|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Про Університет / Кафедри / Факультет післядипломної освіти / Кафедра променевої діагностики ФПДО

Кафедра променевої діагностики ФПДО

Електронна адреса Друкувати PDF


Адреса

79059, Львів, Миколайчука, 9. 

Тел. +380 (32) 258 73 83
Факс +380 (32) 275 92 07
E-mail: 

 

Завідувач кафедри

Юрій Андрійович Іванів, доктор медичних наук, професор

Кафедра створена у 1986 році. Першим завідувачем кафедри був видатний лікар-рентгенолог, кандидат медичних наук, доцент Пилип Львович Великий. З 1992 року кафедрою завідує доктор медичних наук, професор Юрій Андрійович Іванів.
 
Основна клінічна база – Львівська міська лікарня швидкої медичної допомоги (вул. Миколайчука, 9. Крім того, навчально-лікувальними базами кафедри є Львівська обласна клінічна лікарня, Львівська обласна клінічна інфекційна лікарня, Ультразвуковий навчально-діагностичний центр „Сімекс-Соно”, Науково-медичний центр Святої Параскеви, кабінет. МРТ  Обласної дитячої спеціалізованої клінічної лікарні.
Кафедра проводить післядипломне навчання лікарів (інтернатура, спеціалізація, ПАЦ, ТУ) з таких спеціальностей: рентгенологія, ультразвукова діагностика, функціональна діагностика.У 2008 році розпочали цикли тематичного удосконалення, присвячені комп’ютерній і магнітно-резонансній томографії.
 
На кафедрі працюють доценти к.мед.н. Орищин Неля Дмитрівна, к.мед.н. Мар’єнко Лідія Борисівна, к.мед.н. Єлісеєв Генадій Юрійович,  к.мед.н. Телішевська Марта Юріївна, к.м.н. Кучер Аскольд Романович, к.мед.н. Черняга-Ройко Уляна Петрівна, к.мед.н. Сороківський Михайло Степанович, Левицький Орест Васильович, Лозинська Наталія Василівна, Євтух Вероніка Петрівна, Клецко Іван Ярославович, Жемела Володимир Григорович, Чемерис Олена Адріанівна, Козицький Богдан Іванович, Сало Віктор Михайлович, Милян Юрій Петрович, Сенюк Орест Андрійович, Довгань Юрій Петрович, Лотоцька-Волкова Людмила Іванівна, Вітковський Володимир Франкович, Мельник Ольга Миколаївна,Іванів Ігор Юрієвич , Барабаш Оксана Степанівна, Габріель Мирон Петрович.
Довгі роки від часу заснування на кафедрі викладали рентгенологію доцент Ірина Володимирівна Зеленгурова і асистент Лев Григорович Матлан.

  • Відповідальний за навчальну роботу – Левицький О.В.
  • Відповідальний за наукову роботу – к.м.н. Кучер А.Р.
  • Відповідальна за лікувальну роботу – Евтух В.П.
  • Відповідальний за очний цикл інтернатури – Клецко І.Я.

Працівники кафедри працюють у кількох напрямках наукових досліджень. Завідувач кафедри Ю.Іванів захистив у 2007 році докторську дисертацію на тему «Клапанна кардіоміопатія: ультразвукові методи у виявленні, оцінці прогнозу і виборі лікувальної тактики». Асистент А.Кучер активно проводить вивчення ультразвукових методів у дослідженні кістково-суглобової системи і захистив у 2012 році кандидатську дисертацію. Асистент М.Телішевська досліджує особливості морфо-функціональної перебудови правого шлуночка у віддаленому періоді після радикальної корекції тетради Фалло і захистила на цю тему в 2012 році кандидатську дисертацію.
Асистенти Ю.Довгань, О.Чемерис і В.Жемела займаються дослідженням можливостей інвазивних методів лікування захворювань печінки і жовчевих шляхів під контролем ультразвукової візуалізації в хірургічній практиці.
Асистенти Б.Козицький, О.Сенюк, Ю.Милян, І.Іванів проводять порівняльне вивчення дігностичної цінності сучасних радіологічних методик (КТ, МРТ) при невідкладних хірургічних станах, онкопатології, патології головного мозку і суглобів .Асистент В. Евтух вивчає можливості КТ-коронарографії. Асистенти В.Сало , І.Клецко досліджують значення сучасних інтервенційних радіологічних методик діагностики і лікування, зокрема при патології судин і панкреато-біліарної зони. Асистент О.Левицький досліджує можливості променевої діагностики у виявленні і лікуванні позапечінкових уражень при вірусних гепатитах.
Доц. Орищин Н., асистенти У.Черняга-Ройко і М.Сороківський проводять дослідження контрактильних резервів лівого шлуночка при ішемічній мітральній недостатності і зв’язок лівошлуночкової недостатності при цій патології з розладами ритму і провідності.

До основних наукових здобутків кафедри треба зарахувати результати вперше проведеного комплексного вивчення ультрасонографічних показників морфо-функціональної перебудови міокарда на різних патофізіологічних рівнях адаптації до перевантаження з метою виявлення клапанної кардіоміопатії, оптимізації показань до хірургічної корекції і прогнозування перебігу клапанних вад серця. Запропоновано систолічні тканинні імпульсно-хвильові допплерівські параметри кінетики лівого шлуночка, які дають можливість з високою чутливістю і специфічністю передбачити приховану клапанну кардіоміопатію у хворих на вади серця.

Кафедра успішно взяла участь в Європейському проспективному багатоцентровому дослідженні “Клапанні вади серця” (2002-2007 р.р.).
Працівники кафедри здійснили науковий переклад і опублікували українське видання фундаментального підручника «Ультрасонографія» (Ред. Б.Гольдберг і Х.Петтерссон. Львів: Медицина світу, 1998. -  740 с.). Проф. Ю.Іванів і доц. Н.Орищин є авторами чотирьох розділів у фундаментальному чотиритомному посібнику «Echokardiografia praktyczna» (Krakow, 2005).

На кафедрі створена і постійно оновлюється багата навчальна відеотека і колекція діагностичних зображень, яка охоплює більшість розділів сучасної променевої діагностики.

Спільно з доброчинною організацією «Друзі радіології в Україні» (США) кафедра проводить кожні два роки Міжнародну школу-семінар “Практичні питання сучасної візуалізації в клініці”, яка збирає понад 500 учасників.

Викладачі кафедри відзначаються експертним рівнем знань у своїй спеціальності і відомі завдяки високому професійному рівню не лише у Львові, а й в Україні. Завідувач кафедри з 2006 року обраний президентом Всеукраїнської громадської організації “Асоціація фахівців з ехокардіографії” і є членом Виконавчого комітету Робочої групи з ехокардіографії Європейського Кардіологічного Товариства.
Кафедра ініціювала та бере активну участь у двох міжнародних доброчинних медичних програмах, завдяки яким важко хворі діти отримують високо кваліфіковану допомогу в кращих клініках Європи і Північної Америки, а також стало можливим отримати для клінік університету унікальне діагностичне обладнання і проводити навчання лікарів базових клінічних установ за кордоном. Це спільна з Люксембурзьким національним комітетом Червоного Хреста і кардіохірургічною клінікою Страсбурзького університету (Франція) програма “Діти України хворі на серце” та спільна з доброчинною фундацією “Український дар життя” і Клінікою Монтефйоре (Бронкс, Нью-Йорк) програма “Життя в дарунок”.