|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна / Про Університет / Історія / Професори ЛНМУ 1784-2009

Професори ЛНМУ 1784-2009

Електронна адреса Друкувати PDF

Книга "Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784-2009"


У книзі "Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784-2009" автори спробували об'єднати в єдиній хронологічній послідовності розірвану на окремі фрагменти двома світовими війнами, локальними конфліктами націй та етносів, понад 220-літню історію вищої медичної і фармацевтичної науки та освіти у Львові. Окрім віддзеркалення реального внеску вчених Львова в справу охорони здоров'я населення Галицького краю, вишкіл лікарів і провізорів, здобуток нових знань, наведені життєписи дадуть змогу зацікавленому читачеві неупереджено дослідити життєвий шлях науковців, скоригувати алгоритм власної наукової кар'єри, порівняти наукові та професійні стандарти, усвідомити етногеографічні та освітні витоки професорів університету в різні історичні епохи.

Складність праці над книгою була передусім пов'язана з деякою інформаційною розмежованістю кожного з охоплених періодів розвитку університету: австрійського (1784-1918), польського (1919-1939), німецького (1942-1944), радянського (1939-1941, 1944-1991) та українського (від 1991). Зокрема, постаті вчених знайшли доволі специфічне відображення у літературі: учені австрійського періоду відображені здебільшого в австрійських енциклопедично-довідкових виданнях, учені польського періоду — польських, радянські — радянських.

У цій книзі — вперше об'єднали вчених, які творили історію і славу університету, в єдиній послідовності, перетнувши не лише хронологічні чи мовні, а й етнонаціональні та державні кордони. Недаремно символом сучасного Євросоюзу є мости: між державами, націями та розумінням цілісності історичного поступу. Один із пріоритетів цього видання полягав у якнайповнішому його насиченні ілюстративним матеріалом, зокрема, портретами вчених та історичних осіб безпосередньо причетних до становлення та розвитку університету. На думку авторів, це дасть змогу читачеві краще відчути дух епохи і досягти психоемоційного ефекту безпосереднього контакту з історично вагомою особистістю.

Вперше для пошуку біобібліографічних матеріалів, окрім традиційних літературних та архівних джерел, використані інформаційні ресурси Інтернету. Це не лише данина модній нині глобалізації, але й можливість показати, що свого часу університет був частиною великої світової наукової спільноти, а його вчені мали наукові здобутки світового рівня. Одним із важливих наслідків праці над книгою стало окреслення реєстру та персонального складу Львівських наукових медичних і фармацевтичних шкіл.

Розгорнувши цю книгу, студенти та науковці Львівського медичного університету матимуть унікальну змогу побути віч-на-віч зі своїми вчителями, учителями вчителів та їхніми попередниками. Як студенти, так і викладачі університету зможуть порівняти свої наукові здобутки з досягненнями своїх попередників, що на переконання авторів цієї книги, сприятиме підвищенню рейтингу наукових здобутків університету в майбутньому.