|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Про Університет / Кафедри / Медичний факультет №2 / Кафедра патологічної анатомії та судової медицини

Кафедра патологічної анатомії та судової медицини

Електронна адреса Друкувати PDF


АДРЕСА

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 52

тел. (0322) 276-93-71, 275-75-60, 275-54-97, 2755855

факс (0322) 275-75-60

E-mail:

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
Доктор медичних наук, професор -  Поспішіль Юрій Олексійович 

 • Відповідальна за навчальну роботу: к.м.н., доц. Томашова Світлана Андріївна, тел. (0322) 2786415
 • Відповідальна за післядипломну освіту: к.м.н., доц. Гаврилюк Олена Михайлівна, тел. (0322) 2786415
 • Відповідальний за курс судової медицини: к.м.н., в.о.доц. Шевчук Микола Миколайович, тел. (0322) 275-58-55
 • Відповідальний за наукову роботу: к.м.н., доц. Вовк Володимир Іванович, тел. (0322) 296-93-71
 • Відповідальна за лікувальну роботу к.м.н., доц. Грицина Ірина Вікторівна, тел. (0322) 296-93-71

ШТАТ КАФЕДРИ

Д.м.н., проф. Поспішіль Ю.О.,  к.м.н., доц. Томашова С.А, к.м.н., доц. Гаврилюк О.М.,  к.м.н., в.о.доц. Шевчук М.М., к.м.н., доц. Вовк  В.І., к.м.н., доц. Серветник М.І., к.м.н., доц. Грицина І.В., к.м.н., доц. Кузик Ю.І., ас. Вовк В.В., ас. Федевич С.В., ас. Фаліон Р.І., к.м.н., в.о.доц. Малик О.Р., к.м.н. ас. Григорійчук В.І., ас. Якубовський Т.І., ас. Бартошик Н.В.  

 НАВЧАЛЬНА РОБОТА

На кафедрі студенти вивчають патоморфологію (ІІІ курс медичного факультету, ІІ-ІІІ курси стоматологічного факультету), секційно-біопсійний курс (V курс медичного факультету та ІІІ курс стоматологічного факультетів), судову медицину та медичне правознавство (IV курс медичного факультету і ІІІ курс стоматологічного факультету). Заняття зі студентами проводяться українською, російською та англійською мовами.

На кафедрі є такі форми післядипломної освіти як інтернатура, клінічна ординатура, магістратура, аспірантура та курси підвищення кваліфікації для лікарів-патологоанатомів (передатестаційні, тематичні, спеціалізації, в тому числі для дитячих патологоанатомів).

На кожному практичному занятті студенти і курсанти мають можливість вивчати макропрепарати, мікропрепарати, бути присутніми на розтинах, які проводяться в двох секційних залах кафедри. Щороку на практичній базі кафедри, якою є головна та дитяча лабораторії Львівського обласного патологоанатомічного бюро, проводиться біля 50 тисяч досліджень біопсійного та операційного матеріалу і більше 1000 розтинів. Практичні та семінарські заняття з судової медицини проводяться з використанням експертного матеріалу й матеріально-технічної бази Львівського обласного бюро судово-медичної експертизи з обсягом роботи понад 5150 обстежень потерпілих та 1200 судово-медичних розтинів за рік.

Важливу роль у системі навчання відіграє заснований ще в 1896 році Музей хвороб людини, який щороку поповнюється новивми експонатами і тепер нараховує їх понад 2000.

Контроль знань студентів здійснюється за допомогою розроблених на кафедрі тестових завдань (понад 200 комплектів), що робить його об’єктивним, стандартизованим і уніфікованим.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ КАФЕДРИ
 • Вивчено патоморфологію багатьох васкулітів і ангіопатій (неспецифічний аорото-артеріїт, облітеруючий ендартеріїт, хвороба Бюргера, аневризми аорти).
 • Висунуто гіпотезу виникнення уражень різних артеріальних басейнів при дії ксенобіотиків (член-кор. НАН і АМН України проф. Д.Д.Зербіно) та знайдено її підтвердження при вивченні етіологічних стимулів неспецифічного аорто-артеріїту, облітеруючого ендартеріїту, ішемічної хвороби серця та судинних хвороб головного мозку в молодому віці.
 • Вивчено морфологічні прояви синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові та розроблено модифікацію гістохімічної методики виявлення фібрину.
 • Досліджено причини виникнення та прояви нової екологічної патології – Чернівецької хімічної хвороби.
 • Вивчено морфологічні особливості захворювань щитоподібної залози в умовах Прикарпатського ендемічного зобного регіону.
 • Вивичено патоморфологічні прояви медикаментозних уражень нирок.
 • Досліджено морфологічні зміни провідної системи серця при ішемічній хворобі серця, кардіоміопатії, фіброеластозі ендокарду.
 • Виявлено особливості гемостазіологічних порушень сепсису у новонароджених.
 • Вивчено особливості вогнестрільних ушкоджень.
ГОЛОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 • Вивчення етіології, морфогенезу та патоморфології захворювань серцево-судинної системи.
 • Вивчення дії ксенобіотиків на організм людини.
 • Дослідження різних проявів екологічної патології.
 • Вивчення патологічної анатомії захворювань щитоподібної залози.
 • Вивчення патологічної анатомії захворювань печінки.
 • Дослідження в галузі дитячої патологічної анатомії (вроджені вади серця, сепсис новонароджених, дистрессиндром).
 • Судово-медична експертиза раптової смерті, отруєнь спиртами, психоактивними речовинами та наркотиками.
 • Дослідження вогнестрільних ушкоджень.
КЛІНІЧНА РОБОТА КАФЕДРИ 

На базі кафедри розташовані основні структурні підрозділи Львівського обласного патологоанатомічного бюро (адміністрація бюро, головна лабораторія і лабораторія дитячої патології), патологоанатомічне відділення клінічної лікарні Львівської  залізниці, а також відділ судово-медичної експертизи трупів Львівського обласного бюро судово-медичної експертизи. Для координації роботи кафедри і патологоанатомічних відділень шляхом добровільного об’єднання створено на паритетних основах  Інститут клінічної патології, директором якого призначено член-кореспондента НАН України і дійсного члена НАМН України професора Д.Д.Зербіно.