|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Про Університет / Кафедри / Медичний факультет №2 / Кафедра соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров'я

Кафедра соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров'я

Електронна адреса Друкувати PDF
АДРЕСА

79017, м. Львів, вул. Студентська, 2

тел. +38 (032) 2768167

e-mail:

 

ЗАВІДУВАЧ  КАФЕДРИ 

РУДЕНЬ Василь Володимирович, академік АНВО України, Дійсний член (академік) Нью-Йоркської академії наук, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України

 

 • Відповідальна за навчальну роботу - старший викладач, завуч Ірина КОВАЛЬСЬКА;
 • Відповідальна за наукову роботу – к. мед. н., асистент Оксана КОВАЛЬСЬКА
 • Відповідальна за виховну роботу - к. н. держ. упр., доцент Віра ДЯЧИШИН
 • Відповідальна за СНГ – асистент Наталя ЗАРЕМБА
 • Профгрупорг кафедри – асистент Світлана КОЗІЙ-БРЕДЕЛЄВА
 • Відповідальна за Web-сторінку – к. мед. н., асистент Оксана КОВАЛЬСЬКА

Штат кафедри

 Д. мед. н., професор Василь Володимирович РУДЕНЬ, к. н. держ. упр., доцент Віра Дмитрівна ДЯЧИШИН; старший викладач Ірина Михайлівна КОВАЛЬСЬКА; к. мед н., асистент Оксана Романівна КОВАЛЬСЬКА; к.мед.н., асистент Дзвенислава Євгенівна МОСКВЯК-ЛЕСНЯК; асистент Світлана Павлівна КОЗІЙ-БРЕДЕЛЄВА; асистент Ірина Володимирівна ГУПАЛО, асистент Наталія Ігорівна ЗАРЕМБА; асистент Зоряна Степанівна МИСАК; асистент Наталія Федорівна ТІМЧЕНКО; к.мед.н., в.о. доцента Олександр Миколайович КОЛІНКОВСЬКИЙ.

Допоміжний персонал кафедри

старший лаборант Христина ОСІДАЧ; лаборант Дара ФЕДАШ. 

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Заняття проводяться у навчальних аудиторіях кафедри, вул. Студентська 2

Навчально-методична робота 
 • Викладання навчальних дисциплін кафедри ведеться за Європейською кредитно-трансферно-накопичувальною системою  (ЄКТС)  українською, російською та англійською мовами, а саме:
 • Соціальна медицина та організація охорони здоров’я - для студентів III-го курсу, котрі навчаються за лікарською спеціальністю 7.12010005 “Стоматологія” напрямку підготовки 1201 “Медицина”.
 • Соціальна медицина та організація охорони здоров’я - для студентів IV-го курсу, котрі навчаються за лікарськими спеціальностями 7.12010001 “Лікувальна справа”, 7.12010002 “Педіатрія“ та 7.12010003 “Медико-профілактична справа“ напрямку підготовки 1201 “Медицина”.
 • Соціальна медицина та організація охорони здоров’я - для студентів V-го курсу, котрі навчаються за лікарськими спеціальностями 7.12010001 “Лікувальна справа”, 7.12010002 “Педіатрія“ та 7.12010003 “Медико-профілактична справа“ напрямку підготовки 1201 “Медицина”.
 • Економіка охорони здоров’я - для студентів V-го курсу, котрі навчаються за лікарською спеціальністю 7.11010005 “Стоматологія” напрямку підготовки 1201 “Медицина”.
 • Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я - для студентів VI-го курсу, котрі навчаються за лікарськими спеціальностями 7.12010001 “Лікувальна справа”, 7.12010002 “Педіатрія“ напрямку підготовки 1201 “Медицина”. 

Кафедра в повному обсязі забезпечена навчально-методичними матеріалами та оргтехнікою.

На кафедрі функціонує навчальна лабораторія програмованого контролю знань студентів, котра обладнана комп’ютерним класом з мережею на 16 учнівських місць та одним місцем вчителя і забезпечена сучасними комп’ютерними програмами, в тому числі програмою тестового контролю знань “Едельвейс”, опрацьованою на кафедрі.

НАУКОВА РОБОТА

З 2013 року на кафедрі запланована до виконання кафедральна науково-дослідна робота «Управління здоров’ям населення в системі медичного забезпечення України»(Державний реєстраційний №0113U000202) з терміном виконання 2013-2017 роки. 

НАУКОВІ НАПРЯМКИ

Основні напрямки наукових досліджень кафедри стосуються питань організації та управління в системі охорони здоров’я та медичного забезпечення щодо:

 • управління здоров’ям населення та профілактичними технологіями в контексті факторів ризику;
 • розробка вертикально організованої системи індикаторів якості медичної допомоги;
 • публіцистичних виступів у засобах масової інформації для населення регіону / України з найбільш актуальних питань здоров’я та процесу реформування медичної галузі;
 • удосконалення навчально-методичного процесу з навчальних дисциплін кафедри у світлі вимог Болонського процесу.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ КАФЕДРИ

За останні 5 років виконано та успішно захищені дві кандидатські дисертаційні роботи; підготовлено та опубліковано понад 150 наукових робіт, в тому числі:

 • наукових статей – 60.
 • тез наукових робіт – 54.
 • зроблено доповідей на з’їздах і конференціях – 21.
 • свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір  МОН України – 5.
 • інформаційні листи МОЗ України про нововведення в системі охорони здоров’я – 4.
 • нововведення до реєстру галузевих нововведень МОЗ України – 3.
 • актів впровадження – 23.
 • методичні рекомендації, затверджені МОЗ України – 4.
 • підручники з грифом МОЗ України – 4.
  • Економіка охорони здоров’я: Підручник/ В.Ф.Москаленко, О.П. Гульчій, В.В. Рудень [та інші]; під ред. В.Ф. Москаленка. – Вінниця: Нова Книга, 2010. – 288 с.
  • Экономика здравоохранения: Учебник / В.Ф.Москаленко, О.П. Гульчий, В.В. Рудень [и др.]; под ред. В.Ф. Москаленка. – Винница: Нова Книга, 2010. – 144 с.
  • Health Ekonomics: Textbook / V. Moskalenko, O.Hulchiy, V.Ruden [et al.];   Ed. by V. Moskalenko. – Vinnytsia: Nova Knyha, 2010. – 112 p.
  • History of medicine: Textbook / Ruden V.V., Оlishchuk V.V., Vasylenko O.G. - Львів, друкарня ЛНМУ імені Данила Галицького. – 2011, - 354 с.
 • навчальні посібники з грифом МОН України – 1.
  • Правове забезпечення процесу оформлення лікарем основної обліково-звітної документації медичного закладу. Навчальний посібник до практичних занять. / За ред . Рудень В.В. - Львів. Видавничий дім Наутілус. - 2010.– 629 с.

СПІВПРАЦЯ З ПРАКТИЧНОЮ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ'Я

Реалізується шляхом співпраці з кафедрами соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров’я та кафедрами управління охороною здоров’я факультетів (академії) післядипломної освіти медичних вузів України; органами та закладами практичної охорони здоров’я Львівщини та інших областей України.

Впровадження в практичну охорону здоров'я: 

Інформаційні листи, затвердженні МОЗ України 

Методичні розробки, затвердженні МОЗ України

Студентський науковий гурток

Студентський науковий гурток функціонує при кафедрі починаючи з 2001 року і по сьогоднішній день. Щорічно на базі кафедри організовується секція “Організація охорони здоров'я та історія медицини”. В рамках загально-університетської  студентської наукової конференції кількість студентів гуртківців в середньому 17 чоловік. Щорічно студенти гуртківці разом із своїми науковими керівниками роблять доповіді, презентації наукових матеріалів, в подальшому ці матеріали друкують в журналах, збірниках та інших форумах.

Міжнародне співробітництво

Гуманітарна та виховна робота

Робота в академічних групами, прикріплених на виховання, проводиться викладачами кафедри згідно затвердженого Плану, котрий передбачає участь у заходах  кафедрального, факультетського та університетського рівнів.