|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Про Університет / Кафедри / Медичний факультет №2 / Кафедра медицини катастроф та військової медицини

Кафедра медицини катастроф та військової медицини

Електронна адреса Друкувати PDF


АДРЕСА

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69

тел.  (032) 260-08-28
Email:

 

 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

кандидат медичних наук, доцент Чаплик Віктор Васильович

 

ШТАТ КАФЕДРИ:

 • Відповідальний за наукову роботу – доц.  Олійник П.В.
 • Відповідальний за навчальну роботу -   викладач   Гуменюк В.В.

Науково-педагогічні працівники:

 • Чаплик В.В., кандидат медичних наук, доцент;
 • Олійник П.В., кандидат фармацевтичних наук, доцент;
 • Литвинчук В.Г., кандидат медичних наук, викладач;
 • Варава П.О., викладач; 
 • Козопас В.С.,  кандидат медичних наук, асистент;
 • Жуковський В.С., кандидат медичних наук, асистент;
 • Гуменюк В.В., здобувач ступеня кандидата наук, асистент.

 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО
ОГОЛОШУЄ НАБІР У 2017-2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА ВІЙСЬКОВУ ПІДГОТОВКУ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ ТА ЗА КОНТРАКТОМ

Детальніша інформація у файлі, або звертатись на кафедру за адресою: Гуртожиток № 7, вул. Мечникова, 8а.
Завідуючий кафедри Чаплик Віктор Васильович.

instr_vijsk_pidhotovky.docx

 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА КАФЕДРИ

На кафедрі викладаються 5 навчальних дисциплін: Медицина надзвичай-них ситуацій – для студентів медичного факультету за спеціальностями: 7.110101 „Лікувальна справа“, 7.110104 Педіатрія, 7.110105 Медико-профілактична справа; Екстремальна медицина – для студентів медичного факультету за спеціальностями: 7.110101 „Лікувальна справа“, 7.110104 Педіатрія, 7.110105 Медико-профілактична справа (курс за вибором); Екстремальна медицина – для студентів фармацевтичного факультету за спеціальностями  7.110101  “Фармація”,  7.110206 “ Клінічна фармація”; Безпека життєдіяльності - для студентів фармацевтичного факультету за спеціальностями:  7.110101  “Фармація”, 7.110206 “ Клінічна фармація”; медичного факультету за спеціальностями: 7.110101 „Лікувальна справа“, 7.110104 Педіатрія, 7.110105 Медико-профілактична справа; стоматологіч-ного факультету, за спеціальністю 7.110106 „Стоматологія“; Цивільний захист - для студентів медичного факультету за спеціальностями: 7.110101 „Лікувальна справа“, 7.110104 Педіатрія, 7.110105 Медико-профілактична справа; стоматологічного факультету, за спеціальністю 7.110106 „Стоматоло-гія“, фармацевтичного факультету за спеціальностями:  7.110101 “Фармація”, 7.110206 “ Клінічна фармація”.

На сьогоднішній день практично усі навчальні дисципліни, (окрім навча-льної дисципліни «Безпека життєдіяльності») викладаються на кафедрі для вітчизняних та іноземних студентів за власними підручниками розробленими науково-педагогічним персоналом кафедри.  

До них належать:

 1. Чаплик В.В. Медицина надзвичайних ситуацій: підручник для студен-тів вищих мед. навч. закладів /В.В.Чаплик, П.В.Олійник, С.Т.Омельчук.-Вінниця: Нова книга, 2012.- 352 с.
 2. Олійник П.В. Екстремальна медицина: організація роботи аптек в умовах надзвичайних ситуацій: підручник /П.В.Олійник, Т.Г.Калинюк: за ред.Т.Г.Калинюка.- К.:Медицина, 2010.- 448 с.
 3. Олійник П.В. Цивільний захист: підручник для студентів вищих мед.навч.закладів / П.В.Олійник, С.Т.Омельчук,В.В.Чапликта ін.// Вінниця: Нова книга, 2013.- 350 с.
 4. Chaplik V.V. Medecine of emergency situations: textbook for students/ V.V. Chaplik, P.V.Oliynik, S.T. Omelchuk,V.V.Gumenjuk.- Vinnytsia: Nova Knyha.-2012.-344 p.
 5. Oliynik P.V. Extreme medicine: textbook for students/ P.V.Oliynik, T.G. Kalynjuk, R.M. Lysiuk.- Lviv,2013.- 199 р.

Науково-педагогічним персоналом кафедри розроблені і впроваджені у навчальний процес навчальні посібники: Чаплик В.В. Термінологія надзвичайних ситуацій.Навчальний посібник/ В.В. Чаплик, Я.І.Пилипів. П.В. Олійник, В.П.Єфімов  та ін.- Львів,2011.-196 с.; Олійник П.В.Перша медична допомога: Навчальний посібник /П.В.Олійник, В.Я.Байдін, В.В. Садлій, Є.Є.Євстратьєв та ін.-Львів: “Сполом”, 2004.-256 с.; Олійник П.В Медицина надзвичайних ситуацій. Збірник законодавчих і нормативних актів// Навчаль-ний посібник для медичних ВНЗ / Олійник П.В., Чаплик В.В.,Пилипів Я.І., Кузьменко В.Ф.- К.:Медицина, 2010.- 374 с.; Олійник П.В. Медична підго-товка водіїв автотранспортних засобів/ Навчальний посібник / Олійник П.В., В.В.Чаплик,М.І.Бандрівський.- Львів: Новий світ,2007.- 208 с.

Видавнича діяльність кафедри

Підручники:

 • Екстремальна медицина: організація роботи аптек в умовах надзвичайних ситуацій: підручник /П.В.Олійник, Т.Г.Калинюк: за ред..Т.Г.Калинюка.- К.:Медицина, 2010.- 448 с.
 • Медицина надзвичайних ситуацій: підручник для студ.вищих мед.навч.закладів /В.В.Чаплик, П.В.Олійник, С.Т.Омельчук.-Вінниця: Нова книга, 2012.- 352 с.
 • Цивільний захист : підручник для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акрид. / П.В.Олійник, С.Т.Омельчук, В.В.Чаплик [та ін.]. – Вінниця: Нова книга, 2013. – 328 с.
 • Medicine of extraordinary situations: textbook for students of higher medical institutions / V.V.Chaplyk, P.V.Oliynyk, S.T.Omel'chuk, V.V.Humenyuk. - Vinnytsya: Nova knyha, 2012. - 344 p.
 • Oliynyk P.V. Extreme medicine : textbook for students for higher institutions and faculties of Pharmacy / P.V.Oliynyk, T.G.Kalynyuk, R.M.Lysyuk. – L’viv: LNMU by Danylo Halytskyy, 2013. – 201 p.

Навчальні посібники:

 • Перша медична допомога: Навчальний посібник /П.В.Олійник, В.Я.Байдін, В.В. Садлій,Є.Є.Євстратьєв та ін.-Львів: “Сполом”,2004.-256 с.
 • Олійник П.В. Комплектно-табельне оснащення військово-медичної служби. Навчальний посібник. - Вінниця:”Нова книга”,2005.-368 с.
 • Медицина надзвичайних ситуацій. Збірник законодавчих і нормативних актів// Навчальний посібник для медичних ВНЗ / Олійник П.В., Чаплик В.В.,Пилипів Я.І., Кузьменко В.Ф.- К.:Медицина, 2010.- 374 с.
 • Медична підготовка водіїв автотранспортних засобів/ Навчальний посібник /П.В.Олійник, В.В.Чаплик,М.І.Бандрівський.- Львів: Новий світ,2007.- 208 с.
 • Термінологія надзвичайних ситуацій.Навчальний посібник/ Чаплик В.В., Пилипів Я.І.,Олійник П.В.,Єфімов В.П., та ін.- Львів,2011.-196 с.
Довідники: 
 • Медичні інструменти. Класифікація і призначення: Рос.-укр. словник –довідник /  П.В.  Олійник, Г.Д.Гасюк, О.Л.Гром, І.М.Федин Б.С. Гриник.- Львів:”СВІТ”,1996.-150 с.
 • Авторські прописи. Фармацевтичний довідник /П.В.Олійник, Р.Д.Говзан, Є.В. Бокшан Р.І.Дячишин.- Львів:”Медицина світу”,2002.-204 с.
 • Перша медична допомога постраждалим  дорожньо-транспортних пригодах. Порадник/ П.В.Олійник, С.І.Марусич.-Львів: ”Сполом”,2004.-88 с.
 • Наркотичні і психотропні засоби та речовини:Довідник /П.В.Олійник, О.І.Тухар, М.В. Криворучко, О.Р.Піняжко та ін..- Львів: Наутілус, 2006.- 264 с.

Словники:

 • Франко-український, українсько-французький хіміко-фармацевтичний словник /П.В.Олійник, Т.Г.Калинюк, О.Є.Завадка, О.Б.Струс та ін..- Літопис,2005.- 300 с.

НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Основні напрями наукових досліджень кафедри скеровані на оптиміза-цію методів інфузійно-трансфузійної терапії і розробку комплексних транс-фузійних препаратів та оптимізацію методів надання медичної допомоги постраждалим з переломами кісток на догоспітальному і госпітальному етапах в умовах ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу.

У результаті наукових досліджень проведених науково-педагогічним персоналом кафедри розроблена методика лікування гострої ниркової недостатності із застосуванням простагландину Е2, яка дозволяє знизити летальність хворих із 45% до 10,8%. Методика впроваджена у практику охорони здоров’я. 

Науково-педагогічним персоналом кафедри отримані більше 10 патен-тів України на винаходи, які стосуються способу діагностики загострення і прогнозування клінічного перебігу хронічного гломерулонефриту; способу оцінки тяжкості і прогнозування синдрому гострого дисемінованого внутрішньосудинного зсідання крові; розробки шприц-ампули для одноразової ін’єкції; розробки шприца для одноразової ін’єкції; розробки пристрою для парентерального введення рідини; розробки пристрою для підігрівання плазми крові і трансфузійних розчинів в умовах надзвичайних ситуацій; розробки апарата для остеосинтезу переломів кісток з кутовим зміщенням; розробки пристрою для визначення міцності кісток; розробки болта стягувача для лікування перелому гомілкової кістки з розривом синдесмозу; розробки опори стержневого апарата зовнішньої фіксації; розробки стержнетримача стержневого апарата зовнішньої фіксації.

Кафедра тісно співпрацює з медичною службою обласного управління з надзвичайних ситуацій з питань вивчення ресурсних можливостей Львівської області для надання медичної допомоги і лікування ураженого населення у випадку надзвичайних ситуацій техногенного і природного походження. Викладачами спільно з Комітетом з наркотиків МОЗ України розроблена і впроваджена у практику охорони здоров’я інформаційно–пошукова система на базі ЕОМ “Наркотичні і психотропні засоби”, яка містить більше 3000 синонімів наркотичних анальгетиків і психотропних речовин.