|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Про Університет / Кафедри / Стоматологічний факультет / Кафедра психіатрії, психології та сексології

Кафедра психіатрії, психології та сексології

Електронна адреса Друкувати PDF
 
АДРЕСА
79021, м. Львів, вул. Кульпарківська, 95
тел. +38 (032) 292-06-50
E-mail:

 
 
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
Білобривка Ростислав Іванович,  доктор медичних наук, професор


 
 
 
Штат кафедри: 
 • доц., к.м.н. Кулик Б.В.-відповідальний за наукову роботу; 
 • доц., к.м.н. Панас А.Р.- відповідальний за навчально-методичну роботу;
 • доц., к.м.н. Рахман Л. В.- відповідальна за лікувальну роботу, профгрупорг кафедри;
 • доц., к.мед.н. Карпінська Р.І. 
 • ас. Цьона А. Р.- відповідальний за виховну та кураторську роботу кафедри; 
 • ас. Закаль К. Ю.; ас. Шпильовий Я. В.; к.мед. н., ас. Плевачук О.Ю.
 • cт. лаборант Анікіна І. І.; лаборант Підвисоцька С.Л.
Навчальна робота
 
Навчальний процес проводиться по дисциплінах:
 • Основи психології. Основи педагогіки – студентам 1-го курсу медичного і стоматологічного факультетів;
 • Медична психологія – студентам 4-го медичного, 4-го фармацевтичного та 3-го стоматологічного факультетів;
 • Психічне здоров’я – студентам 4-го курсу ФВМО;
 • Психіатрія, наркологія -  студентам 4-их курсів медичного та стоматологічного факультетів;
 • Викладання в групах англомовних студентів по загальній та медичній психології, психіатрії і наркології;
 • Елективні курси: психологія спілкування; основи профілактики алкоголізму та наркоманій; основи психоаналізу; основи сексології.
НАУКОВА РОБОТА 

Науковий напрямок кафедри визначається поглибленим зацікавленням до біологічних досліджень психічних розладів. Останні 20 років під керівництвом академіка, професора, д.мед.н. Ірини Йосипівни Влох на кафедрі проводилось вивчення клітинних мембран при ендогенних психозах- структур, які мають вирішальне значення для перебігу всіх життєво важливих процесів в організмі. Починаючи з 1993 року науковий напрямок кафедри отримав офіційне визнання МОЗ України і в подальшому державне фінансування. В подальшому на кафедрі проводились фундаментальні дослідження механізмів розвитку іонних мембранопатій при афективних розладах та алкоголізмі. Вивчалась роль мембранних транспортерів в регуляції іонного гомеостазу. Окрім цього проводилось вивчення спадкових закономірностей розвиткупсихічних захворювань (шизофренії.афективних розладів та алкоголізму) шляхом дослідження іонтранспортувальних систем та спектральних характеристик біологічних структур.

За результатами досліджень на кафедрі було захищено 2 докторських та 12 кандидатських дисертацій. Кафедрою були тричі організовані та проведені Всеукраїнські науково-практичні конференції із міжнародною участю (1993, 2001, 2004 рр.).

З 2011 року на кафедрі проводяться дослідження в новому важливому напрямку- вивченні психологічних та фармакологічних основ реабілітації та дестигматизації психічно хворих. Працівники кафедри є учасниками міжнародних конгресів, форумів та зїздів в Німеччині, Австрії, Франції, Польщі та членами вітчизняних та закордонних психіатричних ассоціацій та товариств.                                             

ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА 

На даний час на кафедрі психіатрії, психології та сексології навчаються студенти 1 та 4 курсів медичного та стоматологічного факультетів. На кафедрі викладаються наступні дисципліни – «Основи психології. Основи педагогіки», «Медична психологія», «Психіатрія та наркологія». При цьому проводяться елективні курси: «Психологія спілкування» для 1 курсу, «Етичні проблеми в медицині» для 3 курсу, «Основи профілактики алкоголізму та наркоманій» для 4 курсу, «Основи психоаналізу» для 4 курсу, «Основи сексології та сексопатології» для 5 курсу.

   

У 2005 року кафедра перейшла на підготовку студентів за кредитно-модульною системою.

За період з 2005 року по даний час на кафедрі була підготовлена та надрукована наступна навчально-методична література:

 1. Підручник «Психіатрія і наркологія», 2011 р.;
 2. Навчальний посубник з наркології, 2010р.;
 3. Навчальний посібник «Терміни з психології, психотерапії та основні психопатологічні синдроми в клініці внутрішніх захворювань в англійському перекладі», 2010 р.;
 4. Навчальний посібник «Психофізіологія», 2010 р.;
 5. Довідник з психофармакології, 2007 р.;
 6. Посібник по сексології, 2007 р.;
 7. Колективна монографія «Психологія здоровя. Теорія і практика», 2006 р.;
 8. Колективна монографія «Проблеми стигматизації та реабілітації», 2007 р.;
 9. Посібник «Основні психопатологічні синдроми в клініці психіатрії та наркології в англійському перекладі», 2011р. 

 Для оптимізації та покращення педагогічного процесу підготовлені та видані:

 1. методичні вказівки по проведенню практичних занять для студентів  медичного факультету з «Психіатрії та наркології»;
 2. методичні вказівки по проведенню практичних занять для студентів  медичного факультету з «Медичної психології»;
 3. методичні вказівки по проведенню практичних занять для студентів  медичного та стоматологічного факультетів з «Основ психології. Основ педагогіки»;
 4. методичні вказівки по проведенню практичних занять для студентів  стоматологічного факультету з «Психіатрії та наркології».
 5. методичні вказівки по проведенню практичних занять для англомовних  студентів  з «Основ психології. Основ педагогіки» 

Лікувально-діагностична робота кафедри психіатрії, психології та сексології

Лікувальною базою кафедри психіатрії, психології та сексології є 20 клініко-діагностичне відділення Комунального закладу «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня», розраховане на 80 ліжок. Лікувальна робота здійснюється згідно Договору про співробітництво між Комунальним закладом «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня» і Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького.

Працівники кафедри психіатрії, психології та сексології проводять наступні види лікувально-діагностичних та консультативних робіт:

 • Доценти надають лікувально-діагностичну  та консультативну допомогу хворим відділень, які закріплені за кафедрою: 1,2,6,7,8,10,14,16,17,18,19,20,21 відділення Комунального закладу «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня», а також амбулаторним пацієнтам згідно скерувань лікаря-психіатра по місцю проживання.
 • Асистенти кафедри та клінічні ординатори проводять лікувальну роботу в 20-му клініко-діагностичному відділенні Комунального закладу «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня». 

Лікувальне  навантаження для асистентів, аспірантів та клінічних ординаторів складає 15% від всієї кількості ліжок 20 клініко-діагностичного відділення Комунального закладу «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня», де проводиться лікувальна робота. За 2011рік працівниками кафедри проведено 8 212 консультацій амбулаторних та стаціонарних хворих, у відділенні проліковано 183 хворих.

Кафедрою було проведено за останній  рік 4 кущових конференції для лікарів-психіатрів, лікарів-наркологів, лікарів-невропатологів Львівської області. Працівники кафедри за 2011 рік брали участь у 8 Всеукраїнських психіатричних конференціях та  у 2-х Європейських конференціях. При кафедрі створена та активно проводить свою діяльність Всеукраїнська асоціація з психосоціальної реабілітації (голова-д.м.н. Білобривка Р. І.), яка має осередки в усіх областях України. Завідувач кафедри, доцент Білобривка Р. І. є членом Українського товариства невропатологів і психіатрів, членом Всеукраїнської психотерапевтичної ліги,  членом Асоціації товариства психоаналітиків України, головним сексопатологом м.Львова. Доценти Білобривка Р.І. та Кулик Б.В. входять в склад  лікарської атестаційної комісії при ГУОЗ ЛОДА. За 2011рік працівниками кафедри отримано 4 деклараційні патенти на винаходи, видано 1 навчальний посібник. В своїй діяльності кафедра співпрацює з багатьма медичними університетами та психіатричними клініками як в Україні, так і за кордоном (Угода про співпрацю по психосоціальній реабілітації з університетською клінікою неврології і психіатрії м. Варшава, Польща; Угода про співпрацю по психіатрії та психосоціальній реабілітації з університетською клінікою м.Гамбург, Німеччина; Угода про співпрацю з клінічної і біологічної психіатрії з Товариством психіатрії м.Берлін, Німеччина; Угоди про проведення клінічних досліджень із фармацевтичними компаніями Джонсон, Лундбек, Санофі Авентіс, Астра Зенека). Лікувальна робота кафедри заслуховується двічі на рік на засіданнях кафедри, щорічно на Медичній Раді Комунального закладу «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня», щорічно подається звіт проректору з лікувальної роботі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.