|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна

Журнал "Acta Medica Leopoliеnsia"

Електронна адреса Друкувати PDF

Журнал «Львівський медичний часопис / Acta Medica Leopoliensia»

Засновник і видавець – Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (ректор – академік НАМН України, професор Борис Зіменковський) 

Реєстраційне свідоцтво КВ № 15067-3639ПР від 15.04.2009 р.

Журнал "Acta Medica Leopoliensia"був заснований Львівським державним медичним інститутом 6 квітня 1994 року (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, видане Державним комітетом України у справах видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження – серія ЛВ № 149 від 06.04.1994 р). Згодом пройшов перереєстрацію у зв'язку зі зміною назви установи засновника на Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького та отримав реєстраційне свідоцтво КВ №15067-3639ПР від 15.04.2009 р. й назву "Львівський медичний часопис / Acta Medica Leopoliensia"

Журнал "Львівський медичний часопис / Acta Medica Leopoliensia" внесено до "Переліку наукових фахових видань України" згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 04.07.2014 р. №793. Додаток 8.

У журналі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького «Львівський медичний часопис / Acta Medica Leopoliensia» основними принципами, програмними цілями та тематичною спрямованістю є:

  • висвітлення фахових статей з медичних спеціальностей;
  • інформування спеціалістів про найновіші досягнення в галузях клінічної та теоретичної медицини, реклами;
  • висвітлення найважливіших подій та здобутків професорсько-викладацького складу Університету в науковому напрямку діяльності;
  • ознайомлення з рецензіями та новими виданнями медичної літератури. 

Періодичність видання – 4 рази в рік; мова – українська, англійська; наклад – 300 примірників

Сфера розповсюдження видання та категорія читачів: загальнодержавна, зарубіжна, наукові працівники, науково-педагогічні працівники, студенти медичних навчальних закладів, лікарі-інтерни, лікарі.

Головний редактор – професор Олексій Васильович Лукавецький

Технічний редактор – Ольга Зіновіївна Ткачук

Адреса для кореспонденції:

79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69,

ЛНМУ ім. Данила Галицького,

редакція журналу «Львівський медичний часопис / Acta Medica Leopoliensia».

Адреса редакції: 79010 м. Львів, вул. Мечнікова, 10, к. 7. Тел.: (032) 275-49-36.

E mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Сайт журналу: www.aml.lviv.ua. 

До відома авторів

Журнал "Львівський медичний часопис / Acta Medica Leopoliensia", з метою полегшення доступу іноземних науковців до результатів наукових напрацювань вітчизняних вчених та з можливістю їх цитування внесено до таких міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз даних:

1. AcademicKeys,

2. AdvancedScienceIndex (ASI),

3. BielefeldAcademicSearchEngine (BASE),

4. BibliotecaVirtualemSaude (BVS),

5. Citefactor,

6. EuropeanReferenceIndexfortheHumanitiesandtheSocialSciences (ERIHPLUS),

7. GoogleScholar,

8. IndexCopernicus,

9. International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)

10. JournalTablesofContents (JournalTOCs),

11. OpenAcademicJournalsIndex (OAJI),

12. ResearchBible,

13. ScientificIndexingService (SIS),

14. Ulrich'sPeriodicalsDirectory,

15. WorldCatOnlineComputerLibraryCenter (OCLC). 

Звертаємо увагу авторів на необхідність при поданні статті до редакції дотримуватися обов'язкових правил і вимог, які є на нашому сайті www.aml.lviv.ua у розділі "Авторам" у підрозділі "Приготування статті до друку". 

Редакція приймає до публікації оригінальні, оглядові статті та інші матеріали українською та англійською мовою, які ніколи раніше не були опубліковані у друкованій або електронній формі і не подані до іншого часопису. Стаття повинна бути підписана автором та співавторами. Опублікована стаття є власністю Видавця, тобто Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Наукову цінність праці оцінюють Редакційна колегія та незалежні рецензенти. Під час рецензування автори та рецензенти є анонімними. Редакційна колегія статтю до друку або приймає, або відмовляє у цьому. У випадку відмови у прийнятті до друку один екземпляр статті повертається автору. 

Архів видань розміщений на сайті www.aml.lviv.ua

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ !