|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Про Університет / Кафедри / Медичний факультет №2 / Кафедра гістології, цитології та ембріології

Кафедра гістології, цитології та ембріології

Електронна адреса Друкувати PDF

 

АДРЕСА

79010 м. Львів, вул. Пекарська, 52
тел. (032) 2769373, 2786444
факс. (032) 2755947
е-mail:

 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
Луцик Олександр Дмитрович, доктор медичних наук, професор,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

 

ШТАТ КАФЕДРИ

 • Відповідальна за наукову роботу – д.мед.н., проф. А.М.Ященко
 • Відповідальна за навчальну роботу – к.біол.н., доц. О.В.Наконечна
 • Науково-педагогічні працівники:  д.мед.н., проф. О.Д.Луцик, д.мед.н., проф. А.М.Ященко, к.біол.н., доц. О.В.Наконечна, к.мед.н., доц. В.В.Дудок, к.мед.н., доц. О.В.Смолькова, д.біол.н., проф. О.П.Єлісєєва, к.біол.н., доц. Р.О.Білий, к.мед.н., доц. О.Р.Джура, к.мед.н., доц. І.В.Челпанова, к.біол.н., с.н.с. В.І.Ковалишин, к.мед.н., ас. Н.О.Амбарова, к.мед.н., ас. Л.В.Панкевич, к.мед.н., ас. Є.А.Согомонян, к.мед.н., ас. М.М.Луцик, к.біол.н., ас. Х.І.Струс

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Кафедра викладає основи цитології та ембріології, загальну та спеціальну гістологію (мікроанатомію) людського організму для студентів медичного (II-III семестри) та стоматологічного (I-II семестри) факультетів. Підготовка фахівців здійснюється за спеціальностями 7.110101, 7.110104, 7.110105 – лікувальна справа, педіатрія, медико-профілактична справа, а також 7.12010005 – стоматологія. Щорічно навчання на кафедрі проходять близько 600 студентів медичного факультету (у тому числі понад 100 іноземців) та 240 студентів стоматологічного факультету (з них близько 40 іноземців). Навчання іноземних громадян здійснюється трьома мовами – англійською, українською та російською.

Вагомим здобутком педагогічної діяльності кафедри стала публікація першого на теренах незалежної України підручника «Гістологія людини» авторства О.Д.Луцика, А.Й.Іванової, К.С.Кабака  (1992). Ця книга була відзначена Державною премією України в галузі науки і техніки 1994 року, чотири рази  перевидавалася (1993, 2003, 2010, 2013 – три останні перевидання – у співавторстві з професором Ю.Б.Чайковським). Цими ж авторами 1994 року був опублікований «Гістологічний тлумачний словник». Для покращення фахової підготовки стоматологів А.М.Ященко зі співавторами був опублікований «Атлас мікроанатомії ротової порожнини» (1999).

Працівниками кафедри у співавторстві з професором Ю.Б.Чайковським опрацьовано українські списки Міжнародної гістологічної термінології (видання 1980, 1993, 2001, 2010), а також  Міжнародної ембріологічної термінології (1993). Упродовж 1998-2012 рр. за участю працівників кафедри здійснено низку перекладів українською мовою світових бестселерів фахової медичної літератури, а саме, «Медичної ембріології за Лангманом» (2001); «Атласу анатомії людини» Ф.Неттера (2004, 2009); «Фізіології людини» В.Ганонга (2002); «Клінічної біохімії» С.Ангельского (1998, 2000); атласу «Людина» Т.Сміта (2000, 2002, 2003); «Медичного ілюстрованого словника Дорланда» (2003, 2007).

Нині колективом кафедри опрацьовуються питання комп’ютеризації навчально-методичної літератури. Перші кроки у цьому напрямі – забезпечення доступу через Інтернет до Методичних розробок для контролю засвоєння студентами гістологічних препаратів та мікрофотографій з цитології та загальної гістології: Модуль 1 (2011), а також зі спеціальної гістології систем органів: Модуль 2 (2012). Доцентом О.В.Наконечною створена комп’ютерна збірка мікрофотографій та ілюстрацій з курсу цитології, гістології та ембріології, що є електронним додатком до підручника «Гістологія людини».

НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Тема науково-дослідної роботи кафедри на 2012-2016 рр. «Лектино- та імуногістохімічний аналіз вуглеводних детермінант нормальних та патологічно змінених клітин і тканин». Ця тематика є продовженням наукових досліджень кафедри минулих років, а саме, використання лектинів як гістохімічних реагентів у вивченні вуглеводних детермінант органів і тканин людини та експериментальних тварин в умовах норми і патології; удосконалення існуючих і опрацювання нових оригінальних методів очистки лектинів різної вуглеводної специфічності.

За результатами вививчення органів травної, судинної, сечостатевої, ендокринної, кісткової та нервової систем встановлено нові можливості використання лектинів як селективних гістохімічних маркерів окремих типів клітин; досліджено гетерогенність зв’язування лектинів з субпопуляціями клітин у залежності від їх органної приналежності, ступеня диференціації, фази секреторного циклу; вивчено можливості застосування лектинів для характеристики процесів клітинного глікозилювання у фізіологічних та патологічних умовах, зокрема, на тлі експериментального стрептозотоцин-індукованого діабету, експериментального гіпо- та гіпертироїдизму, а також у ході ембріогенезу.

Доцент О.П.Єлісеєва досліджує механізми підтримання вільнорадикального і кисневого гомеостазу, взаємозв’язків аеробного метаболізму і варіабельності ритму серця під час формування адаптаційних реакцій, інтегральні параметри та неінвазивні методи для індивідуальної оцінки вихідного функціонально-метаболічного резерву, глибини окисного стресу та реакції-відповіді організму на стимулюючі впливи (зокрема, добавки олії з насіння амаранту та впливи інтервальної гіпоксії).

За 60 післявоєнних років на кафедрі виконано 10 докторських та понад 40 кандидатських дисертацій. Пріоритетні наукові напрацювання кафедри узагальнені у трьох монографіях: «Лектины» (автори М.Д.Луцик, Є.М.Панасюк, О.Д.Луцик, 1981); «Лектины в гистохимии» (автори О.Д.Луцик, Є.С.Детюк, М.Д.Луцик, 1989); «Лектини та їх сировинні джерела» (автор В.О.Антонюк, 2005).

Лише упродовж 2003-2014 рр. на кафедрі виконано та захищено 3 докторських дисертації (О.Ю.Шаповалова – 2003; А.М.Ященко – 2004; В.О.Антонюк – 2007), а також 6 кандидатських дисертацій (Б.Р.Стойка – 2005; О.Р.Джура – 2007; Н.О.Амбарова – 2010; Л.В.Панкевич – 2010; Є.А.Согомонян – 2011; М.М.Луцик – 2011; Х.І. Струс– 2014). За цей період працівниками кафедри було опубліковано понад 170 наукових праць (у тому числі 35 – у міжнародних реферованих фахових виданнях з імпакт-фактором) та 96 тез доповідей на наукових конференціях. 

Працівники кафедри були залучені до виконання міжнародних грантових проектів, а саме: (1) Доц. Р.О.Білий – Грантовий проект «Зміни глікопротеїнів клітинної оболонки при клітинній смерті: стосунок до автоімунних реакцій» (2009-2011); (2) Доц. О.П.Єлісєєва – Грантовий  проект Євросоюзу COST B35 «Порушення, пов’язані з перекисним окисненням ліпідів» (2006-2010); (3) Проф. О.Д.Луцик – Грантовий проект Україна–Австрія  «Дослідження історії медичної та фармацевтичної освіти у Львові: австрійський період» (2009-2010).

Вагомим доробком стала низка біобібліографічних розвідок стосовно професорів Львівського медичного університету різних періодів його існування.   Підсумком цього виду діяльності стало монографічне видання – книга «Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького» авторів Б.С.Зіменковського, М.Р.Гжегоцького, О.Д.Луцика (2006, 2009), а також понад 40 гасел в «Енциклопедії сучасної України», «Енциклопедії Львова», «Енциклопедії Львівського університету», фахових часописах.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 Кафедра проводить підготовку спеціалістів за спеціальностями 7.110101, 7.110104, 7.110105 – лікувальна справа, педіатрія, медико-профілактична справа (І та ІІ курс мед. факультет) і 7.12010005 – стоматологія (І курс). За тематикою наукової діяльності та для забезпечення навчального процесу працівниками кафедри опубліковано близько 20 книг – монографій, підручників, атласів, словників, довідників, методичних рекомендацій.

Книжкові видання.

Пріоритетні наукові напрацювання кафедри узагальнені у 3 монографіях "Лектины" (1981 p.), "Лектины в гистохимии" (1989 p.), "Лектини та їх сировинні джерела" (2005 p.).

Значна увага приділена творенню та модернізації української гістологічної та ембріологічної термінології, первинний варіант якої було опубліковано ще у 1980р. в “Международной гистологической номенклатуре”; далі "Міжнародна гістологічна та ембріологічна номенклатура", 1993 р.; "Міжнародна гістологічна номенклатура", 2001 р.; "Словник новітніх цитофізіологічних понять і термінів", 2004 p.; “Гістологічна термінологія. Міжнародні терміни з цитології та гістології людини”, 2010 р.

У 1992 році професор Луцик О.Д., доцент кафедри Іванова А.Й. у співавторстві з професором  Кабаком К.С. (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця) опублікували перший написаний українською мовою підручник “Гістологія людини”, який був відзначений Державною премією України (1994). Підручник було перевидано у 1993, 2003 та 2010 роках. 

 • Луцик О.Д., Іванова А.Й.,. Кабак К.С, Чайковський Ю.Б. Гістологія людини.  – Київ:Книга плюс, 2010. – 584 с.
 • Гістологічна термінологія. Міжнародні терміни з цитології та гістології людини – Переклад з англ. вид.; за ред. Ю.Б. Чайковського, О.Д. Луцика. -  Київ: Медицина, 2010. – 304с.
 • Атлас мікроанатомії органів ротової порожнини /Луцик О.Д., Макєєв В.Ф., Ященко А.М., Завадка О.Є., Макєєва Ю.В., Кривко Ю.Я./Львів, Наутілус, 1998. – 218с.
 • Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 1784-2009 /Б. Зіменковський, М. Ґжеґоцький, О. Луцик /Львів, Наутілус, 2009. – 472 с.

Працівники кафедри брали активну участь у перекладі українською мовою низки книг:

 • підручник “Клінічна біохімія”, автор С. Ангєльські, З. Якубовскі, Марек Г. Домінічак (переклад з польської). Львів–Сопот, 1998, 2000.
 • підручника „Медична ембріологія за Лангманом”, автор Т. Садлер (пер. з англійської). Львів, Наутілус, 2001.
 • підручника „Фізіологія людини”, автор В. Ґанонґ(пер. з англійської). Львів, БаК, 2002.
 • навчального посібника „Людина”, автор Т.Сміт (пер. з англійської): Львів, БаК, 2000 (перше видання); 2002 (друге видання); 2003 (третє видання).
 •  медичного словника Дорланда, в 2-х томах (пер. з англійської). Львів, Наутілус, 2003 (перше українське видання); Львів, Наутілус, 2007 (друге українське видання).
 • атлас “Атлас анатомії людини”, автор Ф. Неттер (пер. з англійської): Львів, Наутілус, 2004, 2009.