|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Кафедра хірургії №2

Електронна адреса Друкувати PDF

 

Адреса: м. Львів, вул. Чернігівська 7, адміністративний корпус ЛОКЛ

тел.  275-58-45, 276-91-13

e- mail: 


 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Кобза Ігор Іванович, професор, доктор медичних наук, судинний хірург, хірург-трансплантолог

 

ЗАВУЧІ  КАФЕДРИ: 

 • по роботі з курсантами ФПДО – д. м. н., професор Орел Юрій Глібович
 • по роботі з студентами –  к. м. н., доцент Коваль Андрій Іванович
 • по роботі з інтернами – к. м. н., доцент Жук Ростислав Андрійович 

ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ОКРЕМІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КАФЕДРИ: 

 • відповідальний за лікувальну роботу кафедри – д. м. н., професор Федоренко Вадим Петрович
 • відповідальний за наукову роботу – к. м. н, доцент Жук Ростислав Андрійович
 • відповідальний за студентський науковий гурток кафедри – к. м. н., доцент Єлісеєв Геннадій Юрійович
 • відповідальний за виховну роботу зі студентами – к. м. н., доцент Щур Олександр Володимирович
 • відповідальний за цивільну оборону – к. м. н., доцент Ярка Андрій Олексійович
 • відповідальний за сайт кафедри – асистент Савченко Аркадій Андрійович 

ШТАТ КАФЕДРИ

проф., д.мед.н. Кобза І. І., проф., д.мед.н. Федоренко В. П., проф., д.мед.н. Орел Ю. Г., проф., д.мед.н. Кулик Л. В., доц., к.мед.н. Коваль А. І., доц., к.мед.н. Жук Р. А., доц., к.мед.н. Єлісєєв Г. Ю., доц., к.мед.н. Щур О. В., в. о. доц., к.мед.н. Ярка А. О., ас., к.мед.н. Соловій М. Б., к.мед.н. Трутяк Р. І., к.мед.н. Мелень А. П., ас. Слабий О. М., ас. Савченко А. А., ас. Рудик Т. Б., ас. Вихтюк Т. І., ст. лабор. Мазур Н.Ф.,  Прокоп’єва О.В., Палій В. М., клінічний ординатор Тимочко М. І.

Здобувачі ступеня кандидата наук:
 • асистенти: Слабий О. М., Савченко А. А., Вихтюк Т. І., Рудик Т. Б.
 • лікарі ЛОКЛ: Федорів Д. Є., Ярема Я. І., Загородній О. В., Терлецький Р. І., Верхола М. Р., Мишаківський О. А., Бешлей Д. М.
 • аспіранти: Мота Ю. С.

     Навчальні дисципліни:

«Хірургія» – 11,75 ставки, з яких 9,0 держбюджету та 2,75 поза бюджету.

«Хірургія (ФПДО)» – 1,5 ставки, з яких 1,0 курсанти та 0,5 лікарі - інтерни.

  Педагогічне навантаження виконують 16 викладачів ( 4 професори, 5 доцентів, 7 асистентів.)

Характеристика навчальної бази з дисципліни хірургія:

  Основні приміщення кафедри знаходяться  на 2-му та 3-му поверсі в адміністративному корпусі Львівської обласної клінічної лікарні за адресою вул. Чернігівська 7. 

  Навчально-матеріальна база кафедри включає в себе: 1 - лекційну аудиторію, 8 – навчальних кімнат, 1 – наукова лабораторія, 1 – методичний кабінет, 1- кабінет завідувача, 1 – кабінет професора, 3 – кабінети доцентів, 4 – кабінети асистентів.

Кафедра проводить клінічну роботу на базі відділень ЛОКЛ, 

де сформовані та діють клінічні центри

 

Клінічні бази кафедри

Клінічний центр

Відповідальний за організацію роботи бази

1.

Відділення судинної хірургії

ЛОКЛ

Центр

серцево – судинної хірургії

зав. каф., проф. І.І. Кобза

завід. відділ. Т.Г. Сорока

2.

Кардіохірургічне відділення

ЛОКЛ

Центр

серцево – судинної хірургії

зав. каф., проф. І.І. Кобза

куратор, проф. Л.В. Кулик

завід. відділ. В.Г. Аверчук

3.

Хірургічне відділення №1

ЛОКЛ

 

Центр

 гнійно-септичної хірургії

зав. каф., проф. І.І. Кобза

куратор, проф. В.П.Федоренко

завід. відділ. Я.М. Зборівський

4.

Відділення хронічного гемодіалізу та трансплантації нирки.

ЛОКЛ

Центр трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів

зав. каф., проф. І.І. Кобза

куратор, доц. Р.А. Жук

завід. відділ. О. І. Русин

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА КАФЕДРИ

Кафедра проводить викладання наступних дисциплін:

 Дисципліни «Хірургія» - студентів 4, 5, 6-го курсу медичного №2 та іноземного факультету.

 Суміжний цикл «Трансплантологія» - лікарям – інтернам факультету ФПДО. 

 Кафедра проводить спеціалізацію, тематичне удосконалення, підвищення кваліфікації для лікарів-курсантів кафедри ФПДО за спеціальністю «Судинна хірургія».

  Працівники кафедри поряд з науковою діяльністю ведуть активну лікарську практику. Викладачі кафедри мають спеціалізацію з основних видів хірургічної діяльності, від абдомінальної хірургії до трансплантології, що дає змогу наочно продемонструвати студентам пацієнтів різного хірургічного профілю. 

Працівниками кафедри єдиними в західному регіоні України проводяться трансплантації нирки від родинного донора.

  Кафедра активно в навчальний та позаурочний час долучає студентів до практичної лікувальної роботи, шляхом асистенцій на операціях та участі в чергуваннях у відділеннях. Це дає змогу студентам наочно продемонструвати та закріпити набуті теоретичні знання з дисципліни «Хірургія» та відпрацювати практичні навички. Наявні на кафедрі манекени та тренажери дають змогу студентам вивчати та розвивати навики надання першої невідкладної медичної допомоги, основи догляду за хірургічними хворими та виконувати хірургічні маніпуляції згідно сучасних навчальних програм.

НАУКОВІ НАПРЯМКИ

Наукова діяльність кафедри охоплює такі хірургічні питання:                             

 • вивчення особливостей церебральної гемодинаміки при різних формах ураження екстракраніальних артерій головного мозку, порівняльний аналіз безпосередніх та віддалених результатів реконструктивних операцій на сонних артеріях, розробка шляхів корекції та профілактики синдрому церебральної гіперперфузії;
 • діагностично-лікувальна тактика при вісцеральній ішемії, вдосконалення методів хірургічного лікування та розробка шляхів профілактики ішемічних ускладнень з боку органів черевної порожнини;
 • розробка нових та удосконалення існуючих методів хірургічного лікування аневризм аорти та магістральних артерій, дистальних оклюзійно-стенотичних артерійних уражень; пошук альтернативного матеріалу для реконструкційної хірургії артерій;
 • діагностично-лікувальна тактика при розшарування аорти, патології клапанів серця та коронарних артерій, природжених серцевих вадах;                                      
 • вивчення проблеми хронічної тромбоемболічної легеневої гіпертензії: етіо-патогенезу, клініки, діагностики, медикаментозного та хірургічного лікування;
 • хірургічне лікування, тромболітична та антикоагулянтна терапія, принципи профілактики венозних тромбоемболічних ускладнень;                                                         
 • вдосконалення методів реконструкції судин при трансплантації нирки, пошук шляхів профілактики реперфузійного ушкодження, оптимізація імуносупресійної терапії після трансплантації органів;                                                                         
 • визначення показань та вдосконалення технології аутотрансплантації нирки з ектракорпоральною судинною реконструкцією при дистальних аневризмах ниркових артерій та вазоренальній гіпертензії;                                                           
 • відеохірургічні методи лікування хворих на діафрагмальні грижі, патологію стравоходу та жовчнокам’яну хворобу;                                                                                  
 • вивчення особливостей діагностики та лікування некротично-запальних уражень стопи у хворих на цукровий діабет;
 • вивчення особливостей ведення незагоюваних ран із застосуванням вакуум-асистованої терапії;
 • вивчення особливостей та вдосконалення методів хірургічних втручань для лікування пухлинних інвазій в магістральні судини шиї та інших локалізацій. 

  Протягом останніх років на кафедрі виконано і успішно захищено 2 дисертації на здобуття ступеня доктора медичних наук Орел Ю. Г. «Сучасні аспекти діагностики та лікування вісцеральної ішемії» (2011) та Кулик Л. В. «Проблеми хронічної тромбоемболічної легеневої гіпертензії: походження, клініка, діагностика, медикаментозне та хірургічне лікування» (2011) та 5 кандидатських дисертації. Виконуються 11 кандидатських та 1 докторська дисертації з різноманітної хірургічної проблематики.

  За останні п’ять років працівниками кафедри опубліковано понад 200 наукові праці, видано 2 монографії, одержано 9 патентів України на винахід. Щорічно співробітники кафедри беруть участь і доповідають про результати своїх наукових досліджень на представницьких міжнародних та всеукраїнських конгресах та конференціях.

  Протягом останнього року на кафедру було придбано та активно застосовуються в лікуванні та наукових досліджень апарати для вакуум-асистованої терапії ран та лазерний скальпель-коагулятор.

  Ряд працівників кафедри є дійсними членами Асоціацій ангіологів і судинних хірургів, серцево-судинних хірургів, трансплантологів України, International Union of Angiology (проф. Кобза І.І. – представник від України), European Congenital Heart Surgeons Association (д.м.н. Кулик Л.В. – представник від України) , European Society for Vascular Surgery, Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej.

  Кафедра активно бере участь у міжнародних рандомізованих клінічних дослідженнях (ESPECIAL, TAMARIS, AMPLIFY, AMPLIFY-EXT, PROTECT).