|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Кафедра фармакології

Електронна адреса Друкувати PDF


Адреса

79010, м. Львів, вул. Пекарська,69

Тел. +380(32)276-78-21

email:

Завідувач кафедри

Піняжко Олег Романович, Доктор медичних наук, професор, голова регіонального відділення Державного фармакологічного центру МОЗ Украіни (Львівська область).

 

Штат кафедри

 • Відповідальний за наукову роботу – к.мед.н., доц. Гаврилюк І. М.
 • Відповідальний за навчальну роботу – к.мед. н., доц. Іванків О. Л.
 • к.мед.н., доц. Чикайло І. П., к.мед.н., ас. Пошивак О. Б., ас., Антонів О. І., ас. Лозинська Р. В., ас. Застрижна М. Л., ас. Мироненко С. І., ас. Кузьмінов О. Б., ас. Коропецька Н. Ю., ст. лаб. Нєктєгаєв І. О., ас. Дячок І. Л.
 • ст. лаб. Семійон-Лучишин О. В., ст. лаб. Гойсак Н. Р., ст. лаб. Биндас М. М.

Історія кафедри

Кафедра фармакології була створена в жовтні 1897 року, через три роки  після третього відкриття медичного факультету при Львівському університеті. Організатором і першим керівником кафедри став проф. Вацлав Собєранський (1860-1902), учень і послідовник видатних вчених - фармаколога О. Шмідеберга і фізіолога К. Людвіга. У 1903-1904 рр. фармакологію викладав за сумісництвом проф. Ян Прус, завідувач кафедри патологічної фізіології. На початку 1905 року кафедру фармакології очолив вихованець Петербургської медико-хірургічної академії проф. Леон Попєльський (1965-1920), котрий співпрацював з такими видатними вченими, як І. Р. Тарханов та   І. П. Павлов. від 1925 до 1939 року кафедру очолював проф. Влодзімєж Косковський (1893-1965).

Упродовж 1905-1939рр. науково-педагогічні працівники кафедри фармакології,окрім організації та вдосконалення її технічної бази та викладання предмету займались вивченням низки наукових питань: вивчення ролі заліза в організмі та тонких механізмів дії діуретинів, розробкою нових методик досліджень у хронічних експериментах на тваринах, вивчення функцій і медикаментозної реактивності органів травного тракту, зокрема підшлункової залози, дослідженням мінеральних вод курортів Прикарпаття. У 1940 році кафедру очолив проф. В. Вольтер із Москви, який загинув у перші дні війни.

  Функціонування медичного інституту відновилося зразу після звільнення Львова від німецької окупації. Восени 1944р. завідування кафедри прийняв доц. Ф. Ковшар, а згодом, у січні 1946р. його змінив послідовник проф. Постоєва та акад. Черкеса проф. Ю. Петровський (1901-1957). Головним напрямком стало вивчення дії фармакологічних  засобів на органи травного тракту, на серцево-судинну систему та матку. Велика увага приділялась підготовці наукових кадрів, учні проф.Ю.  Петровського очолили згодом ряд кафедр фармакології в Україні. У вересні 1957р. кафедру очолила учениця акад. В. Скворцова, проф. А.Гаврилюк(1907-1974). Починаючи від 1957 р. викладацький колектив кафедри під керівництвом проф. А. Гаврилюк займався пошуками та вивченням біології нових системних та натуральних сполук - потенційних лікувальних засобів. У 1973р. керівником кафедри був обраний учень проф. Ю. Петровського проф. Р. Рудий. За останні роки на кафедрі пройшли навчання в аспірантурі  і успішно захистили кандидатські дисертації Є. Скляров, А. Гафарі, О. Піняжко, І. Гаврилюк, І. Чикайло, О. Пошивак. Одночасно з пошуковими експериментами, на кафедрі проводились дослідження медикаментозної реактивності печінки і підшлункової залози в умовах експериментальної патології - токсичного гепатиту і алоксанового діабету. З 1998 року кафедрою фармакології завідує доктор медичних наук, професор О. Р. Піняжко.

 • Фармакологічний скринінг новосинтезованих молекул потенційно біологічно активних речовин з ряду тіазолідинів
 • Вивчення імуномодулюючих властивостей тіазолідинів
 • Вивчення анаболічних властивостей тіазолідинів
 • Вивчення протисудомних властивостей тіазолідинів
 • Вивчення гепатопротекторних та антифібротичних властивостей тіазолідинів
 • Вивчення антигіпоксичних властивостей тіазолідинів та олії амаранту.
 • Постреєстраційний моніторинг проявів побічних дій лікарських засобів, зареєстрованих в Україні на території Львівської області.
 • На базі кафедри функціонує Регіональне відділення Державного Експертного центру МОЗ Украіни (Львівська область). 

 

Навчальна робота

На кафедрі фармакології читаються лекції і проводяться практичні заняття для студентів ІІІ курсу медичного, ІІ і ІІІ курсів стоматологічного і ІІІ, IV і V курсів фармацевтичного факультетів ( денна та заочна форми навчання, клінічні фармацевти ). Для студентів-іноземців читаються лекції і проводяться практичні заняття українською, англійською та російською мовами. Проводиться елективний курс « Побічна дія ліків». Для лікарів-інтернів всіх спеціальностей читається курс «Лікарська рецептура і фармакологічний нагляд».

Для організації аудиторної та позааудиторної роботи студентів при вивченні курсу фармакології використовується "Практикум з фармакології" - автори Гаврилюк І.М., Чикайло І.П., Піняжко О.Р. Цей практикум розрахований на студентів ІІІ курсу медичного факультету спеціальності "лікувальна справа", "педіатрія" та "медико-профілактична справа" вищих медичних н авчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Він забезпечує студента конкретним алгоритмом дій для оволодіння основними положеннями теми та сприяє ефективній організації роботи студента при вивченні фармакології. Даний практикум знаходиться в бібліотеці ЛНМУ імені Данила Галицького.Науковий напрямок роботи кафедри фармакології

 

 

 • Фармакологічний скринінг новосинтезованих молекул потенційно біологічно активних речовин з ряду тіазолідинів
 • Вивчення імуномодулюючих властивостей тіазолідинів
 • Вивчення анаболічних властивостей тіазолідинів
 • Вивчення протисудомних властивостей тіазолідинів
 • Вивчення гепатопротекторних та антифібротичних властивостей тіазолідинів
 • Вивчення антигіпоксичних властивостей тіазолідинів та олії амаранту.
 • Постреєстраційний моніторинг проявів побічних дій лікарських засобів, зареєстрованих в Україні на території Львівської області.
 • На базі кафедри функціонує Регіональне відділення Державного Експертного центру МОЗ Украіни (Львівська область). 

 Основні здобутки кафедри

 • На кафедрі виконано 33 кандидатські та 6 докторських дисертацій, планується подача до захисту 2 кандидатських дисертацій.
 • Здійснено 628 наукових публікацій, отримано 12 авторських свідоцтв, 54 посвідчення на раціоналізаторські пропозиції, видано 3 монографії і 5 посібників.
 • На кафедрі було виявлено та всебічно вивчено психотропні, фібринолітичні та протиалергічні  властивості діаміфену, рекомендованого фармакологічним комітетом для промислового виробництва як тромболітичний засіб.
 • Розроблено та впроваджено дві нові форми вітчизняного лікарського засобу з політропною дією тіотриазоліну: мазь і ректальні супозиторії.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

За останні п'ять років на кафедрі фармакології видана наступна навчально-методична література:

 1. Робочий зошит з фармакології (частина І і ІІ) для студентів ІІІ курсу медичного факультету // Гаврилюк І. М., Чикайло О. Р., Піняжко О. Р. – Львів, 2008 рік. – 229 с.
 2. Практикум з фармакології// Гаврилюк І. М., Чикайло О. Р., Піняжко О. Р -  Львів, 2011 рік. – 132 с.
 3. Робочий зошит з фармакології (частина І і ІІ) для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету// Гаврилюк І. М., Чикайло О. Р., Піняжко О. Р. – Львів, 2008 рік. – 229 с. – Львів, 2012 рік.