|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Про Університет / Кафедри / Медичний факультет №2 / Кафедра внутрішньої медицини №1

Кафедра внутрішньої медицини №1

Електронна адреса Друкувати PDF

 

АДРЕСА
79010, м.Львів, вул.Некрасова, 4
тел./факс (032) 276-97-63, 278-64-07, 278-63-93
e-mail: 


 

  

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
Абрагамович Орест Остапович
,

доктор медичних наук, професор, академік АНВО України

 

 

 

ШТАТ КАФЕДРИ

 • ВІДПОВІДАЛЬНА ЗА НАВЧАЛЬНУ РОБОТУ – доц., к.мед.н. Пронів Леся Миколаївна;
 • ВІДПОВІДАЛЬНА ЗА НАУКОВУ РОБОТУ – проф., д.мед.н. Абрагамович Орест Остапович;
 • ВІДПОВІДАЛЬНА ЗА ЛІКУВАЛЬНУ РОБОТУ – доц., к.мед.н. Заяць Зоряна Євстахівна; 
 • ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВИХОВНУ РОБОТУ – доц., к.мед.н. Панасюк Марія Тарасівна;
 • ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА СТУДЕНТСЬКИЙ ГУРТОК –  асист., к.мед.н. Корнійчук Ірина Юріївна;
 • ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ІНТЕРНЕТ-СТОРІНКУ –  асист. Сацюк Сергій Олегович;
 • доц., к.мед.н. Долатказіна Катерина Борисівна; доц., к.мед.н. Абрагамович Уляна Орестівна; доц., к.мед.н. Кристопчук Соломія Ананіївна; доц., к.мед.н. Пляцко Михайло Григорович; доц., к.мед.н. Яцкевич Остап Ярополкович; асист., к.мед.н. Лещук Ярина Любомирівна; асист., к.мед.н. Мазур Володимир Володимирович; асист., к.мед.н. Федець Ангела Богданівна; асист., к.мед.н. Файник Ольга Федорівна; асист., к.мед.н. Білоус Зоряна Олегівна; асист., к.мед.н. Черкас Андрій Петрович; асист., к.мед.н. Стигар Мирослава Вікторівна; асист. Циганик Ліля Володимирівна; асист. Фармага Марта Любомирівна; асист. Фаюра Оксана Петрівна; асист. Романюк Ольга Тарасівна; асист. Чемес Вікторія Вікторівна.
 • СУМІСНИКИ: доц., к.мед.н. Абрагамович Христина Ярославівна; асист., к.мед.н. Нечай Олеся Василівна; асист. Сацюк Сергій Олегович; асист. Амброзевич Зоряна Михайлівна; асист. Толопко Соломія Ярославівна; асист. Гута Соломія Іванівна; асист. Кобак Любов Орестівна.  
 • АСПІРАНТИ: Толопко Соломія Ярославівна; Гута Соломія Іванівна; Ферко Марія Романівна.
 • СТАРШІ ЛАБОРАНТИ: Щербак Лариса Юріївна, Отчич Роксолана Орестівна, Дробінська Наталія Вікторівна, Ябчанка Роман Ярославович; Кобак Любов Орестівна.    
 • ЛАБОРАНТИ: Іванців Оксана Василівна, Попадюк Тетяна Петрівна.
 • МОЛОДШИЙ ІНЖЕНЕР: Скакун Юрій Ярославович.
 • ПРЕПАРАТОРИ: Немченко Ірина Андріївна, Кулик Майя Леонідівна. 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 • Кафедра проводить навчально-педаґоґічну роботу на базі 14 відділень Львівської обласної клінічної лікарні, 2-ї 3-ї,4-ї, 5-їМККЛ, 5-ї МККП, Львівського обласного державного клінічного лікувально-діагностичного кардіолоґічного центру.
 • Педаґоґічна робота кафедри полягає у підготовці студентів (в т.ч. анґломовних) із різних напрямів клінічної медицини, а саме: з професійних хвороб – V та VІ курсів  медичного факультету; з внутрішньої медицини – IV, V, VІ курсів медичного факультету; а також лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, маґістрантів, аспірантів та докторантів. Для студентів 6 курсу викладається елективний курс «Актуальні питання кардіолоґії».

Колективом кафедри для забезпечення педаґоґічного процесу розроблено методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Внутрішня медицина» для україномовних і анґломовних студентів IV, V, VІ курсів медичного факультету (2013), з дисципліни «Професійні хвороби» для україномовних  і анґломовних студентів V, VІ курсів медичного факультету (2013). Також видано посібники «Внутрішні хвороби» (2004), «Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб» (2007), «Диференційнадіаґностика клінічних синдромів професійних хвороб» (2007), «Анемічний синдром: сучасні засади діаґностики та лікування» (2007), «Терапія військова та надзвичайних станів» (2008), «Посібник з професійних хвороб» (2010); довідники «Клініко-лабораторні та інструментальні константи у клініці внутрішніх хвороб» (2009), «Епонімні назви в гепатолоґії» (2009); курс лекцій «Диференційна діаґностика клінічних синдромів професійних хвороб» (2007); моноґрафію «Постґастрорезекційна хвороба» (2005); методичні рекомендації «Історія хвороби: сучасні вимоги до написання у терапевтичного профілю хворих» (2007), «Анемічний синдром: сучасні засади діаґностики та лікування» (2007), «Історія хвороби: сучасні вимоги до написання у хворих профпатолоґічного профілю» (2010), моноґрафію “Хронічний ґастрит: діаґностика; лікування на курорті Моршин” (2011).

НАУКОВІ НАПРЯМКИ:
 • ГЕПАТОЛОҐІЧНИЙ “Захворювання печінки змішаної етіолоґії: сучасні принципи діаґностики та комплексного лікування”.
 • ҐАСТРОЕНТЕРОЛОҐІЧНИЙ“Ефективність корекції аеробного метаболізму в комплексному лікуванні виразкової хвороби дванадцятипалої кишки”.
 • КАРДІОЛОҐІЧНИЙ“Особливості впливу селективних b-блокаторів настан ендотелію судин: діаґностика та оптимізація лікування ендотеліальноїдисфункції”.
 • ПУЛЬМОНОЛОҐІЧНИЙ“Амбрісентан – нові можливості лікування легеневої гіпертензії”; “Бронхообструктивний синдром: діаґностика та нові шляхи його лікування”.
 • ҐЕРОНТОЛОҐІЧНИЙ“Вікові особливості післяґастрорезекційної хвороби”.
 • РЕВМАТОЛОҐІЧНИЙ“Дифузні захворювання сполучної тканини”.
 • ЕНДОКРИННОЇ ҐАСТРОЕНТЕРОЛОҐІЇ“Дифузна нейроендокринна АПУД-система: клініко-морфо-функціональна характеристика у здорових та хворих”.
 • КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОҐІЇ“Імуноґастроентеролоґія”.
 • ПРОФПАТОЛОҐІЧНИЙ“Вібраційна хвороба: ефективність комплексного лікування з використанням ліпоєвої кислоти”.
 • КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОҐІЇ“Вивчення ефективності нового препарату Флуренізиду в комплексному лікуванні хворих з ураженням деяких внутрішніх орґанів”.
 • ТРАНСПЛАНТОЛОҐІЧНИЙ “Клітинна трансплантація: ефективність стовбурових клітин в клініці внутрішніх хвороб”.

Постійно проводиться підготовка маґістрів медицини, кандидатів медичних наук, докторів медичних наук з ґастроентеролоґії, кардіолоґії, ревматолоґії, нефролоґії, профпатолоґії.

ВИДАНО:  

Моноґрафії: 

 1. Абрагамович О. О. Постґастрорезекційна хвороба (терапевтичні аспекти) / О. О. Абрагамович, Є. (О.) С. Абрагамович. – Львів : Кварт, 2005. – 504 с.
 2. Хронічний ґастрит: діаґностика; лікування на курорті Моршин / О. О. Абрагамович, М. О. Абрагамович, У. О. Абрагамович, М. Л. Коцовська. – Львів : Національний медичний університет імені Данила Галицького, 2011. – 257 с.
 3. Абрагамович О. О. Клітинна трансплантація у клініці внутрішніх хвороб / О. О. Абрагамович, О. Д. Луцик, Х. О. Семен. – Львів : Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2006. – 93 с.  

Довідники: 

 1. Епоніми симптомів, синдромів, симптомокомплексів та хвороб внутрішніх орґанів / за ред. О. О. Абрагамовича. – Львів : Атлас, 2004. – 178 с.
 2. Клініко-лабораторні та інструментальні константи у клініці внутрішніх хвороби : довідник / О. О. Абрагамович, М. О. Абрагамович, У. О. Абрагамович, Л. Ю. Щербак. – Львів : Кварт, 2008. – 196 с.
 3. Епонімні назви в гепатолоґії : довідник / О. О. Абрагамович, М. О. Абрагамович, У. О. Абрагамович, Я. Л. Лещук. – Львів : Кварт, 2009. – 196 с.  

Посібники: 

 1. Посiбник з внутрiшнiх та iнфекцiйних хвороб / за ред. О. О. Абрагамовича. – Львiв : Медична газета України, 1999. – 506 с.
 2. Посібник з внутрішніх хвороб / О. О. Абрагамович, О. М. Гиріна, Л. Я. Бабиніна, Т. М. Бенца. – К. : Здоров’я, 2004. – 640 с.
 3. Посібник з внутрішніх хвороб (видання третє) / О. О. Абрагамович, О. М. Гиріна, Л. Я. Бабиніна, Т. М. Бенца. – Львів : Атлас, 2004. – 644 с.
 4. Посібник з внутрішніх хвороб (в 10-ти частинах) / за ред. О. О. Абрагамовича, Л. В. Глушка, А. С. Свінціцького. – Львів : Атлас, 2004. – Т.1 – 561 с. ; Т.2 – 725 с.
 5. Сучасні класифікації та принципи формулювання діаґнозів у клініці внутрішніх хвороб : навчальний посібник / за ред. О. О. Абрагамовича.  – Львів : Кварт, 2005. – 322 с.
 6. Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб : посібник / О. О. Абрагамович, А. Ф. Файник, О. В. Бродик [та ін.]. – Львів : Кварт, 2007. – 297 с.
 7. Анемічний синдром: сучасні засади діаґностики та лікування : посібник / О. О. Абрагамович, А. В. Петрух, З. Є. Заяць [та ін.]. – Львів : Кварт, 2007. – 139 с.
 8. Терапія військова та надзвичайних станів : посібник для студентів, інтернів та сімейних лікарів / О. О. Абрагамович, О. В. Бродик, В. В. Мазур [та ін.]. – Львів : Атлас, 2008. – 151 с.
 9. Посібник з професійних хвороб / за ред. О. О. Абрагамовича, М. С. Регеди. – Львів : ПП Кварт, 2010. – 186 с.
 10. Внутрішня медицина: порадник лікарю загальної практики: навчальний посібник / А. С. Свінціцький, О. О. Абрагамович, П. М. Боднар [та ін.]. – К. : ВСП «Медицина», 2014. – 1272.
 11. Варіабельність серцевого ритму: фізіолоґічні основи, клінічне значення, особливості у хворих на виразкову хворобу до та після резекції шлунка / О. О. Абрагамович, А. П. Черкас, У. О. Абрагамович, М. О. Абрагамович, В. О. Сергієнко. – Львів : Національний медичний університет імені Данила Галицького, 2014. –  120 с. 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ – Кафедра клінічної імунолоґії ЛНМУ ім. Д. Галицького; Центральна лабораторія ЛОКЛ;  Кафедра ендоскопії та малоінвазивної хірургії ЛНМУ ім. Д. Галицького; Львівський обласний клінічний діаґностичний центр; Кафедра Хірурґічних хвороб № 2 ЛНМУ ім. Д. Галицького;  Кафедра хірурґічних хвороб №1 ЛНМУ ім. Д. Галицького; Кафедра патолоґічної анатомії ЛНМУ ім. Д. Галицького; ЦНДЛ; МНЦ Інститут кріобіолоґії  та кріомедицини НАН, АМН та МОЗ України; Кафедра інфекційних хвороб ЛНМУ ім. Д. Галицького; Гепатолоґічний центр медичного університету у Нью- Джерсі; є клінічною базою Фармкомітету України, бере участь у мультицентричних дослідженнях нових препаратів, наукових з’їздах, конґресах, симпозіумах.

ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

Лікувально-діаґностична робота провадиться у 14 базових відділеннях (щорічно працівники кафедри консультують і лікують близько 12000 хворих з найрізноманітнішими ураженнями внутрішніх орґанів). Проводяться щотижневі обходи професора і доцентів кафедри, клінічні конференції, патолоґоанатомічні паралелі.

Створено Львівський обласний гепатолоґічний центр (ЛОГЦ), де на сучасному рівні з використанням найновіших лабораторних та інструментальних методів, включно з біопсією та наступним гістолоґічним та ультрамікроскопічним дослідженням біоптатів, діаґностуються ураження гепатобіліарної системи, розробляються нові методи комплексного їх лікування. ЛОГЦ має укладений договір з гепатолоґічним центром Університету штату Нью-Джерсі (США), з яким налагоджена співпраця з можливістю вишколу нашого медичного персоналу, за необхідності – скерування хворих для трансплантації печінки.

Кафедра  внутрішньої медицини №1 разом з кафедрами хірурґічних хвороб №1 та №2 ЛНМУ імені Данила Галицького працює над підвищенням ефективності комплексного лікування уражень гепатобіліарної системи з використанням, зокрема, стовбурових клітин, впровадженням анґіоґрафічних досліджень з метою діагностики портальної гіпертензії, УЗД уражень гепатобіліарної системи з прицільною біопсією печінки та УЗ-діаґностикою портальної гіпертензії.

У форматі кафедри створено відокремлений підрозділ ДП “МНЦ Кріобіології і Кріомедицини НАН, АМН та МОЗ України”, де працюють над використанням клітинної трансплантації, зокрема, введення стовбурових клітин з метою підвищення ефективності лікування захворювань внутрішніх орґанів і, в першу чергу, тих, які рутинними методами не виліковуються.

БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Керівником кафедри створено Львівський обласний благодійний фонд “Надії Нації”, який за мету собі ставить морально та матеріально допомагати всім державотворчим процесам в Україні.

Під редакцією акад. АНВОУ проф. Абрагамовича О.О. розпочато видання українського спеціалізованого  науково-практичного журналу  «ЛЬВІВСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ВІСНИК».