|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Про Університет / Кафедри / Медичний факультет №1 / Кафедра фтизіатрії і пульмонології

Кафедра фтизіатрії і пульмонології

Електронна адреса Друкувати PDF

Адреса

79066, м. Львів, вул. Зелена, 477

Тел. +38 (032) 270-54-83, моб.тел. (067) 927-55-83
Email:

Завідувач кафедри

професор Костик О. П.

 

Штат працівників

 • Проф., д.мед.н.Сахелашвілі М. І.; проф., д.мед.н Фрайт В. М.; проф., д.мед.н Костик О. П.; доц., к.мед.н. Заверуха О. Я., доц., к.мед.н. Чуловська У. Б., доц., к.мед.н.Рудницька Н. Д., доц., к.мед.н. Невзгода О. А., доц., д.мед.н. Білозір Л. І., ас. к.мед.н.Луцишин Т. В.
 • Здобувачі: ас. Вольницька Х. І., Балита Т. М.

Штатний розклад кафедри: 9,25 ставок, з яких 7,0 ставки держбюджет, 2,25 – із спеціального фонду в.т.ч. 0,25 – англ.мова.

Допоміжний персонал: 3 старші лаборанти – 2,0 ст. та 2 лаборанти – 2,0 ст.

Навчально-методична робота

Лекції, практичні заняття зі студентами ІV курсу медичного, ІV курсу стоматологічного факультету, навчальні програми для лікарів факультету післядипломної освіти та лікарів-інтернів.

Наукова робота кафедри на 2009 – 2013 рр.: "Розробити нові методи підвищення ефективності діагностики, лікування і профілактики туберкульозу у дітей та піділтків в умовах впровадження ДОТС-стратегії", шифр Т-1-07 

Навчально-методична література 

 • Навчальні плани з фтизіатрії для студентів ІV VІ курсу медичного факультету (лікувальна справа)
 • Навчальні плани з фтизіатрії для студентів ІV VІ курсу медичного факультету (педіатрія)
 • Навчальні плани з фтизіатрії для студентів ІV VІ курсу медичного факультету (мед.проф.справа)
 • Навчальні плани з фтизіатрії для студентів ІV VІ курсу медичного факультету (стоматологія)
 • Методичні розробки з фтизіатрії та пульмонології для лікарів-інтернів на базі стажування та на кафедрі.

На кафедрі фтизіатрії і пульмонології проходять удосконалення лікарі західного регіону України за спеціальністю: «Фтизіатрія», «Дитяча фтизіатрія» та «Пульмонологія», а також ведеться підготовка лікарів –інтернів за спеціальністю «Пульмонологія і фтизіатрія»
Відповідальна за навчально-методичну роботу з лікарями  -д. мед .наук, професор Сахелашвілі Манана Іванівна.
Відповідальний за навчально-методичну роботу з інтернами -к. мед. наук, асистент Луцишин Тарас Володимирович.

Дані за ФПДО кафедри фтизіатрії і пульмонології

На кафедрі фтизіатрії і пульмонології проходять удосконалення лікарі західного регіону України за спеціальністю: « Фтизіатрія», «Дитяча фтизіатрія» та «Пульмонологія», а також ведеться підготовка лікарів –інтернів за спеціальністю «Пульмонологія і фтизіатрія»      

 • Відповідальна за навчально-методичну роботу з лікарями  - д. мед .наук, професор Сахелашвілі Манана Іванівна.
 • Відповідальний за навчально-методичну роботу з інтернами - к. мед. наук, асистент Луцишин Тарас Володимирович.

ТЕЗИ ЛЕКЦІЙ

Наукові досягнення:

Співробітниками кафедри за останні роки видано наступні підручники та монографії:

 • Лікування туберкульозу (1996);
 • Фтизіатрія (1996);
 • Туберкульоз позалегенгевої локалізації (1998);
 • Туберкульоз (посібник) (1999);
 • Посібник внутрішніх та інфекційних хвороб (успівавт.) (1999);
 • Диференціальна діагностика захворювань легень та плеври (2000);
 • Сімейна медицина (у співавт.) (2000);
 • Легеневе кровопостачання, гіпертензія і туберкульоз (2001);
 • Невідкладна медична допомога при госрих отруєннях (у співавт.) (2003);
 • Невідкладні стани (у співавт.) (2003);
 • Легеневе серце (у співавт.) (2005);
 • Внутрішні хвороби.Том1,2. (у співавт.) (2005);
 • Сучасні класифікації та принципи формулювання діагнозів у клініці внутрішніх хвороб (у співавт.) (2005);
 • Епоніми симптомів і хвороб внутрішніх органів (у співавт.) (2005);
 • Невідкладні стани (у співавт.) (2005);
 • Основи клінічної фтизіатрії ( Керівницство для лікарів в 2-х томах ) (у співавт.) (2007);
 • Туберкульоз і вагітність. (у співавт.) (2007);
 • Хвороби респіраторної системи (у співавт.) (2008);
 • Фтизіатрія ( навч. посібник ). (у співавт.) (2008);
 • Синдром бронхіальної обструкції у практиці педіатра, фтизіатра і сімейного лікаря. (у співавт.) (2009);
 • Інфекційні хвороби з основами фтизіопульмонології (навч. посібник) (у співавт.) (2009);
 • Пульмонологія та фтизіатрія (Керівницство для лікарів в 2-х томах ). (у співавт.) (2009);
 • Основи фтизіопатології позалегеневої локалізації. (у співавт.) (2011);
 • Пульмонологія та фтизіатрія (Національний підручник в 2-х томах ) (у співавт.) (2011);

Лікувальна та консультативна робота

Кафедра знаходиться на базі Львівського регіонального клініко-діагностичного фтизіопульмонологічного центру. Працівники кафедри проводять лікувальну та консультативну роботу в даному лікувальному закладі.

Широко використовуються лабораторні (імунологічні, біохімічні, мікробіологічні, патоморфологічні), інвазивні (фібробронхоскопія, біопсія легень) та променеві (УЗД, рентгенографія, комп’ютерна томографія, МРТ, цифрова флюорографія) методи досліджень.

Застосовуються новітні технології лікування, профілактики туберкульозу, бронхіальної астми та хронічних обструктивних захворювань легень.

Ряд методів діагностики, лікування та профілактики захищені авторськими свідоцтвами та патентами України:

 • Спосіб імунопрофілактики туберкульозу у дітей, що живуть у вогнищах туберкульозної інфекції (1996);
 • Методика патогенетичної терапії хворих на деструктивний туберкульоз легень первинного ґенезу з використанням імуномодулятора Т-активіну та актовегіну (1996);
 • Спосіб діагностики первинного туберкульозу у дорослих (1997);
 • Спосіб імунопрофілактики туберкульозу у дітей (1998);
 • Спосіб діагностики бронхіальної астми і хронічного обструктивного захворювання легень у хворих при бронхообструктивному синдромі (2011).

За матеріалами наукових розробок за останні роки захищено – 5 докторських та 8 кандидатських дисертацій.

Відповідно до плану виконуються – 2 кандидатські дисертації.