|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Про Університет / Кафедри / Факультет післядипломної освіти / Кафедра акушерства, гінекології та перинатології ФПДО

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології ФПДО

Електронна адреса Друкувати PDF

 

 

АДРЕСА
79032, м. Львів,
вул. Дж. Вашингтона, 6
тел. +380 (322) 701744

 Факс 380 (322) 701744

 e-mail: 

 

 

 

 

 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Пирогова Віра Іванівна - доктор медичних наук, професор

 

 

 

 

ЗАВУЧ КАФЕДРИ - Козловський Ігор Валерійович -  кандидат медичних наук,  доцент

 

ШТАТ КАФЕДРИ

 • проф., д. мед. н. Пирогова В.І., доц., к.мед.н. Козловський І.В., доц., к.мед.н. Циснецький В.В., доц., к.мед.н. Голота Л.І., доц., к.мед.н.  Ошуркевич О.Є., доц., к.мед.н. Яремчук Т.П., доц., к.мед.н. Корчинська О.А., доц., к.мед.н. Марченко Н.Є., доц., к.мед.н. Гроховська М.В., ас., к.мед.н. Чайківська Е.Ф., ас., к.мед.н. Охабська І.І., ас., к.мед.н. Місюра А.Г., ас., к.мед.н. Грицько М.І., ас., к.мед.н. Малачинська М.Й., ас., к.мед.н. Корнієнко В.Г., ас., к.мед.н. Вереснюк Н.С., ас., к.мед.н. Семчишин Р.О., ас. Шурпяк С.О., ст. л. Маланчук Г.І., ст. л. Перцович Т.В., ст. л. Корчинський Б. М.
 • Аспіранти – Шурпяк С.О.,Жемела Н.І.
 • Здобувачі – Михайлишин Л.О., Федорощак І.М., Цьолко О.Р., Щурук Н.В.
 • Магістри –  Підсуткевич З.І., Лех В.В., Баран М.Б., Голота О.Ю., Фейта Ю.Р.
 • Клінічні ординатори – Івасівка М.Б., Хусні Абдулазіз.

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра акушерства та гінекології факультету удосконалення лікарів і провізорів була організована 20 квітня 1965 року. Першим завідувачем кафедри –  з 1965 по 1972 рік був професор Лесюк В.С.  З 1973 по 1977 рік кафедрою завідував професор Ступко О.І., з 1977 по 1999 рік – професор Созанський О.М., з 2000 року по даний час – доктор медичних наук, професор Пирогова В.І.

Перелік кандидатів медичних наук, що захистилися під керівництвом проф., д. мед. н. Пирогової В.І.:

Козицька І.Ю. (2001р.), Лубна Амір Юсеф Хурані (2002р.), Вільгельм А.А. (2004р.), Гуменецький І.Є. (2004р.), Склярова В.О. (2005р.),  Охабська І.І. (2005р.), Козловський І.В.(2006р.), Гроховська М.В. (2006р.), Грицько М.І. (2006р.), Малачинська М.Й. (2007р.), Вереснюк Н.С. (2008р.), Резкі Марауі(2008р.),  Корнієнко В.Г(2009р.), Прикупенко О.В. (2009р.), Місюра А.Г. (2010р.).

 

Навчальна робота кафедри

На кафедрі акушерства, гінекології та перинатології ФПДО проводиться значна робота з підготовки наукових та педагогічних кадрів для Вищої школи та практичної охорони здоров’я України та зарубіжних країн через магістратуру, очну та заочну аспірантуру, клінічну ординатуру. З 1976 по 2012 роки на кафедрі в клінічній ординатурі, аспірантурі, магістратурі підготовані понад 70 високопрофесійних спеціалістів для ряду країн світу (Сомалі, Гана, Кенія, Нікарагуа, Ліван, Болівія, Туніс) та України.  За останні 10 років на кафедрі в клінічній ординатурі, аспірантурі, магістратурі навчались 30 акушерів-гінекологів.

На кафедрі акушерства, гінекології та перинатології під керівництвом професора Пирогової В.І. постійно удосконалюється післядипломна освіта лікарів акушерів-гінекологів. У 1999 році на кафедрі проводились передатестаційні цикли і тільки три цикли тематичного удосконалення, з 2000 року розпочата післядипломна підготовка дитячих гінекологів на передатестаційних циклах,  розроблена програма і проводяться цикли тематичного удосконалення, спеціалізація і стажування з акушерства - гінекології та дитячої гінекології. З 2001 року на кафедрі читається цикл акушерства та гінекології для лікарів загальної практики, лікарів невідкладних станів  в рамках інтернатури, передатестаційних циклів і циклів спеціалізації.

ПАЦ та ТУ, які проводяться на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології ФПДО:

Передатестаційні цикли: (тривалість 1 місяць)

 1. Акушерство та гінекологія
 2. Дитяча гінекологія

Тематичне удосконалення: (тривалість від 0,5 до 0,75 місяця)

 1. Планування сім’ї та репродуктивне здоров’я
 2. Екстрагенітальна патологія і вагітність
 3. Гнійно-септичні захворювання в акушерстві та гінекології
 4. Маткові кровотечі в акушерсько-гінекологічній практиці
 5. Ендокринологія в акушерстві та гінекології
 6. Актуальні питання дитячої та підліткової гінекології
 7. Перинатологія
 8. Актуальні питання акушерства та гінекології
 9. Сучасні перинатальні технології
 10. Особливості сучасного антенатального догляду
 11. Допоміжні репродуктивні технології. Акушерські та перинатальні аспекти
 12. Актуальні питання перинатології, пренатальної та ультразвукової діагностики
 13. Актуальні питання планування сім’ї
 14. Сучасні аспекти викладання питань репродуктивного здоров’я

Госпрозрахункові тематичні цикли: (тривалість 0,25 місяця)

 1. Актуальні питання планування сім’ї
 2. Допоміжні репродуктивні технології. Акушерські та перинатальні аспекти
 3. Пренатальна та ультразвукова діагностика
 4. Антибактеріальна терапія в акушерстві та гінекології
 5. Невідкладні стани в акушерстві
 6. Ведення фізіологічної вагітності і пологів 

Наукова робота

Завершені теми науково-дослідних робіт

I.Сучасні аспекти діагностики, профілактики і лікування ендометріозу у жінок (1995-2000 рр) 

ІI. Вивчити перинатальні наслідки у жінок, інфікованих збудниками, які передаються статевим шляхом. Розробити шляхи профілактики порушень, діагностично-лікувальні алгоритми (2001-2005 рр.) (№ держреєстрації  0101U009232)

Результати НДР: встановлено, що частота інфікування ЗПСШ вагітних жінок залежить від акушерсько-гінекологічного анамнезу, наявності чи відсутності планування вагітності; частота виявлення збудників, які передаються статевим шляхом не залежить від терміну вагітності; зустрічається переважно у вигляді змішаного інфікування; проаналізовано структуру чинників порушення репродуктивної функції у жінок, інфікованих ЗПСШ. встановлено чинники ризику розвитку перинатального інфікування плода при інфікуванні ЗПСШ вагітних; досліджені особливості морфо-функціональних порушень плаценти при різних видах інфікування збудниками, що передаються статевим шляхом залежно від періоду гестаційного процесу; запропоновані критерії визначення перинатального ризику у вагітних, інфікованих ЗПСШ; розроблені диференційовані алгоритми обстеження та ведення вагітних при інфікованості ЗПСШ;-  проведений аналіз варіабельності серцевого ритму у вагітних із нормальним  перебігом вагітності та при деяких супутніх патологічних станах; встановлено чинники ризику розвитку перинатального інфікування плода при інфікуванні ЗПСШ вагітних; уточнені шляхи ураження ЗПСШ фетоплацентарного комплексу; встановлено особливості морфо-функціональних порушень фетоплацентарного комплексу при різних видах інфікування збудниками, що передаються статевим шляхом залежно від періоду гестаційного процесу; запропоновані критерії для прогнозування та визначення перинатального ризику у вагітних, інфікованих ЗПСШ; розроблені диференційовані алгоритми обстеження та ведення вагітних з підозрою на інфікування ЗПСШ.

ІІІ. Прогнозування порушень, профілактика, лікування і реабілітація репродуктивного здоров'я жінок у різні вікові періоди в сучасних соціально-економічних умовах Львівщини (2006-2010 рр.) (№ держреєстрації  0106U 012668)

Результати НДР: Встановлено, що 87% дівчат-підлітків з порушеннями МЦ та відставанням статевого розвитку мають перенесені в перинатальному періоді патологічні стани, серед екстрагенітальної патології у них переважають хронічний тонзиліт (34,6%), хвороби органів травлення та гепатобіліарної системи (27,8%), патологія ЩЗ (31,2%), анемія (36,1%). За  відсутності порушень менструальної функції у дівчат-підлітків з екстрагенітальною патологією у 37,5% випадках виявляється дисгармонійний розвиток, частота невідповідності вираженості вторинних статевих ознак стандартним показникам складає 49%. Особливістю порушень репродуктивного здоров’я у дівчат-підлітків з екстрагенітальною патологією є відсутність кореляційного зв'язку між типами порушень менструальної функції та певною соматичною патологією, а зміни функціонального стану гіпофізарно-яєчникової системи характеризуються зниженням рівня гонадотропних гормонів та естрадіолу, фоновими рівнями прогестерону, зниженням рівня стероїдзв'язуючого глобуліну у сироватці крові. Встановлено, що у жінок із різними етіологічними чинниками порушення репродуктивного здоров’я (безплідність, порушення менструального циклу, перенесені ЗЗОМТ) частота гіперпролактинемії складає 27,3 %, у 6,7 % пацієнток причиною гіперпролактинемії  є мікропролактиноми гіпофіза. При функціональній гіперпролактинемії має місце висока частота патології едометрію (9,7 % - поліпи ендометрію, 16,5 % – гіперплазія ендометрію, 6,8 % – атрофія ендометрію). В структурі захворювань органів малого тазу гострі запальні захворювання придатків матки мають домінуюче значення і спостерігаються значно частіше, ніж запальні процеси іншої локалізації (ендометрит,  міометрит, гострий параметрит, ускладнена кіста яєчника). Частка ГЗЗПМ в структурі нозологічних форм невідкладної гінекології у 3 рази перевищує частоту гострих процесів незапального характеру (позаматкової вагітності, апоплексії яєчника). Встановлено, що у хворих з доброякісними пухлинними захворюваннями статевих органів у пременопаузальному періоді предиктори метаболічного синдрому (МС) зустрічаються у 41,7 % випадків, повна форма метаболічного синдрому – у 5,0 %, неповна – у 22,9 % випадків. В структурі предикторів МС переважає глікемія натще більше 5,6 ммоль/л (60,0 %), дисліпідемія (76,9 %), надлишкова маса тіла (69,2 %), артеріальна гіпертензія (50,8 %). Для МС характерним є поєднання ожиріння (100 %), артеріальної гіпертензії (86,0 %), порушення толерантності до глюкози (20,0 %) або інсулінорезистентність (32,0 %), зниження рівня ЛПВЩ нижче 1,1 ммоль/л (42,0 %), підвищення рівня ТГ вище 1,7 ммоль/л (46,0 %), підвищення рівня сироваткового остеокальцину до 14,7 нг/мл (42,0 %). Чинниками ризику розвитку менопаузального метаболічного синдрому після гістеректомії є наявність глікемії натще (60,0 %), дисліпідемії з пограничними рівнями ХС, ЛПВЩ і ТГ (76,9 %), надлишкова маса тіла (69,2 %), порушення менструальної функції протягом останнього року (32,8 %), супутня соматична патологія (18,3 %).Встановлено, що у 60 % вагітних із загрозою переривання вагітності виявляються неспецифічні маркери психоемоційної напруги, високий рівень особистої й реактивної тривожності, що свідчить про високий рівень психоемоційного стресу, знижений рівень екскреції адреналіну та підвищений - норадреналіну, при цьому активність медіаторної ланки симпато-адреналової системи переважає над активністю її гормональної ланки, що сприяє активації скоротливої функції матки та загрозі переривання вагітності.Доведено, що більш ніж у половині випадків загроза передчасних пологів перебігає на фоні постійного напруження функції стрес-лімітуючої серотонінергічної системи, а у третині - при зниженні функції стрес-лімітуючої системи організму, що свідчить про відсутність адаптації та надмірну реакцію організму до дії стресогенного подразника – загрози невиношування. Ретроспективний аналіз показав, що перинатальна смертність при сифілісі у вагітних у 1997-2002 роках складала 169,8 ‰, з переважанням у структурі антенатальної загибелі плода (162,3 ‰). У вагітних при інфікуванні ЗПСШ (сифіліс) критичними періодами гестації із загрозою антенатальної загибелі плода є 24-26 та 28-32 тижні вагітності, на які припадає 91,1 % всіх перинатальних втрат.  Запропоновано діагностичний алгоритм при обстеженні жінок з порушеннями репродуктивного здоров’я, застосування якого дозволяє диференціювати макропухлинні процеси гіпофіза (3,1 %), гіпотиреоз (6,1 %), стрес-індуковане однократне підвищення рівня пролактину (11,8 %). Доведено, що реалізація лікувальних заходів, розроблених на основі діагностичного алгоритму, із диференційованим використанням фітонірингових препаратів і синтетичних дофаміноміметиків дозволяє у 44,8 % хворих із функціональною гіперпролактинемією досягти нормалізації рівня ПРЛ через місяць лікування. Терапевтична ефективність підтверджується відновленням МЦ у 77,9 %, нормалізацією секреції ФСГ, ЛГ, стероїдних гормонів яєчників, настанням спонтанної вагітності після завершення шестимісячного курсу лікування у 23,1 % пацієнток після лікування фітопрепаратами і у 36,8 % – після лікування каберголіном. Встановлено, що реалізація удосконаленого діагностично-лікувального алгоритму (модифікована антибактеріальна терапія на основі використання пробіотика Ентерол 250, який володіє доведеним мікробним антагонізмом) дозволила у  87,5 % хворих на ГЗЗПМ досягнути повного одужання, поліпшення стану у 12,5 %, скорочення термінів перебування в стаціонарі після лапароскопічних операцій до 4,5 ± 0,5 доби і відкритих оперативних втручань до 8,2 ± 0,6 діб, зменшення числа післяопераційних ускладнень із 8,3 % до 3,7. Впроваджено запропонований інноваційний метод лікування загрози невиношування із використанням інтравагінального шляху введення прогестерону та фіто-метаболічного препарату (кратал), який дозволяє досягнути нормалізації показників стрес-реалізуючої та стрес-лімітуючої систем, отримати позитивний клінічний ефект протягом перших семи днів у 10 % пацієнток, протягом 3 тижнів – у 50 % і пролонгувати вагітність у 97 % пацієнток з початковим низьким рівнем ендогенного прогестерону в сироватці крові (доношування вагітності до терміну своєчасних пологів із народженням живих новонароджених). Встановлено, що застосування комплексу фітотерапії та гормонотерапії у передопераційному та післяопераційному періоді після тотальної гістеректомії дозволяє попередити розвиток і прогресування ММС у 91,2 % жінок.

IV. На період 2011 – 2015 роки заплановано і проводиться виконання наково-дослідної роботи «Вивчення стану репродуктивного здоров’я жінок Львівсько-Волинського регіону і корекція виявлених порушень» (№ держреєстрації  011U 000125).

Заплановано:

 1. Вивчення акушерських та перинатальних наслідків йодного дефіциту у жінок Львівсько-Волинського регіону.
 2. Вивчення факторів ризику та маркерів невиношування у І половині вагітності (до 21 тиж. включно) та передчасних пологів (комплектація з Донецьким національним медичним університетом ім. М.Горького, Буковинським державним медичним університетами)
 3. Вивчення маркерів плацентарної недостатності та синдрому затримки росту плода.
 4. Вивчення мікронутрієнтного та вітамінного балансу вагітних та гінекологічних хворих (ЗЗОМТ, ендометріоз, доброякісні пухлинні процеси).
 5. Розробка і  впровадження у практику алгоритмів діагностики, профілактики та лікування виявлених порушень.

Мета роботи: Покращити акушерські та перинатальні наслідки у вагітних з різним  ступенем йодної забезпеченості на основі вивчення функціональних особливостей стану системи мати-плацента-плід та впровадження інноваціних діагностично-лікувальних технологій. Удосконалити комплекс заходів з ранньої діагностики, профілактики та лікування загрози невиношування шляхом вивчення факторів ризику та маркерів невиношування, маркерів плацентарної недостатності та СЗРП. Розробити та впровадити в практику алгоритми діагностики та лікування виявлених порушень.

За період виконання науково-дослідних тем з 2006 року отримано 14 декларативних патентів України на корисну модель, видано 3 інформаційних листи, захищено 8 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, виконано і захищено 10 магістерських робіт.

За матеріалами науково-дослідної роботи з 2006 року опубліковано 210 статей і тез у матеріалах з’їздів і конференцій в Україні та закордоном.

Лікувально-консультативна робота

 Клінічними базами кафедри є Львівський обласний клінічний перинатальний центр,  Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «Охматдит», гінекологічні відділення  Львівської міської клінічної комунальної лікарні швидкої медичної допомоги, Львівський обласний центр репродуктивного здоров’я.

Основні напрями лікувально-діагностичної роботи кафедри:

 1. вивчення питань етіології, патогенезу, діагностики, лікування та профілактики невиношування вагітності;
 2. вивчення епідеміології, етіологічних аспектів, патогенезу, діагностики, консервативного та оперативного лікування доброякісних пухлин матки та додатків;
 3. діагностика та лікування патології перименопаузального періоду;
 4. вивчення ефективності, метаболічних впливів, перинатальних наслідків гормонотерапії у гінекології;
 5. удосконалення методів лікування запальних захворювань органів малого тазу та безплідності, спричинених збудниками, що передаються статевим шляхом;
 6. вивчення питань епідеміології, етіології, патогенезу, діагностичних критеріїв, гормонального та оперативного лікування зовнішнього та внутрішнього генітального ендометріозу.

Проф. Пирогова В.І. – завідувач кафедри

 • Член Президії Асоціації акушер-гінекологів України.
 • Член робочої групи МОЗ України по створенню наказів і клінічних протоколів з акушерсько-гінекологічної допомоги.
 • Національний експерт із планування сім’ї і репродуктивного здоров’я.
 • Член експертної комісії МОЗ України з питань материнської смертності.
 • Член Координаційної Ради з акушерства і гінекології при ГУОЗ ЛОДА.
 • Член редакційної колегії журналів «Практична медицина», «Репродуктивна ендокринологія», «Неонатологія, хірургія і перинатальна медицина», «Жіночий лікар»
 • Член атестаційної комісії при ГУОЗ ЛОДА.

Професорсько-викладацький склад кафедри бере участь в обходах, клінічних розборах, паталогоанатомічних конференціях, оперативних втручаннях, клінічних розробках та впровадженні практичну діяльність сучасних методів діагностики та лікування. Працівниками кафедри виконуються наступні оперативні втручання: реконструктивно-пластичні операції при аномаліях розвитку та пролапсі статевих органів, гістеректомія з лапароскопічною асистенцією, трансвагінальна екстирпація матки, екстирпація матки, надпіхвова ампутація матки, міомектомія, операція Лефора, кесарів розтин, лапароскопії (діагностичні і оперативні), операції на маткових трубах і яйниках, гістероскопії,  малі гінекологічні операції.

Викладачі кафедри проводять  експертну оцінку історій хвороб перинатальної смертності, є постійними членами комісій ГУОЗ ЛОДА з розбору випадків материнської смертності, важких акушерських ускладнень, службових розслідувань та звернень громадян. За необхідності, здійснюють консультативну роботу на виїзних циклах в Луцьку, Рівне, Хмельницькому.

Міжнародне співробітництво

Налагоджена співпраця з Кафедрою і Клінікою акушерства і перинатології Люблінської Медичної Академії з актуальних питань акушерства та перинатології. Реалізуються спільні наукові та дослідницькі проекти, відбуваються спільні конференції та симпозіуми.

З 2011 року на базі кафедри проводиться інтерактивне телесимуляційне навчання лікарів акушер-гінекологів, хірургів та урологів по базових лапароскопічних навичках на засадах спільного канадсько-українського проекту з участю ДонНМУ ім. М.Горького.

Видавнича діяльність

Підручники з грифом ЦМК МОЗ України

 1. Громадське здоров’я та громадське медсестринство: підручник для студентів вищих медичних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації./ В.І.Пирогова у складі авторського колективу.- К.: Здоров’я, 2000.-256с.
 2. Гінекологія дитячого та підліткового віку: підручник / В.І.Пирогова у складі авторського колективу.- К.: ВСВ «Медицина», 2011.- 424с.

Підручники

 • Созанський О.М., Грещишин М. Precis V. Найновіші досягнення в акушерстві і гінекології. Підручник з акушерства та гінекології.- Баффало-Львів. 2000.- 544с.

Посібники з грифом ЦМК МОЗ України

 1. Планування сім’ї і репродуктивне здоров’я. Методичний посібник  для лікарів-інтернів по спеціальності “Акушерство та гінекологія”/ В.І.Пирогова у складі авторського колективу.- Київ: Здоров’я, 2002.-266 с.
 2. Медсестринство в сімейній медицині Навчальний посібник для студ.вищ.мед.навч. закладів  I-IV рівнів акредитації.  / Заремба Є.Х, Пирогова В.І. та ін.– Київ: Здоров’я, 2001. – 312 с.
 3. Поліклінічна справа і сімейний лікар. Навчальний посібник для студентів і лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації / За ред. Є.Я.Склярова, І.О.Мартинюка, Б.Б.Лемішка. В.І.Пирогова у складі авторського колективу. -  Київ, Здоров’я, 2003.-636 с.
 4. Навчальний курс з планування сім’ї та репродуктивного здоров’я.  Посібник для викладача / В.І.Пирогова у складі авторського колективу -  Київ , 2010.- 604с.
 5. Післяпологове та післяабортне планування сім’ї. Навчальний посібник / В.І.Пирогова у складі авторського колективу. -  Київ, 2010.- 194с.
 6. Пирогова В.І., Козловський І.В., Місюра А.Г.. Сімейна медицина Енциклопедія. Т.4. Онкологія. Акушерство та гінекологія. Сексопатологія. Проктологія. Туберкульоз / за ред. В.Г.Передирія, Є.Х.Заремби.-К.:Здоров’я. 2011.-712.с.
 7. Дидактичні технології викладання питань репродуктивного здоров’я. Навчально-методичний посібник для викладачів / В.І.Пирогова у складі авторського колективу.- К.: Книга-плюс, 2011- 192 с.
 8. Сучасні аспекти планування сім’ї та репродуктивного здоров’я. Посібник для викладача. / В.І.Пирогова у складі авторського колективу.- Київ , 2012.- 451с.
 9. Сучасні аспекти планування сім’ї. Навчальний посібник. / В.І.Пирогова у складі авторського колективу.-  Київ , 2012.- 320 с.
 10. Ведення фізіологічної вагітності. Методичний посібник для викладача / В.І.Пирогова у складі авторського колективу. - Київ: Україно-Швейцарська програма «Здоров’я матері та дитини», 2012.-128 с.
 11. Ефективний антенатальний догляд. Навчальний посібник /  В.І.Пирогова у складі авторського колективу.- Київ: Україно-Швейцарська програма «Здоров’я матері та дитини», 2012.-  507 с.

Посібники

 1. Пирогова В.І., Ошуркевич О.Є., Стадник О.А., Козловський І.В., Охабська І.І. Ультрасонографія в акушерстві. Навчальний посібник.-Львів “Компакт-ЛВ”.- 2005.- 95с.
 2. Планування сім’ї. Навчальний посібник // За редакцією Жилки Н.Я., Вовк І.Б., В.І.Пирогова у складі авторського колективу.- Київ, 2006.- 296с.
 3. Пероральні гормональні контрацептиви. Клінічне керівництво - / В.І.Пирогова у складі авторського колективу. - К, 2007.-40с.
 4. Пирогова В.І., Ошуркевич О.Є., Корінець Я.М., Малачинська М.Й., Шурпяк С.О. Ультрасонографія в акушерстві. Навчальний посібник.-Львів, 2009.-84с.

Методичні рекомендації

 1. Пирогова В.І., Беседін О.В., Орач Р.І., Циснецький В.В., Паєнок О.С., Організація навчання лікарів акушерів-гінекологів в інтернатурі. Методичний посібник для керівників лікарів-інтернів. – Львів, 2000.-82с.
 2. Пирогова В.І., Созанський О.М., Козицька І.Ю. Гормональна терапія аденоміозу матки прогестагеноми. Методичні рекомендації для лікарів-курсантів та інтернів акушерів гінекологів. – Львів, 2000.-22с.
 3. Корчинська О.А., Дубенко О.Д., Кондратюк В.К., Діагностика та лікування поєднаних форм неплідності з використанням сучасних технологій.-  Методичні рекомендації, Київ, 2000 р. - 22с.
 4. Збірник тестів комп’ютер­ного контролю знань лікарів – інтернів зі спеціальності „загальна практика – сімейний лікар”  Навчальний посібник. / Заремба Є.Х., Гжегоцький М.Р., Орач Р.І., Шевага В.М., Пирогова В.І. та ін. – Львів, 2000. – 305 с.
 5. Гормональна терапія аденоміозу матки прогестагенами. Методичні рекомендації для лікарів-курсантів та інтернів акушерів гінекологів.  Созанський О.М., Пирогова В.І., Козицька І.– Львів, 2000. – 18 с.
 6. Профілактика і лікування постоваріектомічного синдрому. Оцінка якості життя жінок. Методичні рекомендації для лікарів акушерів-гінекологів. / Пирогова В.І., Вільгельм А.А., Голота Л.І – Львів. – 2001. – 30 с.
 7. Позаматкова вагітність (клініка, діагностика, лікування) Методичні рекомендації для інтернів акушерів-гінекологів та слухачів факультетів післядипломної освіти вищих медичних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації. / Пирогова В.І., Голота Л.І.,  Циснецький В.В.– Львів. – 2001. – 62 с.
 8. Навчально-методичний посібник для слухачів передатестаційного циклу із спеціальності „Акушерство і гінекологія” та викладачів / Пирогова В.І., Голота Л.І., Циснецький В.В., Яремчук Т.П. та ін. - Львів. – 2002. –  176 с.
 9. Перинатологія. Методичні розробки з позааудиторної роботи для слухачів циклу тематичного удосконалення / Пирогова В.І., Голота Л.І., Бесєдін О.В. – Львів. – 2002. – 30 с.
 10. Гнійно-септичні захворювання в акушерстві та гінекології.  Методичні рекомендації до семінарських та практичних занять. Для слухачів циклу тематичного удосконалення. /  Пирогова В.І., Голота Л.І., Циснецький В.В., Яремчук Т.П., Марченко Н.Є., Корчинська О.А.– Львів. – 2002. – 79 с.
 11. Ендокринологія в акушерсько-гінекологічній практиці.  Методичні рекомендації до семінарських та практичних занять. Для слухачів циклу тематичного удосконалення /. Пирогова В.І., Голота Л.І., Циснецький В.В., Яремчук Т.П., Марченко Н.Є., Ошуркевич О.Є. – Львів. – 2002. – 112 с.
 12. Методичні рекомендації з питань дитячої та підліткової  гінекології Методичні рекомендації для лікарів-курсантів передатестаційного циклу зі спеціальності „Дитяча гінекологія”. Пирогова В.І., Чайківська Е.Ф., Голота Л.І. – Львів. – 2002. – 123 с.
 13. HELLP-синдром: діагностика, клінічна картина та лікування. Методичні рекомендації / Пирогова В.І., Циснецький В.В., Голота Л.І., Шурпяк С.О.// Львів, 2004. – 18 с.
 14. Пирогова В.І., Корчинська О.А. та ін. Генітальний ендометріоз у жінок репродуктивного віку (діагностика та лікування). Методичні рекомендації.-Київ, 2005.-36с.
 15. Пирогова В.І., Циснецький В.В., Стадник О.А., Лозинська Л.Я., Пукас Г.Г. Залізодефіцитна анемія у вагітних. Методичні рекомендації з акушерства та гінекології. Львів.- 2006.-38с.
 16. Організація навчання лікарів акушерів-гінекологів на базах стажування Методичний посібник для відповідальних за інтернатуру, безпосередніх керівників інтернів та лікарів-інтернів / Січкоріз О.Є.,Садовий І.С., Пирогова В.І., Марченко Н.Є. / Львів, 2008. – 39 с.
 17. Сучасна тактика комплексного лікування хронічних запальних захворювань органів малого тазу в стадії загострення: метод. рекомендації / укладачі В.І.Пирогова, А.Я.Сенчук, І.Б.Венцківська та ін. –  Укрмедпатентінформ. – Київ, 2009. – 20 с.
 18. Методичні вказівки з акушерства та гінекології для лікарів інтернів та курсантів з фаху  загальна практика – сімейна медицина «Планування сім’ї та репродуктивне здоров’я» / Пирогова В.І., Циснецький В.В.,Місюра А.Г., Козловський І.В. // Методичні вказівки. Львів, 2008. – 21 с.
 19. Методичні вказівки з акушерства та гінекології для лікарів інтернів та курсантів з фаху  загальна практика – сімейна медицина «Акушерство та гінекологія» / Пирогова В.І., Циснецький В.В.,Місюра А.Г., Козловський І.В. //  Методичні вказівки. Львів, 2008. – 67 с.

Накази МОЗ України

В.І.Пирогова згідно наказу МОЗ України є членом робочих груп з розробки наказів і клінічних протоколів з акушерсько-гінекологічної допомоги

 1. Наказ МОЗ України № 503 від 28.12.2002р. «Про удосконалення амбулаторної  акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні» / В.І.Пирогова у складі авторського колективу.- К. -2002.-163с.
 2. Наказ МОЗ України № 582 від 15.12.2003р. «Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги» / В.І.Пирогова, І.В.Козловський  у складі авторського колективу.- К. -2003.-162с.
 3. Наказ МОЗ України № 620 від 29.12.2003р. «Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги» / В.І.Пирогова у складі авторського колективу.- К. -2003.-279с.
 4. Наказ МОЗ України № 676 від 31.12.2004р. «Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги» /В.І.Пирогова у складі групи авторів.- К. -2004.-186с.
 5. Наказ МОЗ України № 782 від 29.12.2005р. «Нормативи надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатальної допомоги» / В.І.Пирогова у складі авторського колективу.- К. -2005.-45с.
 6. Наказ МОЗ України № 782 від 29.12.2005р. «Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги» / В.І.Пирогова у складі авторського колективу.- К. -2005.-45с.
 7. Наказ МОЗ України №179 від 29.03.2006 р. Про затвердження Інструкції з визначення критеріїв перинатального періоду, живонародженості та мертвонародженості, порядку реєстрації живонароджених і мертвонароджених / В.І.Пирогова у складі авторського колективу. – К. – 2006. – 24 с.
 8. Наказ МОЗ України №899 від 27.12.2006 р. Про затвердження клінічного протоколу з акушерської допомоги «Тазове передлежання плода» /  В.І.Пирогова у складі авторського колективу.– К. – 2006. – 11 с.
 9. Наказ МОЗ України № 901 від 27.12.2006 р. Про затвердження клінічного протоколу з акушерської допомоги «Переношена вагітність» / В.І.Пирогова у складі авторського колективу. – К. – 2006. – 6 с.
 10. Наказ МОЗ України № 900 від 27.12.2006 р.  Дистрес плода при вагітності та під час пологів / В.І.Пирогова у складі авторського колективу. – К. – 2006. – 8 с.
 11. Наказ від 27.12.2006 № 906 Про затвердження клінічного протоколу з акушерської допомоги "Перинатальні інфекції" / В.І.Пирогова у складі авторського колективу. – К. – 2006. – 11 с.
 12. Наказ МОЗ України № 624 від 03.11.2008 Про внесення змін до наказу МОЗ України від 15 грудня 2003 року № 582 «Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги», наказу МОЗ від 31.12.2004 року № 676 «Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги» / В.І.Пирогова у складі авторського колективу.- К. -2008.- 64 с.
 13. Наказ МОЗ України № 42 від 28.01.2011р. Про затвердження клінічного протоколу з акушерської допомоги «Ведення вагітності та пологів у жінок з хворобами серця»  / В.І.Пирогова у складі авторського колективу.- К. -2011.- 32с.
 14. Наказ № 417 від 15.07.2011 Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні / В.І.Пирогова у складі авторського колективу.- К. -2011.-196 с.
 15. Наказ МОЗ України № 976 від 27.12.2011р. Про затвердження клінічного протоколу з акушерської  допомоги «Вагінальні пологи після кесаревого розтину» / В.І.Пирогова у складі авторського колективу.- К. -2011.-36с.
 16. Наказ МОЗ України № 977 від 27.12.2011р. Про внесення змін до наказу МОЗ України від 15.12.2003 року № 582 «Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги» / В.І.Пирогова у складі авторського колективу.- К. -2011.- 60с.

Громадська робота

На кафедрі проводиться активна робота з патріотично-національного та культурного виховання лікарів-інтернів та лікарів-курсантів, під час проходження ними навчання. Організовуються бесіди та «круглі столи» з важливих питань суспільного життя, досягнень вітчизняної та світової медицини, святкувань та традицій українського народу, екскурсії по визначних місцях рідного краю та в музеї і театри міста.

У засобах масової інформації неодноразово друкувалися статті та інтерв’ю проф. Пирогової В.І. з актуальних питань здоров’я жіночого населення, зокрема, у  газетах «Високий Замок», «Експрес», а також у проекті «Здоров будь!» телеканалу ZIK.