|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна

Посібники за 2011 рік

Електронна адреса Друкувати PDF
 1. Абрагамович О.О., Свінціцький А.С., Абрагамович У.О. Посібник з ревматології. – Львів: Кварт, 2010. – 321 с.
 2. Андріюк Л.В., Зав´ялова О.Р., Величко Л.М. Методи вивчення та корекції стану харчування. – Львів: ЛНМУ, 2011. – 48 с.
 3. Андріюк Л.В., Мацко Н.М., Лабінський А.Й. та ін. Фізіотерапія. – Львів: ЛНМУ, 2011. – 531 с.
 4. Андріюк Л.В., Мацко Н.М., Лабінський А.Й. та ін. Медикаментозні методи лікування. – Львів: ЛНМУ, 2011. – 296 с.
 5. Бензель Л.В., Дармограй Р.Є., Олійник П.В., Бензель І.Л. Лікарські рослини і фітотерапія (фітотерапевтична рецептура). – Київ: Медицина, 2010. – 400 с.
 6. Бензель Л.В., Олийник С.П., Бензель И.Л. и др. Лекарственные пищевые растения. – Київ: Медицина, 2010. – 344 с.
 7. Берко П., Держко І. та ін. Філософські проблеми медицини. – Львів-Борислав, 2011. – 487 с.
 8. Бойко А.І. Фармацевтична інформатика. – Львів: Кварт, 2010. – 140 с.
 9. Вергун А.Р., Вергун О.М. Вибрані питання гнійної хірургії та токсикології. – Львів: Сполом, 2011. – 120 с.
 10. Вергун А.Р, Вергун О.М. Вибрані питання травматології для сімейних лікарів. – Львів: Сполом, 2011. – 84 с.
 11. Воробець Д.З., Шуляк О.В. та ін. Чоловічі статеві розлади. – Львів: Кварт, 2011. – 221 с.
 12. Воробець З.Д., Першин О.І., Сергієнко Л.М. Біологія з основами генетики. – Львів: Кварт, 2011. – 45 с.
 13. Громовик Б.П., Городецька І.Я., Ярко Н.Б. та ін. Медичне і фармацевтичне товарознавство: товари аптечного асортименту. – Вінниця: Нова книга, 2011. – 496 с.
 14. Гудзь Н.І. та ін. Несумісні та нераціональні сполучення лікарських засобів для парентерального застосування. – Київ: Прінт Квік, 2011. – 70 c.
 15. Дзісь Є. І., Томашевська О.Я. Внутрішні хвороби. Гематологія. – Львів: ЛНМУ, 2010. – 124 с.
 16. Дзись Е.И. Томашевская А.Я., Дзись И.Е. Внутренние болезни. Гематология. – Львов: ЛНМУ, 2010. – 124 с.
 17. Добрянський Д.О. та ін. Стабілізація стану новонародженої дитини перед транспортуванням і допомога під час транспортування. – Київ, 2011. – 579 с.
 18. Добрянський Д.О. та ін. Дихальна підтримка у новонароджених дітей. – Київ, 2011. – 612 с.
 19. Добрянський Д.О. та ін. Використання телемедицини у клінічній практиці. – Київ, 2011. – 95 с.
 20. Добрянський Д.О. та ін. СРАР як метод респіраторної терапії новонароджених. – Київ, 2010.
 21. Добрянський Д.О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій для покращення якості перинатальної допомоги. Модуль 3. Як покращити перинатальну допомогу в Україні? Досвід Україно-Швейцарської Програми «Здоров´я матері та дитини 2008-2010 рр.». – Київ, 2011. – с.59-81.
 22. Єрченко П.Г., Єрченко О.В. Вступ до філології. Англійська мова для студентів, магістрів та аспірантів філологічних спеціальностей університетів. – Львів: Тріада плюс, 2010. – 160 с.
 23. Завербна Л.В. та ін. Гінгівіт, пародонтит, пародонтоз: особливості лікування. – Івано-Франківськ, 2011. – 390 с.
 24. Заремба Є.Х. та ін. Нетрадиційні методи лікування в практиці сімейного лікаря. – Донецьк, 2010. – 353с.
 25. Заремба Є.Х., Кияк Ю.Г. та ін. Кардіологія для сімейних лікарів. – Київ, 2011. – 531 с.
 26. Зіменковський А.Б., Макух Х.І., Ривак Т.В. Розробка формулярних статей, технічний супровід перегляду та оновлення Державного формуляру лікарських засобів. В кн.: Державний формуляр лікарських засобів. – Київ, 2011. – Вип. 3. – (Електронний ресурс). – Режим доступу: http://www.pharma-center.kiev.ua/view/formylar.
 27. Зіменковський А.Б., Макух Х.І., Ривак Т.В. «Вітаміни», розробка формулярних статей, технічний супровід перегляду та оновлення Державного формуляру лікарських засобів. В кн.: Формуляр лікарських засобів первинної медико-санітарної допомоги. Додаток 10 Державного формуляра лікарських засобів /. – Київ, 2011. – Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pharma-center.kiev.ua/site/file_uploads//ua/formylar/n_f3_d.zip.
 28. Іванов Д.Д., Добрик О.О. Нефрологічний портфель сучасного лікаря. Частина I. Інфекції сечової системи. – Львів, 2011. – 193 c.
 29. Ільницький І.Г., Костик О.П., Білозір Л.І. та ін. Основи фтизіопатології позалегеневої локалізації. – Львів: Атлас, 2011. – 512 с.
 30. Іллюк І.І., Федорчук О.С., Шуляк О.В. Урологія. – Львів: Кварт, 2011. – 344 с.
 31. Ісаєва О.С., Варецька Д.О., Шумило М.Ю. Посібник з німецької мови для студентів I курсу медичного факультету (1-2 модулі). – Львів: ЛНМУ, 2010. – 155 с.
 32. Ісаєва О.С., Шумило М.Ю. English for Medical Students (Module 2). – Lviv: LNMU, 2011. – 223 с.
 33. Кияк Ю.Г., Данилова Г.В., Січкоріз О.Є., Скибчик В.А. Вибрані питання гастроентерології. – Львів:Апріорі, 2011. – 296 с.
 34. Кімакович В.Й. та ін. Тестові питання з ендоскопії. – Київ: Київоргбуд, 2011. – 197 с.
 35. Крупка Н.О., Лотоцька-Дудик У.Б., Гушул М.Е., Костюк О.Є. Генетично-модифіковані організми і харчування населення. –Львів: Укрпол, 2010. – 100 с.
 36. Коржинський Ю.С. Дихальна підтримка новонароджених дітей. Частина 2. Як покращити перинатальну допомогу в Україні? Досвід Україно-Швейцарської Програми «Здоров´я матері та дитини 2008-2010 рр.». – Київ, 2011.
 37. Коржинський Ю.С. Стабілізація стану новонародженої дитини перед транспортуванням і допомога під час транспортування. Частина 2. Як покращити перинатальну допомогу в Україні? Досвід Україно-Швейцарської Програми «Здоров´я матері та дитини 2008-2010 рр.» – Київ, 2011.
 38. Лаповець Л.Є., Лебедь Г.Б. Вибрані лекції з лабораторної медицини. Частина 1. Гематологічні дослідження. – Львів: В-во Тараса Сороки, 2011. – 203 с.
 39. Лаповець Л.Є. та ін. Вибрані лекції з лабораторної медицини. Частина 2. Загально-клінічні та цитологічні дослідження. – Львів: Ліга-Прес, 2011. – 263 с.
 40. Лаповець Л.Є., Луцик Б.Д., Лебедь Г.Б. та ін. Клінічна лабораторна діагностика. Практикум (3-е видання). – Львів: Ліга-Прес, 2011. – 252 с.
 41. Левицкий А.П., Двулит И.П. и др. Лечебно-профилактические зубные элексиры. – Одеса, 2010. – 258 с.
 42. Ломницький І.Я., Нетлюх А.В., Мокрик О.Я. Алгоритми практичних навичок з хірургічної стоматології. – Львів: ГалДент, 2011. – 60 с.
 43. Луцик Б.Д., Лаповець Л.Є., Лебедь Г.Б. та ін. Клінічна лабораторна діагностика. – Київ: Медицина, 2011. – 288 с.
 44. Макєєв В.Ф., Ступницький Р.М. Теоретичні основи ортопедичної стоматології. – Львів: ЛНМУ, 2010. – 394 с.
 45. Маркін Л.Б., Матвієнко О.О., Шахова О.В. Актуальні питання сучасної гінекології. – Львів: Світ, 2011. – 250 с.
 46. Мар´єнко Л.Б. Епілепсія в питаннях і відповідях. – Львів: ЛНМУ, 2011. – 86 с.
 47. Марьенко Л.Б. та ін. Эпилепсия у взрослых (диагностика и лечение). Клинические рекомендации. В кн.: Конспект невролога Ч.5. Эпилепсия. – Донецк, 2010.
 48. Марьенко Л.Б. Эпилепсия в вопросах и ответах (руководство для больных и их родственников). – Киев, 2011. – 2-е изд. – 28 с.
 49. Михайлович В.В., Матвійчук О.Б., Богуцький І.Я. Гострий апендицит та його ускладнення.–Львів:Тріада-Плюс, 2011.–154 с.
 50. Новак В.Л., Гриза П.В., Примак С.В. Донорська плазма. Препарати плазми крові та їх клінічне застосування. – Львів, 2011. – 264 с.
 51. Павловський М.П., Бойко Н.І., Чуклін С.М. Хірургічна гастроентерологія. – Львів: Кварт, 2010. – 432 с.
 52. Пластунов Б.А. Гігієна та екологія. – Львів, 2011. – 263 с. (електронна версія).
 53. Першин О.І., Воробець З.Д., Чупашко О.Я. та ін. Практикум з медичної біології, паразитології та генетики (для студентів фармацевтичного факультету). – Львів: Кварт, 2011. – 187 с.
 54. Пирогова В.І. та ін. Дидактичні технології викладання питань репродуктивного здоров´я. – Київ: Книга-плюс, 2011. – 192 с.
 55. Рудень В.В. Правове забезпечення процесу оформлення лікарем основної обліково-звітної документації медичного закладу. – Львів: Наутілус, 2010. – 629 с.
 56. Семенина Г.Б. Нейроендокринні синдроми в гінекології. – Львів: Кварт, 2011. – 114 с.
 57. Сергієнко Л.М., Воробець З.Д. Медична біологія. – Львів: Кварт, 2010. – 129 с.
 58. Сизон О.О., Туркевич О.Ю. Псоріатична хвороба. – Львів: Колір Про, 2010. – 216 с.
 59. Смоляр Н.І., Кравець Т.П., Безвушко Е.В., Гуменюк В.В., Єфремова О.В. Профілактика стоматологічних захворювань. –Львів: Магнолія плюс, 2011. – 364 с.
 60. Сметаніна К.І. Основи стандартизації та сертифікації лікарських засобів. – Вінниця: Нова книга, 2010. – 376 с.
 61. Сметаніна К.І. Фармацевтична допомога геріатричним хворим. – Львів: ЛНМУ, 2011. – 120 с.
 62. Скляров О.Я., Косий Є.Р., Скляров Є.Я. Основи гастроентерології. – Львів: Кварт, 2011. – 289 с.
 63. Туркевич Ю.М., Туркевич О.Ю., Сизон О.О. Шкірні хвороби. – Львів: ЗУКЦ, 2011. – Частина 1. – 238 с.
 64. Чоп´як В.В., Потьомкіна Г.О. Специфічна імунопрофілактика: сьогодні і завтра. – Львів: ЛНМУ, 2011. – 90 с.
 65. Чупашко О.Я., Воробец З.Д., Сергиенко Л.М. Медицинская биология. – Львів: Кварт, 2011. – 128 с.
 66. Шуляк О.В. та ін. Рак простати. – Львів: Кварт, 2011. – 440 с.
 67. Шуляк О.В. та ін. Рак нирки. – Львів: Кварт, 2011. – 152 с.
 68. Шуляк О.В. та ін. Урологія. – Львів: Кварт, 2011. – 581 с.
 69. Ripetska O., Denega I., Hrynovets V., Hysyk M. Diseases of the Periodontium (Etiology, Pathogenesis, Diagnosis, Treatment). 2-nd ed. – Lviv: Liga-Press, 2011. – 269 p.