|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Кафедра дитячої хірургії

Електронна адреса Друкувати PDF


Клінічні бази

Комунальна міська дитяча клінічна лікарня (основна база кафедри)

79059 м. Львів, вул. Пилипа Орлика, 4

Тел/факс: +38 (032) 293-97-39, +38 (032) 291-70-50

e-mail:

Львівська обласна дитяча клінічна лікарня “ОХМАТДИТ”

79008 м. Львів, вул. Лисенка, 31

Тел./факс: +38 (032) 276-96-33  

Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр 

79035, м. Львів, вул. Дністерська, 27

Телефон +38 (032) 270-45-01 

 

В.о. завідувача кафедри – Кузик Андрій Станіславович, доцент, кандидат медичних наук

 

Штат кафедри

 • Кулик О.М. професор, д-р мед. наук,. – відповідальна за навчальну роботу.
 • Наконечний Андрій Йосифович доктор медичних наук, професор.
 • Кенс К.А. асистент, канд. мед. наук,– відповідальний за наукову роботу
 • Гижа Л.Ю. асистент, канд. мед. наук, ас. – відповідальна за інтернатуру
 • Никифорук О.М. асистент, канд. мед. наук, – відповідальна за виховну роботу
 • Переяслов А.А. професор, д-р мед. наук.
 • Колівошка Ю.В. , асистент – відповідальний за студентський науковий гурток
 • Дац Р.І. , асистент, канд. мед. наук
 • Сільвестер І.М., асистент, канд. мед. наук
 • Шахов К.В. , асистент, канд. мед. наук
 • Наконечний Р.А. ассистент
 • Федусь В. ассистент
 • Опікан Н.М., асистент, старший лаборант
 • Пирско Т.М., старший лаборант
 • Халак С. лаборант 

  

Навчальна робота

Проводиться за програмою дитячої хірургії, травматології, ортопедії та інтенсивної терапії для студентів 5-6 курсів медичного факультету і факультету чужоземних студентів. При кафедрі організовано курс дитячої хірургії з травматологією та ортопедією факультету післядипломної освіти, де проводиться підготовка лікарів-інтернів і лікарів-курсантів дитячих хірургів, травматологів, ортопедів та дитячих урологів на циклах спеціалізації, передатестаційної підготовки і тематичного удосконалення.

Напрямки наукових досліджень

· діагностично-лікувальна тактика та вдосконалення хірургічних методів лікування новонароджених з природженими вадами розвитку, зокрема вадами органів грудної клітки, травного тракту та сечостатевої системи

· вдосконалення методів профілактики та лікування післяопераційних інфекційних ускладнень у новонароджених та дітей раннього віку

· вивчення особливостей діагностики та лікування некротичного ентероколіту у дітей

· розробка нових та удосконалення існуючих методів хірургічного лікування ендокринних патологій у дітей

· визначення показів та вдосконалення технологій діагностичної та лікувальної лапароскопії у дітей

· відеохірургічні методи лікування дітей з вродженою діафрагмальною грижею

· визначення показань та вдосконалення методу торакоскопічного лікування дітей з гнійними захворюваннями легенів та плеври

· малоінвазійні методи корекції деформацій грудної клітки

· розробка нових і удосконалення існуючих лапароскопічних та ендовезикальних методів лікування при вроджених вадах і захворюваннях сечостатевої системи у дітей.

Основні здобутки кафедри

1. Вперше в Україні впроваджено метод профілактики гнійно-септичних ускладнень у дітей при планових оперативних втручаннях ІІ ступеня чистоти.

2. Створено регіональний центр хірургії новонароджених.

3. Створено центри малоінвазійної хірургії та урології.

4. Впроваджено методи малоінвазійного лікування при атрезії стравоходу та діафрагмальних грижах у новонароджених.

5. Впроваджено лапароскопічні втручання у дітей із закритою травмою живота, органозберігаючі операції при ушкодженні селезінки, лапароскопічний адгезіолізіс при хронічній і гострій кишковій непрохідності, метод PIRS при лікуванні пахвинних гриж.

6. Впроваджено ендовезикальні методи лікування та діагностики патології сечостатевої системи, зокрема STING і HIT при міхурово-сечовідному рефлюксі у дітей, висічення клапана задньої уретри, розсічення уретероцеле, контактна літотрипсія.

7. Впроваджено малоінвазійну корекцію лійкоподібної деформації грудної клітки.

8. Впроваджено консервативний метод лікування гемангіом у дітей із застосуванням неселективних β-блокаторів.

На кафедрі виконується п’ять кандидатських дисертації з різноманітної хірургічної проблематики.

Щорічно співробітники кафедри беруть участь і доповідають про результати своїх наукових досліджень на міжнародних та всеукраїнських конгресах, конференціях.

Ряд працівників кафедри є дійсними членами EUPSA (Європейської асоціації дитячих хірургів) та Всеукраїнської асоціації дитячих хірургів.

Працівники кафедри проходили стажування в провідних клініках світу:

 • Sick Kids Hospital, м. Торонто, Канада
 • Mercy Medical Center, м. Кентон, США
 • Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej, м. Вроцлав, Польща
 • Katedra i Klinika Chirurgii Dziecięcej, м. Катовіце, Польща

· Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży, м. Ґданськ, Польща

 • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, м. Краків, Польща

· “Klinik im Park”, м. Цюріх, Швейцарія

· Burghausen Regionales Krankenhaus, м. Бурґгаузен, Німеччина.

Міжнародне співробітництво

Угода про наукову співпрацю між кафедрою дитячої хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та кафедрою дитячої хірургії Медичного університету ім. Пястув Шльонскіх у м. Вроцлаві, Польща.

Лікувальна робота

Лікувально-консультативна робота проводиться на базах:

· Львівської міської дитячої клінічної лікарні: в І і ІІ хірургічному та урологічному відділах

· Львівської обласної дитячої клінічної лікарні “ОХМАТДИТ” в І-му та ІІ-му хірургічних, травматологічному та ортопедичному відділах

· Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі: в хірургічному відділі.

У розпорядженні кафедри є відеолапароскопічне обладнання для діагностики та хірургічного лікування дітей з захворюваннями органів черевної та грудної порожнини; захворюваннями сечостатевої системи.

В.о. завідувача кафедри, доц Кузик А.С., проф. Наконечний А.Й., проф. Переяслов А.А. та проф. Кулик О.М., які мають вищу кваліфікаційну лікарську категорію, регулярно проводять обходи у відділах на відповідних базах. Усі асистенти кафедри закріплені за стаціонарами, де ведуть хворих в якості практичних лікарів та, за необхідності, консультують складних у діагностичному та лікувальному плані хворих, приймають участь у консиліумах, а також клінічних конференціях.

Студентський науковий гурток

Відповідальний за студентський науковий гурток кафедри асистент Колівошка Ю.В.. Студенти-гуртківці активно працюють над різноманітними тематиками, що є складовою частиною комплексної науково-дослідної теми кафедри. Члени гуртка неодноразово відзначались призовим місцями на всеукраїнських та загальноуніверситетських студентських конференціях і олімпіадах. Члени гуртка приймають участь в міжнародних олімпіадах з хірургії. Активно працюють у підготовці до університетської студентської наукової конференції з доповідями про сучасні актуальні здобутки дитячої хірургії.

Ідейно-виховна робота

Співробітники кафедри є кураторами академічних груп V курсу медичного факультету. Куратори: проводять бесіди, семінари, лекції та зустрічі зі студентами, на яких обговорюють основні політичні події сьогодення, визначні дати історії України, видатних громадсько-політичних та наукових діячів, проводять бесіди з питань формування здорового способу життя, правової, духовної культури, поваги до батьків, державної символіки та ін.; організовують екскурсії визначними та історичними місцями, музеями Львова; допомагають у вирішенні побутових проблем; чергують у гуртожитках № 7 та № 9 згідно з графіком; приймають участь у всіх заходах факультетського та університетського рівня.

Співробітники кафедри проводять благодійні акції до дня Святого Миколая. Так куратори і студенти спільними зусиллями влаштовують справжнє свято дітям, які 18 та 19 грудня знаходяться на лікуванні в хірургічному та урологічному відділах Львівської міської дитячої клінічної лікарні та Львівської обласної дитячої клінічної лікарні “ОХМАТДИТ”. Викладачі-куратори докладають зусиль, щоб студенти у майбутньому були не тільки чудовими фахівцями, але й проявляли милосердя, були високопатріотичними людьми.

Видавнича діяльність кафедри

· Політравма у дітей / [Левицький А.Ф., Притула В.П., Кулик О.М., Кузик А.С. та ін.] – Тернопіль, «Укрмедкнига». – 2014. – 198 с

· Історія хірургії дитячого віку України / [Переяслов А.А., Толстанов О.К.,Рибальченко В.Ф., Левицький А.Ф.]. -Тернопіль: ТДМУ “Укрмедкнига”, 2012. – 432 с.

· Клінічна андрологія / За редакцією М.І. Бойка // Довідник лікаря “Андролог” [Наконечний А.Й., Пасєчніков С.П., Лучицький Є.В., Зелінська Н.Б]. – К.: ТОВ “Бібліотека “Здоров’я України”, 2013. – 222 с.

· Кассараба М.М., Іванов Д.Д., Добрик О.О. Природжені аномалії сечової системи у дітей / За редакцією М.М. Кассараби, Д.Д. Іванова, О.О. Добрик / Посібник для лікарів. – Донецьк: Видавець Заславський О.Ю., 2010. – 416 с.

· Интерлейкины./ Чуклин С.Н., Переяслов А.А. // Львов: Лига-Пресс, 2005. – 481 с.

· Кассараба М.М., Надрага О.Б., Наконечний А.Й. Природжені аномалії сечової системи у дітей. Частина І. Вади сечових шляхів / За редакцією М.М. Кассараби / Посібник для лікарів. – Львів: Ініціатива, 2004. – 282 с.

· Вади розвитку у дітей. Навчально-методичний посібник / [Переяслов А.А.,Борова О.Є., Кулик О.М., Дігтяр В.А., Сушко В.І.]. - Дніпропетровськ, 2011.-334 с.

· Дитяча хірургія. Методичні рекомендації для викладачів до практичних занять / [Переяслов А.А., Борова О.Є., Кулик О.М., Дігтяр В.А.]. -Дніпропетровськ, 2010.-159с.

· Детская хирургия. Учебно-методическое пособие для самостоятельной, аудиторной и внеаудиторной роботы студентов V курса иностранного факультета / [Переяслов А.А., Борова О.Е., Кулик Е.Н., Дегтярь В.А., Сушко В.И.]. - Дніпропетровськ, 2009.-238 с.

· Псевдокісти підшлункової залози / Павловський М.П., Чуклін С.М., Переяслов А.А // Львів, 1997.-150 с.

· Калиновська Л.С., Гроховський В.Й., Жагліна А.Х., Єрмакова Є.В., Наконечний А.Й. Загальний догляд за дітьми. Навч. посібник для студентів медичних вузів. – К.: Вища школа, 1993. – 118 с.

· Simultaneous correction of funnel chest in children with other thoracic anomalies / Krivchenya D., Levytskyi A., Prytula V., Dubrovin O., Kuzyk A. [et al.] // 4th World Congress of Pediatric Surgery, Berlin, Germany. – October 13-16, 2013.

· Diagnosis and treatment of gatrointestinal duplications in children / Prytula V.P., Krivchenya D.Yu., Dubrovin O.G., Levytskyi A.F.,Kuzyk A.S. [et al.] // 14th European Congress of Paediatric Surgery, Leipzig, Germany 05 – 08 June 2013. – Abstracts Book. – Р. 494.

· Correction of wandering spleen and funnel chest in children with congenital diaphragmatic hernia as simultaneous operation / Kryvchenya D.Y., Prytula V.P., Dubrovin O.G., Kuzyk A.S., Rudenko E.O. [et al.] // Standardy Medyczne / Problemy Chirurgii Dzieciecej. – Vol. 2, 2011 – P. 146.

· Cryptorchidism and long-term consequences / M. Kurpisz, A. Havryluk, A. Nakonechnyі, V. Chopyak, M. Kamieniczna // Reproductive biology. – 2010. – Vol. 10, № 1. – P. 19–35.

· Kulyk O, Chemeryz O., Duba A., Khomyn I, Kolivoshka Y. Biochemical aspects of purulent coxitis in an experiment. // Annales. Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Lublin. Section DDD. Pharmacia 2. – Vol. XXIII, №1.- 2010. – P. 233-241.

· Nakonechnyі A. Application of placental polybioline in the treatment of children with cryptorchism / A. Nakonechnyі // Surgery in childhood international. – 1999. – Vol. 7, № 2. – P. 75–81.

· The preterminal hydronephrosis treatment / A.Y. Nakonechnyі, Z.V. Stupnytskyi, V.V. Berezhnyi, T.P. Vivcharivskyi, L.M. Rudoman // Advances in clinical and expe¬rimental medicine. – 2003. – Vol. 12, № 4, Suppl. 1. – P. 131–132.

· Antisperm antibodies in prepubertal boys with cryptorchidism / A. Domagala, A. Havryluk, A. Nakonechnyі, M. Kamieniczna, V. Chopyak, M. Kurpisz // Archives of Andrology. – 2006. – Vol. 52, № 6. – P. 411–416.

· Perejaslov A., Chooklin S., Bihalskyy I. Implication of interleukin 18 and intracellular adhesion molecule (ICAM)-1 in acute pancreatitis // Hepatogastroenterology.-2008.-Vol.86-87.-P.1806-1813.

· Chooklin S., Pereyaslov A., Bihalskyy I. Pathogenic role of myeloperoxidase in acute pancreatitis // Hepatobiliary Pancreat. Dis.Int.-2009.-Vol.8.-P.627-631.

 • Патент на корисну модель №28936. Спосіб ранньої діагностики гострого гематогенного остеомієліту та гнійного кокситу у дітей раннього віку. / Кулик О.М., Левицький А.Ф. U2007 09886; Заявл.03.09.2007// Бюлетень № 21. – 25.12.2007.

· Наконечный А.Й., Гроховский В.И. Способ профилактики аутоиммунного орхита после оперативного лечения крипторхизма / А.с. 1657190 СССР, А 61 К 35/50. – № 4638557; Заявл. 16.01.89; Опубл. 22.02.91, Бюл. № 23. – 2 с.

· Пат. 3536 Україна, 7 А61К38/00, А61К31/13. Спосіб попередження гіпоплазії яєчок у дітей з ретенцією сім’яної залози / Наконечний А.Й.; заявник і патентовласник Львів. нац. мед. ун-т імені Данила Галицького. – № 2004042662; заявл. 08.04.04; опубл. 15.11.04, Бюл. № 11.

· Кенс К.А. /Природжені вади розвитку сечовидільної системи в дітей раннього віку та синдром недиференційованої дисплазії сполучної тканини // Нирки. – 2015. - №1(11). – С. 12-17.

· Кенс К.А. /Місце недиференційованої дисплазії сполучної тканини в патології дитячого віку (огляд літератури) // Здоровье ребенка. – 2015. - №2(61). – С. 177-182.

· Кузик А.С. / Ефективність лікування геманґіом у дітей раннього віку неселективними β-блокаторами (пропранололом) // Львівський клінічний вісник. – 2015. – № 2 (10). – С. 43-48.

· Кузик А.С. Застосування мініінвазивних методів у лікуванні лійкоподібної деформації грудної клітки у дітей // Галицький медичний вісник. – 2015. – №2 (22). – С. 56-59.

· Гаврилюк А.М., Чоп’як В.В., Наконечний Й.А., Наконечний А.Й., Кріль І.Й., Ломіковська М.П., Курпіш М. /Вплив хірургічного лікування на показники місцевого та системного імунітету у хворих на варикоцеле // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2014. – № 3/1. – С. 107-110.

· Гаврилюк А.М., Чоп’як В.В., Наконечний А.Й., Наконечний Й.А., Курпіш М./ Стан імунної системи у хворих на варикоцеле в динаміці лікування // Імунологія та алергологія. Наука і практика. – 2014. – № 2. – С. 21-27.

· Притула В.П., Сільченко М.І., Кузик А.С. та ін. Лапароскопічна хірургія в дітей із хворобою Гіршпрунга // Хірургія дитячого віку. – 2015. – № 1-2 (46-47). – С. 62-66.

· Левицький А.Ф., Кривченя Д.Ю., Притула В.П., Кузик А.С. та ін./ Ключ для інтраопераційного моделювання дуги-пластини при лікуванні лійкоподібної деформації грудної клітки // Архів клінічної медицини. – 2014. – №2 (20). – С. 70-73.

· Притула В.П., Сільченко М.І., Кузик А.С., Хусейні С.Ф. та ін./ Трансанальне ендоректальне зведення та резекція товстої кишки як сучасний підхід хірургічного лікування дітей з хворобою Гіршпрунга // Архів клінічної медицини. – 2014. – №2 (20). – С. 93-94.

· Роговик Н.В., Захарусь М.Б., Бобер Л.Й., Цюпка Б.В., Гижа Б.І., Гижа Л.Ю. Випадок гострого гангренозного апендициту, ускладненого флегмонозним оментитом у дитини з муковісцидозом // Буковинський медичний вісник. - 2014. - Т. 18, № 4. - С. 246-249.

· Мальований Б.Я., Переяслов А.А., Шахов К.В./ Вроджений гіпертрофічний пілоростеноз у новонароджених // Хірургія дитячого віку.-2014.-№3-4.-С.120-125.

· Лебедевич О.Б., Кулик О.М., Колівошка Ю.В., Карпів А.І./ Особливості стану мінерального обміну кісткової тканини у дітей з ортопедичними ускладненями гострого гематогенного остеомієліту // Архів клінічної медицини. – 2014. – № 2. - С. 69 – 70.

· Гижа Л.Ю., Кулик О.М., Карпів А.І., Колівошка Ю.В. /Застосування пропроналолу у двомісячної дитини з великою кавернозною гемангіомою щоки // Хірургія дитячого віку. – 2014. - №3-4. – С. 103 – 107.

· Наконечний Р.А./ Сечовідно-міхурові викиди при ендовезикальному лікуванні міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2014. – № 3/1. – С. 110–112.

· Клінічний випадок успішної торакоскопічної корекції атрезії стравоходу у новонародженої дитини / Міщук В.Р., Кузик А.С., Дворакевич А.О., Ковальський Р.Я. // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2013. – Т. ІІІ, № 4 (10). – С. 148-150.

· Варианты модифицированных операций Nuss при воронкообразной деформации грудной клетки / Кривченя Д.Ю., Левицкий АФ., Притула В.П., Кузык А.С. Бебешко А.В. и др. // VI Научно-практическая конференция по детской хирургии с международным участием «Актуальные вопросы детской хирургии», Брест, Республика Беларусь, 23-24 мая 2013. – Хирургия Восточная Европа, приложение. – 2013. – С. 163-166.

· Гемангіоми у дітей: класифікація, клінічна картина, лікування / Кузик А.С. // Acta Medica Leopoliensia. – 2013. – Том ХІХ, №2. – С. 39-44.

· Абсцеси печінки у дітей: діагностика і лікувальна / Переяслов А.А., Трошков О.А. тактика // Хірургія дитячого віку.-2012.-№1.-С.88-92.

· Традиційна та лапароскопічна апендектомія у дітей із надлишковою масою тіла: що краще? / Переяслов А.А., Бобак А.І., Дворакевич А.О. // Хірургія дитячого віку.-2012.-№3.-С.30-33.

· Торакоскопическая коррекция диафрагмальной грыжи у новорожденных / Коливошка Ю.В., Переяслов А.А., Трошков О.О. // Хирургия. Восточная Европа.-2013, Приложение.-С.154-156.

· Роль цитокинов в патогенезе сосудистых нарушений при некротическом энтероколите / Переяслов А.А., Шахов К.В., Трошков А.А., Борис О.Я. // Хирургия. Восточная Европа.-2013, Приложение.-С.243-345.

· Патогенетичне обгрунтування попередження та комплексного лікування гнійного кокситу у дітей раннього віку. /Кулик О.М.// Хірургія дитячого віку.- №. 4. – 2012. – С 68 - 77.

· Патобіохімічні порушення, які виникають у хрящовій та кістковій тканинах при розвитку кокситу. /Кулик О.М// Перспективи медицини і біології. - № 4 . – 2012. С 28 - 36.

· Ранняя диагностика гипоксии паренхимы почек у детей до 3-х лет с пузырно-мочеточниковым рефлюксом./ Лукьяненко Н. С., Кенс К. А.// Медицинский вестник Юга России. – 2012. – приложение к № 3 – С. 96-97.

· Варіанти модифікацій операції Nuss в корекції лійкоподібної деформації грудної клітки: переваги та недоліки / Кривченя Д.Ю., Притула В.П., Заводій В.Г., Кузик А.С., Сільченко М.І. і ін. // Хірургія дитячого віку. – Том VIII, №1 (30). – 2011. – С. 27-30.

· Кузик А.С. Ранні та віддалені результати лікування дітей з лійкоподібною деформацією грудної клітки із застосуванням мініінвазивних технологій // Клінічна фармація, фармакотера¬пія та медична стандарти¬зація. – № 3-4 (8-9). – 2010. – С. 42-45.

· Продовжена післяопераційна внутрішньоплевральна анальгезія після корекції лійкоподібної деформації грудної клітки за методом Nuss / Альбокрінов А.А., Переяслов А.А., Борова О.Є., Кузик А.С., Дворакевич А.О. // Матеріали ХХІІ з’їзду хірургів України. – 2-5 червня 2010 року, м. Вінниця. – С. 265.

· Кузик А.С. Клінічно-інструментальні прояви лійкоподібної деформації грудної клітки у дітей // Практична медицина. – №5 (том XVI). – 2010. – С. 42-48.

· Торакоскопічна корекція діафрагмальних гриж та релаксації діафрагми у дітей / Дворакевич А.О., Кузик А.С., Стеник Р.В., Переяслов А.А., Ковальський Р.Я. // Матеріали ХХІІ з’їзду хірургів України. – 2-5 червня 2010 року, м. Вінниця. – С. 135.

· Функциональное состояние паренхимы почек у детей раннего возраста с пиелонефритом на фоне врожденных пороков развития мочевыводящих путей./ Кенс К. А.,Лукьяненко Н. С.// Нефрология. – 2009. – Том. 13, № 3. – С.65

· Наконечний А.Й. Допплерографія яєчок у хворих на крипторхізм / А.Й. Наконечний, О.С. Сорочук, І.В. Війтович // Хірургія дитячого віку. – 2009. – Т. VІ, № 3. – C. 47–50.

· Клініко-генеалогічні дослідження у пацієнтів з крипторхізмом / Н.В. Гельнер, А.Й. Наконечний, Д.В. Заставна, М.Я. Тиркус, К.О. Сосніна // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. – 2009. – Вип. 4. – С. 20–32.

· HLA-система та синтез антиспермальних антитіл у хворих на крипторхізм / А.Й. Наконечний, А.М. Гаврилюк, В.В. Чопяк, Б. Новаковска, П. Кушнєрчик, М. Камєнічна, М. Курпіш // Хірургія дитячого віку. – 2009. – Т. VІ, № 4. – С. 23–26.

· Імунологічні наслідки хірургічного лікування крипторхізму / А. Наконечний, М. Курпіш, В. Чоп’як, А. Гаврилюк, М. Камєнічна // Імунологія та алергологія. – 2008. – № 3/1. – С. 76–84.

· Антиспермальні антитіла в хлопців із ретенцією яєчок / А.Й. Наконечний, В.В. Чопяк, А.М. Гаврилюк, М. Камєнічна, М. Курпіш // Хірургія дитячого віку. – 2008. – Т. V, № 2. – C. 43–47.

· Сучасні методи корекції лійкоподібної деформації грудної клітки / Кривченя Д.Ю., Заводій В.Г., Притула В.П., Кузик А.С. і ін. // Хірургія дитячого віку. – Том V, №1 (18). – 2008. – С. 98-107.

· Функциональное состояние почек у детей раннего возраста с врожденными пороками развития мочевыводящей системы./ Кенс К. А., Переяслов А. А., Наконечный А. И., Лукьяненко Н. С.// VІІ Российский конгресс «Современные технологи в педиатрии и детской хирургии»: Материалы конгресса (21-23 октября 2008 года, Москва). – М.: Изд-во «ОВЕРЛЕЙ», 2008. – С. 229.

· Мікроделеції Y-хромосоми – як прогностичний маркер неплідь у чоловіків / М.Я. Тиркус, Г.З. Макух, Д.В. Заставна, Н.Л. Гулеюк, А.Й. Наконечний, Б.Р. Стойка // Цитологія і генетика. – 2008. – Т. 42, № 2. – С. 46–50

· Сучасні погляди на патогенез гострого панкреатиту/ Переяслов А.А // Хірургія дитячого віку.-2007.-№1.-С.20-28.

· Переяслов А.А. Роль цитокінів при некротичному ентероколіті у дітей // Хірургія дитячого віку.-2007.-№4.-С.8-17.

· Лапароскопія в діагностиці анорхізму у дітей / А.Й. Наконечний, О.О. Трошков // Шпитальна хірургія. – 2003. – № 2. – С. 151–152.

Клубово-підчеревно-пахвинна та підсимфізна блокада як ефективний компонент знеболювання при хірургічних втручаннях на зовнішніх статевих органах у хлопчиків / А.Й. Наконечний, В.Г. Релін // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. – 2002. – № 3. – С. 29–36.