|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Про Університет / Кафедри / Факультет післядипломної освіти / Кафедра гематології і трансфузіології ФПДО

Кафедра гематології і трансфузіології ФПДО

Електронна адреса Друкувати PDFАДРЕСА

вул. Генерала Чупринки, 45
79044, м. Львів, Україна
тел. +38 (032) 2377145
Email:

Завідувач кафедри — Орлик Володимир Володимирович - д.мед.н., старший науковий співробітник, професор 

Штат кафедри

Новак В.Л. - д.мед.н., проф.;  Виговська Я.І. - д.мед.н., проф.; Орлик В.В. - ; Матлан В.Л. - к.мед.н., с.н.с., доц.; Томашевська Н.Я. - к.мед.н., доц.; Цимбалюк-Волошин І.П. - к.мед.н., асист.; Отпущенніков І.А. – асист.; Горбаль І.М. – асист.; Ющик Р.Л. - ст. лаборант. 

 

Кафедра гематології та трансфузіології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького створена і функціонує з 2 січня 2002 року. Очолює кафедру від самого початку її створення заслужений діяч науки та техніки України, академік Академії наук вищої освіти, д.м.н., проф. Новак В.Л. - директор ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України».

КЛІНІЧНІ БАЗИ КАФЕДРИ

Клінічними базами кафедри з гематології є гематологічне відділення, хірургічне відділення і денний гематологічний стаціонар 5-ої комунальної міської лікарні м. Львова та клініка ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України», відділення дитячої гематології Львівської обласної дитячої спеціалізованої клінічної лікарні. Навчальними базами кафедри з трансфузіології є Львівський обласний центр служби крові, відділення трансфузіології Львівської міської комунальної клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, Дорожна станція переливання крові Львівської залізниці, відділення екстракорпоральної гематології ДУ “ІПКТМ НАМНУ”.  

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

На кафедрі проходять цикли спеціалізації та передатестаційної підготовки з трьох спеціальностей – “Гематологія”, “Трансфузіологія”, “Дитяча гематологія”, а також стаціонарні та виїзні цикли тематичного удосконалення з клінічної трансфузіології для лікарів різних спеціальностей, виробничої трансфузіології для працівників станцій і центрів переливання крові, стаціонарні та виїзні цикли тематичного удосконалення з діагностики та лікування анемій, геморагічних захворювань, лейкемій та лімфом. На циклах СПЕЦ, ПАЦ та ТУ кафедра готує в середньому за рік 300 спеціалістів з гематології та трансфузіології.

На кафедрі також проходять підготовку лікарі-інтерни зі спеціальності “Внутрішні хвороби” та “Загальна практика – сімейна медицина” із суміжної дисципліни “Хвороби органів кровотворення”.

Підготовка фахівців на кафедрі здійснюється відповідно до Уніфікованих освітньо-професійних програм, затверджених МОЗ України, на основі яких розроблені робочі програми та навчальні плани з усіх дисциплін для різних циклів. Підготовка інтернів здійснюється на основі навчального плану інтернатури зі спеціальностей “Внутрішні хвороби” та “Загальна практика – сімейна медицина”.

На основі типових програм циклів спеціалізації (інтернатури) з гематології, трансфузіології та дитячої гематології розроблені 4 робочі програми для циклів тематичного удосконалення: “Анемії та геморагічні захворювання”, “Актуальні проблеми трансфузіології”, “Анемії дитячого віку”, “Геморагічні захворювання дитячого віку”. Розроблені робочі програми суміжної дисципліни “Хвороби органів кровотворення” для циклу інтернатури зі спеціальності “Внутрішні хвороби” та “Загальна практика – сімейна медицина”.

Матеріально-технічна база кафедри представлена всім необхідним для забезпечення ефективного функціонування та проведення навчального процесу. 


НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА КАФЕДРИ спрямована на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів, спеціалістів, на використання їх освітнього і наукового потенціалу для розвитку гематології та трансфузіології як науки шляхом здійснення наукових досліджень. Для досягнення цієї мети співробітники кафедри проводять наукові дослідження за напрямками: дослідження впливу цитокінів на особливості патогенезу та клінічний перебіг мієлоїдних та лімфоїдних пухлин; вивчення ролі цитогенетичних аномалій в прогресуванні мієлопроліферативних процесів; дослідження ефективності замісної терапії препаратами факторів зсідання крові в залежності від коагулологічних особливостей організму пацієнтів на гемофілію А з інгібітором; вивчення клінічної ефективності комплексних нативних препаратів крові поліфункціональної дії; дослідження ефективності клінічного використання відмитих еритроцитів, заморожених при помірно низькій температурі (-20 -40).

Наукові дослідження проводяться в тісній співпраці з ДУ “Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України”. Найважливіші спільні досягнення:

 • Створено стандарти діагностики і лікування гематологічних хвороб, проводиться аналіз їх клінічної ефективності.
 • З´ясовано закономірності еволюції патологічних клонів при мієлодиспластичному синдромі, гострій і хронічній мієлоїдній лейкемії, виділено імунологічні та цитогенетичні ознаки злоякісних мієлоїдних клітин, які мають значення для прогнозування перебігу цих хвороб. Запропоновано нову бальну прогностичну систему при мієлопластичному синдромі, яка характеризує його клональну еволюцію.
 • Встановлено визначальну роль генетичного пошкодження гемопоетичних клітин, яке зумовлює рівень лейкемічної трансформації, проліферативний потенціал генетично змінених клонів і здатність їх до диференціювання у хворих на мієлоїдні пухлини.
 • Отримано нові дані про здатність до продукції певних цитокінів (фактора некрозу пухлин, трансформуючого фактора росту бета-1, інтерлейкінів-2, -6, -10) у хворих на лімфоїдні пухлини в ракурсі взаємодії пухлина-організм.
 • Визначено клінічну ефективність еферентної та гемоквантової (фотоферез) терапії у лікуванні хворих на Т-клітинні лімфоми шкіри та мієломну хворобу.
 • Розроблено метод консервування еритроцитної маси при помірно низьких температурах –20–40° С з метою довготривалого зберігання компонентів донорської та автологічної крові.
 • У дітей, вилікуваних від онкогематологічних хвороб, виявлено вплив довготривалої цитостатичної терапії на деякі показники якості життя (захворюваність, порушення центральної нервової системи та психоемоційного стану).
 • З´ясовано механізми появи і частоту інгібітора до дефіцитного фактору зсідання у хворих на гемофілію, дана його коагулологічна, імунологічна характеристика, запропоновані нові шляхи ефективної профілактики та лікування хворих з інгібітором.
 • Визначено роль вовчакового антикоагулянту в патогенезі інгібіторних форм гемофілії, встановлено його частоту і опрацьовано методику його диференційної діагностики з інгібітором до дефіцитного фактора.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Посібники:

 1. Онкогематологія: Класифікації. Клінічні рекомендації. Режими медикаментозної терапії. Упорядники: В.Л. Матлан, Я.В. Шпарик. Львів: Галицька видавнича спілка, 2009 – 180 с.
 2. Красівська В., Дорош О., Дубей Л., Дубей Н., Трояновська О., Цимбалюк І. Тромбоцитопенії у дітей: навч. посібник / за ред.. Л.Дубея, В.Новака. – Львів, 2010. – 144 с.
 3. Діагностика розладів гемостазу та сучасна лікувальна тактика (цикл лекцій для слухачів циклів спеціалізації та передатестаційних циклів). Виговська Я.І. Львів: Галицька видавнича спілка, 2010. – 160 с..
 4. Донорська плазма. Препарати плазми крові та їх клінічне застосування: посіб. для лікарів / В.Л. Новак, П.В. Гриза, С.В. Примак. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2011. – 246 с.
 5. Сімейна медицина: У 5 т. Т. 4. Онкологія. Акушерство та гінекологія. Сексопатологія. Проктологія. Туберкульоз / Б.Т. Білинський, І.Й. Влох, Є.Х. Заремба, … В.Л. Матлан та ін..; За ред. В.Г. Передерія, Є.Х. Заремби.- К.: Здоровя, 2011. – 712 с.
 6. Мороз Г.І., Красівська В.В., Видиборець С.В., Новак В.Л. Лабораторна діагностика гемофілій та хвороби Віллебранда: навч. посіб. для студ. і слухачів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації – К.: НМАПО імені П.Л.Шупика, 2012. – 75 с.
 7. Довідник лікаря “Злокачественные новообразования гемопоэтической системы” / Дягиль И.С., Клименко С.В., Матлан В.Л., Пономарева О.В.; под ред. В.Ф.Чехуна, О.В..Пономаревой. – К.: ООО «Доктор-Медиа», 2012. - 590 с.
 8. Основи трансфузійної медицини. В.В.Орлик. – Львів, Кварт – 2012. - 446 с.

Методичні рекомендації:

 1. Матлан В.Л. Лімфома Годжкіна. Методичні рекомендації. Львів-2007. ЛНМУ. Підрозділ опер. друку. – 39 с.
 2. Матлан В.Л. Хронічна лімфолейкемія. Методичні рекомендації. Львів-2007. ЛНМУ. Підрозділ опер. друку. – 31 с.
 3. Матлан В.Л. Мієломна хвороба. Методичні рекомендації. Львів-2007. ЛНМУ. Підрозділ опер. друку. – 32 с.
 4. Орлик В.В. Оцінка якості і безпеки трансфузійної терапії в лікувальних установах та закладах. Методичні рекомендації. Львів-2009. ЛНМУ. Підрозділ опер. друку. – 18 с.
 5. Орлик В.В. Принципи організації трансфузійної терапії в лікувальних установах і закладах. Методичні рекомендації. Львів-2009. ЛНМУ. Підрозділ опер. друку. – 20 с.

Вибрані статті:

 1. Клінічне значення окремих цитокінів при мієлодиспластичному синдромі. Бойко О.І., Даниш О.Й., Сімонова М., Виговська Я.І., Томашевська Н.Я., Масляк З.В. / Укр. журнал гематології та трансфузіології. – 2010. – № 5 (10) – С. 18-22.
 2. Застосування циклоспорину А у пацієнтів з мієлодиспластичним синдромом. Бойко О.І., Виговська Я.І., Мазурок А.А., Томашевська Н.Я., Даниш О.Й., Цяпка О.М., Лещук О.В., Масляк З.В. / Гематологія і переливання крові (Міжвід.збірник). – 2010. – Вип. 35 – С. 10-18.
 3. Характеристика окремих показників імунної системи при різних ступенях порушення мікробіоценозу кишечника у дітей з гострою лімфобластною лейкемією у ранні терміни довготривалої ремісії. Цимбалюк-Волошин І.П., Семенюк О.О., Дубей Л.Я., Дорош О.І. / Укр. журнал гематології та трансфузіології - №5(11) - 2011, С. 11-16.
 4. Ідіопатична тромбоцитпенічна пурпура у дітей: діагностика і лікування на сучасному етапі (лекція). Цимбалюк-Волошин І.П., Дубей Л.Я., Дубей Н.В. / Укр. журнал гематології та трансфузіології - №1(12) - 2012, С. 11-59.
 5. Спленектомія у лікуванні хворих на волосистоклітинну лейкемію. Євстахевич Ю.Л., , Виговська Я.І., Євстахевич І.Й., Інденко В.Ф., Пеленьо Н.В., Лебедь Г.Б., Виговська О.Я., Логінський В.Є. / Онкологія, Т. 14, № 1 (51), 2012, С. 59-63.
 6. Коагуляційні розлади, зумовлені печінковою патологією у дітей. Дубей Л.Я., Цимбалюк І.П., Дорош О.І., Дубей Н.В., Воробель О.І., Коржинський Ю.С. / Укр. журнал гематології та трансфузіології - №3 (14) – 2012.-С. 5-15.
 7. Європейські принципи організації медико-соціальної допомоги дітям, хворим на гемофілію. Дубей Л.Я., Донська С.Б., Вільчевська К.В., Цимбалюк-Волошин І.П. / Укр. журнал гематології та трансфузіології - №3 (14) – 2012.-С. 25-34.
 8. Рівень фактора некрозу пухлин (TNF) і фібриногену у плазмі крові хворих на негоджкінські лімфоми селезінки як можливі показники для корекції мікроциркуляторного русла. Барілка В.А., Матлан В.Л., Примак С.В., Євстахевич І.Й., Євстахевич Ю.Л., Інденко В.Ф., Виговська Я.І., Логінський В.Є. / Український журнал гематології та трансфузіології, 4д (15)’ - 2012 - С. 91-94.
 9. Патогенез і лікування дисемінованого внутрісудинного зсідання крові з використанням плазмаферезу та реосорбілакту. Курган М.Г., Кокоруз М.В., Курган Г.М., Новак В.Л. / Український журнал гематології та трансфузіології, 4д (15)’ - 2012 - С. 229-232.
 10. Функція плазмових факторів VIII і IX в системі гемостазу. Основні принципи замісної терапії. Новак В.Л., Гриза П.В., Малигон О.І., Яворський В.В., Шевчук О.І. / Український журнал гематології та трансфузіології, 4д (15)’ - 2012 - С. 274-277.
 11. Інфузійна терапія із застосуванням препарату ксиліт в онкологічних хворих після операцій на шлунку. Примак С.В., Новак В.Л., Дзісь Р.П., Кондрацький Б.О., Дзісь Б.Р., Дорошенко Л.Г., Карпович Є.П. / Український журнал гематології та трансфузіології, 4д (15)’ - 2012 - С. 318-320.
 12. Віддалені результати лікування 2-хлордезоксіаденозином хворих на волосистоклітинну лейкемію. Виговська Я.І., Масляк З.В., Пеленьо Н.В., Шалай О.О., Лебедь Г.Б., Виговська , .Я., Логінський В.Є. / Онкологія, Т. 14, № 3, 2012, С. 230-234.
 13. Вплив рекомбінантного фактора некрозу пухлин на проліферативну активність судинного ендотелію. Барілка В.А., Логінський В.Є., Примак С.В., Матлан В.Л., Гіпп І.Г., Олексяк О.О., Володько Н.А. / Кровообіг і гемостаз.-2012.-№1-2.-С. 22-28.

ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

Кафедра гематології та трансфузіології проводить лікувально-діагностичну роботу на базі гематологічного та хірургічного відділень, денного гематологічного стаціонару 5-ої комунальної лікарні м.Львова, консультативної поліклініки та клініки ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України», відділення дитячої гематології Львівської обласної дитячої спеціалізованої клінічної лікарні. Спільно з ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України» кафедра здійснює курацію гематологічної та трансфузіологічної служби різних регіонів України. Консультативно-діагностична робота викладачів кафедри з питань гематології широко охоплює західні та південні терени України.

 

-->