|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Про Університет / Кафедри / Факультет післядипломної освіти / Кафедра терапії №1 та медичної діагностики ФПДО

Кафедра терапії №1 та медичної діагностики ФПДО

Електронна адреса Друкувати PDF

 

Адреса: 79059, м. Львів, вул. Миколайчука, 9, Комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги

Телефон: (032) 258-75-07

Факс: (032) 252-84-72

email:

 

 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Скляров Євген Якович, доктор медичних наук, професор,

Заслужений лікар України

 

ШТАТ КАФЕДРИ 

 • Професори: д. мед. н. Вдовиченко В. І., д. мед. н. Бичков М. А. (відповідальний за наукову роботу), д. мед. н. Федоров Ю. В.;
 • Доценти: к. мед. н. Садовий І. С., к. мед. н. Подорожний О. П., к. мед. н. Бондаренко О. О., к. мед. н. Денисюк Я. С., к. мед. н. Вергун О. М. (відповідальна за лікувальну роботу), к. мед. н. Терлецька Л. М., к. мед. н. Перепелиця М. В., к. мед. н. Бодревич Б. Б. (відповідальний за інтернатуру), к. мед. н. Ковальчук Г. І., к. мед. н. Демидова А. Л. (відповідальна за навчальну роботу);
 • Асистенти: к. мед. н. Капустинська О. С., к. мед. н. Барнетт О. Ю., к. мед. н. Аксентійчук Х. Б., Четайкіна А. В.;
 • Старші лаборанти: Щебивовк Е. Н., Земскова М. Г., Свердан Я. П., Нагурна Я. В.;
 • Лаборанти: Пальтова С. І., Лоняк Т. Б.

Кафедра терапії №1 ФПДО заснована в 1965 році. Засновник і перший завідувач кафедри – доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Павло Григорович Подорожний (1920–1999). З 1988 року кафедру очолив доктор медичних наук, професор Валерій Іванович Вдовиченко. З 2011 року кафедрою завідує доктор медичних наук, професор Євген Якович Скляров. З 1965 по 2012 рік підготовлено 7 докторів і 38 кандидатів медичних наук.

На кафедрі працюють авторитетні педагоги, фахівці з великим стажем наукової та практичної роботи. Викладачі кафедри постійно підвищують свій фаховий рівень, беруть участь у міжнародних та вітчизняних наукових форумах, проходять стажування в закордонних клініках. Впродовж всіх років існування кафедра займає провідні позиції в навчально-методичній роботі, розробляла «Стандарти якості роботи викладача», була опірною з впровадження в післядипломну освіту ліцензійного іспиту «Крок 3. Лікувальна справа та педіатрія».

Кафедра терапії №1 ФПДО є офіційною базою Фармакологічного центру МОЗ України, на її базі проводиться ІІІ фаза апробації нових лікарських препаратів.

Наукові напрями: клінічна вітамінологія, вивчення особливостей метаболічних та функціонально-структурних порушень серцево-судинної системи та органів травлення у хворих на цукровий діабет.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Передатестаційні цикли за спеціальностями: «Терапія», «Гастроентерологія», «Медицина невідкладних станів».

Цикли тематичного удосконалення: «Вибрані питання терапії», «Клінічна фармакологія в сучасній лікарській практиці», «Нове в гастроентерології», «Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб».

Спеціалізація і стажування за фахом: «Терапія».

Навчання лікарів-інтернів за фахом: «Внутрішні хвороби».

Заняття для лікарів-інтернів суміжних спеціальностей: «Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб».

На кафедрі навчаються аспіранти, магістри і клінічні ординатори, в т.ч. з-за кордону (Туніс).

НАУКОВА РОБОТА

На кафедрі терапії №1 ФПДО виконується спільна з кафедрами ендокринології та променевої діагностики НДР «Особливості метаболічних та функціонально-структурних порушень серцево-судинної системи та органів травлення у хворих на цукровий діабет» (шифр ІН.09.0001.11, № держ. реєстрації 0111U000131).

Етапи дослідження:

 • інсулінорезистентність як патофізіологічна основа метаболічних та функціонально-структурних змін у хворих на цукровий діабет 2 типу із серцево-судинною патологією;
 • функціонально-структурні порушення у хворих на цукровий діабет 2 типу з кардіоміопатією;
 • визначення поширеності функціональних та органічних захворювань органів травлення у хворих на цукровий діабет та в загальній популяції, розробка методів їх діагностики та лікування;
 • апробація та корекція розроблених методів діагностики та лікування функціональних та органічних захворювань органів травлення у хворих на цукровий діабет;
 • оформлення заключного звіту, впровадження результатів у практику та навчальний процес.

Навчальні посібники, підручники, монографії:

 • Громадське здоров’я і громадське медсестринство. Підручник за редакцією професора Є.Я.Склярова, професора М.Б.Шегедин, доцента Б.Б.Лемішка. – Київ. – 2008. – 224 с.
 • Функціональні захворювання органів травлення у світлі Римських ІІІ критеріїв / В.І.Вдовиченко, М.А.Бичков, Я.С.Денисюк. – Львів. – 2009. – 106 с.
 • Вибрані питання внутрішніх хвороб. Навчальний посібник за редакцією професора В.І.Вдовиченка. – Львів. – 2010. – 712 с.
 • Основи гастроентерології. Навчальний посібник / О.Я.Скляров, Є.Р.Косий, Є.Я.Скляров. – Львів. – 2011. – 289 с.
 • Післяерадикаційний етап в лікуванні пептичної виразки / Я.Б.Швидкий, В.І.Вдовиченко, І.М.Тумак та ін. – Київ. – 2011. – 100 с.
 • Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба / А.В.Острогляд, А.С.Свінціцький, В.І.Вдовиченко. – Львів. – 2011. – 199 с.
 • Клінічна гастроентерологія з основами ендоскопії та ультразвукової діагностики. Навчальний посібник за редакцією професора В.І.Вдовиченка. – Львів. – 2012. – 358 с.
 • Жовчний рефлюкс у клінічній практиці / В.І.Вдовиченко, А.С.Свінціцький, Г.І.Ковальчук та ін. – Львів. – 2012. – 80 с.
 • Профілактична вітамінологія / В.І.Вдовиченко, О.П.Подорожний, О.В.Вдовиченко. – Львів. – 2012. – 84 с.

ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

Клінічними базами кафедри є Комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова (1-ше та 2-ге терапевтичні відділення, на 60 ліжок кожне), Комунальна 3-тя міська клінічна лікарня м. Львова (терапевтичне відділення, 60 ліжок), Комунальна 4-та міська клінічна лікарня м. Львова (поліклінічне відділення), Комунальна 5-та міська клінічна лікарня м. Львова (гастроентерологічне відділення, 60 ліжок), Комунальна 8-ма міська клінічна лікарня м. Львова (інфарктне та кардіологічне відділення, на 60 ліжок кожне), Львівський обласний державний клінічний лікувально-діагностичний кардіологічний центр (інфарктне відділення, 60 ліжок). В якості лікувально-консультативних баз використовуються курорти м. Моршин (cанаторій «Пролісок» на 370 ліжок).

Усі лікувально-профілактичні установи мають потужні діагностичні відділення: ендоскопічне, рентгенологічне, функціональної діагностики, лабораторне, що дозволяє всебічно обстежувати хворих на сучасному рівні; бази задовольняють вимогам проведення наукової роботи.

Зі всіма клінічними базами є угоди про спільну лікувально-консультативну роботу.

1-ше та 2-ге терапевтичні відділення Комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова: завідувач кафедри, професор та 7 доцентів проводять обходи 2 рази на тиждень, проводять планові та ургентні консультації, консиліуми, беруть участь і проводять клінічні розбори, клінічні, науково-практичні та клініко-патологоанатомічні конференції; 4 асистенти ведуть хворих в межах 15% ліжок, мають ургентні чергування 24 години на місяць, беруть участь у планових та ургентних консультаціях, консиліумах, клінічних конференціях.

Терапевтичне відділення Комунальної 3-ої міської клінічної лікарні м. Львова: 1 доцент консультує хворих, бере участь у планових та ургентних консультаціях, консиліумах, клінічних конференціях.

Поліклінічне відділення Комунальної 4-ої міської клінічної лікарні: 1 доцент проводить діагностичні фіброезофагогастродуоденоскопії, консультує хворих, бере участь у планових та ургентних консультаціях, консиліумах, клінічних конференціях.

Гастроентерологічне відділення Комунальної 5-ої міської клінічної лікарні м. Львова: 1 професор проводить обхід 1 раз на тиждень, планові та ургентні консультації, консиліуми, бере участь і проводить клінічні, науково-практичні і клініко-патологоанатомічні конференції.

Кардіологічне та інфарктне відділення Комунальної 8-ої міської клінічної лікарні м. Львова: 1 доцент проводить обходи 2 рази на тиждень, планові та ургентні консультації, консиліуми, бере участь і проводить клінічні, науково-практичні і клініко-патологоанатомічні конференції.

Інфарктне відділення Львівського обласного державного клінічного лікувально-діагностичного кардіологічного центру: 1 доцент проводить обходи 2 рази на тиждень, планові та ургентні консультації, консиліуми, бере участь і проводить клінічні, науково-практичні і клініко-патологоанатомічні конференції.

Санаторій «Пролісок»: професорсько-викладацький склад проводить консультації 2 рази на місяць.

Медичне обладнання та апаратура кафедри терапії №1 ФПДО: інфрачервоний ізотопний аналізатор IRIS; комп’ютерна система аналізу внутрішньопорожнинного рН стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки; комп’ютерний електрокардіограф для визначення варіабельності ритму серця.