|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Кафедра хірургії №2

Електронна адреса Друкувати PDF

 

Адреса: м. Львів, вул. Чернігівська 7

тел.  275-58-45, 276-91-13

e- mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду  

сайт: http://surgery.lviv.ua


 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Кобза Ігор Іванович, професор, доктор медичних наук, судинний хірург, хірург-трансплантолог, представник від України в керівництві IUA (International Union of Angiology)

 

ЗАВУЧІ  КАФЕДРИ: 

 • по роботі з курсантами ФПДО – д. м. н., професор Орел Юрій Глібович
 • по роботі з студентами –  к. м. н., доцент Коваль Андрій Іванович
 • по роботі з інтернами – к. м. н., доцент Жук Ростислав Андрійович 

ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ОКРЕМІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КАФЕДРИ: 

 • відповідальний за лікувальну роботу кафедри – д. м. н., професор Федоренко Вадим Петрович
 • відповідальний за наукову роботу – к. м. н, доцент Жук Ростислав Андрійович
 • відповідальний за студентський науковий гурток кафедри – к. м. н., доцент Єлісеєв Геннадій Юрійович
 • відповідальний за виховну роботу зі студентами – к. м. н., доцент Щур Олександр Володимирович
 • відповідальний за цивільну оборону – к. м. н., доцент Ярка Андрій Олексійович
 • відповідальний за сайт кафедри – асистент Савченко Аркадій Андрійович 

ШТАТ КАФЕДРИ

проф., д.м.н. Кобза І. І., проф., д.м.н. Федоренко В. П., проф., д.м.н. Орел Ю. Г., проф., д.м.н. Кулик Л. В., доц., к.м.н. Коваль А. І., доц., к.м.н. Жук Р. А., доц., к.м.н. Єлісєєв Г.Ю., доц., к.м.н. Щур О.В., в. о. доц., к.м.н. Ярка А. О., ас., к.м.н. Соловій М. Б., к.м.н. Трутяк Р. І., ас. Слабий О. М., ас. Савченко А. А., ас. Рудик Т. Б., ас. Вихтюк Т. І., ст.  лабор. Мазур Н.Ф., ст. лабор. Прокоп’єва О.В.,клінічний ординатор Кирилич І. В.

Здобувачі ступеня кандидата наук:
 • асистенти: Слабий О. М., Савченко А. А., Вихтюк Т. І., Рудик Т. Б.
 • лікарі ЛОКЛ: Мелень А. П., Федорів Д. Є., Ярема Я. І., Загородній О. В., Терлецький Р. І., Верхола М. Р., Мишаківський О. А., Бешлей Д. М.
 • Здобувачі ступеня доктора наук: к. м. н., Кобза Т. І.

     Навчальні дисципліни:

«Хірургія» – 10, 5 ставки, з яких 7,75 держбюджету та 2,75 поза бюджету.

«Хірургія ( ФПДО)» – 1,25 ставки, з яких 1,0 курсанти та 0,25 лікарі - інтерни.

     Педагогічне навантаження виконують 15 викладачів ( 4 професори, 4 доценти, 7 асистентів.)

Характеристика навчальної бази з дисципліни хірургія:

    Основні приміщення кафедри знаходяться у адміністративному корпусі Львівської обласної клінічної лікарні. Навчально-матеріальна база кафедри включає в себе: 1 - лекційну аудиторію, 8 – навчальних кімнат, 1 – наукова лабораторія, 1 – методичний кабінет, 1- кабінет завідувача, 1 – кабінет професора, 3 – кабінети доцентів, 4 – кабінети асистентів.

Також кафедра проводить клінічну роботу на базі відділень ЛОКЛ, де сформовані та діють клінічні центри

п/п

Адреси клінічних

баз кафедри

Клінічний центр

Відповідальний за організацію роботи бази

1

2

3

4

1.

Львівська обласна клінічна лікарня (ЛОКЛ),

відділ. судинної хірургії

м. Львів, вул. Чернігівська, 7

 

 

Центр

серцево – судинної хірургії

гол. лікар ЛОКЛ   М.М. Гичка

зав. каф., проф.  І.І. Кобза

завід. відділ. Т.Г. Сорока

2.

ЛОКЛ, кардіохірург. відділ.

м. Львів, вул. Чернігівська, 7

гол. лікар ЛОКЛ  М. М. Гичка

зав. каф., проф.  І.І. Кобза

куратор, проф.  Л.В. Кулик

завід. відділ. В.Г. Аверчук

3.

ЛОКЛ, хірург. відділ. №1

м. Львів, вул. Чернігівська, 7

Центр

 гнійно- септичної хірургії

гол. лікар ЛОКЛ  М. М. Гичка

зав. каф., проф.  І.І. Кобза

куратор, проф. В.П.Федоренко

завід. відділ. Я.М. Зборівський

4.

ЛОКЛ, відділення хронічного гемодіалізу та трансплантації нирки.

Львів, вул. Чернігівська, 7

Центр трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів

гол. лікар ЛОКЛ  М. М. Гичка

зав. каф., проф.  І.І. Кобза

куратор, доц.  Р.А. Жук

завід. відділ. О. І. Русин

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА КАФЕДРИ

 Кафедра проводить викладання наступних дисциплін:

  Дисципліні «Хірургія» - студентів 4, 5, 6-го курсу медичного факультету №2.

 Суміжний цикл «Трансплантологія» - лікарям – інтернам факультету ФПДО. 

    Кафедра проводить спеціалізацію, тематичне удосконалення, підвищення кваліфікації для лікарів-курсантів кафедри ФПДО за спеціальністю «Судинна хірургія».

   Працівники кафедри поряд з науковою діяльністю ведуть активну лікарську практику. Працівники  мають  спеціалізацію  з основних видів хірургічної діяльності, від абдомінальної хірургії до трансплантології, що дає змогу наочно продемонструвати студентам пацієнтів різного хірургічного профілю. 

    Також кафедра активно в навчальний  та позаурочний час долучає студентів до практичної лікувальної  роботи, шляхом асистенцій на операціях, чергуваннях у відділеннях. Це дає змогу студентам наочно продемонструвати та закріпити набуті теоретичні знання з дисципліни «Хірургія» та відпрацювати практичні навички. Наявні на кафедрі манекени та тренажери дають змогу студентам вивчати та розвивати навики надання першої невідкладної медичної допомоги, основи догляду за хірургічними хворими та виконувати хірургічні маніпуляції.

НАУКОВІ НАПРЯМКИ

Головними напрямками наукової діяльності кафедри хірургії №2 є:   

 • вивчення особливостей церебральної гемодинаміки при різних формах ураження екстракраніальних артерій головного мозку, порівняльний аналіз безпосередніх та віддалених результатів реконструктивних операцій на сонних артеріях, розробка шляхів корекції та профілактики синдрому церебральної гіперперфузії; 
 • діагностично-лікувальна тактика при вісцеральній ішемії, вдосконалення методів хірургічного лікування та розробка шляхів профілактики ішемічних ускладнень з боку органів черевної порожнини;  
 • розробка нових та удосконалення існуючих методів хірургічного лікування аневризм аорти та магістральних артерій, дистальних оклюзійно-стенотичних артерійних уражень; пошук альтернативного матеріалу для  реконструкційної хірургії артерій; 
 • діагностично-лікувальна тактика при розшарування аорти, патології клапанів серця та коронарних артерій, природжених серцевих вадах; 
 • вивчення проблеми хронічної тромбоемболічної легеневої гіпертензії: етіопатогенезу, клініки, діагностики, медикаментозного та хірургічного лікування; 
 • хірургічне лікування, тромболітична та антикоагулянтна терапія, принципи профілактики венозних тромбоемболічних ускладнень;  
 • вдосконалення методів реконструкції судин при трансплантації нирки, пошук шляхів профілактики реперфузійного ушкодження, оптимізація імуносупресійної терапії після трансплантації органів; 
 • визначення показань та вдосконалення технології аутотрансплантації нирки з ектракорпоральною судинною реконструкцією при дистальних аневризмах ниркових артерій та вазоренальній гіпертензії;  
 •  відеохірургічні методи лікування хворих на діафрагмальні грижі, патологію стравоходу та жовчнокам’яну хворобу; 
 • вивчення особливостей діагностики та лікування некротично-запальних уражень стопи у хворих на цукровий діабет;
 • вивчення особливостей ведення незагоюваних ран із застосуванням вакуум-асистованої терапії;
 • вивчення особливостей та вдосконалення методів хірургічних втручань для лікування пухлинних інвазій в магістральні судини шиї та інших локалізацій. 

       Протягом останніх років на кафедрі виконано і успішно захищено 2 дисертації на здобуття ступеня доктора медичних наук Орел Ю. Г. «Сучасні аспекти діагностики та лікування вісцеральної ішемії» (2011) та Кулик Л. В. «Проблеми хронічної тромбоемболічної легеневої гіпертензії: походження, клініка, діагностика, медикаментозне та хірургічне лікування» (2011) та 5 кандидатських дисертації. Виконуються 12 кандидатських та 1 докторська дисертації з різноманітної хірургічної проблематики.

     За останні п’ять років працівниками кафедри опубліковано понад 200 наукові праці, видано 2 монографії, одержано 9 патентів України на винахід. Щорічно співробітники кафедри беруть участь і доповідають про результати своїх наукових досліджень на представницьких міжнародних та всеукраїнських конгресах та конференціях.    

    Протягом останнього року на кафедру було придбано та активно застосовуються  в лікування та наукових досліджень апарати для вакуум-асистованої терапії ран та лазерний скальпель-коагулятор.

     Ряд працівників кафедри є дійсними членами Асоціацій ангіологів і судинних хірургів, серцево-судинних хірургів, трансплантологів України, International Union of Angiology (проф. Кобза І.І. – представник від України), European Congenital Heart Surgeons Association (д.м.н. Кулик Л.В. – представник від України) , European Society for Vascular Surgery, Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej. 

    Кафедра активно бере участь у міжнародних рандомізованих клінічних дослідженнях (ESPECIAL, TAMARIS, AMPLIFY, AMPLIFY-EXT, PROTECT).

 

-->