|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Про Університет / Кафедри / Фармацевтичний факультет / Кафедра фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії

Кафедра фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії

Електронна адреса Друкувати PDF

 

АДРЕСА

79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69
тел. +38 (032) 275-59-66, 275-59-77, 278-64-34
e-mail: 

 

 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ - ЛЕСИК Роман Богдановичпрофесор кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії 

 

 

ШТАТ КАФЕДРИ 

 • Аспіранти: Войтира М.
 


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Біоорганічну хімію викладають на 1-их курсах медичного та стомато-логічного факультетів та на ІІ-му курсі фармацевтичного факультету.
Органічну хімію викладають на 2-му курсі фармацевтичного фа-культету (денна і заочна форма навчання).
Фармацевтичну хімію викладають на III-IV курсах для студентів спеціальності «Фармація» фармацевтичного факультету.
Медичну хімію викладають на III-IV курсах для студентів спеціальності «Клінічна фармація» фармацевтичного факультету.
На V курсі фармацевтичного факультету викладаються нововпроваджені дисципліни “Стандартизація лікарських засобів”, “Інноватика та захист інтелектуальної власності”, “Комп‘ютерні технології у фармації”.
На лекціях і лабораторних заняттях студенти вивчають лікарські засоби, методи їх синтезу і аналізу, стандартизації, особливості структури і дії сучасних ліків. На кафедрі видано підручник "Фармацевтична хімія" (М. Туркевич, 1969,1973).

 

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

 • Біоорганічна хімія
 • Органічна хімія
 • Фармацевтична хімія
 • Медична хімія
 • Стандартизація лікарських засобів
 • Інноватика та захист інтелектуальної власності
 • Комп‘ютерні технології у фармації
 • Спеціалізація:
 • Розробка лікарських засобів
 • Стандартизація фармацевтичної продукції

Елективні курси:

 • Теоретичні основи синтезу і зв’язок між структурою та дією лікарських засобів
 • Спектральні дослідженні лікарських засобів та фізіологічно активних речовин

НАУКОВІ НАПРЯМКИ

Головні напрямки наукових досліджень

Наукові дослідження проводяться в галузі синтезу, хімічних перетворень та дослідження біологічної активності гетероциклічних сполук (похідні 4-азолідону, 1,3-тіазану, тіазолотіопірану та ін.), впровадження інноваційних підходів до створення нових лікарських засобів (QSAR-аналіз, віртуальний скринінг, молекулярне моделювання), що є продовженням наукової школи професорів М. Туркевича, О. Владзімірської, Б. Зіменковського. З 1946 року на кафедрі функціонує студентський науковий гурток.

Основні наукові здобутки кафедри

На кафедрі впроваджено в медичну практику 6 нових лікарських засобів (пентабісмол, димексид, трихлоретилен для наркозу, діаміфен, флуоренізид, тіотріазолін). Одержано понад 100 авторських свідоцтв на винаходи. Підготовано 27 докторів і понад 100 кандидатів наук.
Проведення спільних наукових досліджень з рядом вітчизняних та закордонних наукових закладів дозволило сформулювати стратегію спрямованого пошуку нових потенційних лікарських засобів з групи 4-азолідонів та споріднених гетероциклічних систем. В результаті високоефективного та традиційного фармакологічного скринінгу ідентифіковано 174 “структури-лідери” з протираковою, протизапальною, антиоксидантною, протиішемічною, церебропротекторною, антимікробною, протигрибковою та протитубекркульозною активностями. Ідентифіковано 3 потенційні протиракові агенти, які характерні селективним впливом на ракові клітини на фоні низької цитотоксичності та гострої токсичності in vivo. Для 4-азолідонів протиракова активність виявлена вперше, що свідчить про новизну та пріоритет дослідження. Проводиться поглиблене фармакологічне дослідження потенційного церебропротектора у співпраці з кафедрою фармакології Луганського державного медичного університету.

 

Наукова співпраця

 • Національний інститут раку Національного інституту здоров‘я (Бетезда, Меріленд, США) у рамках скринінгової програми вивчення протиракової активності оригінальних сполук (Developmental Therapeutic Program). – dtp.nci.nih.gov
 • Національний інститут алергійних та інфекційних хворіб Національного інституту здоров‘я (Бетезда, Меріленд, США) – скринінг протитуберкульозної та противірусної активності в рамках програми TAACF. – www.taacf.org; www.aacf.org
 • Національний інститут неврологічних порушень Національного інституту здоров‘я (Бетезда, Меріленд, США) – скринінг протисудомної активності. – Anticonvulsant Drug Development Programm. – www.ninds.nih.gov
 • Познаньська медична академія імені Кароля Марцінковського (Польща) – договір про спільні дослідження та обмін молодими науковцями в галузі пошуку лікарських засобів, дослідження протипухлинної активності та цитотоксичності активних сполук. www.amp.edu.pl
 • Університет Південної Данії (Оденсе, Данія), кафедра хімії (проф. Франк Йенсен) – спільні дослідження у напрямку раціонального дизайну структури потенційних лікарських засобів. – www.sdu.dk
 • Collegium Medicum Ягелонського Університету (Краків, Польща), кафедра хімічної технології ліків і біотехнології (проф. Катажина Кієц-Кононовіч) – спільні дослідження в галузі пошуку нових лікарських засобів з групи 4-азолідонів. – www.cm-uj.krakow.edu.pl
 • Луганський державний медичний університет (проф. В.Д. Лук‘янчук) - дослідження антиоксидантної, протиішемічної та церебропротекторної активності синтезованих сполук. - www.lsmu.com
 • Академія медична ім. проф. Ф. Скубішевського (Люблін, Польща). Кафедра органічної хімії, кафедра токсикології - Навчання в докторантурі випускників університету. - www.am.lublin.pl
 • Університет Марії Склодовської-Кюрі (Люблін, Польща), кафедра загальної хімії - синтез комплексних сполук біометалів з N,S,O-донорними лігандами з біологічною активністю, вивчення фізико-хімічних властивостей новосинтезованих сполук. Дослідження біологічної активності комплексних сполук. – www.umcs.lublin.pl
 • Фізико-хімічний інститут імені А.В. Богатського НАН України (ст. наук. співр. А.Г. Артеменко)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ТА НАУКОВА РОБОТА

 

Основні наукові публікації кафедри:

 1. Danylo Kaminskyy, Andrzej Gzella, Roman Lesyk. The cyclocondensation of thioamides and haloacetic acid derivatives provides only 4-thiazolidinones; isomeric 5-thiazolidinones were not observed // Synth. Commun. – 2014. –Vol. 44, Iss. 02. –P. 231-236.
 2. Dmytro Atamanyuk, Borys Zimenkovsky, Vasyl Atamanyuk, Roman Lesyk. 5-Ethoxymethylidene-4-thioxo-2-thiazolidinone as versatile building block for novel bio-relevant small molecules with thiopyrano[2,3-d][1,3]thiazole core // Synth. Commun. – 2014. –Vol. 44, Iss. 02. – P. 237-244.
 3. Nataliya Zelisko, Dmytro Atamanyuk, Olexandr Vasylenko, Andriy Bryhas, Vasyl Matiychuk, Roman Lesyk. Crotonic, cynnamic and propiolic acids motifs in the synthesis of thiopyrano[2,3-d][1,3]thiazoles via hetero-Diels-Alder reaction and related tandem processes // Tetrahedron. - 2014. –Vol.70, №3. –P.720-729.
 4. Danylo Kaminskyy, Anna Kryshchyshyn, Ihor Nektegayev, Olexandr Vasylenko, Philippe Grellier, Roman Lesyk. Isothiocoumarin-3-carboxylic acid derivatives: Synthesis, anticancer and antitrypanosomal activity evaluation // Eur. J. Med. Chem. - 2014. -75. -P.57-66
 5. Oleg Devinyak, Dmytro Havrylyuk, Borys Zimenkovsky, Roman Lesyk. Computational Search for Possible Mechanisms of 4-Thiazolidinones Anticancer Activity: The Power of Visualization. – Mol. Inf. – 2014, – Vol. 33, – P. 216 – 229
 6. Stanislav Avdieiev, Lajos Gera, Dmytro Havrylyuk, Robert S. Hodges, Roman Lesyk, Vincent Ribrag, Yegor Vassetzky, Vadym Kavsan. Bradykinin antagonists and thiazolidinone derivatives as new potential anti-cancer compounds // Bioorg. Med. Chem. – 2014. –Vol. 22. – P. 3815–3823.
 7. Dmytro Havrylyuk, Borys Zimenkovsky, Olexandr Karpenko, Philippe Grellier, Roman Lesyk. Synthesis of pyrazoline-thiazolidinone hybrids with trypanocidal activity // Eur. J. Med. Chem. – 2014. –Vol. 85. – P. 245-254.
 8. O.P. Yelisyeyeva, K.O. Semen, G.V. Ostrovska, D. V. Kaminskyy, T.V. Sirota, N. Zarkovic, D. Mazur, O.D. Lutsyk, V.K. Rybalchenko, A. Bast The effect of amaranth oil on monolayers of artificial lipids and hepatocyte plasma membranes with adrenalin-induced stress // Food Chemistry. – 2014. – Vol. 147 – P. 152-159 doi:10.1016/j.foodchem.2013.09.119.
 9. A. Kryshchyshyn, D. Kaminskyy, P. Grellier, R. Lesyk. Trends in research of antitrypanosomal agents among synthetic heterocycles // Eur. J. Med. Chem. – 2014, Vol. 85. p 51-64.
 10. Dmytro Havrylyuk, Borys Zimenkovsky, Olexandr Vasylenko, Roman Lesyk. Synthesis, anticancer and antiviral activity of new 2-pyrazoline substituted 4-thiazolidinones // J. Heterocyc Chem. – 2013. – Vol. 50.  – P. E55-E62.
 11. А.П.Крищишин, Д.В.Камінський, Н.І.Зеліско, Д.В.Хилюк, Ф.Грельє, Р.Б.Лесик / Вивчення протитрипаносомної активності тіазолідинонів та споріднених гетероциклічних систем // Журн. орг. та фарм. хімії. – 2013. – Т. 11, вип. 2 (42). – С. 57-62.
 12. Dmytro Havrylyuk, Borys Zimenkovsky, Olexandr Vasylenko, Craig W. Day, Donald F. Smee, Philippe Grellier, Roman Lesyk. Synthesis and biological activity evaluation of 5-pyrazoline substituted 4-thiazolidinones / Eur. J. Med. Chem. – 2013. –V. 66. –P. 228-237.
 13. Devinyak, O., Zimenkovsky, B., & Lesyk, R. Biologically active 4-thiazolidinones: a review of QSAR studies and QSAR modeling of antitumor activity. Curr. Top. Med. Chem. – 2012, - 12(24), 2763-2784.
 14. Synthesis of New 4‑Thiazolidinone‑, Pyrazoline‑, and Isatin-Based Conjugates with Promising Antitumor Activity / D. Havrylyuk, B. Zimenkovsky, O. Vasylenko, Andrzej Gzella, R. Lesyk // J. Med. Chem. – 2012, – Vol. 55, – P. 8630−8641.
 15. Synthesis of New 4‑Thiazolidinone‑, Pyrazoline‑, and Isatin-Based Conjugates with Promising Antitumor Activity / D. Havrylyuk, B. Zimenkovsky, O. Vasylenko, Andrzej Gzella, R. Lesyk // J. Med. Chem. – 2012, 55, p. 8630−8641.
 16. D. Kaminskyy,D. Khyluk,O. Vasylenko,R. Lesyk.An efficient method for the transformation of 5-ylidenerhodanines into 2,3,5-trisubstituted-4-thiazolidinones // Tetrahedron Lett. – 2012, 53(5), - P.557-559.
 17. Anna Kryshchyshyn, Dmytro Atamanyuk, Roman Lesyk. Fused thiopyrano[2,3-d]thiazole derivatives as potential anticancer agents / Sci. Pharm. – 2012, 80(3), P.509-529.
 18. NataliyaZelisko, DmytroAtamanyuk, OlexandrVasylenko, Philippe Grellier, Roman Lesyk. Synthesis and antitrypanosomal activity of new 6,6,7-trisubstitutedthiopyrano[2,3-d][1,3]thiazoles // Bioorg. Med. Chem. Lett. – 2012, 22(23), P. 7071-7074.
 19. DanyloKaminskyy, BarbaraBednarczyk-Cwynar, OlexandrVasylenko, OxanaKazakova, BorysZimenkovsky, LucjuszZaprutko, RomanLesyk. Synthesis of new potential anticancer agents basedon 4-thiazolidinone and oleanane scaffolds // Med. Chem. Res. – 2012, 21(11), p. 3568-3580.