|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Вартість навчання для абітурієнтів 2017 року


В А Р Т І С Т Ь   О П Л А Т И
за навчання на 2017/2018 навчальний рік студентам,
які поступили на умовах контракту в університет
у 2017 році за ступенем магістр 


Спеціальність

Вартість першого року навчання – студенти-громадяни України (грн.)

Медицина

27 919

Педіатрія

27 156

Стоматологія

31 942

Фармація, промислова фармація

22 121

Фармація, промислова фармація
(заочна форма навчання)

 15 865

 за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст 


Спеціальність

Вартість першого року навчання – студенти-громадяни України (грн.)

Медсестринство
(на основі базової загальної середньої освіти)

16 940

Медсестринство
(на основі повної загальної середньої освіти)

16 800

Університет має право змінювати плату за навчання не частіше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік згідно ст. 73 Закону України Про вищу освіту”.

 

Банківські  реквізити ЛНМУ імені Данила Галицького

Одержувач: ЛНМУ імені Данила Галицького

Р/р 31254243101042

Банк: ДКСУ

МФО: 820172

ЗКПО: 02010793

Призначення платежу: оплата за навчання___________________    (ПIП студента)            

студента (студентки)  1-го курсу _________________________ факультету.  (назва факультету)

Мінімальна сума оплати 1 семестр навчання.


З усіх питань щодо укладання контрактів звертатись в економічний відділ +38(032) 275-77-43