|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Про Університет / Кафедри / Факультет післядипломної освіти / Кафедра організації і економіки фармації та технології ліків ФПДО

Кафедра організації і економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки ФПДО

Електронна адреса Друкувати PDF

АДРЕСА

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 75
тел./факс +38 (032) 2768618

email:

 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ  
ЗАЛІСЬКА Ольга Миколаївна, доктор фармацевтичних наук, професор, голова Українського відділу Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень ISPOR, член ISPOR, FIP

Стажування за кордоном: фармакоекономіка (2001, Франція), фармакоекономіка та оцінка медичних технологій (2012, США)

 

ШТАТ КАФЕДРИ
Професор ПАРНОВСЬКИЙ Борис Людомирович (завідувач кафедри ОЕФ та технології ліків ФПДО 1979-2012 рр.) член ISPOR, FIP;
професор, д.ф.н. СЛАБИЙ Михайло Васильович (помічник ректора з кадрових питань);
доцент, к.ф.н. ЯЦКОВА Галина Юріївна (завуч); доцент, к.ф.н. БЛАВАЦЬКА Оксана Болеславівна (профорг), член FIP; ст.викл., к.ф.н. КАЧЕРАЙ Юлія Василівна, член ISPOR (відповідальна за інтернатуру провізорів-інтернів); доцент, к.ф.н. БОЙКО Андрій Ігорович (член Ради Директорів CoRSUM); доцент, к.ф.н. СМЕТАНІНА Катерина Іванівна (член LHI,  Асоціації медичної освіти, Асоціації превентивної та антиейджингової медицини);   ст.викл., к.ф.н. КЛИМИШИНА Світлана Олександрівна;  к.ф.н., асист. ГРИНЬКІВ Ярина Орестівна; асист. ЛОЗИНСЬКА Мар’яна Орестівна; асист. РЕВ’ЯЦЬКИЙ Іван Юрійович; асист. СЕХ Мирослава Ярославівна,  асист., ст.лаб. ГАВАЛКО Роман Ігорович, ст.лаборант МАТВІЙЧУК Мар’яна Євгенівна.

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ:
Створена у 1979 році кафедра удосконалення провізорів (наказ по Львівському медичному інституту й аптечному управлінню Львівського облвиконкому від 25.01.1979 № 48), мала навчальні бази в аптечному управлінні (Городоцька, 2), у приміщенні ДКП «Аптеки № 293» (вул.Топольна, 52).
 З 2007 року кафедра розміщена у корпусі ЛНМУ ім.Данила Галицького (вул..Пекарська, 75) На кафедрі працювали: професор, д.ф.н. Хмелевська С.С. (1979-2002); ст. викл., к.ф.н. Корчинський І.Т. (1979-1994); ст.викл., к.ф.н.Смірнова Л.П. (1979-1992); доц., к.ф.н. Знаєвська А.В. (1979-2002); доц., к.ф.н. Білобрин С.С. (1983-2006), доц., к.ф.н. Крамаренко Г.В. (2002-2011).

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

 • передатестаційна підготовка провізорів по фармацевтичних спеціальностях «Організація і управління фармацією», «Загальна фармація» (тривалість навчання 156 годин);
 • спеціалізація (інтернатура) для випускників фармацевтичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації (тривалість навчання - 624 години по спеціальності “Загальна фармація”;
 • тематичне вдосконалення (тривалість навчання 72 й 156 годин).

Кафедра проводить виїзні передатестаційні цикли з спеціальністю «Організація і управління фармацією», «Загальна фармація», Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській областях; тематичне удосконалення  ТУ «Інформатизація рецептурного відпуску в Україні», «Косметичні лікарські форми».
 Навчальні дисципліни: «Фармацевтична інформатика» (вперше в Україні за ініціативи кафедри введена до робочої програми ПАЦ «Провізор-організатор», «Провізор),  «Фармакоекономіка» (вперше в Україні за ініціативи кафедри введена до робочої програми ПАЦ «Провізор-організатор», «Провізор» з 1999 року, до типової програми  ПАЦ «Організація і управління фармацією», «Загальна фармація» з 2003 року).
  Викладається фармацевтична інформатика, фармакоекономіка, фармацевтичне законодавство, фармацевтичний маркетинг, економічний аналіз роботи аптек, біофармація, технологічні аспекти та вимоги до виготовлення лікарських засобів в аптеках,  раціональна фармакотерапія та фармацевтична опіка при відпуску лікарських засобів різних груп.
НАУКОВІ НАПРЯМКИ

 • Професор О.М. Заліська започаткувала наукові дослідження з фармакоекономіки та впровадила систему  освітніх програм з дисципліни «Фармакоекономіка» для до- і післядипломної підготовки провізорів, є автором вперше створених Україні:
  • типової навчальної програми «Фармакоекономіка» (2001), затвердженої МОЗ України для студентів за спеціальністю «Клінічна фармація»,  
  • типової програми «Фармакоекономіка» (у співавторстві, 2007) для студентів за спеціальністю «Фармація»,
  • навчального посібника «Основи фармакоекономіки» (2002), затвердженого МОЗ України,
  • навчального посібника «Фармакоекономіка» (2007) для післядипломної підготовки провізорів-інтернів та провізорів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти,
  • підручника "Фармакоекономіка" (2007), затвердженого МОН України, відповідно до вимог Болонського процесу
  • концепції  та навчальної програми неперервної освіти провізорів з фармакоекономіки з використанням Інтернет технологій
  • автор 351 праці, 5 навчальних посібників, співавтор 3 монографій, учасник 4, 11-15-ого Європейських конгресів ISPOR (Канни, Афіни, Париж, Прага, Мадрид, Берлін), Світової зустрічі ISPOR (Вашингтон);
 • Професор Б.Л. Парновський започаткував наукові дослідження з фармацевтичної інформатики, впровадив вказану дисципліну у навчальний процес на до- і післядипломному етапах підготовки провізорів. Інші наукові напрями: спеціалізація аптек, фармацевтична діагностика;
  • реалізована ідея типових кабінетів фармацевтичної інформації при поліклініках і лікарнях,
  • спеціалізовані аптеки – геріатрична та для обслуговування хворих на епілепсію.
  • автор 388 праць, 6 посібників та 5 монографій, матеріали яких використовуються у навчальному процесі з питань фармацевтичної інформатики, менеджменту, діловодства, спеціалізації аптек;
 • Професор М.В.Слабий проводить системні дослідження кадрового забезпечення фармацевтичної служби України
  • створення комп’ютерних баз даних фармацевтичних кадрів;
  • визначення потреби галузі у нових фахівцях, зокрема клінічних провізорах
  • автор 111 праць, 2 монографій,  навчального посібника;
 • доцент О.Б. Блавацька – автор 137 праць, 7 навчальних посібників та 4 монографій, спеціаліст з фармацевтичного законодавства, опрацьовує питання правового забезпечення фармацевтичної допомоги, соціальної фармації. економічного аналізу;
 • доцент А.І.Бойко – опрацьовує питання фармацевтичної інформатики та фармацевтичної діабетології, є автором навчального посібника «Фармацевтична інформатика», 102 праць, співавтор 2 навчальних посібників та монографії;
 • доцент К.І.Сметаніна вивчає питаннями покращення якості лікарського забезпечення геріатричних хворих, спеціалізується з питань фармацевтичної  допомоги особам похилого віку, раціональної фармаконутриціології, фітофармації. Автор 80 праць, 2 навчальних посібників, 8 методичних рекомендацій;
 • доцент Г.Ю. Яцкова займається питаннями фармацевтичної допомоги, фармацевтичної профілактики та фармацевтичної діагностики, автор 65 праць, 4 навчальних посібників і 2 монографій;
 • ст.викладач Ю. В. Качерай спеціалізується з питань фармакоекономічного аналізу лікарських засобів для дітей, обгрунтування Формуляру для дітей в Україні, автор 61 праці, 1 інформаційного листа, 1 пропозиції у Реєстрі галузевих нововведень, співавтор монографії, учасник 11-15-ого Європейських конгресів ISPOR (Афіни, Париж, Прага, Мадрид, Берлін).;
 • Ст.викладач С. О. Климишина спеціалізується з питань раціонального застосування лікувальної косметики, космецевтики, автор 50 праць і навчального посібника "Фармацевтична косметологія";
 • к.ф.н., асистент Я. О. Гриньків займається аспектами формування асортименту в аптеках та питаннями спеціалізації фармацевтичної допомоги хворим епілепсією та членам їх родин, автор 20 статей, 1 монографії, 1 інформаційного листа та 1 авторського свідоцтва;
 • асистент О. З. Барчук опрацьовує питання виготовлення фітотерапевтичних лікарських форм, автор 17 статей;
 • асистент М. О. Лозинська опрацьовує питання фармацевтичної допомоги у стоматології,  автор 7 статей;
 • асистент І. Ю. Рев’яцький займається питаннями організації процесу дистрибуції лікарських засобів в Україні, спеціалізується на структурі комп’ютерних баз даних у фармацевтичній практиці, автор 5 статей;
 • асистент М. Я. Сех опрацьовує питання раціонального забезпечення лікарськими засобами лікувально-профілактичних закладів України на засадах впровадження Державної формулярної системи, автор 14 праць, співавтор 1 монографії;
 • асистент Р. І. Гавалко займається проблематикою фальсифікації ліків в Україні.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ КАФЕДРИ
За час функціонування кафедри захищено 5 докторських та 19 кандидатських дисертацій, підготовлено 10 магістрів. Показник успішності навчання в аспірантурі / магістратурі – 100%.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
Кафедра забезпечує післядипломну підготовку провізорів і проводить:

 • Цикли інтернатури  «Загальна фармація» для провізорів (4 міс.)
 • Передатестаційні цикли провізорів зі спеціальностей «Організація і управління фармацією», «Загальна фармація» (1 міс.), в т.ч. виїзні цикли провізорів у Західному регіоні;
 • Цикли спеціалізації зі спеціальності «Організація і управління фармацією» (провізор-організатор) (2 міс.);
 • Тематичне удосконалення ТУ «Інформатизація рецептурного відпуску ліків в Україні», «Косметичні лікарські форми» (2 тижні);
 • Цикли індивідуального стажування для провізорів зі спеціальностей  «Організація і управління фармацією», «Загальна фармація» (2 міс);
 • організаційно-методичне керівництво заочної форми інтернатури у Західному регіоні України: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька області.
МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ:
 • Кафедра співпрацює з Міжнародним товариством фармакоекономічних досліджень (ISPOR) США
 • На кафедрі діє Український відділ Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень ISPOR – USPOR, який має англомовну сторінку на сайті ISPOR  www.ispor.org/local_chapter/Ukraine, україномовну інтернет-сторінку  www.uspor.org для забезпечення неперервної освіти провізорів та розвиває в проваджує теоретичні засади методології фармакоекономіки та методики фармакоекономічного аналізу, оцінки медичних технологій лікарських засобів, які використовуються для лікування онкологічних захворювань, туберкульозу, цукрового діабету, гастроентерологічних, урологічних захворювань, у педіатрії.