|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Кафедра мікробіології

Електронна адреса Друкувати PDF


 

АДРЕСА

м. Львів, вул. Зелена, 12

тел. +38 (032) 276-28-36
Email:

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Корнійчук Олена Петрівна, доктор медичних наук,  професор

 

ШТАТ КАФЕДРИ

  Професорсько-викладацький склад кафедри:
  • Завідувач кафедри - д.м.н., професор Корнійчук О.П. 
  • Завуч кафедри - к.м.н., доцент Шикула Р.Г.
  • Данилейченко В. В.-  д.м.н.,  професор
  • Солонинко І.І. -  к.б.н., доцент
  • Павлій С.Й. - к.б.н., доцент
  • Бурова Л.М. - к.б.н., доцент
  • Немченко О.О. - к.м.н., доцент
  • Тимків М.З. – к.м.н., ст. викладач
  • Мельник О.В. – к.м.н., асистент
  • Тимчук І.В. – к.м.н., асистент
  • Панас М.А. - к.м.н., асистент
  • Гураль А.Р.- асистент
  • Лаврик Г.С. – асистент
  • Руминська Т.М. - асистент
  Відповідальні за основні напрямки роботи кафедри:
  • Відповідальна за наукову роботу – ас.Тимчук І.В.
  • Відповідальна за виховну роботу із вітчизняними студентами – ас. Мельник О.В. 
  • Відповідальна за інтернет-сторінку – ас. Руминська Т.М
  • Відповідальна за роботу чужоземних студентів – ст. викладач Тимків М.З. 
  • Відповідальна за заочне відділення – доц. Бурова Л.М. 

  ІСТОРИЧНИЙ НАРИС

  Кафедра мікробіології була заснована у 1936 році. Очолив її відомий мікробіолог, випускник медичного факультету Львівського університету професор Наполеон Гонсьоровський. Вивчення склероми, започатковане школою проф. Н. Гонсьоровського, розвинув Максим Музика, який очолював кафедру з 1944 до 1966 року. Однією з найяскравіших сторінок організаторської роботи М. Музики в національно-освітньому напрямку була його діяльність як організатора, професора та декана медичного факультету Таємного Українського Університету. Він – автор ідеї будівництва Української лікарні у Львові і член комітету будови цього закладу. З 1976 по 1990 роки кафедрою завідував проф. О.Ухов. Під його керівництвом на кафедрі розпочалися дослідження з проблем клінічної мікробіології та імунології. З 1990 до 2009 роки кафедру очолював професор В. Данилейченко. Основні наукові праці проф. В. Данилейченка присвячені проблемам молекулярної біології вірусів бактерій. З 2010 року кафедру очолила д.мед.н.,  проф. О.Корнійчук, наукові інтереси якої стосуються питань клінічної мікробіології та задіювання мікрофлори біологічних ніш людського організму до процесів, пов’язаних з туморогенезом. 

  Методичне забезпечення:

  1. Методичні рекомендації до практичних занять з медичної мікробіології, вірусології та імунології за кредитно-модульною системою для студентів медичного факультету (модуль 1 та 2)// В.В.Данилейченко, Й.М.Федечко, А.Д.Бобровник, В.С.Брицька, О.П.Корнійчук, С.Й.Павлій, І.І.Солонинко, Л.М.Бурова., С.Ю.Любінський, О.О.Немченко, М.П.Постранський, М.З.Тимків. – Львів,ЛНМУ  –2006.-76с.
  2. Методичні рекомендації до практичних занять з медичної мікробіології, вірусології та імунології за кредитно-модульною системою для студентів медичного факультету (модуль 3)//В.В.Данилейченко, Й.М.Федечко, А.Д.Бобровник, В.С.Брицька, О.П.Корнійчук, С.Й.Павлій, І.І.Солонинко, Л.М.Бурова., С.Ю.Любінський, О.О.Немченко, М.П.Постранський, М.З.Тимків. – Львів,ЛНМУ  –2007. -70с.
  3. Методичні рекомендації до практичних занять з медичної мікробіології, вірусології та імунології за кредитно-модульною системою навчання для студентів фармацевтичного факультету за спеціальністю “Клінічна фармація”. Модуль I. / Корнійчук О.П., Данилейченко В.В., Бобровник А.Д., Брицька В.С., Немченко О.О., Павлій С.Й., Солонинко І..І., Постранський М.П., Бурова Л.М., Гарбузов А.О., Любінський С.Ю., Тимків М.З., Шикула Р.Г.   - Львів,ЛНМУ.- 2010.-165с.
  4. Методичні рекомендації до практичних занять з медичної мікробіології, вірусології та імунології за кредитно-модульною системою навчання для  викладачів та студентів  стоматологічного факультету. Модуль I. / Корнійчук О.П., Данилейченко В.В., Бобровник А.Д., Брицька В.С., Немченко О.О., Павлій С.Й., Солонинко І..І., Постранський М.П., Шикула Р.Г., Бурова Л.М., Гарбузов А.О., Любінський С.Ю., Тимків М.З., Мельник О.В. –Львів,ЛНМУ.- 2010. - 78с.
  5. Methodical guide to practical classes in medical microbiology, immunology and virology for credit-transfer system for the students of Dentistry faculty (module 1) (english medium students)/ O.Kornijchuk, S.Pavliy, A.Bobrovnik, M.Tymkiv.- Lviv, 2011.-64p.
  6. Методичні рекомендації до практичних занять з медичної мікробіології, вірусології та імунології за кредитно-модульною системою навчання для  викладачів та студентів  стоматологічного факультету. Модуль 2 / Корнійчук О.П., Данилейченко В.В., Бобровник А.Д., Брицька В.С., Немченко О.О., Павлій С.Й., Солонинко І..І., Постранський М.П., Шикула Р.Г., Бурова Л.М., Тимків М.З., Г.С. Лаврик, Мельник О.В., аспірант Тимчук І.В. –Львів,ЛНМУ.- 2011. - 65с.
  7. Методичні рекомендації до практичних занять з мікробіології та з основами імунології за кредитно-модульною системою навчання для  викладачів та студентів  фармацевтичного факультету. Модуль 1/ О.П.Корнійчук, д.мед.н., професор В.В.Данилейченко, доценти В.С.Брицька, І.І.Солонинко, С.Й.Павлій, А.Д.Бобровник, О.О.Немченко, Р.Г.Шикула ст.викладач М.П.Постранський, асистенти Л.М.Бурова, М.З.Тимків, Г.С.Лаврик, О.В.Мельник –Львів,ЛНМУ.- 2011. - 84с.
  8. Методичні рекомендації до практичних занять з медичної мікробіології, вірусології та імунології за кредитно-модульною системою для  викладачів та студентів  фармацевтичного факультету. Модуль 2/ О.П.Корнійчук, д.мед.н., професор В.В.Данилейченко, доценти А.Д.Бобровник, В.С.Брицька, О.О.Немченко, С.Й.Павлій, І.І.Солонинко, Р.Г.Шикула ст.викладач М.П.Постранський, асистенти Л.М.Бурова, М.З.Тимків, Г.С.Лаврик, О.В.Мельник, аспірант Тимчук І.В.–Львів,ЛНМУ.- 2011. - 52с.

  НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

  1. Вивчення регіональних особливостей антибіотикорезистентності грампозитивної та грамнегативної мікрофлори, виділеної при гнійно-запальних процесах.
  2. Клініко-мікробіологічні дослідження аеробної та анаеробної мікрофлори при запальних процесах та порушеннях мікробіоценозів організму людини.
  3. Вивчення мікрофлори травного каналу при пухлинах товстої кишки.
  4. Взаємозв’язок між фаговими та бактеріальними популяціями і їх формування в процесі літичної, лізогенної і псевдолізогенної інфекції.
  5. Дослідження антимікробної дії фармакологічно активних новосинтезованих речовин (в тому числі протитуберкульозних) та субстанцій, одержаних з грибів – базидіоміцетів.

  Студентський науковий гурток

  Патенти:

  1. Пат.№ 64113 Україна, С12Q1/00. Спосіб виявлення життєздатності бактерій у клінічному матеріалі для індикації анаеробів /Данилейченко В.В., Корнійчук О.П., Гарбузов А.О. - №2003010174; Опубл.16.02.2004, бюл. №2. - 3 с.
  2. Пат. № 23785 Україна, МПК (2006) А61К 6/00, А61J 3/00.  Засіб для лікуванння запальних захворювань слизової оболонки порожнини рота у плівковій формі / Гриновець І.С., Калинюк Т.Г., Сулим Ю.В., Федин Р.М., Павлій С.Й., Гриновець В.С., Мороз К.А. - №  200700087; заявл. 02.01.07; опубл. 11.06.07,Бюл.№8.
  3. Пат. № 87361 Україна, МПК (2009) С07С 243/00 А61К31/06.  Калій N- (9 –флуореніліден)- N’-м-анісогідразонат, який виявляє протитуберкульозну дію / Петрух Л.І., Павлій Р.Б., Данилейченко В.В., Павлій С.Й., Михалик О.І.,Заргарян О.П.- №  200710624; заявл. 25.09.07; опубл. 10.07.09,Бюл.№13.
  4. Пат. № 87367 Україна, МПК(2009) С07С 243/00 А61К 31/15. Динатрієва сіль N- (9 –флуореніліден)-гідразиду о-оксибензоатної   кислоти, яка виявляє протитуберкульозну дію / Петрух Л.І., Павлій Р.Б.,   Данилейченко В.В., Павлій С.Й., Михалик О.І., Заргарян О.П. - №200711043; заявл. 05.10.2007; опубл. 10.07.2009,Бюл.№13.        
  5. Пат. № 87364 Україна, МПК(2009) С07С 243/00 А61К31/15.  Дикалійна сіль N- (9 –флуореніліден)-гідразиду о-оксибензоатної кислоти, яка виявляє протитуберкульозну дію / Петрух Л.І., Павлій Р.Б., Данилейченко В.В., Павлій С.Й., Михалик О.І., Заргарян О.П.- №  200710835; заявл. 01.10.07; опубл. 10.07.09,Бюл.№13.
  6. Пат. № 54969 Україна, МПК (2009) А61 К 9/06, А61 К 36/00. Мазева композиція для зовнішнього лікування мікозів стоп / Зайченко О.І., Антонюк В.О., Немченко О.О., Гошкіна С.Б., Цивінська М.В., Стойка Р.С., Корнійчук О.П., Данилейченко В.В. - заявл. 25.06.2010; опубл. 25.11.2010,Бюл.№22.        

  Інформаційні листи:

  1. Особливості дисбіозу, які підвищують ризик розвитку пухлин кишечника і рекомендації щодо його профілактики /О.П.Корнійчук, В.В.Данилейченко, В.І.Вдовиченко, Л.О.Січкоріз, А.О.Гарбузов //Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я. Київ. - 2002. Вип. 7. - №254.
  2. Вплив факторів санаторно-курортного лікування на мікробіоценоз кишечника і рекомендації щодо призначення комплексної і поєднаної терапії на курорті "Трускавець" /О.П.Корнійчук, В.В.Данилейченко, В.І.Вдовиченко, Я.С.Денисюк, І.В.Ніщета, О.В.Вовк //Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я. Київ. - 2004. Вип. 9.

  Статті:

  1. З.М. Гонта., О.П.Корнійчук., І.Ю. Ширіханова. Мікробіологічний спектр пародонтальних кишень у хворих на шизофренію//  Новини стоматології .-2011. -  №3 (68).-  C.86-88.
  2. І.М. Куліш,  О.П.Корнійчук, Р.Г. Шикула, М.П, Постранський . Особливості етіологічної структури та динаміки захворюваності на лептоспіроз у Львівській області// Практична медицина .- 2011.- №6 (том XV11 ) .- С.44-49.
  3. Тимків М.З ., Корнійчук О.П. Фактор некрозу пухлин при хворобі Крона та раку товстої кишки//Acta medica leopoliensia.-2011.-Том XV11, №4. -С.36-39.
  4. Авдос’єва І.К., Павлій С.Й., Павлій Р. Вивчення антифагової активності флуренізиду та нових сполук похідних флуорену// Науково-технічний бюлетень вип.12, № 3-4 , 2011.- С.357-366.
  5. Корнійчук О.П. , Мельник О.В. , Личковська Н. Е. Реактивні артрити та інфекційні чинники//Клінічна та експериментальна патологія.- 2012.- Т. ХІ,№1(39)- С. 181-185.
  6. Корнійчук О.П. , Мельник О.В. , Личковська Н. Е., Воробець З.Д. АТФ – гідролазні активності лімфоцитів периферичної крові у хворих на реактивний артрит // Буковинський медичний вісник .- 2012.- Т. 16, №3(63), ч .1. С.50-53.
  7. Меренцова  О.О., Корнійчук О.П., Вдовиченко В.І. Особливості мікрофлори кишківника у хворих з діарей ним та обстинаційним субтипом синдрому подразненої кишки за матеріалами 10 – річних досліджень. // Практична медицина .- 2012.- №2(том XV111 ) .- С.120-128.
  8. Тимків М.З. Дослідження впливу ліпополісахаридів ешерихій , виділених при захворюваннях товстої кишки на імунну відповідь в експерименті// Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія- 2012.-№1 (57).-С.42-44.
  9. Бурова Л.М. , Корнійчук О.П ., Данилейченко В.В., Лаврик Г.С., Боброовник А.Д. Порівняльна характеристика штамів Е.COLI COL(+) та Е.COLI COL(-) до антимікробних хіміотерапевтичних препаратів і бактеріофагів // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія.- 2012.- №3.-С.26 - 33.
  10. В.О.Гриньох., Н.І.Смоляр, О.П.Корнійчук.,Т.О. Пиндус. Мікрофлора слизової оболонки ясен підлітків хворих на хронічний катаральний гінгівіт після застосування лазерної терапії та діадинамофорезу // Практична медицина .- 2012.- № 1 (том XV111 ) .- С.13-25.
  11. Павлій С.Й,, Павлій Р.Б. Чутливість до нових сполук флуорену метицилін-резистентних Staphylococcus aureus, вилучених при гнійно-запальних процесах різної локалізаціі. // Вінницький медичний вісник Матеріали міжнародної науково-практичної кон-ференції «Актуальні питання стратегії,тактики  застосування та дослідження антибіотиків, антисептиків, дезінфектантів». Вінниця. 2012.-С.16-22.
  12. Тимчук І.В., Лаврик Г.С., Корнійчук О.П. Кулик .О.В. Видовий спектр і антибіотикочутливість  лактобактерій та грибів , виділених з вагіни практично здорових  жінок/ Вінницький медичний вісник Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання стратегії,тактики  застосування та дослідження антибіотиків, антисептиків, дезінфектантів». Вінниця. 2012.-С. 33-43.
  13. Корнійчук О.П. , Мельник О.В. Вивчення протимікробної дії ново синтезованих речовин// Вінницький медичний вісник .Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання стратегії,тактики  застосування та дослідження антибіотиків, антисептиків, дезінфектантів». - Вінниця. 2012. - С24-32.

  Підручники

  Книги:

  1. С.Й.Павлій. Флуорени - новий клас протимікробних препаратів // В кн. Флуорени як туберкулостатики. - Флуорени: мікробіологічні,  фармакологічні та клінічні аспекти / За ред. Л.І. Петрух - Львів, 2008.- С.128-133.

  СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

  1. Кафедра мікробіології Варшавської медичної академії (проф. М.Лучак, проф. Ф.Мейсель-Миколайчик) з проблеми "Неклостридіальн і анаероби".   
  2. Інститут мікробіології і вірусолології імені Д.К. Заболотного НАН України, м. Київ (відділ молекулярної біології вірусів, д.б.н. Товкач Ф.І.)
  3. Інститут Біологіії клітин  НАН України ( д.ф.н., с.н.с. Антонюк В.О.)
  4. Кафедра хірургії ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького ( д.м.н., проф. Матвійчук Б.О).

  ВИХОВНА РОБОТА