|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Про Університет / Кафедри / Стоматологічний факультет / Кафедра внутрішньої медицини №2

Кафедра внутрішньої медицини №2

Електронна адреса Друкувати PDF

 

АДРЕСА

79010 м. Львів, вул. Ужгородська, 1

1-ша міська клінічна лікарня ім. Князя Лева,

тел.: +380 (32) 2601490

e-mail:

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ - Радченко Олена Мирославівна доктор медичних наук, професор

 

ШТАТ КАФЕДРИ

 • Відповідальний за навчальну роботу – к.мед.н., доц. Комариця О.Й.
 • Відповідальні за наукову роботу – к.мед.н., доц. Філіпюк А.Л.
 • Відповідальна за лікувальну роботу – к.мед.н., доц. Гук-Лешневська З.О.
 • Відповідальна за виховну роботу – к.мед.н., асист. Жакун І.Б.
 • Відповідальний за роботу студентського наукового гуртка – д.мед.н., проф. Дзісь Є.І.
 • Відповідальний за веб-сторінку кафедри –  к.мед.н, асист. Зенін В.В.
 • Д.мед.н., проф. Томашевська О.Я., к.мед.н., доц. Троценко О.В., к.мед.н., доц. Чубучна І.І., к.мед.н., асист. Сорокопуд О.О., к.мед.н., асист. Зімба О.О., к.мед.н., асист. Бучко О.Ю., к.мед.н., асист. Королюк О.Я., асистенти Бек Н.С.,  к.мед.н., асист. Кондратюк М.О., Слаба О.Р., Гуль І.В., старші лаборанти Зеніна О.А., Штойко Р.Р.

КЛІНІЧНІ БАЗИ КАФЕДРИ 

 • 1-ша міська клінічна лікарня ім. Князя Лева
 • 5-та міська клінічна лікарня
 • Військово-медичний клінічний центр західного регіону

Співробітники кафедри внутрішньої медицини № 2 працюють на базі медичних установ.

 • 1-шої міської клінічної лікарняі ім. Князя Лева  (вул. Ужгородська, 1.): проф. Радченко О.М., проф. Томашевська О.Я., доц. Комариця О.Й., в.о. доц. Філіпюк А.Л., ас. Жакун І.Б., ас. Зенін В.В., ас. Зімба О.О.,ас. Сорокопуд О.О., ас. Бек Н.С., ас. Королюк О.Я., ас. Слаба О.Р., ас. Гуль І.В.
 • Терапевтичного відділу 5-ї комунальної лікарні м. Львова (вул. Є. Коновальця, 22): доц. Троценко О.В., доц.Чубучна І.І., ас. Бучко О.Ю.
 • Денного гематологічного стаціонару 5-ї міської клінічної лікарні (вул. Генерала Г. Чупринки, 45): проф. Дзісь Є.І.
 • Військово-медичного клінічного центру Західного регіону (вул. Личаківська, 26): доц. Гук-Лешневська З.О., ас. Кондратюк М.О.
ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ №2

 • Студенти 3-4 курсів стоматологічного факультету, у тому числі усі іноземні студенти (англомовні, україно- та російськомовні), опановують основи внутрішньої медицини та невідкладні стани в терапії, з 2011 року навчання відбувається за кредитно-модульною системою.
 • На кафедрі проходять підготовку студенти 4-6 курсів медичного факультету №1 за напрямками "медична справа" та "медико-профілактична справа", які навчаються за кредитно-модульною системою, у тому числі україно- та російськомовні іноземні стеденти. Студенти освоюють діагностику та принципи лікування основних хвороб внутрішніх органів, невідкладних станів в терапії, основи фізіотерапії, реабілітації та профілактики терапевтичної патології.
 • Усі практичні заняття забезпечені необхідними методичними матеріалами, що включають методичні рекомендації для практичних занять на 4-6 курсах (колектив співробітників кафедри), з написання історії хвороби; матеріали для самопідготовки до занять та підсумкового модульного контролю (колектив кафедри), з практичних навиків з внутрішньої медицини (Панчишин Ю.М., Комариця О.Й.), електронні та друковані тексти вибраних лекцій (Панчишин Ю.М., Радченко О.М.), навчальний посібник з невідкладних станів (Панчишин М.В., Панчишин Ю.М., Радченко О.М.), підручник "Внутрішні хвороби" (для студентів стоматологічного факультету, 2002 р., Дзісь Є.І. у співавторстві); посібник з вивчення системи гемостазу (Дзісь Є.І., Томашевська О.Я.), посібник "Внутрішні хвороби. Розділ: Гематологія: навчальний посібник для студентів стоматологічного факультету" (2011 р., Дзісь Є.І., Томашевська О.Я., Дзісь І.Є.), українською та російською мовами.
 • Студенти-стоматологи англомовного відділення повністю забезпечені методичними матеріалами, виданими англійською мовою для практичних занять з тестовими завданнями та клінічними задачами (Радченко О.М., Томашевська О.Я., Королюк О.Я.) та посібником «Internal diseases» (Радченко О.М.).
 • Використовуються мультимедійні навчальні матеріали з кардіології, пульмонології, гематології, ендоскопії шлунково-кишкового тракту, ЕКГ-діагностики, інтенсивної терапії, фізіотерапії.
 • Самостійна робота студентів забезпечується необхідною методичною літературою („Практичні навики з внутрішньої медицини”, „Методичні рекомендації з написання історії хвороби”, „Методичні рекомендації для практичних занять на 4-6 курсах”, матеріали для самопідготовки до занять та підсумкового модульного контролю).
 • У навчальному процесі використовуються комп'ютери з відповідним програмним забезпеченням. На кафедральному сонографічному апараті Томашевська О.Я. та Панчишин Ю.М. ілюструють сонографічні ознаки патології внутрішніх органів.

Проф. Радченко О.М. є членом авторського колективу програми з внутрішньої медицини для студентів стоматологічного факультету, постійно приймає активну участь у нарадах завідувачів терапевтичних кафедр для стоматологічного факультету у Полтавській медичній стоматологічній академії.

НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 • Планова наукова робота кафедри включає прогностичне та патогенетичне вивчення метаболізму ліпідів, білкового і вуглеводного обміну на перебіг основних хвороб внутрішніх органів; визначення особливостей фармакодинаміки інгібіторів АПФ, бета-адреноблокаторів, бета-адреностимуляторів; вивчення особливостей перебігу, діагностики та лікування основних хвороб внутрішніх органів у хворих з порушеннями вуглеводного та ліпідного метаболізму, з ожирінням.
 • На кафедрі проходять підготовку аспіранти, магістранти та клінічні ординатори, які виконують наукові дослідження, підвищують професійний рівень та опановують ази педагогічної майстерності.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ КАФЕДРИ

 • За результатами планової наукової роботи захистили 5 дисертацій: докторська - Томашевська О.Я. („Зв’язок між метаболічним синдромом і цукровим діабетом та серцево-судинними хворобами: клініко лабораторні та функціональні предиктори”); кандидатські – Сорокопуд О.О. („Фактори прогнозу перебігу негоспітальної пневмонії і оцінка ефективності лікування”), Філіпюк А.Л. ("Стан ліпідного обміну та системи гемостазу при ішемічній хворобі серця"), Жакун І.Б. ("Вплив магнітотерапії на загальні неспецифічні адаптаційні реакції у пацієнтів з гіпо-, нормо- та гіперхолестеринемією"), Зенін В.В. ("Прогностичне значення метаболізму ліпідів та показників функції нирок у хворих з серцевою недостатністю та анемічним синдромом").
 • Співробітниками кафедри у 2007–2011 рр. опубліковано 109 статей у фахових журналах; 4 монографії – колективна монографія „Гіпохолестеролемія і внутрішні хвороби” (2008); Панчишин Ю.М., Радченко О.М., Макаренко Т.М., Комариця О.Й., Гук-Лешневська З.О. "Основи діагностики та лікування хронічних гепатитів і цирозів печінки" (2010); Панчишин Ю.М. "Статини: за і проти" (2010), Радченко О.М. "Бета-адреноблокатори: стандарти та перспективи" (2011); 4 інформаційні листи.
 • Співробітники кафедри брали участь у 69 всеукраїнських і міжнародних конференціях, конгресах та з'їздах.
 • Щороку на кафедрі проводяться науково-практичні конференції, присвячені памяті проф. Панчишин М.В.: 1) 2-3 жовтня 2008 р. - присвячена 90-річчю з дня народження проф. С.Ф. Олійника та пам'яті проф. М.В. Панчишин "Біохімічні маркери діагностики, вибору лікування та прогнозу серцево-судинних хвороб і хвороб органів травлення"; 2) 15 лютого 2011 р. - присвячена 70-річчю з дня народження проф. М.В. Панчишин; 3) 24 лютого 2012 р. – Сучасні аспекти діагностики та лікування внутрішніх хвороб  пам’яті проф. Панчишин М.В.
 • На кафедрі успішно працює студентський науковий гурток (керівник проф. Дзісь Є.І.). Підсумки підбиваються щороку під час університетської студентської наукової конференції. Крім того, відбуваються ще сателітні симпозіуми, у тому числі для студентів стоматологічного факультету (2008 р. - Всесвітній день нирки для англомовних студентів стоматологічного факультету, 2012 p. - «Oral manifestations of internal diseases» для англомовних студентів стоматологічного факультету). Студенти 6 курсу медичного факультету постійно проводять клінічні конференції навчально-наукового характеру.

ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

Лікувальна робота викладачів та практичне навчання студентів проводяться на клінічних базах: терапевтичне та алергологічне відділення 1 міської клінічної лікарні ім. Князя Лева, терапевтична клініка військово-медичного клінічного центру західного регіону, терапевтичне відділення 5 міської клінічної лікарні.

Крім того, консультативну допомогу викладачі кафедри надають пацієнтам хірургічного, оториноларингологічного та гінекологічного відділень 1 лікарні, терапевтичної клініки військово-медичного клінічного центру західного регіону, денного гематологічного стаціонару, амбулаторним пацієнтам. 

На кафедрі виконуються наступні лікувально-діагностичні заходи:

 • Біоімпендансний метод визначення жирових відкладень.
 • Ультразвукове обстеження органів черевної порожнини, нирок та серця
 • Діагностика стеатозу печінки та холестерозу жовчного міхкура.
 • Визначення типу геометрії лівого шлуночка, індексованої маси міокарда лівого шлуночка.
 • Визначення клубочкової фільтрації, уніфікованої відносно площі поверхні тіла.
 • За біохімічними показниками і даними сонографії ймовірне визначення генотипу віруса у пацієнтів з HCV.
 • Визначення фенотипу ліпідограми, що дає можливість діагностувати гіпобеталіпопротеїнемію.
 • Визначення типу адаптаційних реакцій для прогнозування перебігу патології та визначення ефективності лікування.
 • Дослідження гемостазу (D-димери, розчинні фібрин-мономерні комплекси, агрегаційна активність тромбоцитів з АДФ), адипоцитокінів (лептин, адипонектин).
 • Визначення інфікованості Helicobacter pylori швидким уреазним тестом.
 • Низькочастотна лікувальна локальна магнітотерапія.

НАЦІОНАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА КАФЕДРИ

Всі викладачі кафедри проводять національно-виховну роботу з студентами ІІІ курсу стоматологічного факультету згідно індивідуальних планів роботи. Найважливішими принципами виховної роботи наставників з молоддю є: гуманізм, демократизм, етнизація виховного процесу, індивідуалізація навчального процесу, послідовність, систематичність і варіативність форм і методів виховання. Для здійснення безперервного виховного процесу використовуються заходи індивідуального, кафедрального, університетського та міського рівнів. Викладачі зі студентами готують бесіди на актуальні для української молоді теми, відвідують культурні міроприємства.