|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Кафедра медичного права

Електронна адреса Друкувати PDF

 

Адреса
79010 м. м.Львів, вул. Солодова, 10

тел.: +38(032) 275 53 81 

email:

Завідувач кафедри
Сенюта Ірина Ярославівна
, кандидат юридичних наук, доцент

 

 

ШТАТ КАФЕДРИ

Завуч кафедри – к.ю.н., старший викладач Богомазова Ірина Олександрівна

Викладачі кафедри:

 • Рабінович Алла Вікторівна, к.ю.н., доцент
 • Бедрій Мар'ян Миронoвич, к.ю.н., старший викладач 
 • Лемеха Ростислав Ігорович, к.ю.н., старший викладач
 • Савуляк Роман Васильович, к.ю.н., старший викладач
 • Клапатий Дмитро Йосифович, асистент
 • Терешко Христина Ярославівна, асистент

Наказом ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького «Про організацію кафедри медичного права» № 1208 від 24 квітня 2013 року було створено першу в Україні кафедру медичного права. Наступним важливим кроком стало визначення кафедри медичного права опорною для післядипломної освіти на підставі наказу МОЗ України від 29 травня 2013 р. № 443 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 26.02.2013 р. № 86 «Про затвердження Примірного положення про опорну кафедру і переліку опорних кафедр вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України»».

Кафедра медичного права Львівської медичної школи забезпечуватиме навчальний процес на додипломній і післядипломній освіті, створюючи умови для опанування курсу «Медичне право України» як організаторами охорони здоров’я, лікарями усіх спеціальностей, так і інтернами, студентами-медиками.

Діяльність медико-юридичної клініки
 
5 жовтня 2016 р. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького спільно з Львівським торговельно-економічним університетом відкрили першу в Україні медико-юридичну клініку за ініціативи кафедри медичного права ФПДО. Мета медико-юридичної клініки полягає:
у поглибленому вивченні медичного права студентами-медиками та студентами-правниками;
у наданні безоплатної первинної правової допомоги щодо забезпечення прав людини у сфері охорони здоров’я, зокрема надання правової інформації, консультацій, роз’яснень з правових питань, складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім процесуальних документів).
 
Консультантами медико-юридичної клініки є студенти-медики ІІІ-VІ курсів, які навчаються у ЛНМУ імені Данила Галицького та студенти-правники ІV-V курсів, які навчаються на юридичних факультетах ВНЗ м. Львова. Робота в клініці здійснюється під керівництвом викладачів кафедри медичного права. 
Види діяльності медико-юридичної клініки:
 • надання правових консультацій;
 • проведення інтерактивних занять із залученням студентів-медиків і студентів-правників;
 • спільне проведення студентами-медиками і студентами-правниками Всеукраїнського тижня прав людини у сфері охорони здоров'я;
 • спільне проведення правопросвітницьких заходів студентами-медиками і студентами-правниками.
Переваги роботи в медико-юридичній клініці для студентів:
 1. поглиблення теоретичних знань з медичного права та удосконалення практичних навиків;
 2. надання безоплатної первинної правової допомоги населенню;
 3. здобуття практичного досвіду діяльності за фахом для студентів-правників і підвищення рівня правової обізнаності для студентів-медиків;
 4. удосконалення комунікативних навиків;
 5. можливість брати участь у різноманітних правопросвітницьких заходах у сфері медичного права, прав людини, громадського здоров’я, біоетики.
Медико-юридична клініка здійснює свою діяльності у період з 01 жовтня до 01 червня
Після завершення роботи клініки кожен консультант отримає сертифікат, що засвідчує участь у роботі медико-юридичної клініки.
Медико-юридична клініка працює на базі кафедри медичного права ЛНМУ імені Данила Галицького та розташована за адресою: м. Львів, вул. Солодова, 10.

Контактна особа
Богомазова Ірина Олександрівна, куратор медико-юридичної клініки, завуч кафедри
тел. +38(032) 275 53 81
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


 
Матеріали для студентів: 

 

 
 
СПІВПРАЦЯ
 
Кафедра медичного права співпрацює в межах міжнародних договорів Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького з численними міжнародними інституціями, які передбачають спільну діяльність, пов’язану з навчальною, правопросвітницькою, експертною та науковою діяльністю в сфері медичного права, громадського здоров’я та біоетики, а саме:
 • Інститутом політики та менеджменту в сфері охорони здоров’я Університету Еразма Роттердамського (Institute of Health Policy and Management, Erasmus Universiteit Rotterdam) (Нідерланди)
 • Казахським національним медичним університетом імені С.Д. Асфендіярова Міністерства охорони здоров’я Республіки Казахстан (Казахстан)
 • Асоціацією шкіл громадського здоров’я у Європейському регіоні (Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER)) (центральний офіс - Бельгія) та є її асоційованим членом
 
У межах договорів здійснюється спектральна робота, зокрема:
 • проведення спільних науково-практичних заходів у сфері медичного права, прав людини, громадського здоров’я та біоетики;
 • підготовка спільних літературних джерел і періодичних видань;
 • обмін інформацією, що має значення для науково-дослідної та навчально-методичної діяльності;
 • розроблення та реалізація спільних наукових і навчальних проектів і програм;
 • спільна організація конференцій, наукових семінарів, а також спільних наукових публікацій;
 • стажування, обмін професорсько-викладацьким складом;
 • діяльність інституту візит-лектора.  
Науково-практичний журнал «Медичне право»
ISNN 2072-084X

Заснований у 2008 р., з 2014 р. одним із співзасновників журналу є Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, головним редактором журналу – завідувач кафедри медичного права Ірина Сенюта