|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Вчений секретар

Електронна адреса Друкувати PDF

ВЧЕНИЙ СЕКРЕТАР

Ягело Світлана Петрівна

АДРЕСА

79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69

тел.: +38 (032) 276 78 14

e-mail: 

 

Основні функціональні обов’язки Вченого секретаря Університету 

Вчений секретар Львівського національного медичного університету виконує обов’язки Вченого секретаря Університету і Секретаря Вченої ради Університету. Вчений секретар Університету підпорядковується безпосередньо ректору, голові Вченої ради, а з питань, які стосуються Вченої ради – заступникам голови Вченої ради: проректору з навчальної роботи і проректору з наукової роботи.

Організовує планування роботи  Вченої ради університету, своєчасну інформацію членів Вченої ради, керівників підрозділів Університету щодо порядку денного засідання Вченої ради, дати і місця її проведення; контролює виконання планів  роботи Вченої ради та ухвал Вченої ради. Організовує розгляд на Вченій раді університету основних питань діяльності Університету в здійсненні заходів по забезпеченню в Університеті на високому рівні навчальної, наукової, лікувальної, виховної роботи.

Відповідає за ведення стенограм (протоколів) Вченої ради, за достовірність та повноту інформації, представленої у протоколах засідань вчених рад.

Організовує роботу з висунення претендентів з числа молодих вчених університету на здобуття премій та стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, а також висунення претендентів з числа вчених університету, які мають почесні звання на здобуття державних стипендій видатним діячам науки та освіти.

Відповідає за формування атестаційних справ осіб, які рекомендовані Вченою радою до присвоєння вченого звання доцента, професора, старшого наукового співробітника, та своєчасне подання цих справ у атестаційну комісію Міністерства освіти та ВАК України.

Забезпечує збір та опрацювання необхідної інформації щодо працівників к.м.н. і д.м.н. для Головного статистичного управління у Львівській області.

Засвідчує підписи працівників Університету на документах, які подаються у МОЗ України, МОН України, ВАК України, спеціалізовані вчені ради; на вимогу засвідчує копії документів працівників університету і осіб, які навчаються у Університеті.