|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Про Університет / Кафедри / Медичний факультет №1 / Кафедра фізичного виховання і спортивної медицини

Кафедра фізичного виховання і спортивної медицини

Електронна адреса Друкувати PDF


АДРЕСА

79010, вул. Шімзерів, 5а
тел. +380 (32) 275-77-02;  +380 (32) 276-78-03
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду  

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Кунинець Ольга Богданівна — кандидат біологічних наук, доцент

 

 

 

ШТАТ КАФЕДРИ

Завідувач кафедри – к.біол.н., доцент Кунинець О. Б.

Професор кафедри - Магльований Анатолій Васильович - проректор з науково-педагогічної роботи, доктор біологічних наук, професор, заслужений професор ЛНМУ ім. Данила Галицького, академік академії наук Вищої освіти України, заслужений працівник фізичної культури і спорту України. 

Дисципліна  – Фізичне виховання. Фізичне виховання і здоров’я.

 • Завуч кафедри  – старший викладач Романюк О.Б.
 • Відповідальний за наукову роботу – к.біол.н.,  доцент Хомишин В.П.
 • Відповідальний за спортивно-масову роботу – доцент Стрельбицький Л.В.
 • Відповідальний за виховну роботу  – к. н. з фіз. вих. і спорту, доцент Іваночко О.Ю.
 • Відповідальний за роботу СНГ – к.н. з фіз. вих. і спорту, ст. викл Хохла А.І
 • Відповідальний за інтернет-сторінку –  викл. Турянська М.М. 
 • ст. викл. Новицький О. О., ст. викл. Веревкін О. О., cт.викл.  Дзівенко О.А., ст. викл.  Киван Н. В., ст. викл. Гусак Я. Є., ст. викл. Паламарчук О. В., ст. викл.  Длугош І. Б.,  ст.викл. Яблонська Е.М.,  викл. Бобало О.В., викл. Яворський Т. І. 

Дисципліна – Фізична реабілітація і спортивна медицина.

 • к.м.н., доц. Магльована Г.М., к.м.н., ас. Леонт’єва З.Р., ас. Фус Ю.О., ас. Гурка О.І., ас. Козицька О.І.

Кафедра є опорною для ВНЗ МОЗ України з дисциплін: фізичне виховання, фізичне виховання і здоров’я та валеологія за напрямками підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» для спеціальностей 221 «Стоматологія», 225 «Медична та психологічна реабілітація», 226 «Фармація».

Штатний розклад кафедри складає:

Дисципліна фізичне виховання: 12,00 ст. (штат загального фонду - 1,75 ст., штат спецфонду - 7,75 ст.  та англ.м. - 2,50 ст.)

Педагогічне навантаження 12,00 ставки з дисципліни фізичне виховання виконують 18 викладачів, у тому числі 1 професор (погод. опл.), 4 доцента, з яких 3 доцента, канд. наук; 1 доцент, заслужений тренер України; 10 старших викладачів з яких 1 канд.наук та 3 викладача.

Дисципліна спортивна медицина і фізична реабілітація: – 4,00 ставки (штат загального фонду - 1,75 ст., штат спецфонду - 1,75 ст.  та англ.м. - 0,50 ст.).

Педагогічне навантаження на 4,00 ставки з дисципліни спортивна медицина і фізична реабілітація виконують 5 викладачів, з яких - 1 доц., к.м.н., 1 к.м.н. ас., 3 асистента.

Характеристика навчальної бази з дисципліни фізичне виховання та валеологія:

Основними спорудами кафедри є приміщення другого поверху гуртожитку №3: завідувача кафедри, професора – 1, завуча, доцента  –  1, доцентів  – 1, викладачів, асистентів – 3, навчально-методичний кабінет - 1, кабінет для проведення лікарського контролю - 2, навчальні кімнати для дисципліни фізична реабілітація та спортивна медицина  –  3, лаборантська  – 1, кімнати для зберегання інвентарю та обладнення  – 2.  

 

 

Назва

Розміщення

Площа (корисна)

1

Спортивний зал

Теоретичний корпус,
вул. Шимзерів, 3а

438,2

2

Спортивний зал

Теоретичний корпус,
вул. Шимзерів, 3а

67,9

3

Спортивний зал

Теоретичний корпус,
вул. Шимзерів, 3а

106,4

7

Спортивний зал

Гуртожиток №2,
вул. Мечникова, 8б

83,9

8

Спортивний зал

Гуртожиток №2
вул. Мечникова, 8б

106,2

9

Спортивний зал

Гуртожиток №3
вул. Шімзерів, 5а

86,9

10

Спортивний зал

Гуртожиток №5
вул. Мечникова, 12

42,7

4

Стрілецький зал (тир для стрільби з луку)

вул. Пекарська,69

110,0

5

Стрілецький зал (тир для стрільби з луку)

вул. Пекарська,69

294,5

6

Стрілецький зал (тир для стрільби з луку)

вул. Пекарська,69

437,5

11

Спортивний зал

Медичний коледж,
вул. Судова, 7

185,3

 

Разом площа спортивних залів

 

1959,5

12

Спортивний майданчик

Теоретичний корпус
вул. Шимзерів, 3а

1500,0

13

Спортивний майданчик для стрільби з луку

   вул. Пекарська, 69 а

1730,0

 

Разом площа

 

5189,5

Плавальний басейн для занять спортом та оздоровлення студентів орендується університетом щосеместру.

 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА КАФЕДРИ

Кафедрою як опорною спільно із опорною кафедрою ОДМУ було розроблено та запроваджено з 2010-2011 н р. 16 типових навчальних програм з дисциплін «Фізичне виховання» для І-ІІ курсів, «Фізичне виховання і здоров’я» (курс за вибором для всіх курсів) та «Валеологія» для І курсів зі спеціальностей. Також кафедрою, підготовлено, затверджено МОЗ України та видано 10.04.12 р. відповідно до листа МОЗ України № 08.01-47/1412 від 19.08.2011 р. «Про внесення змін до навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» «Додаток до програми (курс за вибором) навчальної дисципліни «Валеологія» та «Фізичне виховання і здоров’я» де було внесено зміни щодо загального обсягу та розподілу навчальних годин відносно навчального плану, для спеціальностей 7.110206 «Клінічна фармація», 7.110202 «Технологія парфумерно-косметичних засобів» та 7.110204 «Технологія фармацевтичних препаратів».

Навчальні заняття з фізичного виховання проводяться за наступними формами: заняття в групах загальної фізичної підготовки, підготовчих групах, спеціальних медичних групах, групах лікувальної фізичної культури, навчально-тренувальних групах (секційні) у вільний від занять час, спортивної спеціалізації за розкладом занять з фізичного виховання, індивідуальні, самостійні. 

Від 01.09.2015 року на виконання наказу № 47 «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік» та окремих норм Закону України «Про вищу освіту», листа МОН України від 25.09.2015 № 1/9-454 фізичне виховання введено у навчальні плани на І і ІІ курсах - 160 годин (30 год. практ./130 годин СРС). Форма контролю — залік.

Базовою моделлю викладання фізичного виховання залишається — секційні заняття. 

В університеті, при кафедрі функціонують 16 навчально-тренувальних груп (секцій), з яких 4 групи, 3 з них англомовні, для іноземних студентів. У спортивних секціях займаються студенти всіх курсів та факультетів на постійній основі (члени збірних команд університету), у якості додаткових, епізодичних занять, виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів під наглядом тьютора з питань оздоровчого та відновного тренування, вдосконалення фізичного розвитку та фізичної підготовленості, отримання знань та практичних навичків із застосування фізичних вправ у майбутній професійній діяльності лікаря і т. ін. 

17 викладачів кафедри працюють зі студентами у спортивних секції за розкладом навчальної частини та кафедри у вільний від занять час.

 
 

Вид спорту

Викладач

Спортивні ігри - волейбол, баскетбол

ст. викл. Дзівенко О.А.

Спортивні єдиноборства

доцент Хомишин В.П.

Атлетичні види — важка атлетика, пауерліфтінг,

гирі, армреслінг, гирі, армреслінг (3 НТГ)

 ст. викл. Длугош І.Б. 

 викл. Соломонко А.О.

Настільний теніс, футбол, міні футбол

 ст. викл. Веревкін О.О.

  викл. Безубяк А.В.

Стрільба з лука (4 НТГ)

 доцент Стрельбицький Л.В.

 ст. викл. Паламарчук О.В.

  ст. викл. Гусак Я.Є.

Легка атлетика

 ст. викл. Киван Н.В.

 викл. Яворський Т.І.

Фехтування

 ст. викл. Хохла А.І.

  ст. викл. Яблонська Е.М.

Бадмінтон, теніс (ін.студ.)

 ст. викл.  Новицький О.О.

Волейбол, баскетбол, міні-футбол  (ін.студ.)

  ст. викл. Веревкін О.О.

Аеромікс (ін.студ.)

  доцент Кунинець О.Б.

Плавання  (ін.студ.)

 ст. викл. Романюк О.Б.

 
 
Навчальні заняття з дисципліни спортивна медицина і фізична реабілітація  проводиться на ІV курсі медичного факультету та факультету іноземних студентів — 2 кредити (10 год. лекції/30 год. практ./20 год.СРС), курс за вибором мануальна терапія - 1 кредит (0 год. лекцій/20 год. практ./10 год. СРС), форма контролю – залік. На ІІІ курсі стоматологічного факультету та факультеті іноземних студентів 1,5 кредиту (24 год. практ./21 год. СРС), форма контролю – залік. 
 
 

Темою наукової роботи кафедри впродовж багатьох років є "Обгрунтування режимів рухової активності студентів з різним рівнем здоров'я", IH.07.00.0001.11 (термін виконання 2011-2016 рр.).

За час існування кафедрою видано понад 1000 наукових праць, з яких 30 монографій, 12 посібників, 2 підручника, понад 580 наукових статей у фахових виданнях.

Проведено 12 регіональних, 7 всеукраїнських та 3 міжнародні наукових конференцій.
Захищено 19 кандидатських, 1  докторська дисертації.
Завершується виконання 1 кандидатської дисертацій, виконується 1 докторська (к.біол.н., доц. Кунинець О.Б.) та 2 кандидатських дисертації (здобувач, ас. Магльована Г.М., науковий керівник професор Вдовиченко В.І., аспірантка кафедри травматології, ортопедії та хірургії надзвичайних станів, ас. Гурка О.І. – науковий керівник професор Магльований А.В.).

Професор Магльований А.В.  є  членом редколегій 8 фахових журналів; спеціалізованої вченої ради Д 35.600.03 у Львівському національному медичному університеті ім. Д. Галицького по захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальностями “14.03.03 - нормальна фізіологія”, членом спеціалізованої вченої ради К 35.829.01 Львівського державного університету фізичної культури по захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 24.00.01 – професійний і олімпійський спорт, 24.00.02 - фізична культура, фізичне виховання різних груп населення та 24.00.03 – фізична реабілітація; фахових наукових рад Міністерства сім’ї, молоді і спорту України, МОЗ України  і міжгалузевої проблемної комісії при Кабінетові Міністрів України з розробки державних стандартів із спортивної медицини; координаційної ради при президентові України з питань удосконалення служби спортивної медицини в Україні; координаційної ради студентської спортивної спілки України; головою міжвузівської комісії з питань фізичного виховання, спорту та здоров'я; виконкому національного олімпійського комітету України у Львівський області і т. ін.

 
 

 

Лікувальна робота здійснювалась згідно плану лікувальної  роботи і допомоги органам практичної охорони здоров’я. Базовим для проведення та виконання вимог клінічної ставки лікарського контролю та фізичної реабілітації є Львівський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер. Лікарський контроль за особами, які займаються фізкультурою та спортом здійснюється в кабінеті лікарського контролю кафедри. Основним напрямком лікувальної роботи є профілактика та реабілітація хворих на етапі достаціонарного лікування. Викладачі здійснюють консультативно-методичну роботу згідно плану, двічі на рік організовують практичні наукові конференції, консультують лікарів відділень ЛОКЛ, контролюють призначення хворим лікувальної фізкультури і масажу, приймають участь в засіданнях медичного товариства лікарів з  лікувальної фізкультури та спортивної медицини, а також проводять облік ефективності застосування ЛФК.

 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ:
 
 • Маглеванный А.В. и др. Массовая физическая культура в вузе: / Бердников И.Г., Маглеванный А.В., Максимова В.Н. и др. // Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1991. – 176 с.
 • Апанасенко Г.Л., Попова Л.А., Магльований А.В. Санологія (медичні аспекти валеології): підручник для лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Г.Л.Апанасенко, Л.А.Попова, А.В.Магльований. - Львів, ПП "Кварт", 2011. - 303 с.
 • Фізична реабілітація, спортивна медицина : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / В. В. Абрамов, В. В. Клапчук, О. Б. Неханевич, ... А. В. Магльований [та ін.] ; за ред. професора В. В. Абрамова та доцента О. Л. Смирнової. – Дніпропетровськ, Журфонд, 2014. – 456 с. : іл. 79
 
 
 • Магльований А.В. Психолого-педагогічні проблеми удосконалення навчального процессу / Магльований А.В., Попеску І.К., Бесклубенко І.В., Фостяк І.М. // ЛДУ ім.І.Франка,1998. - 60 с.
 • МагльованийА.В. Основи фізичної реабілітації. / МагльованийА.В., Мухін В.Н. // - Львів, ВКП “ВМС”, 1999.- 119 с. 
 • Магльований А.В. Physical medicine and rehabilitation / Магльований А.В., Вдовиченко І.О., Данилейченко І.В. // Методичні рекомендації, Львів, 2000. 72 с.
 • Магльований А.В. Силова підготовка студентів та школярів / Магльований А.В., Мартин В.Д., Ревин П.П. , Портах В.С. // Навчально-методичний  посібник. - Львів, 2005. 108 с.
 • Магльований А.В. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина. Тестові завдання для контролю знань студентів медичного та стоматологічного факультетів вищих медичних закладів ІУ рівня акредитації / Магльований А.В., Клапчук В.В., Абрамов В.В., Вдовиченко І.О., Данилейченко.І.В., Кушнірук Л.В., і ін. // Навчальний посібник. Дніпропетровськ, 2005. 124 с.
 • Магльований А.В. Основи фізичної реабілітації / Магльований А.В., В.М.Мухін, Г.М.Магльована // - Львів: Ліга-Прес, 2006 – 148 с.
 
 
 • Магльований А.В. Працездатність студентів: оцінка, корекція, управління. / МагльованийА.В., Сафронова Г.Б., Галайтатий Г.Д., Белова Л.А..// Львів, “Львівська політехніка”, 1997.-126 с.
 • МагльованийА.В. Організм і особистість. Діагностика та керування. / МагльованийА.В., В.Белов, А.Котова .// Львів; Медична газета України, 1998 - 250 с.
 • Магльований А.В. Фізична реабілітація та спортивна медицина (профільні кафедри і курси вищих медичних та фізкультурних закладів освіти України) / Магльований А.В., Абрамов В.В., Смирнова О.Л. і ін.за ред. Клапчук В.В. // (довідкове видання), Львів, 2006, 84 С.
 • Професор Георгій Семенович Чучмай -  лікар, вчений, педагог.  Зубачик В.М. Магльований А.В. Кухта С.Й. Цвих Л.О., Гриновець В.С. Монографія  (історичне видання), Львів: Видавництво “Ліга Прес”, 2006. - 102  с.
 • Біля витоків стоматологічного факультету у Львові: професор Любомира Луцик. В. Зубчик, А. Магльований, В. Гриновець, С. Кухта. Львів, ПП “Кварт”, 2007-108 с.,65 іл.
 • Професор Олександр Васильович Коваль – перший декан стоматологічного факультету у Львові. І.Готь, А.Магльований , В.Гриновець. Львів, ПП “Кварт”, 2007-108 с.,60 іл.
 • Михайло Васильович Даниленко ─ лікар, науковець, громадянин. Зіменковський Б.С., Магльований А.В., Гриновець В.С., Тищенко В.І. Львів, ПП “Кварт”, 2007-140 с.
 • Становлення стоматологічного факультету у  Львові: професор Євстахій Володимирович Гоцко.  Зіменковський Б.С., Магльований А.В., Гриновець В.С., Ступницький Р.М., Готь І. М. Львів, ПП “Кварт”, 2007-108 с.,48 іл.
 • Зіменковський Б.С., Магльований А.В., Гриновець В.С., Тищенко В.І. Михайло Васильович Даниленко ─ лікар, науковець, громадянин. -  Львів, ПП “Кварт”, 2008. ─ 158 с.
 • Магльований А.В, Зіменковський Б.С., Гриновець В.С., Ступницький Р.М., Готь І.М. Становлення стоматологічного факультету у Львові: професор Євстахій Володимирович Гоцко. - Львів, ПП “Кварт”, 2008. ─ 136 с.
 • Ступницький Р.М., Магльований А.В, Гриновець В.С., Кухта В.С.  Стоматологічному факультетові у Львові – 50 років. Львів, ПП “Кварт”, 2008. ─ 220 с.
 • Магльований А.В., Монастирський В.А., Чоп’як В.В., Гриновець В.С., Шавалюк І.В. Мартинів Степан Михайлович – видатний український науковець, педагог, клініцист. Львів, ПП “Кварт”, 2010. ─ 158 с.
 • Федорів Я.-Р. М., Магльований А.В., Гриновець В.С.  Професор Олійник Степан Федорович –  вчений,  педагог,  лікар.  Львів, ПП “Кварт”, 2010. ─ 94 с.
 • Зіменковський Б.С., Магльований А.В., Гриновець В.С. Професор Кузьменко Леонід Миколайович – організатор львівської медичної школи середини ХХ сторіччя. Львів, ПП “Кварт”, 2010. ─ 83 с.
 • Масний З.П. Проблеми деонтології в сучасній українській медицині / Монографія. / «Передмова»  та розділ «Здоров’я – джерело сили людини» у співавторстві з Магльованим А.В.-с.3-4, 68-70.- Львів, Літературна агенція «Піраміда», 2010.-74 с.
 • Магльований А.В. Гуманітарні та ресурсні проблеми національної безпеки України : монографія / Дубина М. І., Магльований А.В.  [та ін.] ; Акад. наук вищої освіти України. - К. : Експрес-Поліграф, 2011. - 399 с. : рис., табл.
 • Санология. Основы управления здоровьем : монография / Г.Л.Апанасенко, Л.А.Попова, А.В.Магльований. – LAMBERT (Германия), 2012.- 404 с. : рис., табл.
 • Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького – 230. Історичне ювілейне видання. / Б. Зіменковський, М. Гжегоцький, А. Магльований [та ін.]. – Київ: ТОВ «Видавничий центр «Логос Україна», 2014. - 295 с.
 • Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. / А.В. Магльований, В.С. Гриновець, О.Б. Надрага  [та ін.].– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Т.2: Л-Я. – 762 c.
 • Medications Commonly Used in Therapeutic in Conservative Dentistry / Anatolyy Mahlovanyy, Ihor Hrynovets, Olha Ripetska, Volodymyr Hrynovets, Ihor Deneha. – Львів : ПП “Кварт”, 2015. ─  104 с.
 • Борис Семенович Зіменковський / А.В. Магльований  // Борис Семенович Зіменковський — біобібліографічне видання / авт. кол.: А.В. Магльований, О.Д. Луцик, Н.В. Кучумова, М.С. Надрага, А.Г. Гриновець. – Львів : ПП “Кварт”, 2015. ─ 218 с. 
 • Медики і медицина в житті та діяльності Митрополита Андрея Шептицького (До 150-річчя від дня народження) : біобібліографічний покажчик / уклад. : М. С. Надрага, О. М. Кріль, С. В. Васільєва, Л. С. Метельська ; наук. ред. А. В. Магльований ; Львів. нац. мед. ун-т імені Данила Га¬лицького, Наукова бібліотека. - Львів, 2015. - 94 с.
 • Монастирський Володимир Анатолійович – відомий український вчений в галузі біології та медицини / А.В. Магльований , В.С. Гриновець - Львів : ПП “Кварт”, 2016. - 104 с., іл. (Відомі професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького)
 • Mahlovanyy A. Аpplication of different мedicinal forms, in dental practice / I. Hrynovets, A. Mahlovanyy, I. Deneha, O.Ripetska, V. Hrynovets, A. Buchkovska — Gorlice : Gorlicka Drukarnia Akcydensowa “rafgor”. - 2016. Wydanie І. - 105 p.
 


 
Викладачі кафедри є кураторами 1-9 академічних груп ІІ курсу медичномого факультету №1. Документація і розклад занять розроблені у відповідності до вимог. Робота з групами проводиться викладачами, звіти яких що місяця заслуховуються на засіданнях кафедри, про що свідчать протоколи засідань. Викладачами проведено понад 150 виховних заходів зі студентами факультету та взято участь практично у всіх заходах факультетського та загально університетського рівня. Студенти відвідували театри М. Заньковецької,  оперний театр ім. С.Крушельницької, Національний музей, Історичний музей, Музей Івана Франка і. т.ін. Проведено екскурсії до садиби І.Франка у Нагуєвичах, Підгорецький і Олеський замки. Окрім того кафедрою щороку проведиться більше як 160 спортивно-масових заходів, які присвячені знаменним подіям в історії України і спрямовані на національно-патріотичне виховання студентів Змагання “Універсіади” серед ВНЗ Львівщини, проводяться у два тури: весна-осінь. Понад 2000 студентів ЛНМУ щороку беруть участь у понад 30 видах програми, виборюючи призові місця. Університет за підсумками Універсіади Львівської області постійно посідає ІІІ-ІУ місця серед 27 ВНЗ. В університеті діють 10 громадсько-спортивних та оздоровчо-фізкультурних клубів. За 2010-2012 р.р. кафедрою підготовлено 1 майстр спорту міжнародного класу, 6 майстрів спорту України, переможців і призерів Універсіад області, України, Чемпіонатів Європи.
 
 

-->