|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Про Університет / Кафедри / Фармацевтичний факультет / Кафедра технології ліків і біофармації

Кафедра технології ліків і біофармації

Електронна адреса Друкувати PDF

АДРЕСА

79010, вул. Пекарська, 75

тел. (032) 276-85-84, (032) 276-85-98

e-mail:

 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Білоус Світлана Богданівна, кандидат фармацевтичних наук, доцент

 

ШТАТ КАФЕДРИ

  • д.фарм.наук., проф. Калинюк Т.Г., к.фарм.н., доц. Якимів О.В. (завуч кафедри), к.фарм.н., доц. Ващенко К.Ф. (відповідальна за наукову роботу), к.фарм.н., доц. Гудзь Н.І., к.фарм.н., доц. Гриновець І.С. (відповідальний за виховну роботу), к.фарм.н., ст. викл. Федін Р.М., к.фарм.н., доц. Ващенко О.О.,  к.фарм.н., асист. Струс О.Є., к.фарм.н., асист. Єзерська О.І., асист. Філіпська А.М. (відповідальна за веб-сторінку кафедри) 
  • Старші лаборанти: Голубйовська Н.В., Марискевич Л.М., Рев'яцька С.С., Пелех І.Р. 
  • Аспірант: Шостак Т.А.
  • Здобувачі ступеня кандидата фармацевтичних наук: Філіпська А.М., Бабій О.В. 

          Історія кафедри

          НАВЧАЛЬНА РОБОТА КАФЕДРИ

          Дисципліни, які викладаються на кафедрі: 

          для студентів спеціальності “Фармація” (очної та заочної форм навчання)
          Професійно-орієнтовані дисципліни : 
          • «Аптечна технологія лікарських засобів»;
          • «Промислова технологія лікарських засобів»;
          • «Технологія лікарських косметичних засобів»; 
          • «Біофармація»;
          • «Належні практики у фармації»; 
          Курси за вибором:
          • Аромологія в косметології і аромотерапії 
          • Парфумерно-косметичні засоби
          • Оптимізація виробництва та контролю якості готових лікарських засобів
          • Фармацевтична біотехнологія 
          • Малосерійне виробництво готових лікарських засобів 
          • Технологія гомеопатичних лікарських засобів 
          • Виробництво та застосування косметичних препаратів 
          • Виробництво готових лікарських засобів на основі біотехнологій 
          Спеціалізація:
          • «Фармацевтична технологія».
          Практики:

          • Пропедевтична практика з аптечної технології ліків (I курс) 
          • Виробнича практика з технології лікарських засобів  (ІV курс) 
          • Виробнича практика зі спеціалізації  (V курс)  
          для студентів спеціальності “Клінічна фармація”  
           
          Професійно-орієнтовані дисципліни : 
          • «Загальна фармакокінетика»;
          • «Технологія лікарських засобів»;
          • «Біофармація»;
          • «Засоби лікувальної косметики».  
          Курси за вибором:
          • Аромологія в косметології і аромотерапії
          • Парфумерно-косметичні засоби
          Практика:
          • Виробнича практика з технології лікарських засобів  (ІV курс)

          НАУКОВА РОБОТА

          Тема наукової роботи кафедри на 2016-2020 рр.: «Обґрунтування складу, технології та дослідження лікарських засобів для застосування у медицині, косметології та ветеринарній практиці»

          Наукові напрямки

          • Обгрунтування складу, технології та біофармацевтичні дослідження лікарських засобів з біологічно активними речовинами природного та синтетичного походження.
          • Оптимізація багатофакторних процесів фармацевтичної технології на основі методів планування експерименту.
          • Обгрунтування складу, технології та оцінка якості косметичних та ветеринарних лікарських засобів.
          • Фармацевтична розробка лікарських засобів з діючими речовинами, одержаними  методами нанотехнології.

          Наукові партнери кафедри

          1. Київ, Лабораторія «Електронно-променевої нанотехнології неорганічних матеріалів для медицини», створена Інститутом електрозварювання імені Є.О. Патона і Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця, Інститут біоколоїдної хімії імені Ф.Д.Овчаренка НАН України, Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В.Громашевського НАМН України –  проведення досліджень з фармацевтичної розробки лікарських засобів антимікробної дії з наночастинками металів  у різних лікарських формах.
          2. Львів, АТ «Галичфарм» - опрацювання складів і технологій лікарських засобів, апробація технологічних регламентів і МКЯ.
          3. Львів, ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок – опрацювання складів і технології ветеринарних препаратів, проведення досліджень на тваринах, мікробіологічні дослідження.
          4. Львів, Національний університет „ Львівська політехніка”, Інститут хімії та хімічних технологій, кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології – опрацювання складів і технологій лікарських засобів, проведення реологічних досліджень м’яких лікарських засобів.
          5. Львів, Національний університет „Львівська політехніка”, Інститут хімії та хімічних технологій, кафедра переробки пластмас – проведення фізико-механічних досліджень м’яких лікарських засобів у формі стоматологічних лікарських плівок.
          6. Тернопіль, Тернопільська фармацевтична фабрика – апробація технології розроблених лікарських засобів
          Результати наукових досліджень 

           За  2010-2015 роки: 
           • видано понад 400 наукових праць, з яких 4 монографії, 10 посібників, понад 50 патентів;
           • захищено 7 кандидатських дисертацій (О.О. Ващенко, В.Я.Шалата, С.В.Різничок, І.С.Гриновець, О.І.Єзерська, С.П.Олійник, Н.В. Ділай);
           • виконується 3 докторські дисертації (доц. Н.І. Гудзь, доц. С.Б.Білоус, ас. О.Є.Струс), 3 кандидатських (Т.А. Шостак,  О.В.Бабій,  А.М.Філіпська).

           Громадська та виховна робота

           Виховна робота на кафедрі технології ліків і біофармації включає наставництво, виховні моменти під час навчального процесу (читання лекцій, проведення практичних занять), а також безпосереднє спілкування зі студентами в позанавчальний час. Колектив кафедри прикладає чимало зусиль для того, щоб кожна лекція, лабораторне заняття чи інші види навчального процесу мали виховну спрямованість, тобто, щоб поряд з набуттям студентами професійних якостей, вони сприяли засвоєнню загальнолюдських норм моралі, виховували почуття патріотизму, громадянської та національної гідності, активну життєву позицію в суспільстві.

           Викладачі кафедри є кураторами студентів фармацевтичного факультету, які вступили до університету у 2016 р. Наставники груп проводять зустрічі та бесіди зі студентами відповідно до планів виховної роботи, сприяють залученню студентів академічних груп до участі в усіх виховних заходах на рівні університету та факультету. Приймають участь у національному вихованні студентів, проводячи бесіди, пов’язані з визначними історичними подіями, надають інформацію про громадські організації фармацевтів, фахові конференції, з’їзди тощо.

           Важливим фактором у вихованні студентів залишається дотримання здорового способу життя, профілактики захворювань, ставлення їх до сучасних подій в Україні та світі тощо.