|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Про Університет / Кафедри / Факультет післядипломної освіти / Кафедра хірургічної і ортопедичної стоматології ФПДО

Кафедра хірургічної і ортопедичної стоматології ФПДО

Електронна адреса Друкувати PDF

 

АДРЕСА

79495 м. Львів-Винники, вул. Івасюка, 31
тел. +38 (032) 296-11-41
email: 

 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ 

Вовк Юрій Володимирович, доктор медичних наук, професор, віце-президент Української асоціації щелепно-лицевих хірургів, член-радник від України у Міжнародній асоціації хірургів-стоматологів та щелепно-лицевих хірургів (IAOMFS), академік Міжнародної академії стоматологічної імплантології та остеоінтеграції, почесний академік Української медичної стоматологічної академії 

ШТАТ КАФЕДРИ 

 • Відповідальний за наукову роботу — доц. Т. А. Палков
 • Відповідальний за навчальну роботу — доц. І. М. Мигович
 • Відповідальний за лікувальну роботу — асист. О. Й. Комариця
 • Кандидати медичних наук, доценти І. М. Мигович, Т. А. Палков, С. Є. Лещук, кандидати медичних наук, асистенти Л. В. Дубровна, Є. С. Лещук, М. Я. Пішковці,І. М. Угляр, А. Г. Олійник, М. С. Лотоцька, Л. В. Бордовський, Р. З. Колобич, О. В. Ружицька, О. Й. Комариця, С. Т. Гаврильців. 

Колектив кафедри хірургічної і ортопедичної стоматології. 

Зліва направо: лаб.Гачек Г.М.,ст.лаб.Ярош І.Й., к.м.н.Лещук Є.С.,доц.Палков Т.А.,ас.Лотоцька М.С.,доц.Лещук С.Т.,докт.мед. наук проф.Вовк Ю.В., лаб.Гачек І.Е.,ас.Гаврильців С.Т.,ас.Ружицька О.В.,ас. Бордовський Л.В.,ас.Комариця О.Й.,к.м.н.Угляр І.М.,ас.Олійник А.Г. 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

На чотирьох клінічних базах кафедри проводиться навчальна робота з лікарями-стоматологами спеціальностей «Хірургічна стоматологія», «Ортопедична стоматологія», «Загальна стоматологія».У межах стаціонарного циклу інтернатури проходять первинну спеціалізацію інтерни, а на циклах спеціалізації та передатестаційних і  циклах тематичного удосконалення  здобувають післядипломну освіту лікарі стоматологи-хірурги,стоматологи-ортопеди та загальні стоматологи.

НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

На кафедрі хірургічної і ортопедичної стоматології проводилися та проводяться дослідження за такими напрямами: «Методи знечулення у хірургічній стоматологічнійпрактиці» (1994–1999), «Розробка діагностичної та лікувальної хірургічно-ортопедичної тактики при адентії зубо-щелепової системи, що базується на клінічному застосуванні методу дентальної імплантації» (2000–2004), «Вдосконалення методів і способів діагностики та лікування дефектів і деформацій ЗЩС із допомогою сучасного комплексу дентальних імплантатів» (2005–2009), «Розробка диференційованої діагностичної тактики і способів попередження ускладнень при дефектах та деформаціях зубо-щелепової системи» (2010–2015).

ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

Лікувально-консультативна робота здійснюється завідувачем кафедри.професором,доцен-тами та асистентами кафедри хірургії і ортопедичної стоматології на усіх її клінічних базах,а саме у Стоматологічному центрі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького(хірургічне та ортопедичне відділення),Львівському обласному госпіталі інвалідів війни та репресованих ім. Ю. Липи (в тому числі співробітниками кафедри забезпечується круглодобове чергування для надання невідкладної допомоги пацієнтам із запальними процесами,травматичними пошкодженнями,дефектами та деформаціями щелепно-лицевої ділянки),стомато-логічному відділенні 6-ої міської комунальної поліклініки, філії стоматологічного центру Львівського національного медуніверситету.

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ КАФЕДРИ 

 • Досліджено клінічну ефективність сучасної методики заміщення дефектів зубних рядів альвеолярних відростків щелеп пацієнтів різних вікових груп за допомогою дентальних імплантатів,алопластичних біоматеріалів,ортодонтичних якірних імплантатів.Встановлено закономірності репаративного остеогенезу в динаміці їх остеоінтеграції на основі клінічно-рентгенологічних,гістоморфологічних,ультразвукових та лабораторних способів оцінки,виявлено переваги та недоліки та адекватність методики направленої кістково-тканинної регенерації у залежності від місцевих та загальних чинників(проф.Вовк Ю.В.);
 • Вивчено особливості ортопедичного стоматологічного протезування пацієнтів із дефектами та деформаціями щелеп з опорою на остеоінтегровані дентальні імплантати,проаналізована можливість індивідуалізації протетичного забезпечення пацієнтів зі структурно-функціональними порушеннями різного ступеню важкості  у зв’язку з набутою втратою кісткової тканини коміркових відростків щелеп внаслідок атрофії,травматичних пошкоджень,онкологічних захворювань(проф.Вовк Ю.В.);
 • Вивчено клінічні результати застосування покривних знімних протезів з опорою на ретенційні елементи куксо-кореневих вкладок зубів на слизову оболонку альвеолярних відростків щелеп (доц. С. Є. Лещук,ас.,к.м.н.Лещук Є.С.);
 • Досліджено: вплив матеріалів для знімного протезування на заселення слизової мікроорганізмами, які призводять до ускладнень у ротовій порожнині; міцність з’єднання різних типів еластичних пластмас із акриловою базисною пластмасою; опрацьовано і застосовано в стоматологічній практиці метод виготовлення знімних протезів із заданою товщиною базису протеза та прокладки (доц.Т. А. Палков);
 • У практику охорони здоров’я впроваджено метод овально-кругової остеоектомії нижньої щелепи при ортогнатичних хірургічних втручаннях (доц.І. М. Мигович);
 • Вивчено низку фармакологічних та токсикологічних властивостей фітосубстанції і фітогелю плодів перцю стручкового в експерименті, запропоновано методику місцевого знечулення слизової оболонки порожнини рота та шкіри щелепно-лицевої ділянки шляхом застосування фітогелю плодів перцю стручкового (ас.,к. мед. н. Л. В. Дубровна);
 • Вивчено особливості дисфункції оклюзійних співвідношень при застосуванні незнімних різновидів протезування на дентальних імплантатах,встановлені діагностичні критерії оклюзійних порушень та способи корекції оклюзійних співвідношень у пацієнтів з дефектами зубних рядів різного ступеню протяжності (ас.,к.м.н. Угляр І.М.);
 • Досліджено особливості клінічних проявів ретенції зубів, запропоновано систематизацію ретенції зубів з урахуванням їх кількості, клінічних видів та положення. Вивчено морфологічну картину ретенованих зубів та науково обґрунтовано можливі причини ретенції зубів, пов’язаних з їх патогістологічними змінами. Створено оригінальний пристрій для діагностики кута нахилу ретеновано-дистопованих зубів. Опрацьовано та впроваджено в практику охорони здоров’я спосіб хірургічного відкриття коронки ретенованого зуба та способи атипового видалення імпактних верхніх та нижніх третіх молярів (ас.,к. мед. н.,М. Я. Пішковці).
 • Досліджуються клінічно-рентгенологічні особливості проявів,мікробіоценоз імпланто-ясенних кишень у пацієнтів з мукозитами та периімплантитами,розроблено діагностичний алгоритм оцінки запальних порушень периімплантних тканин,опрацьовані способи індивідуалізованої консервативної та хірургічної тактики у пацієнтів з діагностованими мукозитами та периімплантитами (ас.Олійник А.Г.);
 • Співробітниками кафедри видано дві монографії, отримано 35 патентів і свідоцтв на винаходи. Лише протягом 2011–2013 рр. було опубліковано 20 статей у вітчизняних та п’ять — у зарубіжних журналах, запатентовано дев’ять винаходів. 

НАУКОВА СПІВПРАЦЯ

Професор Вовк Ю.В. проходив закордонне стажування в наспуних закордонних вузах та в Україні:

У 1997 році Вовк Ю.В. проходив практичний курс  під керівництвом проф. Ганса Кергера (Австрія, Грац) та професора Бернарда Девашеля (Франція,Ам’єн) «Мікрохірургічні трансплантати, техніка забору, судинні та нервові анастомози, особливості пересадки»;

У 1998 році в Парижі, Франція проходив практичні курси з діагностики та лікування захворювань скронево-нижньощелепового суглобу;

У 2005 році приймав участь в практичному курсі «Пластична хірургія обличчя та щелепно-лицевої ділянки” (Австрія,Відень,АКН, відділення краніо-щелепно-лицевої хірургії );

У 2006 році, Відень, Австрія, приймав участь в практичних курсах АOCMF по хірургічній техніці при травматичних зламах лицевих кісток та трансплантації кісткової тканини;

У 2007 рік, двотижневі практично-теоретичні курси по клінічній,функціональній  та інструментальній діагностиці стану жувального органу,роботі з артикуляторами Girrbach та оклюзійній терапії в клініці Prof.Rudolf Slavichek (Дунайський університет міждисциплінарної стоматології,Відень-Кремс, Австрія);

У 2009 р. завідувач, проф. Ю. В. Вовк вдосконалював фахову майстерність у відділенні хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Госпіталю Інфанти Крістіниу співпраці з проф.Monje Florencio(м. Бададжос, Іспанія);

У 2011 р. він пройшов навчальнийкурс з цифрової діагностики оклюзії в м. Києві Україна (модератор курсів — R. Kerstein);

У  2012 р. — Пройшов навчальний курс AOCMF з сучасної базової оперативної техніки та хірургічних підходів при хірургічних стоматологічних і щелепно-лицевих оперативних втручаннях у Віденському медичному університеті (Відень,Австрія).