|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Вчена рада ЛНМУ

Електронна адреса Друкувати PDF

Положення про Вчену раду ЛНМУ імені Данила Галицького

 

Вчена рада Львівського національного медичного університету є колегіальним органом університету.  Вчену раду університету очолює її голова – Ректор університету, проф. Б.С.Зіменковський, секретарем Вченої ради є Вчений секретар університету проф. О.Б.Надрага. 

До складу Вченої ради Університету входять члени ректорату, проректори,  декани, головний бухгалтер, директор бібліотеки, представники органів студентського самоврядування університету, виборні представники, які обираються з числа завідуючих кафедрами, професорів, докторів наук. Повний склад Вченої ради затверджується наказом ректора університету, наказам ректора частково змінюється склад Ради. Станом на 28.08.2012 р. до складу Вченої ради університету входять 106 осіб.

До компетенції Вченої ради університету належать:

 • підготовка проекту статуту університету, а також змін і доповнень до нього та подання його до конференції трудового колективу університету;
 • ухвалення фінансового плану та звіту університету;
 • подання пропозицій ректору щодо призначення та звільнення з посади проректорів, головного бухгалтера, а також директора бібліотеки;
 • обрання на посаду таємним голосуванням завідуючих кафедрами і професорів;
 • ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;
 • ухвалення основних напрямів наукових досліджень;
 • оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
 • присвоєння вчених звань доцента та професора університету;
 • присвоєння почесних звань університету;
 • подання на призначення іменних стипендій;
 • заслуховування звітів проректорів та інших керівників структурних підрозділів університету;
 • рекомендації до видання монографій та навчально-методичної літератури

Вчена рада університету розглядає й інші питання діяльності університету відповідно до статуту університету.

Засідання Вченої ради університету відбуваються щомісячно. Проводить засідання Вченої ради ректор, а за його відсутності – проректор, який виконує його обов'язки. Тричі на рік проводяться урочисті засідання Вченої ради – з нагоди Актового дня університету,  початку та закінченню навчального року.

Рішення Вченої ради університету мають дорадчий характер і вводяться в дію наказом ректора університету.

 

CКЛАД членів Вченої ради Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

CКЛАД почесних членів Вченої ради Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького з правом дорадчого голосу

 

Вісник Вченої ради
 

-->