|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Про Університет / Кафедри / Стоматологічний факультет / Кафедра стоматології дитячого віку

Кафедра стоматології дитячого віку

Електронна адреса Друкувати PDF

 

 

АДРЕСА

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69а

тел. +38 (032) 276-32-41

email:
 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Колесніченко Олександр Володимирович, к.м.н., доцент

  

 

Штат кафедри

 • доц. Колесніченко О.В., доц. Гірчак Г.В., доц. Гуменюк О.М., доц. Пришко З.Р., доц. Солонько Г.М., ас. Гриньох В.О., ас. Єзерська О.В., ас. Іванчишин В.В., ас. Ісакова О.О., ас. Лещук С.Є., ас. Савчин С.В., ас. Скибчик О.В., ас.Солина Н.М., ас. Солоп Л.М., ас. Пришляк В.Є., ас. Шаран М.О., ас. Фур М.Б., ас. Сов'як О.О., ас. Чайковська С.Ю., ас. Попик К.М., ас. Дацко В.А.
 • Лаборанти: Саврун А.І., Цар А.М., Дацко В.А., Вітів М.О. 
 • Відповідальний за навчальну роботу кафедри - к.м.н., доц. Гірчак Г.В.
 • Відповідальний за наукову роботу кафедри - к.м.н., доц. Пришко З.Р.
 • Відповідальний за лікувальну роботу кафедри - ас. Шаран М.О.
 • Відповідальний за англомовне відділення на кафедрі - ас. Скибчик О.В.
 • Відповідальний за виробничу практику на кафедрі - ас. Іванчишин В.В.
 • Відповідальний за виховну роботу та СНГ на кафедрі - ас. Гриньох В.О.  

Навчальна робота кафедри 

Навчально-методична робота:

 • Доклінічний курс - 2-й рік навчання, розділ стоматології;
 • Профілактика - 3-й рік навчання, розділ стоматології;
 • Терапія - 4-й і 5-й роки навчання, розділ стоматології;
 • Хірургія - 4-й і 5-й роки навчання, розділ стоматології;
 • Виробнича практика:  Медсестринство в дитячій стоматології; Профілактика стоматологічних захворювань; Стоматологія дитячого віку.  

Наукова робота

 • Розробка методик прогнозування карієсу, захворювань тканин періодонту та некаріозних уражень твердих тканин зубів у дітей. 
 • Дослідження факторів довкілля в екологічно несприятливих регіонах, які можуть сприяти розвитку стоматологічних захворювань та розробка методик мінімалізації їх впливу на органи ротової порожнини. 
 • Вивчення кількісного та якісного розподілу кальцію, фосфору, фтору в твердих тканинах зубів у період їх розвитку у дітей із забруднених регіонів. 
 • Дослідження властивостей змішаної слини, як факторів ризику розвитку карієсогенної ситуації в ротовій порожнині з використанням прогностичних тестів (мікрокристалізація, вміст Str.mutans та Lactobaccilus, буферної ємності, насиченість організму аскорбіновою кислотою). 
 • Вивчення особливостей формування захворювань органів ротової порожнини у дітей з факторами ризику в анамнезі (ДЦП, соматичні захворювання, цукровий діабет у матері). 
 • Дослідження впливу різних антибактеріальних факторів на анаеробну мікрофлору при лікуванні глибокого карієсу. 
 • Вдосконалення методик лікування вогнищевої демінералізації емалі.
 • Обґрунтування профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей із зубощелепними аномаліями з шкіл-інтернатів.  

Основні наукові здобутки кафедри

 • Співпрацівниками кафедри отримано 12 авторських посвідчень, 2 патенти, опубліковано понад 500 наукових праць з проблем дитячої стоматології, видано 1 підручник, 5 монографій, захищено 2 докторських та 27 кандидатських дисертацій. 
 • Вивчено стоматологічний статус у дітей, які проживають у регіонах із значним антропогенним впливом. 
 • Розроблено комплекси адаптованих профілактичних заходів для дітей, які проживають в екологічно несприятливих регіонах та досліджено їх ефективність. 
 • Запропоновано використання біогенних стимуляторів "Біодент", "Біотрит", "Катамас" в профілактичних комплексах для дітей і з екологічно несприятливих регіонів. 
 • Запропоновано методи лікування гінгівіту та пародонтиту у дітей.    

Лікувально-консультативна робота 

Загальна характеристика клінічної бази та консультативної роботи кафедри

Кафедра працює на базі стоматологічного центру Львівського Національного медичного університету імені Данила Галицького. З 2006 року працює в новозбудованій поліклініці. Професорсько-викладацьким складом проводяться лікарські втручання по спеціальностям – дитяча терапевтична стоматологія, хірургія. На кафедрі працює 21 особа професорсько-викладацького складу. Більшість працівників кафедри мають вищу та першу кваліфікаційну категорію. Викладачами кафедри виконуються втручання І і ІІ груп складності, а також проводиться профілактична робота серед населення. Професорсько-викладацький склад кафедри приймає постійну участь в організації виставок, науково-практичних конференції з метою надання інформаційної та консультативної допомоги лікарям дитячим стоматологам м. Львова та області. Професорсько-викладацький склад кафедри постійно вдосконалює свій професійний рівень відвідуючи семінари, науково-практичні конференції, стоматологічні виставки, навчальні семінари нашої країни та зарубіжжя. 

Міжнародне співробітництво

Реалізовується міжнародний дослідницький проект з кафедрою терапевтичної стоматології Люблінського медичного університету. 

Студентський науковий гурток

У формуванні лікарського мислення, навичок та практичної діяльності у студентів важливе значення відіграють їх робота у студентському науковому гуртку. Гурток був створений з початку заснування кафедри.

Свою наукову діяльність у лавах студентів-гуртківців кафедри стоматології дитячого віку починали проф. Вовк Ю.В., проф. Мірчук Б.М., проф. Дрогомирецька М.С., доц. Стадник У.О., доц. Солонько Г.М., доц. Гордон-Жура Г.С., ас Єзерська О.В. та інші.

Керівник СНТ на кафедрі - ас. Гриньох В.О. 

Серцевиною наукового студентського гуртка є студенти, які здійснюють свій науковий пошук з ІІІ курсу та до закінчення навчання. Вони беруть участь у проведені консультацій своїх наукових керівників, займаються науковими дослідженнями.

На підставі виконаної наукової роботи проводиться підготовка матеріалів до публікації в студентському збірнику наукових праць, а також цілеспрямована робота з підготовки студентів-гуртківців до виступів на підсумкових щорічних університетських наукових конференціях на секції “стоматології дитячого віку”.  

Основними напрямками досліджень гуртківців є: профілактика стоматологічних захворювань. Студенти-гуртківці приймають активну участь в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Стоматологія», міжнародному брейн-рингу зі стоматології. 

Громадська та виховна робота

Основні вектори роботи: 

 • студентське самоврядування;
 • створення і плекання середовища університету європейського спрямування;
 • дослідження історії славнозвісних та незаслужено забутих українських родин;
 • краєзнавча робота;
 • створення умов для творчого розвитку, критичної позиції та власної думки.  

Професорсько-викладацький склад кафедри регулярно приймає участь у заходах, що проводяться згідно календарного плану роботи відділу гуманітарної освіти і виховання університету.