|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Кафедра оториноларингології

Електронна адреса Друкувати PDF

 

АДРЕСА
79010, м. Львів, вул. Чернігівська, 3
тел. +380 (32) 2756334, 2768987,
e-mail:
 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
Цимар Андрій Васильович, кандидат медичних наук, доцент

 

 

 

ШТАТ КАФЕДРИ

 • Відповідальний за навчальну роботу – доцент Москалик О.Є.
 • Відповідальний за навчальну роботу на ФПДО - доцент Кіцера О.Ол.
 • Відповідальний за лікувальну роботу - доцент Бариляк А.Ю.
 • Відповідальний за наукову роботу – к.мед.н. асистент Гаєвський В.Ю.
 • Відповідальний за інтернатуру ФПДО та Веб-сторінку - асистент Крук М.М.
 • Відповідальний за виховну роботу та студентський науковий гурток - к.мед.н. асистент Чорній О.В.
 • д. мед. н., професор Крук М.Б., д. мед. н., професор Кіцера О.О., ас. Пушкарьова В.М. 

 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

На кафедрі викладаються предмети оториноларингологія для студентів IV курсу медичного факультету та  студентів IV курсу стоматологічного факультету.

На факультеті післядипломної освіти для інтернів викладаються предмети оториноларингологія та дитяча оториноларингологія, для лікарів курсантів передатестаційні цикли з оториноларингології, дитячої оториноларингології, тематичні удосконалення: актуальні питання дитячої оториноларингології, ЛОР-онкологія та невідкладні стани в оториноларингології, аудіологія та отоневрологія.

На кафедрі навчаються клінічні ординатори, магістри та аспіранти.

Напрямки наукових досліджень 

 • Удосконалення діагностики та  методів лікування патології    середнього та внутрішнього вуха. 
 • Вушні шуми. 
 • Удосконалення методів лікування алергічних і бактерійних риносинуситів, патології лімфаденоїдного кільця глотки.
 • Фоніатрія. 
 • Ощадлива хірургія на кістковому скелеті носа та приносових пазух. 
 • Фітотерапія та рефлексотерапія запальних процесів верхніх дихальних шляхів та вуха.
 • ЛОР-онкологія. 

Наукова співпраця кафедри 

 • ДУ Інститут отоларингології НАМН України ім. проф. О.С. Коломійченка 
 • Медична Академія у Варшаві 
 • Медична Академія в Любліні
 • Інститут фізіології і патології слуху, міжнародний центр слуху і мови у   Варшаві  
 • Доктор медицини Irena Caren Nagy (Мюнхен). 
 • Інститут  медицини праці в Лодзі (проф. М. Слівінська)
 • Кафедра оториноларингології Ягеллонського університету в Кракові (проф. Я. Складзень).
 • Кафедра дитячої оториноларингології Медичного університету в Білостоку (проф. Е.Гассманн). 

Основні наукові здобутки кафедри

Розроблено комплексне лікування хронічного тонзиліту та фарингіту із застосуванням фітопрепаратів і гомеопатичних препаратів . 

Розроблено комплексне лікування алергічного і бактерійного риносинуситів.

Розроблено та запатентовано спосіб прогнозування ранніх метастазів у хворих на рак гортані. 

Вперше в Україні впроваджено діагностування хронічного ателектатичного середнього отиту.

Розроблено методику ранньої діагностики функціональних змін голосового апарату. 

За останні роки працівниками кафедри опубліковано 316 статей і тезових повідомлень, в тому числі - 42 за кордоном. Зроблено понад 20 доповідей на науково-практичних конференціях з міжнародною участю.

За участю працівників кафедри видано 2 підручника, 6 посібників, отримано 2 патенти.

Лікувальна робота

Кафедра знаходиться на базі оториноларингологічного відділення Львівської обласної лікарні. Працівники кафедри в процесі навчання студентів, клінічних ординаторів, інтернів і лікарів - курсантів приймають активну участь в лікувальному процесі, виконують консультації хворих, професорсько-доцентські обходи, повний спектр оперативних втручань на ЛОР - органах. Постійно надають консультативну допомогу ординаторам ЛОР-відділу Львівської обласної клінічної лікарні, лікарям районних лікарень Львівської області. При необхідності виїжджають для надання ургентної і планової ЛОР- допомоги в районні лікарні Львівської області.

Кафедра має необхідне діагностичне та лікувальне обладнання, що дає можливість надавати якісну допомогу хворим на сучасному  рівні.