|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Про Університет / Кафедри / Стоматологічний факультет / Кафедра терапевтичної стоматології

Кафедра терапевтичної стоматології

Електронна адреса Друкувати PDF

 

АДРЕСА

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69 в
Тел. +38 (032) 276-93-72, 275-49-77
факс: +38 (032) 276-93-72
e-mail:
 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
Зубачик Володимир Михайлович
 , доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України


 

ШТАТ КАФЕДРИ
 • Відповідальна за навчальну роботу – к.м.н., доцент Пасько О.О.
 • Відповідальна за наукову роботу – к.м.н., доцент Довганик В.В.
 • Відповідальна за СНТ ‒ ас. Федун І.Р.
 • Відповідальний за лікувальну роботу ‒ к.м.н., доц.. Синиця В.В.
 • Відповідальна за виховну роботу ‒ к.м.н., ас. Демчина Г.Р.
 • Відповідальна за інтернет-сторінку кафедри ‒ ас. Личковська О.Л.
 • Доценти, к.м.н.: Гриновець В.С., Двуліт І.П., Ріпецька О.Р., Сулим Ю.В., Хороз Л.М.
 • Асистенти, к.м.н.: Бариляк А.Я., Бучковська А.Ю., Петришин О.А., Фурдичко А.І.
 • Асистенти: Ган І.В., Голейко М.В., Денега І.С., Ільчишин М.П., Ногачевська І.І., Пасічник М.А., Ренка М.В., Різник Ю.Б., Яричківська Н.В.
 • Старші лаборанти: Борис Г.З., Ільницька Ю.А., Іськів М.О., Лисоконь Ю.Ю.
 • Клінічний ординатор: Войтович А.Б.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА КАФЕДРИ

1. Навчально-організаційна робота

Підготовка спеціалістів-стоматологів ІІ-ІV рівнів акредитації за фахом фахом „Терапевтична стоматологія”. Навчання ведеться на бюджетній і контрактній формах українською, російською та англійською мовами.

 • ІІ курс - пропедевтика терапевтичної стоматології;
 • ІІІ курс - захворювання твердих тканин зуба, пульпи зуба та періодонта;
 • ІV курс - хвороби пародонту;
 • V курс - патологія слизової оболонки порожнини рота, субординатура.

НАУКОВА РОБОТА

Комплексна тема науково-дослідної роботи кафедри: „Обґрунтування застосування лікарських засобів і розпрацювання оптимальних методів для профілактики лікування та реабілітації хворих з одонтопародонтальною патологією”. Розкриваються існуючі і розпрацьовуються нові механізми патогенезу запальних захворювань пародонту (роль тромбін-плазмінової системи у патогенезі і саногенезі ушкоджень пародонту, корекція дисфункції ендотелію мікроциркуляторного русла тканин пародонту, стан антиоксидантно-прооксидантноїї системи при запальних захворюванннях пародонту, дисбактеріоз порожнини рота, імунні процеси, лікування та профілактика захворювань пародонту у наркозалежних хворих та курців, значення прозапальних маркерів у хворих на ендопародонтальну патологію). Запропоновано експериментальні моделі різних стоматологічних хвороб.
Опрацьовані і апробовані методи лікування запальних хвороб пародонту комбінованими препаратами на основі антиоксидантів, гемокоректорів, протизапальних і мембранотропних засобів. Запропоновані сучасні методи терапії із застосуванням про- та синбіотиків, біофлавоноїдів цитрусових та фітолізоциму для лікування та реабілітації хворих на генералізований пародонтит.
Запропоновано нанолазерну дезінфекцію системи каналу кореня зуба, впроваджено нові методи лікування хронічних верхівкових періодонтитів з використанням антимікробних препаратів. Досліджуються питання клінічних виявів та лікування хворих з поєднаними ураженнями пародонту та періодонта. Запропоновані індекси одонто-, гінгівогліфіки, гінгіворагії, математична оцінка стану тканин пародонту.
Обґрунтовані неінвазивні методи корекції дисколорацій емалі вітальних зубів препаратами на основі пероксиду карбаміду, естетичних відновлень фронтальних зубів композиційними матеріалами.

ЛІКУВАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Клінічною базою кафедри є Стоматологічний медичний центр ЛНМУ імені Данила Галицького (м. Львів, вул. Пекарська 69 в). У клініці терапевтичної стоматології надають кваліфіковану допомогу 27 осіб професорсько-викладацького складу, 3 старші лаборанти, 19 лікарів-ординаторів, а також працює 16 осіб середнього та молодшого медперсоналу. Більшість працівників кафедри мають вищу кваліфікаційну категорію. У клініці терапевтичної стоматології надається високоспеціалізована медична стоматологічна допомога мешканцям м. Львова та області, працівникам ЛНМУ ім. Данила Галицького, а також проводиться санація студентів медичного університету.
На кафедрі проводиться прийом хворих із різною стоматологічною патологією: карієсом зубів та його ускладненнями, захворюваннями пародонту та слизової оболонки порожнини рота. Консультативна допомога населенню надається за скеруванням міських і районних стоматологічних поліклінік Львівської області. Такі консультації проводяться щодня. Кожного тижня консультацію проводить завідувач кафедри, відповідно до графіку – доценти кафедри.
Працівниками кафедри постійно впроваджуються у практичну роботу новітні досягнення сучасної стоматології, а також власні наукові розробки, про що свідчать патенти та впровадження у галузевому реєстрі МОЗ України. Лікувальна робота на кафедрі терапевтичної стоматології ведеться на професійному рівні з урахуванням вимог сьогодення, а високий рівень лікарської майстерності працівників кафедри терапевтичної стоматології дозволяє надавати населенню лікувальну стоматологічну допомогу різних груп складності.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Реалізовується міжнародний дослідницький проект „Експериментальні дослідження впливу лазеротерапії на тверді тканини зуба” з Університетською стоматологічною поліклінікою м. Відня (Австрія). Спільні наукові дослідження з проблеми пародонтології, впливу іонізуючого випромінювання на тверді тканини зуба і слизову оболонку, застосування лазерів і нанотехнологій у стоматології проводяться із Міжнародною асоціацією стоматологічних досліджень (США), Шльонскою медичною академією (Польща), фірмою „Heraus Kulzer” (Німеччина), Інститутом стоматології АМН України (Одеса), НМАПО ім. П.Л. Шупика (Київ), науковим центром радіаційної медицини АМН України (Київ), Центром лазерної діагностики і терапії (Лодзь, Польща), кафедрою лазерної техніки Вінницького технічного університету, Інститутом фізики НАН України.

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК

Головною метою студентського наукового гуртка (СНГ) кафедри терапевтичної стоматології є залучення здібної молоді до розвитку сучасної стоматології шляхом вивчення передових досягнень світової науки, глибокого засвоєння навчального матеріалу, набуття досвіду дослідницької діяльності та навичок наукового пошуку. СНГ кафедри терапевтичної стоматології є найчисельнішим на стоматологічному факультеті, налічує 26 студентів. Староста гуртка – студентка IV курсу Гавришкевич Ярина.
Тематика наукових досліджень гуртківців є різноманітною – карієс і його ускладнення, патологія пародонту та СОПР. На 73-ю студентську наукову конференцію (м. Львів) було подано 8 наукових робіт, виконаних студентами ІІІ курсу (К. Вишневська, Х. Плюта, Л. Савіцька, Я. Гавришкевич), ІV курсу (М. Сидор, Ю. Швидко) та V курсу (Ю. Бедрійчук, Е. Петришин). Дипломом за кращу студентську наукову роботу була відзначена Гавришкевич Ярина (наук. керівник ас. Різник Ю. Б.).
Студенти-гуртківці кафедри беруть активну участь в організації та проведенні круглих столів, які регулярно проводить СНТ стоматологічного факультету. До дня святого Миколая члени СНТ проводять благодійну акцію „Зроби крок назустріч дітям”, яка охоплює чотири дитячих будинки Львівської області.

ГРОМАДСЬКА ТА ВИХОВНА РОБОТА

Викладачі кафедри є кураторами студентів ІІ курсу стоматологічного факультету з 6 по 12 групи.

Метою патріотично-виховної роботи є формування національно-свідомого, інтелігентного, фахово підготовленого студента, в майбутньому – випускника національного університету.

Основні вектори роботи:

 • студентське самоврядування;
 • створення і плекання середовища університету європейського спрямування;
 • концепція інтелектуальної та етичної позиції – як спротив антидержавним діям влади у мовному законі;
 • дослідження історії славнозвісних та незаслужено забутих українських родин;
 • краєзнавча робота;
 • створення умов для творчого розвитку, критичної позиції та власної думки.

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

МУЗЕЙ СТОМАТОЛОГІЇ

У музеї стоматології обладнано стенди з висвітленням історії становлення стоматології як медичної спеціальності, розвиток Львівської стоматологічної школи, матеріали про лікарів, професорів, викладачів, які ще з 18 сторіччя безпосередньо брали участь у розбудові галузі. Для ознайомлення виставлені інструментарій та прилади, які дають змогу зрозуміти, як надавалася стоматологічна допомога з кінця 18 - початку 19 сторіччя. Виставка інструментів поділена відповідно до розділів: терапевтична, ортопедична тощо. Представлені механічні і механічно-електричні бормашини та стоматологічні крісла зразків кінця 19 сторіччя. Окремо представлені зразки освітніх документів зі спеціальності першої та другої половини 20 сторіччя. Демонструються портрети видатних професорів нашої Alma Mater. Особливої уваги заслуговує демонстрована ікона Святої Аполонії – заступниці стоматологів. Представлена також збірка книг та підручників зі стоматології, пов’язаних із різними етапами розвитку стоматології.   
Запрошуємо всіх бажаючих відвідати музей стоматології, а небайдужих, при наявності предметів старовини у галузі стоматології, фотографій, документів тощо, які мають відношення до розвитку стоматології, – долучитися до формування експозиції музею.