославович, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України.


 

ШТАТ КАФЕДРИ

д.мед.н., проф. Дутка Р.Я.; д.мед.н., проф. Базилевич А.Я.; к.мед.н., доц. Новосад А.Б.; к.мед.н., доц. Невзгода А.А.; к.мед.н., доц. Матущак О.М.; к.мед.н., доц. Івасівка Р.С.; к.мед.н., доц. Буфан М.М.; к.мед.н., ас. Абрагамович Х.Я.; ас. Курбан М.М., ст. лаб. Клименко Л.Р., ст. лаб. Федорович Л.Я., ст. лаб. Мазур О.С.

 • Відповідальна за навчальну роботу – к.мед.н.,  доц. Новосад А.Б.;
 • Відповідальна за наукову роботу – к.мед.н.,  ас. Абрагамович Х.Я.;
 • Відповідальний за лікувальну роботу – ас. Курбан М.М
 • Відповідальна за матеріально-технічне забезпечення – к.мед.н., доц. Матущак О.М.
 • Відповідальна за виховну роботу та СНГ – к.мед.н., доц. Івасівка Р.С.
 • Відповідальна за інтернет-сторінку – к.мед.н., доц. Буфан М.М. 

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

На медичному факультеті Львівського університету до 1939р. був курс пропедевтики при кафедрі терапії, яку очолив доц. В.Чарнецький. З 1944р. вже організовану кафедру очолив проф. Т.Т.Глухенький, після нього було реорганізовано дві кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб –  на лікувальному факультеті кафедру очолив доц. В.І.Чернов, на педіатричному та стоматологічному факультетах – проф. І.Стукало, після якого з 1959р. до 1985р. даною кафедрою керував проф. П.Ф.Попелюк. З 1963р. кафедру пропедевтики на лікувальному факультеті очолив проф. Ю.І.Децик. З 1985р. ці дві кафедри були об’єднані під керівництвом проф. Ю.І.Децика. З 1988р. кафедру пропедевтики внутрішніх хвороб очолив проф. Р.Я.Дутка. У 1998р. кафедра знову була  поділена на кафедру пропедевтики внутрішньої медицини №1, якою по даний час керує проф. Р.Я.Дутка і кафедру внутрішньої медицини №2 (завідувач проф. О.Г.Яворський).

НАВЧАЛЬНА РОБОТА КАФЕДРИ 

На кафедрі викладаються дисципліни: «Пропедевтика внутрішньої медицини» для студентів медичного факультету III курсу та стоматологічного факультету II курсу (спеціальності 7.110101 «Лікувальна справа», 7.110105 «Медико-профілактична справа», 7.110106 «Стоматологія»), «Догляд за хворими (практика) для студентів II курсу медичного факультету та «Практика медсестринська виробнича» для студентів III курсу медичного факультету ( спеціальності 7.110101 «Лікувальна справа», 7.110105 «Медико-профілактична справа»).

Педагогічне навантаження виконують: 8 викладачів, з яких 2 професори, 5 доцентів, 1 асистент.

Допоміжний персонал: старші лаборанти – 1,5 ст.; лаборант – 0,5 ст.

Клінічною базою кафедри є 5-та комунальна міська клінічна лікарня м.Львова з відділеннями: перше і друге гастроентерологічні, нефрологічне, пульмонологічне та терапевтичне відділення з ліжковим фондом – 220 ліжок.

Програми з навчальних дисциплін 
 1. Програма пропедевтики внутрішньої медицини зі спеціальності 7.110101 «Лікувальна справа», 7.110105 «Медико-профілактична справа», затверджена МОЗ України 3 квітня 2006 р.
 2. Програма пропедевтики внутрішньої медицини зі спеціальності 7.110106 «Стоматологія», затверджена МОЗ України 1 липня 2010р.
 3. Програма «Догляд за хворими (практика)» зі спеціальності 7.110101 «Лікувальна справа», 7.110105 «Медико-профілактична справа», затверджена МОЗ України 3 квітня 2006 р.
 4. Програма «Практика медсестринська виробнича» зі спеціальності 7.110101 «Лікувальна справа», 7.110105 «Медико-профілактична справа», затверджена МОЗ України 3 квітня 2006 р.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ПЕРЕЛІК ОБОВ“ЯЗКОВОЇ ТА ДОДАТКОВОЇ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 • Підручник «Пропедевтика внутрішніх хвороб» за редакцією проф. Ю. І. Децика (співавтори професор Дутка Р.Я., доцент Короткий В.В.) – Київ: Здоров’я, 1998  -   504 с. 
 • Пропедевтика внутрішньої медицини: підручник / Ю.І.Децик, О.Г.Яворський, Р.Я.Дутка та ін.; за ред. проф. О.Г.Яворського. 3-є вид., виправл. і допов. – К.: ВСВ «Медицина», 2013 –  552 с. + 12с. кольор. вкл.  
 • Підручник «Основи внутрішньої медицини: пропедевтика внутрішніх хвороб +2 CD» за редакцією професора О.Г. Яворського (співавтори професор Дутка Р.Я., доцент Короткий В.В.) – Київ: Здоров’я, 2004 – 500 с.
 • Навчальний посібник «Комп’ютерні тести з пропедевтики внутрішніх хвороб» (автори В.В. Короткий, А.Б.  Новосад). Київ: Здоров’я, 2001 – 148с.
 • Методичні рекомендації з пропедевтики внутрішньої медицини для студентів III курсу медичних факультетів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації (за ред. проф. Р.Я. Дутки) – Львів, 2012 – 20с.
 • Методичні рекомендації з пропедевтики внутрішньої медицини для студентів II курсу стоматологічного  факультету  вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації (за ред. проф. Р.Я. Дутки) – Львів, 2012 – 20с.
 • Методичний посібник «Виробнича практика» для студентів III курсу медичних факультетів за ред. проф. М. Р. Гжегоцького (співавтор доц. В.В. Короткий)- Львів, 2002 – 56с.
 • Методичні рекомендації «Навчальна історія хвороби» за ред. проф. Р.Я.Дутки - Львів, 2012 – 20с.
 • Нетяженко В.З., Сьоміна А.Г., Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за хворими. К., 1993 – 304с.
 • Щуліпенко І.М. Загальний та спеціальний догляд за хворими з основами валеології (навчально-методичний посібник для студентів медичних вузів і учнів медичних ліцеїв).// МОЗ України, ЦМК з ВМО, Національний університет імені О.О.Богомольця, Український медичний ліцей. – Київ, 1998 – 384 с.
 • Догляд за хворими: підручник Ю.П. Гніденко, О.М. Ковальова, В.М. Лісовий, О.В. Охапкіна та ін..; за ред. О.М. Ковальова, В.М. Лісового, С.І. Шевченка, Т.В. Фролової – К.: ВСВ «Медицина», 2010 – 488 с. 
 • Догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка. Навчальний посібник / Л.С.Савка, Л.І.Разіннова, А.Ф.Коплик; за ред. Л.М.Ковальчука, О.В.Кононова – К.: Медицина, 2009 – 480 с. 
НАУКОВА РОБОТА

Напрямки наукових досліджень.

Головним напрямком наукових досліджень є вивчення процесів хронізації в клініці внутрішньої медицини.

На даний час досліджується корекція порушень спрямована на гальмування процесів хронізації на основі вивчення різних форм ішемічної хвороби серця, стеатогепатиту, гепатитів і цирозу печінки аліментарного ґенезу, виразкової та рефлюксної хвороб травного тракту, вторинного синдрому Рейно, бронхіальної астми. Вивчаються питання біоетики в сучасній медицині. 

Основні наукові здобутки. 

По вище представленій тематиці наукових досліджень захищені дві докторські та вісім кандидатських дисертацій, готуються до захисту одна докторська  і одна кандидатська дисертації; опубліковано біля 240 друкованих праць, отримано сім патентів. 

ЛІКУВАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Лікувальна робота. Працівники кафедри ведуть консультативну та діагностично-лікувальну роботу у відділеннях 5-ої комунальної міської клінічної лікарні м. Львова. Зокрема,   приймають участь у конференціях, клінічних розглядах та паталого-анатомічних конференціях, рецензують лікарняні історії хвороб. Проводяться щотижневі обходи професора.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

Підручники 

 • Пропедевтика внутрішньої медицини: підручник / Ю.І.Децик, О.Г. Яворський, Р.Я. Дутка та ін.; за ред. проф.  О.Г. Яворського. 3-є вид., виправл. і допов. – К.: ВСВ «Медицина», 2013.- 552 с. + 12с. кольор. вкл.  
 • Основи внутрішньої медицини.: Пропедевтики внутрішніх хвороб / Децик Ю.І., Яворський О.Г., Дутка Р.Я.; За ред. О.Г. Яворського. - К.: Здоров’я, 2004.-500с. 

Посібники 

 • Навчальний посібник «Комп’ютерні тести з пропедевтики внутрішніх хвороб» (автори В.В. Короткий, А.Б.  Новосад). Київ: Здоров’я, 2001 – 148с. 

ГРОМАДСЬКА ТА ВИХОВНА РОБОТА 

Проф. Дутка Р.Я. є президентом Львівської філії асоціації інтерністів України, а також членом Української  асоціації лікарів-католиків. 

Проф. Базилевич А.Я. є  членом редколегії всепольського журналу «Загальна та профілактична медицина» ( м. Люблін ). 

Доц. Івасівка Р.С. - голова університетського осередку всеукраїнської громадської організації «Союз Українок».

Викладачі кафедри є кураторами академічних груп №№ 15-17 III курсу медичного факультету №1. 

Основу заходів з виховної роботи на кафедрі становлять бесіди пов’язані з діяльністю Олени Кульчицької, Софії Парфенович, Соломії Крушельницької, Олени Степанівни, Пилипа Орлика, кардинала, в’язня сталінських таборів, Глави Української греко-католицької Церкви Йосифа Сліпого; зустріч з письменником Василем Шклярем, а також висвітлення спогадів про медичну опіку в Українській Повстанській армії, організації святкування Різдва Христового, волонтерської роботи у благодійній установі «Шпиталь імені митрополита Андрея Шептицького». 

Базою навчально-виховної роботи кафедри є також благодійна установа «Шпиталь імені митрополита Андрея Шептицького», де студенти здійснюють волонтерську роботу.