|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Кафедра офтальмології ФПДО

Електронна адреса Друкувати PDF

АДРЕСА

79010, м. Львів, вул. Некрасова, 35
тел. (032) 2368-244
тел. (032) 2368-236

email:

 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Гудзь Андрій Степанович, д.мед.н., доцент

 

ШТАТ КАФЕДРИ 

 • Завідувач кафедри - д.м.н., доц. Гудзь А.С.,  
 • Завуч кафедри - к.м.н., доц. Міхель В.Д., 
 • Відповідальна за наукову роботу - к.м.н., доц. Абашина  Н.М., 
 • Відповідальна за лікувальну роботу - к.м.н., доц. Павловська Г.Я.
 • д.м.н., проф. Новицький І.Я. (сумісник), к.м.н., в.о. доц. Юревич В.Р. (сумісник), к.м.н., асист. Курильців Н.Б., асист. Мартінек Н.А., асист. Ковальська М.П., асист. Рафалюк С.Я., асист. Захаревич Г.Є., асист. Білоруська О.М., асист. Блавацька О.М., асист. Максимців М.Л., асист. Нежинець М.В. (сумісник), клінічні ординатори – Гасюк В.М., Іваночко І.Я., старші лаборанти – к.б.н. Лучків О.М., Нежинець М.В., Глущак Ю.І. 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
На кафедрі проводиться навчання для лікарів-інтернів за фахом «Офтальмологія», цикли спеціалізації з офтальмології та дитячої офтальмології, проводяться Передатестаційні цикли «Офтальмологія» та «Дитяча офтальмологія», цикли тематичного удосконалення  “Актуальні питання та невідкладні стани в офтальмології”, “Глаукома: сучасні аспекти діагностики та лікування ”, “Методи діагностики та лікування офтальмопатології”, “ Патологія очного дна”, “Судинна патологія сітківки”, “Мікрохірургія катаракти та глаукоми”
Заняття для лікарів-інтернів, лікарів спеціалізації та лікарів передатестаційних циклів за спеціальностями «Загальна практика – сімейна медицина», «Медицина невідкладних станів».
Лекції та практичні  заняття, для студентів медичного факультету  зі спеціальності “Офтальмологія” та стоматологічного факультету “Хвороби очей”. 

Методичні розробки кафедри:

 • Гудзь А.С., Павловська Г.Я., Міхель В.Д., Новицький І.Я., Сеньків Н.Б., Ковальська М.П., Рафалюк С.Я., Курильців Н.Б., Бушуєва О.В.,  Юревич В.Р., Литвин Н.З. Методичні розробки семінарських занять для лікарів-інтернів І року навчання за спеціальністю «Офтальмологія». – 2011. – 78 с.
 • Методичні розробки для практичних занять та для самостійної роботи для студентів медичного факультету

НАУКОВІ НАПРЯМКИ

 • “Покращення ефективності зорової реабiлiтацiї пацiєнтiв при оперативних втручаннях з приводу катаракти”
 • “Удосконалення методів діагностики та лікування глаукомного процесу”

За останні 10 років на кафедрі захищені 1 докторська та 4 кандидатських дисертації.
Виконуються 1 докторська і  8 кандидатських дисертацій

ПУБЛІКАЦІЇ

 • Бездітко Н.В. Організація офтальмологічної допомоги на сучасному етапі / Бездітко П.А., Варивончик Д.В., Вітовська О.П., Гудзь А.С., Кондратенко Ю.М., Лємзяков Г.Г.. Мішенін А.Б., Обухова Н.А., Риков С.О., Степанюк Г.І., Шпак Г.В. – Київ, 2008. – 360 с.
 • Фламмер Й. Глаукома (перекл. з англ. Ковальська М.П.). – Львів: Медицина світу, 2008. – 464 с.
 • Т. Фитч, И. Гут, И. Кордонец, А. Ґудзь и соавторы: Абашина Н.М., Павловска Г.Я., Новицкий И.Я., Михель В.Д., Мартинек Н.А., Бушуева О.В., Павлив О.Б., Сенькив Н.Б., Ковальска М.П., Коваль С.Я., Смалюх Г.И., Юревич В.Р. Русско-английский офтальмологический словарь. – Львов, Кварц. – 2007. – 208 с.

Патенти:

 • Павловська Г.Я. (Павлів О.Б., Бокшан Є.В., Павловська Г.Я.) Патент на корисну модель "Очна мазь для лікування запальних та дистрофічних захворювань переднього відтінку ока", Україна, №36913, вид. 10.11.2008р; зареєстрований 10.11.2008 р. Бюл. № 21.
 • Павловська Г.Я. (Павлів О.Б., Бокшан Є.В., Павловська Г.Я.)  Патент на корисну модель "Очні краплі для лікування запальних захворювань судинної оболонки та сухого кератокон'юнктивіту, які викликані аутоімунними процесами", Україна, №36915, вид. 10.11.2008р; зареєстрований 10.11.2008 р. Бюл. № 21.
 • Новицький І. Я. Патент на корисну модель «Спосіб хірургічного лікування відкритокутової глаукоми у комбінації із лазерною трабекулопластикою ab externo у режимі мікропульсу» Україна, № 53536 від 11.10.2010 р.

Рацпропозиції:

 • Використання флуренізидової мазі та електрофорезу розчину мезатону у  лікуванні гнійних виразок рогівки / Абашина Н.М., Юревич В.Р., Міхель В.Д., Шишунова О.В., Шишунова Г.М. / № 1847, 26.11.2009 р.
 • Використання окомістину та електрофорезу розчину мезатону в лікуванні ендогенних іридоциклітів // Абашина Н.М., Міхель В.Д., Курильців Н.Б., Шишунова О.В., / № 1850, 20.10.2010 р.

Вибрані статті:

 1. Гудзь А. С. Захворюваність офтальмоонкологічних хворих на первинно-множинні злоякісні новоутворення / А. С. Гудзь // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: збірник наукових праць. – Київ; Луганськ, 2010. – Випуск 6 (102). – С. 429–439.
 2. Гудзь А. С. Напрями вдосконалення медико-соціальної експертизи й реабілітації хворих на злоякісні новоутворення органа зору та його додатків / А. С. Гудзь // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія – 2011. – № 2. – С. 88–99.
 3. Гудзь А. С. Стандартизація системи організації офтальмоонкологічної допомоги дітям, хворим на ретинобластому / А. С. Гудзь, С. О. Риков, Д. В. Варивончик // Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація. – 2010. – № 3–4. – С. 198–204.
 4. Гудзь А. С. Стандартизація діагностики та лікування дітей, хворих на ретинобластому / А. С. Гудзь // Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація. – 2010. – № 3–4. – С. 180–191.
 5. Гудзь А. С. Стан організації виявлення та діагностики злоякісних новоутворень органа зору серед населення України / А. С. Гудзь // Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація. – 2010. – № 3–4. – С. 49–56.
 6. Kovalska M. P. Clinical evaluation of a novel population-based regression analysis for detecting glaucomatous visual field progression / M. P. Kovalska, E. Burki, A. Schoetzau, S. F. Orguel, J. Flammer, S. Orguel, M. C. Grieshaber // Klin Monatsbl Augenheilkd. – 2011. – Т. 228. – Р. 311–317.
 7. Гудзь А. С. Характеристики популяційного генофонду як фактору ризику захворюваності населення України на злоякісні новоутворення органа зору // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : Збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 1–2 (86–87). – Київ, Луганськ; Харків. – С.136–144.
 8. Гудзь А. С. Роль сонячного (природного ультрафіолетового) випромінювання у формуванні захворюваності населення України на злоякісні новоутворення шкіри повік та обличчя / А. С. Гудзь // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : Збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 3–4 (88–89). – Київ, Луганськ; Харків. – С.181–189.
 9. Гудзь А. С. Смертність хворих на злоякісні новоутворення органа зору та його придатків в Україні / А. С. Гудзь // Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія. – 2009 – № 3. – С. 65–70.
 10. Гудзь А. С. Роль медико-соціальних факторів у детермінації рівнів захворюваності населення країн Європи на злоякісні новоутворення органа зору / А.С. Гудзь// Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2009. – №1 – Київ–Тернопіль : “Укрмедкнига”. – С. 24–32.
 11. Гудзь А. С. Роль техногенного забруднення навколишнього середовища у захворюваності населення України на злоякісні новоутворення органа зору та його придатків / А. С. Гудзь, Д. В. Варивончик // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2009. –  № 3. – Київ – Тернопіль : “Укрмедкнига”. – С. 5–10.
 12. Гудзь А.С., Варивончик Д.В. Епідеміологічний аналіз захворюваності на злоякісні новоутворення ока населення країн світу, Європи та України // Екологічні аспекти сучасної біології та медичної генетики і клінічної імунології: Збірник наукових праць. – Випуск 5-6 . – Київ; Луганськ; Харків, 2007. – С. 17-26.
 13. Гудзь А.С. Поширення злоякісних новоутворень органа зору та його придатків серед населення України // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. Збірник наукових праць. – Випуск 3–4. – Київ; Луганськ; Харків, 2008. – С. 286-293.
 14. Kovalska M., Grieshaber M.C., Schötzau A., Hauenstein D., Flammer J., Orgul S. Detection of visual field progression in glaucoma // Klin Monatsbl Augenheilkd. – 2008. – V. 225. – P. 342–345.
 15. Гудзь А.С. Роль техногенного забруднення навколишнього середовища у захворюваності населення України на злоякісні новоутворення органа зору та його придатків // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2009. - №3. – С. 17–25.

ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

Клінічними базами кафедри є офтальмологічні відділення  №1 та  №2  Львівської обласної клінічної лікарні, офтальмологічне відділення лікарні швидкої медичної допомоги, міський центр мікрохірургії ока на базі 8-ї міської клінічної лікарні, офтальмологічна клініка «Лазер-плюс» та офтальмологічна клініка «Візекс».
 
Працівниками кафедри запроваджуються сучасні методики діагностики та лікування мікрохірургічних операцій з приводу катаракти та глаукоми, лазерні мікрохірургічні втручання при патології переднього та заднього відрізку ока, рефракційні операції, окулопластичні операції тощо.
Працівники кафедри залучаються до проведення клінічних обходів, консультацій, чергувань, консиліумів.
 
ГОЛОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 • кафедра працює над запланованою науковою темою, основними напрямками наукових досліджень є: cучасні технології хірургічного лікування катаракти (факоемульсифікація, OZiL), оптимізація діагностики та лікування глаукоми. За результатами планових та пошукових наукових досліджень в практику охорони здоров’я зроблені впровадження, одержано патенти на винаходи, публікуються наукові роботи в журналах, тезах конференцій, з’їздів та симпозіумів. Працівники кафедри виступають з доповідями на вітчизняних та закордонних з’їздах та конференціях.
 • За науковими розробками кафедри створені  та впроваджені нові методи оперативного лікування вікової катаракти, лікарські форми для лікування опіків та травматичних ушкоджень рогівки, бактеріальних кератитів, сухого кератокон’юнктивіту, підвищення ефективності лікування захворювань рогівки, діабетичних ангіо- та ретинопатій. Видано методичні рекомендації для англомовних та вітчизняних студентів та слухачів ФПДО. Кафедрою ведеться науково-практична співпраця з польською медичною академією м.Люблін, брістольським очним госпіталем (Великобританія), медичним університетом м.Бафало (США), університетськими клініками Мюнхена та Бремена (Німеччина), МНТК «Микрохирургия глаза» м.Санкт-Петербург (Росія), університетською офтальмологічною клінікою м. Базеля (Швейцарія)

ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ КАФЕДРИ

 • Основні наукові здобутки кафедри: профілактика та лікування трахоми (проф. А.М.Родигіна), хірургічне лікування злоякісних пухлин ока та орбіти (проф. О.О.Каторгіна), консервативне та хірургічне лікування катаракт (проф. О.О. Каторгіна, доц. А.С. Гудзь), нові підходи до діагностики та лікування глаукоми (проф. Г.С.Семенова, асист. М.П. Ковальська), розробка питань офтальмоендокринології (доц. І.Ф. Гогіна, доц. А.О. Пестєрєва, доц. Г.Я.Павловська), консервативне лікування запальних процесів переднього відтинку ока із застосуванням сучасних лікарських засобів (доц. І.Г. Кордонець, ас. В.Р. Юревич, ас. Н.А.Мартінек), консервативне та хірургічне лікування захворювань поверхні ока (проф. І.Я. Новицький). У даний час колектив кафедри розробляє питання оптимізації хірургічного лікування катаракти.

Кафедра офтальмології ФПДО розташована на базі очного відділення ЛОКЛ (вул. Некрасова, 35 тел. 279-62-44), а філіал її – на базі очного відділення лікарні швидкої медичної допомоги (вул. Миколайчука, 79, тел. 59-71-91), на базі очного відділення 8 міської комунальної клінічної лікарні (вул. Навроцького, 23, тел. 243-76-38), в офтальмологічній клініці "Лазер Плюс" (вул. Миколайчука, 9) та в офтальмологічній клініці "Візекс"  (вул. Наукова, 96-Б, тел. 244-70-70).