|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна

Монографії за 2005 рік

Електронна адреса Друкувати PDF

У 2005 році опубліковано 48 монографій:

 1. Абрагамович О.О., Абрагамович О.С. Постгастрорезекційна хвороба (терапевтичні аспекти). Львів, Атлас, 2005. 496 с.

 2. Антонюк В.О. Лектини та їх сировиннні джерела. Львів, Кварт, 2005. 550 с.

 3. Безпека та ефективність місцевої анестезії у стоматології дитячого віку. Ред. Гумецький Р.А. Львів, ГалДент, 2004. 244 с.

 4. Бензель Л.В., Грицик А.Р., Олійник Т.Л. Лікарські рослини у повсякденному харчуванні. Пряно-ароматичні рослини. Львів, Піраміда, 2004. 84 с.

 5. Бокшан Є.В., Ващенко К.Ф., Зарума Л.Є., Калинюк Т.Г. та ін. Фармацевтична енциклопедія. Ред. Черних В.П. Київ, Моріон, 2005. 848 с.

 6. Вдовиченко В.І., Няньквський С.Л., Острогляд А.В., Бодревич Б.Б. Лікування виразкової хвороби. Київ, Алкон, 2004. 87 с.

 7. Виноград Н.О., Грицко Р.Ю. Паразитальні хвороби людини. Гельмінтози. Львів, 2005. 192 с.

 8. Возіанов С.О., Шуляк О.В., Петришин Ю.С., Мисаковець О.Г. Клінічна фізіологія нирок. Львів, Кварт, 2004. 316 с.

 9. Возіанов С.О., Шуляк О.В., Петришин Ю.С. Трансуретральна резекція передміхурової залози в лікуванні її доброякісної гіперплазії. Львів, Кварт, 2005. 244 с.

 10. Глобальне відродження демократіїї. Ред. Даймонд Л., Платтнер М.Ф. Пер. з англ. Виноградов Є. та ін. Ред. Виноградов Є. Львів, Ахілл, 2004. 464 с.

 11. Готь І., Адамович О., Масна-Чала О. Соціально-значимі інфекції в стоматології. Львів, Компакт-ЛВ, 2005. 124 с.

 12. Громовик Б.П., Гасюк Г.Д., Левицька О.Р. Фармацевтичний маркетинг. Теоретичні та прикладні засади. Вінниця, Нова книга, 2004. 454 с.

 13. Груповий аналіз. Ред. Фільц О., Гаубль Р., Лямотт Ф. Пер. з нім. Львів, ВНТЛ-Класика, 2004. 192 с.

 14. Ґінгер С. Гештальт: мистецтво контакту. Новий оптимістичний підхід до людських стосунків. Пер. з франц. Власенко С., Фільц О. Ред. Фільц О. Львів, ВНТЛ-Класика, 2005. 160 с.

 15. Ґрафф А. Світ без жінок. Пер. з пол. Ред. Виноградов Є. Львів, Ахілл, 2005. 234 с.

 16. Даценко І.І. Максим Музика. Львів, НТШ, 2004. 238 с.

 17. Депресія. Знати, щоб допомогти. За ред. Дудек Д., Земби А. Пер. з пол. Долішня Н. Львів, ВНТЛ-Класика, 2005. 144 с.

 18. Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. Ред. Маркін Л.Б. Київ, Інтермед, 2005. 716 с.

 19. Зербіно Д.Д., Гжегоцький М.Р. Екологічні катастрофи у світі та в Україні. Львів, БаК, 2005. 280 с.

 20. Кассараба М.М., Надрага О.Б., Наконечний А.Й. Природжені аномалії сечової системи у дітей. Частина І. Вади сечових шляхів. Львів, Ініціатива, 2004. 282 с.

 21. Кемпінські А. Шизофренія. Пер. з пол. Богута Х.Р., Бреславська Н.С., Богута Р.Ю., Лизак О.Л. Ред. Долішня Н.І. Львів, Мс, 2004. 202 с.

 22. Кемпінські А. Пізнання хворого. Пер. з пол. Богута Х.Р., Бреславська Н.С., Богута Р.Ю. Ред. Долішня Н.І. Львів, Мс, 2004. 120 с.

 23. Кінах М.В., Луцик Б.Д., Захарія К.А. Лабораторна діагностика захворювань, які передаються статевим шляхом. Львів, Місіонер, 2004. 176 с.

 24. Кіцера О.О. та ін. Дифференцальный диагноз по клиническим симптомам в оториноларингологии. Київ, Здоров’я, 2004. 272 с.

 25. Клювер Р. Фокальна психотерапія. Пер. з нім. Дубасевич Р. Ред. Фільц О. Львів, Класика, 2004. 172 с.

 26. Коржинський Ю.С., Омельяненко О.В., Савчак Н.Є., Голик Р.Г. Неонатальні гіпербілірубінемії. Львів, 2004. 55 с.

 27. Крупін В.П., Зіменковський А.Б., Регеда М.С. Основні та додаткові методи обстеження хворих у клініці внутрішніх хвороб. Вінниця, Нова книга, 2005. 256 с.

 28. Ладанівський Р.І., Павлів Р.М., Тутік І.Л., Бобиляк Б.Ю. Харчування та інфекції. Львів, 2004. 151 с.

 29. Луцик Б.Д., Філіпський В.А., Капелюха А.К., Коломійцева Л.М. Хронізація хвороб, що передаються статевим шляхом. Львів, 2005. 35 с.

 30. Мазур І.А., Волошин М.А., Чекман І.С., Зіменковський Б.С., Стец В.Р. Тіатриазолін. Запоріжжя, 2005. 156 с.

 31. Магльований А.В. та ін. Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи. Дрогобич, Коло, 2005. 624 с.

 32. Маркін Л.Б., Яковлева Е.Б. Довідник дитячого гінеколога. Київ, Інтермед, 2004. 384 с.

 33. Маркін Л.Б., Яковлева Е.Б. Дитяча гінекологія. Довідник. Київ, Знання, 2004. 476 с.

 34. Мельников А.В., Мельников В.А., Федоренко С.Т. Флегмони шиї та їх ускладнення. Львів, 2005.

 35. Москаленко В.Ф., Пономаренко В.М., Зіменковський А.Б. Базовий термінологічний глосарій системи вищої медичної освіти України. Львів, Ліга-Прес, 2005. 176 с.

 36. Няньковський С.Л. Профілактичне і лікувальне харчування дітей раннього віку. Львів, 2005. 144 с.

 37. Пономаренко В.М., Ярош Н.Д., Зіменковський А.Б. Стан здоров'я населення України та результати діяльності галузі охорони здоров’я 2002 р. Київ, 2005. 492 с.

 38. Проблеми клінічної неврології: історія, сучасність, перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю кафедри неврології ЛНМУ ім. Данила Галицького 26-28.05.2005. Укладачі: Боженко Н.Л., Мар’єнко Л.Б., Матвієнко Ю.О., Негрич Т.І. За ред. Пшика С.С. Львів, 2005. 283 с.

 39. Радченко О.М. Адаптаційні реакції в клініці внутрішніх хвороб. Львів, Ліга-Прес, 2004. 232 с.

 40. Скибчик В.А., Соломенчук Т.М. Серцево-судинні захворювання при цукровому діабеті. Львів, Галицька видавнича спілка, 2005. 167 с.

 41. Терещук С.І., Пушак К.І., Блавацька О.Б., Громовик Б.П. Аналіз фінансової діяльності аптек. Львів, 2005. 63 с.

 42. Шліппе А., Швайцер Й. Системна психотерапія та консультування. Пер. з нім. Фільц О.О. Львів, Класика, 2004. 320 с.

 43. Шуляк О.В., Петришин Ю.С. та ін. Урологічна симптоматика. Львів, Кварт, 2005. 251 с.

 44. Чабан І., Шелепетень Л., Гриновець В., Зосім І. Лікарські засоби для лікування стоматологічних захворювань. Львів, Ліга-Прес, 2004. 96 с.

 45. Шевага В.М. Нейрохірургічна служба в регіонах України. Ред. Педаченко Є.Г., Поліщук М.Є. Київ, АЛД, 2005. 220 с.

 46. Шегедин М.Б., Кравців В.В., Барчук С.В. Материнство при інфекційних хворобах (атлас). Дрогобич, Відродження, 2005. 64 с.

 47. Фенвік Е. Мати і дитина. 2-е вид. Пер. з англ. Ред. Беседін В., Влох І., Гжегоцький М. та ін. Львів, БаК, 2005.

 48. Ripetska J., Deneha S., Hrunovets V., Hysyk V. Diseases of the periodontium: etiology, Pathogenesis, diagnosis, treatment. Lviv, Liga-Press, 2004. 174 p.