|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Про Університет / Кафедри / Факультет післядипломної освіти / Кафедра онкології і радіології ФПДО

Кафедра онкології і радіології ФПДО

Електронна адреса Друкувати PDF

АДРЕСА

79031 м. Львів,
вул. Я. Гашека, 2а
тел. +38 (032) 223-14-81, 295-37-70
факс: +38 (032) 295-37-70
email: 

 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
Фецич Тарас Григорович, доктор медичних наук, професор, онколог-хірург вищої кваліфікаційної категорії

 

ШТАТ КАФЕДРИ

д.м.н., заслужений професор ЛНМУ ім. Данила Галицького, акад. АНВОУ Білинський Б.Т., д.м.н. проф. Савран В.Р., д.м.н. проф. Стернюк Ю.М.(завуч по студ.), д.м.н. в.о. проф. Володько Н.А., к.м.н. доц. Олійник Ю.Ю. (завуч по ФПДО, відповід. за лік. роботу), к.м.н. доц. Лукавецький Н. О. (відповід. за наук. роботу), к.м.н. в.о. доц. Ярема Р.Р., к.м.н. асист. Мриглоцький М.М.,  к.м.н. асист. Зубарєв М.Г., к.м.н. асист. Дутчак У.М., асист. Присташ Ю.Я., асист. Ковальський В.В., асист. Ревура А.П., асист. Сліпецький Р.Р., асист. Васько А.Р. 

НАВЧАЛЬНO-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 • Лекції та практичні  заняття, для студентів медичного факультету зі спеціальності “онкологія”.
 • Лекції та практичні  заняття для іноземних студентів українською, англійською та російською мовами зі спеціальності “онкологія”.
 • Для слухачів - цикли спеціалізації, передатестаційні цикли, цикли тематичного удосконалення з “онкології”, “онкохірургії”, “онкогінекології”, “променевої терапії”.
 • Навчання в інтернатурі за спеціальністю “клінічна онкологія”.
 • Навчання у магістратурі, клінічній ординатурі та аспірантурі (очній та заочній) за спеціальністю “онкологія”.  (Аспірантура, магістратура, клінічна ординатура).
 • Заняття для інтернів суміжних спеціальностей з “онкології”, “онкохірургії”, “онкогінекології”, “променевої терапії”, “радіаційної медицини”.

 Методичні розробки кафедри: 

НАУКОВІ НАПРЯМКИ

Тема кафедри: „Індивідуалізація лікування та вивчення прогностичних факторів у хворих на місцево-поширений та метастатичний рак: ШКТ, репродуктивної системи, молочної залози, щитоподібної залози, легень та нирки ”. Держреєстрація №0112U000164. Це конкретизовано у таких наукових напрямках:

 • розробка органозберігаючих операцій при раку грудної залози та післяопераційної реконструкції TRAM клаптем;
 • проблема комбінованих, розширених і суперрадикальних оперативних втручань при раку шлунка і стравоходу, легень, товстої та прямої кишки, печінки, яєчників;
 • прогностичні критерії при кардіоезофагеальному раку;
 • розробка хірургічних та консервативних методів лікування метастатичного раку печінки;
 • внутрішньоочеревинна гіпертермічна хіміотерапія карциноматозу очеревини шлунково-кишкового раку та раку яєчників.
 • парааортальна лімфаденектомія при метастазах у заочеревинні лімфовузли при санованому раку шийки матки;
 • циторедуктивна хірургія при колоректальному раку, раку яєчників, шлунка та нирки;
 • хірургічне лікування метастазів у легені.

За останні 10 років на кафедрі захищені 2 докторські та 7 кандидатських дисертаційних робіт; Виконуються 1 докторська та 3 кандидатських дисертаційних робіт. 

ПУБЛІКАЦІЇ

Підручники: 

Книги, монографії:

Патенти:

 • Пат. 68071 Україна, МПК А 61В 17/00. Спосіб діагностики карциноматозу очеревини у пацієнтів з коло ректальним раком / Ревура А.П., Фецич Т.Г., Варивода Є.С., Волошинська У.М., Ярема Р.Р., Витвицький І.К., Прецель О.О., Фецич М.Т.; заявник і патентовласник ЛНМУ ім. Данила Галицького. - №u201111143; заявл. 19.09.11; опубл. 12.03.12, Бюл. №5.
 • Пат. 57736 Україна, МПК А 61К 45/00, А 61 К31/18. Спосіб лікування рецидивного хіміорезистентного раку яєчників / Володько Н.А., Барилка В.А., Ломницька М.І., Соломко Б.І.; заявник і патентовласник Володько Н.А. - №u201010076; заявл. 16.08.10; опубл. 05.03.11, Бюл. №5.
 • Пат. 61413 Україна, МПК А 61К 31/138, А 61 К31/18. Спосіб лікування рецидивного хіміорезистентного раку яєчників / Володько Н.А., Барилка В.А., Ломницька М.І., Фецич Т.Г.; заявник і патентовласник ЛНМУ ім. Данила Галицького. - №u201012948; заявл. 01.11.10; опубл. 25.07.11, Бюл. №14.
 • Пат. 553672 Україна, МПК А 61В 17/00, А 61 М5/44. Спосіб лікування хворих на рак шлунка з карциноматозом очеревини з використанням гіпертермічної внутрішньочеревної хіміоперфузії / Ярема Р.Р., Волошинська У.М., Фецич Т.Г..; заявник і патентовласник Ярема Р.Р., Волошинська У.М., Фецич Т.Г.. - №u201005301; заявл. 30.04.10; опубл. 11.10.10, Бюл. №19.
 • Пат. 553676 Україна, МПК А 61В 17/00, А 61 М5/44. Спосіб лікування канцероматозного асциту хворих на рак / Ярема Р.Р., Волошинська У.М., Фецич Т.Г., Зубарєв М.Г.; заявник і патентовласник Ярема Р.Р., Волошинська У.М., Фецич Т.Г., Зубарєв М.Г.. - №u201005333; заявл. 30.04.10; опубл. 11.10.10, Бюл. №19.
 • Пат. 553677 Україна, МПК А 61В 17/00, А 61 М5/440. Спосіб лікування рецидивного раку яєчника з дисемінацією по очеревині з використанням внутрішньочеревної хіміоперфузії / Ярема Р.Р., Волошинська У.М., Фецич Т.Г..; заявник і патентовласник Ярема Р.Р., Волошинська У.М., Фецич Т.Г.. - №u201005334; заявл. 30.04.10; опубл. 11.10.10, Бюл. №19.
 • Пат. 54129 Україна, МПК А 61К 49/00, А 61 В17/00. Спосіб визначення шляхів лімфогенного метастазування місцево-розповсюдженого раку шлунково-стравохідного сполучення / Лукавецький Н.О.; заявник і патентовласник Лукавецький Н.О. - №u201005494; заявл. 05.05.10; опубл. 25.10.10, Бюл. №20.
 • Pat. WO2000050595 A2. Nucleic acid molecules associated with melanoma and thyroid tumors Bilynsky Boris, Filonenko Valery, Gout Ivan,  Matsuka Genadiy, Old Lloyd, Rodnin Nikolay, Scanlan Matthew; appl. 25.02.2000; publ. 31.08.2000
 • Патент №19649А, Україна. А61В10/00. Метод діагностики ендогенної інтоксикації / Фецич Т.Г., Михайлович Ю.Й., Тимочко М.Ф. (Україна). - 6 с.; Опубл. 25.12.97., Бюл. №6.
 • Pat. WO2008014458. PROTEIN MARKERS FOR THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF OVARIAN AND BREAST CANCER LOMNYTSKA, Marta; DUBROVSKA, Anna; HELLMAN, Ulf; VOLODKO, Natalya;  SOUCHELNYTSKYI, Serhiy; appl. 27.07.2007; publ. 31.01.2008 
 • Pat. US20120238478. PROTEIN MARKERS FOR THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF OVARIAN AND BREAST CANCER Lomnytska Marta Dubrovska Anna Hellman Ulf Volodko Nataliya Souchelnytskyi Serhiy; appl. 04.05.2012; publ.  20.09.2012
 • Науковий твір "Методичні підходи до статистичної обробки даних для доведення ефективності лімфаденектомії при раку нирки". Автор: Ковальський Василь Володимирович (Ковальський В. В., Фецич Т. Г., та ін.). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір: дата реєстрації 18.06.2014 № 55345;заявка від 18.04.2014 №55723.

Вибрані статті

Автореферати захищених дисертацій:

Участь у міжнародних фахових товариствах:

Проф. Білинський Б.Т.

 • European Society of Medical Oncology 

 Доц. Лукавецький Н.О.

 • European Society of Medical Oncology 
 • European Digestive Surgery
 • European Respiratory Society
 • International Society of Geriatric Oncology

Ас. Ярема Р.Р.

 • European society of surgical oncology

Ас. Зубарєв М.Г.

 • ESSO (European Society of Surgical Oncology)
 • ASCO (American Society of Clinical Oncology)
 • ESMO (European Society of Medical Oncology)
 • ESSO - EYSAC (ESSO  - Young Surgeons and Alumni Club)  

Ас. Сліпецький Р.Р.

 • Head and Neck Oncologic Society

ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

На кафедрі опрацьовуються методики комбінованих, розширених і суперрадикальних оперативних втручань при раку шлунка і стравоходу, колоректальному раку, пухлинах підшлункової залози, первинному і метастатичному раку печінки, раку яєчників. Запроваджуються сучасні методики реконструктивних пластичних операцій на грудній залозі. Працівники кафедри залучаються до проведення клінічних обходів, консультацій, консиліумів. Кафедра є опорною кафедрою ФПДО з викладання дисципліни онкологія для слухачів післядипломних форм навчання.

Кожних 2 роки проводяться науково-практичні конференції з міжнародною участю пам’яті професора А.І.Гнатишака, присвячені актуальним проблемам теоретичної та клінічної онкології. (ІІІ конф. – 20-21.02.2009 р.: “Сучасні можливості лікування місцево-поширеного та метастатичного раку”, ; ІV конф. – 25.02.2011 р.»Циторедуктивна хірургія та гіпертермічна хіміоперфузія в лікуванні дисемінованих форм інтраабдомінального раку»).

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНА РОБОТА

Основне завдання колективу кафедри у цій сфері – спрямувати зусилля на піднесення рівня національно-патріотичного, морально-етичного та естетичного виховання майбутніх спеціалістів;

Викладачі кафедри здійснюють виховну роботу за такими напрямками:

 • Виховувати у студентів самостійність та цілеспрямованість у професійній сфері, ініціативу, високі моральні якості українського лікаря;
 • Сприяти активній участі студентів, лікарів-інтернів і курсантів у громадсько-політичному та мистецькому житті міста, залучати їх до проведення самостійної культурно просвітницької діяльності.

За кожною академічною групою закріплений викладач, який виконує функції куратора. Куратори груп проводять свою роботу відповідно до загально університетського і кафедрального планів організаційно-виховної роботи. На кафедрі створено стенд «Герб, прапор і гімн Української держави».

Викладачі систематично здійснюють контроль успішності студентів, проводять бесіди зі студентами з питань дисципліни навчання, складають графіки консультацій до проведення модульного контролю. З метою виховання художньо-естетичного смаку та культурної ерудованості на кафедрі систематично організовується відвідування концертів і театральних вистав,мистецьких виставок і експозицій. (див. файл Організаційно-виховна робота).

* у разі виникнення труднощів з переглядом файлу формату .djvu - встановіть безкоштовну програму перегляду WinDjView