|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Кафедра українознавства

Електронна адреса Друкувати PDF

 

АДРЕСА

79010, вул. Шимзерів, 3а 

тел. +380 (32) 278-64-46  

e-mail: ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Єщенко Тетяна Анатоліївна — кандидат філологічних наук, доцент, член Наукового товариства імені Т.Шевченка (НТШ), Національної спілки краєзнавців України.

 


ШТАТ КАФЕДРИ 

Штатний розклад кафедри:

 • Педагогічне навантаження виконують 18 викладачів: 7 кандидатів наук, з них - 3 доценти, 1 – Doctor Of Sciences, 4 старші викладачі, 6 викладачів.
ЛАБОРАНТИ  
 • ст. лаб. Балух О.С., ст.лаб. Кхан О.В.,  лаб. Конопа Б.С., лаб. Цинкевич В.М.


НАВЧАЛЬНА  РОБОТА

На кафедрі викладаються дисципліни:

Курси за вибором ВНЗ:

 • «Історія України та культури України» для студентів 1 курсу  медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів.
 • «Українська мова (за професійним спрямуванням для студентів 1 курсу медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів.
 • «Українська мова як іноземна» для чужоземних студентів 1-2 курсів медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів, англомовного та підготовчого відділень.

Курси за вибором студента:

 •  «Історичні дисципліни в медичній освіті: геральдика, генеалогія, джерелознавство, бібліогарфія, сфрагістика»
 • «Визначні постаті української медицини»
 • «Наукове мовлення лікаря»
 • «Націологія і здоров’я нації»
 • «Мовленнєва комунікація лікаря»
 • Культура мовлення і етикет лікаря»
 • «Медицина і художня культура»
 •  «Українська мова як іноземна» для чужоземних студентів 4 курсів медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА  РОБОТА КАФЕДРИ  (методичні рекомендації, розробки для навчального процесу)

 • Божко Н. М. Навчально-методичні поради з курсу «Історія та культура України» для студентів стоматологічного факультету ЛМНУ імені Данила Галицького очної форми навчання. - Львів, 2016.
 • Божко Н. М. Навчально-методичні поради з курсу «Історія та культура України» для студентів медичного факультету ЛМНУ імені Данила Галицького очної форми навчання. - Львів, 2016.
 • Божко Н.М. Навчально-методичні поради з курсу «Історія української культури» для студентів фармацевтичного факультету ЛМНУ імені Данила Галицького заочної форми навчання. - Львів, 2014.
 • Божко Н.М. Навчально-методичні рекомендації з курсу «Історія української культури» для студентів медичного факультету ЛМНУ імені Данила Галицького. - Львів, 2014.
 • Дрогомирецька М.М., Хирівська Г.П. Методичні рекомендації до практичних занять з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів І курсу фармацевтичного факультету зі спеціальностей «Фармація» та «Клінічна фармація». - Львів, 2014.
 • Дрогомирецька М.М.  Методичні рекомендації до практичних занять з української мови за професійним спрямуванням (для студентів стоматологічного факультету). – Львів, 2015
 • Дрогомирецька М.М., Касіян Г.П.  Методичні рекомендації до практичних занять з української мови за професійним спрямуванням (для студентів 1 курсу медичного факультету зі спеціальностей «Медико-профілактична справа» та «лікувальна справа»). – Львів, 2014
 • Дрогомирецька М.М., Хирівська Г.П. Методичні рекомендації до практичних занять з української мови (за професійним спрямуванням ) для студентів І курсу стоматологічного факультету спеціальності Стоматологія» / Укл.: М. М. Дрогомирецька, Г. П. Касіян – Львів, 2012 – 69 с.
 • Іванців О.С., Чикайло І.В. Методичні розробки «Вивчаємо українську граматику. Частина ІІ (родовий та орудний відмінки)» для студентів підготовчого відділення ЛНМУ ім. Данила Галицького - Львів, 2012.
 • Касіян Г.П. Книга для читання (методичні розробки з української мови для іноземних студентів 1 курсу підготовчого та англомовного відділень). – Львів, 2013.
 • Пасіцька О. І., Мельник В. М. Навчально-методичні вказівки з курсу за вибором «Краєзнавство» для студентів стоматологічного факультету ЛМНУ ім. Данила Галицького. – Львів, 2014. 
 • Пасіцька О. І., Мельник В. М. Навчально-методичні вказівки з курсу за вибором «Краєзнавство» для студентів медичного факультету ЛМНУ ім. Данила Галицького. – Львів, 2014. 
 • Пасіцька О. І., Мельник В. М. Навчально-методичні вказівки з курсу за вибором «Краєзнавство» для студентів фармацевтичного факультету ЛМНУ ім. Данила Галицького. – Львів, 2014. 
 • Черкес Н.Д. Українська мова за професійним  спрямуванням. - Навчальна програма для студентів фармацевтичного факультету (опрацьована і доповнена згідно з навчальними програмами Харківського національного фармацевтичного університету та Івано-Франківського національного медичного університету) - Львів, 2012.
 • Черкес Н.Д. Українська мова за професійним спрямуванням. Плани практичних занять і навчально-методичні поради для студентів 1 курсу фармацевтичного факультету зі спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація». Львів: ЛНМУ ім Данила Галицького, 2015.
 • Черкес Н.Д. Українська мова за професійним спрямуванням. Плани практичних занять і навчально-методичні поради для студентів 1 курсу медичного факультету ЛМНУ ім. Данила Галицького. - Львів, 2014.
 • Черкес Н.Д. Українська мова за професійним спрямуванням. Плани практичних занять і навчально-методичні поради для студентів 1 курсу стоматологічного факультету ЛМНУ ім. Данила Галицького. - Львів, 2013.
 • Черкес Н.Д. Українська мова за професійним спрямуванням. Плани практичних занять і навчально-методичні поради для студентів 1 курсу стоматологічного факультету ЛМНУ імені Данила Галицького. Львів: ЛНМУ імені Данила Галицького, 2015.
 • Черкес Н.Д., Касіян Г.П., Дрогомирецька М.М. Методичні рекомендації до практичних занять з української мови за професійним спрямуванням для студентів 1 курсу медичного факультету спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія» ЛМНУ імені Данила Галицького.Львів: ЛНМУ імені Данила Галицького, 2015.
 • Хирівська Г.П., Черкес Н.Д., Єщенко Т.А. Навчальний комплект медичних документів з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів І курсу стоматологічного факультету – Львів, 2015.
 • Хирівська Г.П., Черкес Н.Д., Єщенко Т.А. Навчальний комплект медичних документів з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів І курсу медичного факультету – Львів, 2015.

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Кафедра працює над науковою темою: «Формування національно-свідомої особистості студента медичного ВНЗ як державотворця», яка належить до гуманітарного напряму наукових розробок за кодом КПКВ 2201020 «Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах».

Основними  аспектами наукових студій вчених кафедри є:

 • українська термінологія і наукова мова сучасного фахівця;
 • національно-мовна картина світу і культурно-текстова комунікація майбутнього лікаря і фармацевта;
 • державна мова як предмет у національних медичних навчальних закладах України;
 • мова - основа безпеки української нації;
 • українська мова як іноземна і феномен українства у світі;
 • роль творчої інтелігенції України в період системних змін;
 • образ України у культурі та мистецтві та їх роль у вихованні лікаря-патріота;
 • колективна пам’ять і національна ідентичність студента університету медичного профілю;
 • українознавство як політика і філософія держави;
 • українська національна ідея і християнство;
 • нові інтелектуально-культурні генерації та  їх роль у національно-духовному поступі України;
 • сучасні інтерпретації народної культури українців і їх роль у формуванні національно-свідомої особистості студента медичного ВНЗ;
 • дослідження, збереження та популяризація культурно-мистецької спадщини України як важливий чинник формування лікаря-державотворця;
 • модель української культури нового тисячоліття й місце медичної науки в ній. 

Виконують дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук: к.філол.н., доц. Єщенко Т. А., к.і.н., доц. Божко Н. М.; на здобуття наукового ступеня кандидата наук -  ст.викл. Дрогомирецька М.М., викл. Іщук Н.В., викл. Стечак Г.М., викл. Жангазинова Р.Т., викл. Хирівська Г. П., викл. Козелко І. Р.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Коло наукової співпраці учених з фахівцями з україністики охоплює країни: Словаччина, Угорщина, Польща, Німеччина, Англія, Болгарія. Міжнародна діяльність колективу - це: 1) участь викладачів у наукових семінарах, конференціях, форумах; 2) робота в архівах і книгозбірнях далекого зарубіжжя; 3) видання із закордонними авторами спільних наукових праць; 4) читання лекцій у країнах Європи; 5) стажування і підвищення кваліфікації; 6) виконання ґрантів та участь у міжнародних програмах.

Починаючи з 1992 і дотепер кафедра українознавства активно співпрацює з Українським Вільним Університетом (Мюнхен, Німеччина). Так, Doctor Of Sciences Ходак І.М. у цьому навчальному закладі у 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук, а також упродовж 1991 – 2012 рр. викладав курси «Історія України» та «Історіографія історії України» для студентів факультету україністики УВУ, брав участь у наукових конференціях: «Українці в Німеччині, німці в Україні» (2007), «Консолідація української політичної еліти періоду 1945 – 1953 рр. в Німеччині» (2008). Опублікував низку наукових праць, в т.ч. «Легіон Українських січових стрільців. З нагоди 90-ї річниці творення» (Мюнхен, 2003).

Авторські курси з історії України на кафедрі читали: Валентин Мороз - український історик, один із представників українського національного руху, політв’язень, дисидент, Доктор Гуманітарних Наук (Conoris Causa) Державного Коледжу Джерсі, член Об’єднання українських письменників «Слово» (1991 р.); Володимир Косик - український історик, фахівець з історії французько-українських взаємин, історії УНР та історії України періоду Другої світової війни, професор Сорбони (Париж, Франція) (1992, 1995, 1997 рр.); Петро Ґой - професор із Нью-Йорку (США), ректор Українського Вільного Університету (Мюнхен, Німеччина) (1993 р.); Іво Полулях і Дмитро Злепко – професори Українського Вільного Університету (Мюнхен, Німеччина) (1998 – 2001 рр.).

Доценти кафедри успішно співпрацюють з Міжнародним науковим товариством ім. І.Фулбрайта – участь у наукових конференціях, обмін інформацією, проведення презентацій наукових ґрантів і стипендій для студентів ЛНМУ імені Данила Галицького.

У 1998 р. доц. Божко Н.М. отримала ґрант Польської Академії наук ім. Йова Манявского для роботи над темою «Українсько-польські відносини в роки українсько-національної революції початку ХХ ст».

Доцент Єщенко Т.А. стала учасницею Міжнародних наукових конференцій: «Moderné vymoženosti vĕdy – 2015»: XI Mezinárodní vĕdecko-prakická conference (Praha, 27 ledna – 05 února 2015 roku); «Modern scientific potential – 2015»: the XI international scientific and practical conference (February 28 – March 7, 2015); «Naukowa myśl informacyjneś powieki – 2015»: XI Mięgzynarodowes naukowi-praktycznes konferencji (Przemyśl, 07 – 15 marca 2015 roku).

Старший викладач Ярова К.Б. є постійним тренером корпоративних занять з вивчення української мови як іноземної для  представників європейських компаній в Ураїні («Лайф» та ін.).

Колектив кафедри упродовж 2013 – 2016 рр.  – співорганізатор спільно з НУ «Львівська політехніка» Міжнародної наукової конференції «ХХV-ХХVIIІ Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи Казимира Твардовського». У 2016 році зустріч відбулася з теми: «ЛЮДИНА – СОЦІУМ – ІСТОРІЯ: СКЛАДНОСТІ СУЧАСНИХ ВЗАЄМИН».

У 2016 році колектив організував і провів ювілейну науково-практичну конференцію з міжнародною участю з нагоди 15-річчя кафедри «СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА НАЦІЯ: МОВА, ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА», в якій взяли участь понад 230 вчених з України та Європи.

 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 • Божко Н.М. Історія України. - Київ, 2014.
 • Божко Н.М. Історія української культури. - Київ, 2014.
 • Божко Н.М. Культурологія. - Львів, 2006.
 • Божко Н.М. Лекції з історії України. У 3-х ч. - Львів, 1993.
 • Божко Н.М. Українська і зарубіжна культура. Курс лекцій. - Львів, 1997.
 • Єщенко Т.А., Черкес Н.Д., Хирівська Г.П. та ін. Практикум з української мови (за професійним спрямуванням). - Львів, 2015.
 • Єщенко Т.А. Лінгвістичний аналіз тексту - Київ, 2009.
 • Єщенко Т.А. Українська мова професійного спілкування. - Донецьк, 2011.
 • Єщенко Т.А. Тестові завдання з історії української культури. – Донецьк, 2011.
 • Єщенко Т.А. Тестові завдання з історії української літератури. – Донецьк, 2012.
 • Іванців О.С., Чикайло І.В.  Практичний курс з української мови для студентів підготовчих відділень медичних ВНЗ. - Львів, 2012.
 • Черкес Н.Д. Історична та діалектна лексикологія.Київ, 1993.
 • Мова як чинник української ментальності. Зб. наук. статей. - Львів, 2002.
 • Мова як чинник української ментальності. Зб. наук. статей. - Львів, 2013.
 • Черкес Н.Д. Словник гуцульських говірок. - Т 1 - Ш. – Київ, 1997.
 • Ходак І.М. Українська народна енциклопедіяЛьвів, 1996.
 • Черкес Н.Д. Українська діалектна та історична лексика. - Київ, 1992.
 • Черкес Н.Д.Волошкові зорі над селом. - Львів, 2008.
 • Черкес Н.Д. Гармонія сльози. - Львів, 2007.
 • Черкес Н.Д. Етюди росяних арф. - Львів, 2008.
 • Черкес Н.Д. Мачуха-чужина. - Львів, 2012.
 • Черкес Н.Д. Оповідки старенької ратуші. - Львів, 2012.

ГРОМАДСЬКА ТА ВИХОВНА РОБОТА

На кафедрі постійно діє науковий студентський гурток, де під керівництвом  доц. Божко Н.М., доц. Черкес Н.Д., доц. Єщенко Т.А., к.і.н. Мельник В.М., к.філол.н. Сушкевич Т.О., к.і.н Гірної готуються наукові роботи для участі в загальноуніверситетських, міських та всеукраїнських конференціях. Щороку студенти ЛНМУ імені Данила Галицького беруть участь у Міжнародному конкурсі знавців рідного слова ім. Петра Яцика (наук. керівники -  доц. Черкес Н.Д., доц. Єщенко Т.А., викл. Хирівська Г.П., викл. Іщук Н.В.).

Враховуючи духовно-вартісну зорієнтованість дисциплін (українська мова, історія і культура України), на кафедрі постійно діють мистецько-творчі студентські гуртки, зокрема: з 1996 по 2006 рік – драматичний гурток; з 1997 - літературно-мистецький клуб «Первоцвіт» (керівник – доц. Черкес Н.Д.), де студенти випробовують свої сили на поетичних та літературно-драматичних теренах. Члени клубу презентують свою творчість перед викладачами медичного університету, глядачами різних лікувальних установ Львова, військослужбовцями Західного військового гарнізону, слухачами радіо і громадськістю міста. З-поміж студентських вистав: «Хресна дорога Шевченкової України» (2015), «У мові моїй – Україна» (2015), «Спинімось і послухаймо весну (з нагоди 145-річчя від Дня народження Лесі Українки) (2016) та ін. Кафедра є постійним учасником доброчинних акцій, благодійних концертів та патріотичних заходів.