|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Кафедра хiрургiї та ендоскопiї ФПДО

Електронна адреса Друкувати PDF

АДРЕСА 

Основна база:

 • Комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги,  79059, м. Львів, вул. Миколайчука, буд. 9, тел. +380(32) 252-96-68, 258-72-65, 258-74-84; +380679773668 

          Е-mail: 

           

 

Інші бази:

 • Львівська обласна клінічна лікарня, 79010 м. Львів, Чернігівська, буд. 7, тел. +380(32) 272-76-52
 • 1-ша міська клінічна лікарня ім. Князя Лева, 79019, м. Львів, вул. Ужгородська, буд. 1, тел. 272-10-51
 • Львівський обласний клінічний діагностичний центр, м. Львів, вул. Пекарська, 69б, тел. +380(32) 275-50-00, +380(32)276-97-89
 • Волинська філія кафедри хірургії ФПДО, 43024, м. Луцьк, просп. Відродження, буд. 13, Міська клінічна лікарня, тел. +380(332) 25-12-01

 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ 

Матвійчук Богдан Олегович – доктор медичних наук, професор, дійсний член Європейської Асоціації Хірургів

 • Відповідальний за навчальну роботу, завуч  – к.мед.н., ас. Бочар В.Т.
 • Відповідальний за наукову роботу – к.мед.н., доц. Король Я.А.
 • Відповідальний за лікувальну роботу к.мед.н., доц. Патер Я.З.

 

 

ШТАТ КАФЕДРИ

 • Матвійчук Богдан Олегович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри
 • Заремба Віталій Степанович – д.мед.н., професор
 • Король Ярослав Аркадійович – к.мед.н., доцент
 • Патер Ярослав Зіновійович – к.мед.н., доцент
 • Андрющенко Дмитро Вікторович – к.мед.н., доцент
 • Павловський Ігор Михайлович – к.мед.н., доцент
 • Тумак  Ігор Миколайович – к.мед.н., доцент
 • Швидкий Ярослав Богданович – к.мед.н., доцент
 • Савицький Ярослав Михайлович – к.мед.н., доцент
 • Гіпп Ігор Григорович – к.мед.н., доцент
 • Бочар Володимир Тарасович – к.мед.н., асистент
 • Голик Юрій  Йосипович – к.мед.н., асистент
 • Федчишин Назар Романович – к.мед.н., асистент
 • Стасишин Андрій Романович – к.мед.н., асистент
 • Квіт Адріан Дмитрович – к.мед.н., асистент
 • Кушнірук Олексій Ігорович – к.мед.н., асистент
 • Скляров Павло Олександрович – к.мед.н., асистент
 • Іванців Віктор Анатолійович – к.мед.н., асистент
 • Бохонко Роман Любомирович – асистент
 • Коляда Ігор Олексійович – асистент
 • Гураєвський Артур Аполінарович  – асистент
 • Бубняк Мирослав Романович – асистент
 • Цимбала Оксана Петрівна – старший лаборант
 • Савка Тарас Миколайович, к.мед.н. – старший лаборант
 • Чорняк Назарій Ігорович – старший лаборант
 • Кавка Марія Романівна – старший лаборант
 • Прикупенко Олена Вікторівна – старший лаборант
 • Довганик Христина Володимирівна – прибиральниця

Волинська філія кафедри хірургії ФПДО:

 • Лазько В’ячеслав Миколайович – к.мед.н., доцент
 • Пастрик Леонід Вікторович – к.мед.н., асистент
 • Протопопов Анатолій Олександрович – к.мед.н., асистент
 • Бабін Ігор Олександрович – асистент
 • Комарницький Євгеній Северинович – асистент


І. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

На кафедрі проводиться післядипломне навчання лікарів-хірургів та ендоскопістів, підвищення їх кваліфікації, підготовка до атестації. 

Також на кафедрі проходять три госпрозрахункові цикли тематичного удосконалення.

З метою поглиблення рівня теоретичної та практичної підготовки сімейного лікаря, вдосконалення його професійних знань та умінь у діагностиці та лікуванні гострої хірургічної патології, відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик на кафедрі проводяться курси для лікарів спеціальності "Загальна практика – сімейна медицина".

Поширеність хірургічних захворювань у практиці лікаря невідкладної допомоги, особливості лікувальної тактики при гострій хірургічній патології, сучасний рівень знань основних хірургічних хвороб, впровадження новітніх методик діагностики та лікування, вимагає постійного підвищення кваліфікації і рівня знань лікаря невідкладної допомоги.

Із цією метою на кафедрі проводяться курси для лікарів спеціальності "Медицина невідкладних станів" та інтернатура "Хірургія".

На кафедрі хірургії та ендоскопії ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького типовим навчальним планом і робочою навчальною програмою підготовки лікаря-інтерна за спеціальністю "Хірургія" впродовж трирічного (33 місяці) періоду інтернатури передбачено навчання на кафедрі та суміжних кафедрах 12 місяців (1872 год.) – щорічно по 4 міс. (624 год.), і 21 місяць на базах стажування (3276 год.) –  щорічно по 7 міс. (1092 год.) 


Методичне забезпечення:

Навчальний процес на кафедрі  стовідсотково забезпечений актуальними методичними рекомендаціями для підготовки до практичних і семінарських занять, більшу частину яких було оновлено і надруковано у 2014 році. 
 
Список методичних рекомендацій, які є на кафедрі. 
1. Навчальний план та уніфікована програма передатестаційного циклу зі спеціальності "Хірургія" / Фелештинський Я.П., Матвійчук Б.О., Мамчич В.І. та інші, ЛНМУ, 2010, 19 с 
2. Методичні розробки практичних  і семінарських занять для лікарів Циклу "Нові технології в діагностиці та лікуванні" / Матвійчук Б.О, Гураєвський А.А., Стасишин А.Р. та інші, ЛНМУ, 2011, 56 с.
3. Методичні розробки практичних  і семінарських занять для лікарів Циклу ТУ "Невідкладна онкохірургія" / Матвійчук Б.О, Патер Я.З., Король Я.А. та інші, ЛНМУ, 2012, 41 с.
4. Методичні розробки семінарських занять для лікарів-інтернів зі спеціальності "Хірургія"/ Матвійчук Б.О., Заремба В.С., Павловський І.М. та інші, ЛНМУ, 2012, 57 с.
5. Методичні розробки практичних занять для лікарів-інтернів зі спеціальності "Хірургія" (перший рік навчання) / Матвійчук Б.О., Заремба В.С., Павловський І.М. та інші,  ЛНМУ, 2012, 96 с.
6. Методичні розробки практичних занять для лікарів-інтернів зі спеціальності "Хірургія" (другий рік навчання) / Матвійчук Б.О., Заремба В.С., Павловський І.М. та інші,  ЛНМУ, 2012, 200 с.
7. Методичні розробки практичних занять для лікарів-інтернів зі спеціальності "Хірургія" (третій рік навчання) ) / Матвійчук Б.О., Заремба В.С., Павловський І.М. та інші,  ЛНМУ, 2012, 125 с.
8. Методичні рекомендації для керівників баз стажування з підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю "Хірургія" / Матвійчук Б.О., Січкоріз О.Є., Заремба В.С. та інші, Львів, 2014, 49 с.
9. Передатестаційний цикл "Ендоскопія". Методичні вказівки практичних та семінарських занять / Матвійчук Б.О., Тумак І.М., Швидкий Я.Б. та інші, ЛНМУ, 2014, 88 с. 
10. Цикл спеціалізації "Ендоскопія". Методичні вказівки практичних та семінарських занять / Матвійчук Б.О., Тумак І.М., Швидкий Я.Б. та інші, ЛНМУ, 2014, 105 с. 
11. Цикл тематичного удосконалення "Шлунково-кишкові кровотечі". Методичні розробки практичних та семінарських занять / Матвійчук Б.О, Король Я.А., Па-тер Я.З. та інші, ЛНМУ, 2014, 42 с. 
12. Цикл тематичного удосконалення "Основи лапароскопічної хірургії". Методи-чні вказівки практичних та семінарських занять / Матвійчук Б.О., Квіт А.Д., Кушнірук О.І. та інші, ЛНМУ, 2014, 43 с. 
13. Цикл тематичного удосконалення "Лікувальні ендоскопічні ендолюмінальні втручання (ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія та папілосфінктеротомія)". Методичні вказівки практичних та семінарських занять / Матвійчук Б.О., Кушнірук О.І., Квіт А.Д. та інші, ЛНМУ, 2014, 61 с. 
14. Цикл тематичного удосконалення "Актуальні питання ендоскопії". Методичні вказівки практичних та семінарських занять / Матвійчук Б.О., Тумак І.М., Швидкий Я.Б. та інші, ЛНМУ, 2014, 88 с. 
15. Цикл тематичного удосконалення "Ендоскопічна діагностика захворювань стравоходу і шлунка". Методичні вказівки практичних та семінарських занять / Матвійчук Б.О., Тумак І.М., Швидкий Я.Б. та інші, ЛНМУ, 2014, 56 с. 
16. Цикл тематичного удосконалення "Діагностична і лікувальна бронхоскопія". Методичні вказівки практичних та семінарських занять / Матвійчук Б.О., Гіпп І.Г., Тумак І.М. та інші, ЛНМУ, 2014, 21 с. 
17. Цикл тематичного удосконалення "Діагностична та лікувальна торакоскопія". Методичні вказівки практичних та семінарських занять" / Матвійчук Б.О., Гіпп І.Г., ЛНМУ, 2014, 55 с. 
18. Цикл тематичного удосконалення "Ендоскопічна діагностика захворювань товстої кишки". Методичні вказівки практичних та семінарських занять" / Матвійчук Б.О., Тумак І.М., Патер Я.З. та інші., ЛНМУ, 2014, 66 с.
19. Цикл тематичного удосконалення "Сучасна ендоскопія травного каналу". Методичні вказівки практичних та семінарських занять / Матвійчук Б.О., Тумак І.М., Швидкий Я.Б. та інші, ЛНМУ, 2014, 94 с.
20. Цикл тематичного удосконалення "Ендоскопічна діагностика захворювань травного каналу в дітей ". Методичні вказівки практичних та семінарських за-нять / Матвійчук Б.О., Іванців В.А., Тумак І.М., ЛНМУ, 2014, 74 с.
21. Цикл "Хірургія" для слухачів передатестаційного циклу зі спеціальності "Зага-льна практика-сімейна медицина". Методичні розробки практичних та семінарських занять / Матвійчук Б.О., Заремба В.С., Король Я.А. та інші, ЛНМУ, 2014, 15 с. 
22. Цикл "Хірургія" для слухачів циклу спеціалізації зі спеціальності "Загальна практика-сімейна медицина". Методичні розробки практичних та семінарських занять / Матвійчук Б.О., Заремба В.С., Король Я.А. та інші, ЛНМУ, 2014, 24 с. 
23. Цикл "Хірургія" для слухачів передатестаційного циклу зі спеціальності "Меди-цина невідкладних станів". Методичні розробки практичних та семінарських занять / Матвійчук Б.О., Заремба В.С., Король Я.А. та інші, ЛНМУ, 2014, 20 с. 
24. Цикл "Хірургія" для слухачів циклу спеціалізації зі спеціальності "Медицина невідкладних станів". Методичні розробки практичних та семінарських занять / Матвійчук Б.О., Заремба В.С., Король Я.А. та інші, ЛНМУ, 2014, 34 с. 
25. Цикл "Хірургія" для лікарів-інтернів зі спеціальності "Загальна практика – сімейна медицина". Методичні розробки практичних та семінарських занять / Матвійчук Б.О., Заремба В.С., Король Я.А. та інші, ЛНМУ, 2014, 36 с. 
26. Цикл "Хірургія" для лікарів-інтернів зі спеціальності "Медицина невідкладних станів". Методичні розробки практичних та семінарських занять / Матвійчук Б.О., Заремба В.С., Король Я.А. та інші, ЛНМУ, 2014, 40 с. 
27. Цикл "Невідкладні стани в хірургії" для лікарів-інтернів різних спеціальностей. Методичні розробки практичних та семінарських занять / Матвійчук Б.О., Заремба В.С., Бочар В.Т. та інші, ЛНМУ, 2014, 16 с. 
28. Методичні розробки практичних та семінарських занять із лікарями інтернами "Сучасна ендоскопія травного каналу" / Матвійчук Б.О., Тумак І.М., Гіпп І.Г.. та інші, ЛНМУ, 2014, 35 с.
29. Цикл спеціалізації "Хірургія". Методичні розробки семінарських занять / Матвійчук Б.О., Заремба В.С., Король Я.А. та інші, ЛНМУ, 2015, 46 с.
30. Цикл спеціалізації "Хірургія" Методичні розробки практичних занять / Матвійчук Б.О., Заремба В.С., Король Я.А. та інші, ЛНМУ, 2015, 47 с. 
31. Курс "Ендоскопія". Методичні вказівки для проведення семінарських та  практичних занять з лікарями-слухачами циклу спеціалізації "Гастроентерологія"/ Матвійчук Б.О., Швидкий Я.Б., Савицький Я.М. та інші, ЛНМУ, 2015, 91 с. 

ІІ. НАУКОВА РОБОТА

У 2015 році кафедра розпочала нову науково-дослідницьку роботу на тему: "Обґрунтування моніторингу діагностики, стратегія профілактики та стандартизація методів лікування кровотеч в шлунково-кишковий тракт". 

Працівниками кафедри проводиться пошук факторів ризику виникнення ре-цидиву шлунково-кишкових кровотеч у стаціонарі на фоні застосованого лікування. Після збору клінічного матеріалу буде проведено аналіз та випрацювання заходів попередження небажаних варіантів розвитку та перебігу захворювань органів черевної порожнини і заочеревинного простору, які ускладнюються виникненням кровотечі в просвіт травного каналу.

Головними напрямками наукової та лікувальної діяльності кафедри є:

 • гострі захворювання органів черевної порожнини;
 • лікування і профілактика післяопераційних ускладнень у невідкладній абдомінальній хірургії;
 • шлунково-кишкові кровотечі;
 • поєднана, зокрема торако-абдомінальна травма;
 • захворювання позапечінкових жовчних шляхів;
 • малоінвазивні методики лікування у хірургії;
 • ускладнений рак товстої кишки;
 • хірургічні ускладнення цукрового діабету;
 • венозні тромбози і ТЕЛА в ургентній хірургії.
 • лікувальна гастроінтестинальна ендоскопія;
 • рентгенендоваскулярні втручання в ургентній хірургії;
 • ендоскопічна діагностика гастроезофагеальної рефлюксної хвороби;
 • ендоскопічна діагностика і лікування гелікобактер-асоційованої патології;
 • ендоскопічна діагностика і лікування хвороби Крона та виразкового коліту;
 • вивчення процесів всмоктування і секреції у товстій кишці за умов норми та при її ульцерогенних ушкодженнях;
 • дослідження передракових станів товстої кишки в експерименті та клініці.

За останні п'ятнадцять  років працівники кафедри виконали і захистили дві докторські дисертації:

 • Матвійчук Б.О. "Обструктивний рак ободової кишки як хірургічна та онкологічна проблема", Львів, 2001 р.;
 • Заремба В.С. "Діабетична стопа: патогенетичні механізми розвитку та нові підходи до лікування", Львів, 2009 р.

та 20 кандидатських дисертацій:

 • Тумак І.М. "Гострі гастродуоденальні кровотечі виразково-ерозивного ґенезу у хворих з хронічною серцевою недостатністю: особливості перебігу і лікувальної тактики" Львів, 1999 р.;
 • Король Я.А. "Паліативні операції в лікуванні виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки ускладненої кровотечею", Львів, 2000 р.;
 • Бачун О.С. "Допплеросонографічні критерії вибору методу хірургічного лікування гастродуоденальних виразок", Тернопіль, 2000 р.;
 • Гіпп І.Г. "Феномен легеневої гіпертензії у хворих на рак шлунка", Київ, 2001 р.;
 • Савицький Я.М. "Вплив меланіну на секреторну функцію шлунка, процеси цитопротекції та моторику проксимального відділу травної системи", Львів, 2002 р.;
 • Книш Я.М. "Гострий дивертикуліт товстої кишки: клініка, діагностика, лікування", Львів, 2004 р.;
 • Стасюк І.Є. "Вплив малих доз іонізуючого випромінювання на шлункову секрецію та стан слизової оболонки шлунка у щурів", Львів, 2004 р.;
 • Вервега Б.М. "Роль ендоскопічних методів у діагностиці та лікуванні гострого біліарного панкреатиту", Тернопіль, 2006 р.;
 • Швидкий Я.Б. "Діагностичне і прогностичне значення та лікування запально-деструктивних змін слизової оболонки гастродуоденальної зони хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки після антигелікобактерної терапії", Івано-Франківськ, 2008 р.;
 • Патер Я.З. "Інтраопераційний кишковий лаваж у невідкладній хірургії захворювань тонкої та товстої кишок", Львів, 2009 р.;
 • Матвійчук О.Б. "Оцінка ризику гнійно-септичних ускладнень у невідкладній хірургії тонкої та товстої кишок із урахуванням параметрів гормонального гомеостазу", Львів, 2009 р.;
 • Павловський І.М. "Післяопераційний рецидивний зоб: причини, шляхи попередження, лікування", Тернопіль, 2009 р.;
 • Гавриш Я.І. "Ендоскопічна адреналектомія: показання й особливості перебігу післяопераційного періоду", Львів, 2009 р.
 • Стасишин А.Р. "Прогнозування післяопераційних гнійно-септичних ускладнень за показниками функцій нирок у невідкладній абдомінальній хірургії", Львів, 2010 р.;
 • Квіт А.Д. "Відеолапароскопія в діагностиці та лікуванні травм живота", Львів, 2010 р.;
 • Голик Ю.Й. "Патогенетичне обґрунтування комплексного лікування хворих на синдром Мелорі-Вейса у хірургічній клініці", Львів, 2011 р.;
 • Кушнірук О.І. "Вибір методу ендоскопічного дренування псевдокіст підшлункової залози", Львів, 2011 р.;
 • Бочар В.Т. "Оцінка ризику і профілактика ускладнень ентеро- та колостомій у невідкладній хірургії тонкої і товстої кишок", Львів, 2012 р.;
 • Федчишин Н.Р. "Оцінка ризику та профілактика венозних тромбоемболічних ускладнень в невідкладній абдомінальній хірургії", Львів, 2012 р.
 • Савка Т.М. "Роль оксиду азоту в регуляції всмоктування і секреції у товстій кишці за умов норми та при ульцерогенних ушкодженнях", Львів, 2012.
Із 2011 р. на кафедрі виконуються наступні кандидатські дисертації:
 • Миськів А.В. Комплексне хірургічне лікування ішемічної та змішаної форми синдрому діабетичнох стопи із застосуванням озонотерапії (наук. керівник проф. Заремба В.С.)
 • Бохонко Р.Л. "Профілактика та лікування тромбогеморагічних ускладнень в хірургії ізольованої та поєднаної травми живота"(наук. керівник проф. Матвійчук Б.О.)
 • Бубняк М.Р. "Ендоваскулярна діагностика, лікування і профілактика гострих кровотеч в абдомінальній хірургії" (наук. керівник проф. Матвійчук Б.О.)
 • Шаваров І.Ю. "Оцінка ризику та профілактика венозних тромбоемболічних ускладнень в хірургії механічної жовтяниці доброякісного та злоякісного ґенезу" (наук. керівник проф. Матвійчук Б.О.)
 • Чорняк Н.І. Диференційований підхід до комплексного хірургічного лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок (наук. керівник проф. Заремба В.С.)
 • Федоров В.Ю. Комплексне хірургічне лікування абдомінального сепсису із урахуванням імунологічних показників (наук. керівник проф. Матвійчук Б.О.)
та одну докторську дисертацію
 • доц. Матвійчук О.Б. "Третинний перитоніт – клінічна діагностика, лікування, профілактика"
З 2014 року на кафедрі виконується магістерська робота 
 • Фецич М.Т. "Вивчення ефективності радикальних,паліативних і симптоматичних операцій у пацієнтів з кишковою непрохідністю при колоректальному раку" (наук. керівник проф. Матвійчук Б.О.)
ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ
 
 
 
1. Монографії
 1. Органний кровообіг при передракових станах стравоходу та шлунка / Л. Я. Ковальчук, В. Й. Кімакович, О. Л. Ковальчук. - Т. : Укрмедкнига, 2000. - 280 с.
 2. Кімакович В.Й., Тумак І.М., Рачкевич С.Л. Гастродуоденальні кровотечі у хворих з серцевою патологією: особливості лікування. - Львів, 2001. - 111 с.
 3. Ярош Н.П., Донченко Т.М., Зіменковський А.Б. Забезпечення якості медичної допомоги / Стан здоров’я населення України та діяльність медичної галузі. - Звіт Міністра ОЗ, 2002. - С. 256-260.
 4. Філіппов Ю.О., Зіменковський А.Б. Гастроентерологічна допомога / Панорама охорони здоров’я населення України. - Під ред. Підаєва А.В., Возіанова О.Ф., Москаленка В.Ф. - К. Здоров’я, 2003. - С. 218.
 5. Шідловський О.В. Післяопераційний рецидивний зоб / О.В. Шідловський, І.М. Павловський. – Тернопіль: "Укрмедкнига", 2010. – 217 с.
 6. Рак шлунка / А.О.Протопопов, В.М. Лазько, Д.С.Чмерук – Луцьк: ПрАТ «Во-линська обласна друкарня», 2011. – 168 с., іл.
 7. Післяерадикаційний етап в лікуванні пептичної виразки / Швидкий Я.Б., Вдовиченко В.І., Тумак І.М., Острогляд А.В., ПП "ПМ", 2011
 8. Інноваційні технології хірургічного лікування гострих шлунково-кишкових кровотеч / Л.Я. Ковальчук, Є.М. Шепетько, В.О. Шапринський, (у т. ч. С.Л. Рачкевич) та ін.; за ред.. Є.М. Шепетька. - Київ:  Фенікс. – 2014 с.

2. Навчальні посібники і підручники

 1. Імунна система шлунково-кишкового тракту в нормі та патології / В.Й. Кімакович, В.В. Чопяк, О.В. Бродик. - Т. : Укрмедкнига, 1999. - 100 с. - Бібліогр.: с. 92-99.
 2. Шпитальна хірургія: підручник для студ. вищих мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / М. М. Багіров [та ін.] ; ред. Л. Я. Ковальчук [та ін.]. - Т. : Укрмедкнига, 1999. - 592 с.
 3. Клінічна хірургія / М.А. Андрейчин [та ін.]; ред. Л. Я. Ковальчук [та ін.]. - Т. : Укрмедкнига, 2000 . Т. 1.  - 533 с.
 4. Сімейна медицина: навчальний посібник / За ред. Заремби Є.Х., Гжегоцького М.Р., Орача Р.І. - Львів, 2000. - 305 с.
 5. Діагностична і лікувальна ендоскопія травного каналу: атлас / під ред. В. Й. Кімаковича, В. В. Грубніка (В. Й. Кімакович, В. В. Грубнік, Ю.О. Мельниченко).  - Л. : Мс, 2003. - 208 с.
 6. Діагностична і лікувальна ендоскопія травного каналу [Електронний ресурс] : атлас / під ред. В. Й. Кімаковича, В. В. Грубніка. - Л. : Мс, 2003. - 208 с.
 7. Зіменковський А.Б., Пономаренко В.М., Матвійчук Б.О. Організація стандартизації медичних технологій в Україні / Навчальний посібник для слухачів системи післядипломної освіти вищих медичних закладів освіти, Львів, 2003.- 190 с.
 8. Зіменковський А.Б., Пономаренко В.М., Матвійчук Б.О. Організація стандартизації медичних технологій в Україні / Навчальний посібник для слухачів системи післядипломної освіти вищих медичних закладів освіти, Львів, 2003. – 190 с.
 9. Невідкладні стани: посібник / Ред. М.С. Регеда, В.Й. Кресюн (у т. ч. В.Й. Кімакович). - Львів : Б.в., 2003. - 891 с. –
 10. Чолка В.А., Зіменковський А.Б. Вадемекум акушера-гінеколога, Львів, 2003. - 240 с.
 11. Тлумачний словник поширених медичних термінів / За ред. Крупіна В.П., Зіменковського А.Б., Регеди М.С. – Львів, Ліга-Прес. - 2004. - 414 с.
 12. Ендоскопія травного каналу – норма, патологія, сучасні класифікації  / під ред. В.Й. Кімаковича, В.І. Нікішаєва (В.Й. Кімакович, В.І. Нікішаєв, І.М. Тумак, Я.М. Савицький, І.О. Коляда, Я.Б. Швидкий, Т.М. Дзвонковський, М.Є. Артюшенко). Видавництво Медицина Світу, Львів; 2008; 208 с.
 13. Заремба Є.Х., Кияк Ю.Г., Федчишин Н.Р. та ін. Медсестринство в сімейній медицині. Навчальний посібник: Львів, 2008. – 211 с.
 14. Кінах М.В., Михайлович В.В., Матвійчук О.Б. Тромбофілії і тромбози у хірургічній практиці. Навчальний посібник: Львів, "Каменяр", 2008 р. – 114 с.
 15. Енциклопедія "Сімейна медицина" у 5 томах, Том 3. Хірургічні хвороби. Ортопедія та травматологія. Неврологія та нейрохірургія. Нетрадиційні методи лікування.   / укл. проф. Заремби Є.Х., Матвійчук Б.О., Заремба В.С. та інші. –  Київ "Здоров’я", 2009 р. – 704 с.
 16. Збірник питань i тестових завдань для лікарів-курсантів циклу спеціалізації та передатеста­ційного циклу на отримання звання лікаря-спеціаліста та квалі­фікаційної категорії за фахом "Гастроентерологія"  / Харченко Н.В., Анохіна Г.А., Опанасюк Н.Д., Черненко В.В., Коруля I.A., Лопух І.Я., Кімакович В.Й. Нікішаев B.I К.: Друкар, 2009. – 160 с
 17. Основи комп’ютерної грамоти для початківців  / Навч. посібник Шумлянський І.В., Кімакович В.Й, Січкоріз О.Є. та ін. 2010. -  160 с.
 18. Хірургія: Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівень акредитації / за ред. Л.Я. Ковальчука. (у т.ч. В.Й. Кімакович) – Тернопіль : ТДМУ ; Укрмедкнига, 2010. – 1055 с.
 19. Венозний тромбоемболізм: діагностика, лікування, профілактика: міждисциплінарні клінічні рекомендації / укл. В.Н. Бойко, Я.С. Березницький, Б.О. Матвійчук та ін. – Київ, 2011. – 63 с.
 20. Михайлович В.В. Гострий апендицит та його ускладнення / В.В. Михайлович, О.Б. Матвійчук, І.Я. Богуцький. – Львів: "Тріада плюс", 2011. – 154 с.
 21. Тестові питання з ендоскопії / За ред. В.Й. Кімаковича, В.І. Нікішаєва, А.В. Тофана, К.В. Бараннікова К. 2011 180 с.
 22. Заремба В.С. Застосування амаранту в медичній практиці / В.С.Заремба, Є.Х.Заремба, О.В.Заремба-Федчишин, О.В.Заремба. – Львів: ЛА "Піраміда", 2012. – 179 с.
 23. Заремба В.С. Синдром діабетичної стопи / В.С. Заремба. – Львів: "ДрукПрес", – 2012. – 158 с.
 24. Удосконалені алгоритми діагностики та лікування шлунково-кишкової кровотечі. Методичні рекомендації (під грифом МОЗ України) / укл. Фомін П.Д., Матвійчук Б.О., Рачкевич С.Л. та інші. – Київ, 2012. – 110 с.
 25. Протопопов А.О., Лазько В.М., Січак І.І. Рак прямої кишки: навчальний посібник/ А.О. Протопопов, В.М. Лазько, І.І. Січак. – Луцьк: «Волинські старожитності», 2014. – 198 с., іл.

3. Довідники

 1. Пономаренко В.М., Зіменковський А.Б., Пономаренко С.Д. та ін. Термінологічний глосарій з питань соціальної медицини і організації охорони здоров’я. Навчально-довідкове видання. - Львів: Ліга-Прес, 2003.- 100 с.
 2. Лауреати Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини / Кімакович В.Й., І.Д. Герич, О.О. Кущ - Вид-во "Закарпаття" 2003, 420 с.

4. Конференції, з’їзди і т.п., організовані кафедрою

Працівники кафедри беруть активну участь у міжнародних наукових конференціях і симпозіумах, є членами закордонних фахових товариств. Зокрема, професор Матвійчук Б.О. та доц. Рачкевич С.Л. є дійсними членами Європейської Асоціації хірургів (ESS).

Асистенти Стасишин А.Р., Кушнірук О.І. та Гураєвський А.А. є дійсними членами Європейської асоціації ендоскопічної хірургії (EAES). Крім того, асистент Кушнірук О.І. є членом Європейської асоціації з гастроінтестінальної ендоскопії (ESGE)

Доценти Тумак І.М., Савицький Я.М., Швидкий Я.Б. є членами Польського гастроентерологічного товариства, а І.М.Тумак і Я.М.Савицький – також Російського ендоскопічного товариства, доц. І.Г.Гіпп є членом Європейської асоціації дослідників раку (EARS), Європейської асоціації торакальних хірургів (ESTS) та Європейської асоціації онкохірургів (ESSO).

Особливо плідна співпраця в плані навчання працівників, ознайомлення з досягненнями сучасної світової ендоскопії, проведення спільних конференцій провадиться з Ендоскопічною групою Польського гастроентерологічного товариства.

За останні 10 років силою працівників кафедри проведено дві всеукраїнські конференції:

 • 1-а науково-практична конференція "Актуальні проблеми стандартизації у невідкладній абдомінальній хірургії", Львів, 2004 р.
 • Науково-практична конференція "Актуальні питання діагностики, лікування та профілактики гнійно-септичних і тромбоемболічних ускладнень у невідкладній абдомінальній хірургії", Львів, 2008 р.
 • на 27 листопада 2015 року заплановано телесимпозіум «Шлунково-кишковові кровотечі: шляхи вирішення проблеми»

III. ЛІКУВАЛЬНА (ЛІКАРСЬКА) РОБОТА

Клінічними базами кафедри є 1-ше і 3-тє хірургічні відділення, відділення ендоскопічної хірургії та ендоскопічне відділення Комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги (http://emergency-hospital.lviv.ua/index.html) , 2-ге і 3-тє хірургічні відділення Львівської обласної клінічної лікарні (http://hospital.lviv.ua/ ), хірургічне відділення 1-ї Міської клінічної лікарні ім. Князя Лева (http://likarnya.lviv.ua/index.php ) та ендоскопічне відділення Львівського обласного клінічного діагностичного центру (http://www.lokdc.lviv.ua/).

На базі клініки створено спеціалізований центр лікування хворих із шлунково-кишковими кровотечами та центр із надання допомоги пацієнтам із торако-абдомінальною травмою. На клінічних базах підвищують свою кваліфікацію лікарі-хірурги, проходять підготовку з хірургії інтерни, навчаються магістранти та клінічні ординатори. Кафедра має свою філію на базі міської клінічної лікарні в м. Луцьку.

Більшість викладачів беруть участь у чергуваннях, як самостійних, так і у складі бригад по наданню ургентної хірургічної допомоги. Асистенти курують хворих, професори та доценти займаються консультативною роботою. Щорічно співробітники кафедри виконують близько 400 планових та ургентних операційних втручань та понад 8 тис. черезпросвітних ендоскопічних обстежень, маніпуляцій і втручань (в т.ч., понад 250 ендоскопічних операцій).

 Завідувач кафедрою, член Європейської Асоціації хірургів, член Асоціації хірургів Львівщини, член Українського лікарського товариства, доктор медичних наук, професор Матвійчук Б.О. щотижня проводить загальні лікарські обходи, клінічні розгляди тяжких хворих, щоденні ранкові лікарські конференції з розглядом хворих, які поміщені в клініку, бере участь у консиліумах, виконує операційні втручання вищої категорії складності, періодично виїжджає на виклики невідкладної консультативної медичної допомоги в лікувальні заклади Волинської області.

Доценти Савицький Я.М. і Швидкий Я.Б. надають невідкладну ендоскопічну допомогу при виїздах у рамках роботи Центру медицини катастроф. Доц. І.М. Тумак і ас. В.А. Іванців надають екстрену допомогу хворим відповідно КМКЛШМД і Львівської КМДКЛ шляхом виїздів у позаробочий час.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Проводиться постійна науково-методична і консультативна допомога хірургічній та ендоскопічній службі області і регіону, контроль за якістю роботи лікарів хірургів та ендоскопістів. Проф. Матвійчук Б.О. є членом атестаційної комісії з хірургії Департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації,  доц. Я.М.Савицький є позаштатним головним ендоскопістом Департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА, теж бере участь у процесі атестації ендоскопістів.