|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Головна

Перший проректор з науково-педагогічної роботи

Електронна адреса Друкувати PDF


ПЕРШИЙ ПРОРЕКТОР З НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ

ГЖЕГОЦЬКИЙ Мечислав Романович, Заслужений діяч науки  і техніки України, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, заслужений професор ЛНМУ, професор кафедри нормальної фізіології Львівського національного медичного університету 

АДРЕСА

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69
тел.:  +38 (032) 260-32-44; +38 (032) 272-65-62
e-mail: 

НАПРЯМ: Навчальна робота  

 

Гжегоцький Мечислав Романович народився 12 квітня 1952 р. на Львівщині. Закінчив Львівський державний медичний інститут у 1975 році. Свою професійну діяльність розпочав у своїй Alma Mater з посади старшого лаборанта, а далі – молодший науковий співробітник (1975-1976), асистент (1976-1984), доцент (1984-1999) кафедри нормальної фізіології, декан медичного факультету (1995-1998), професор (1999), завідувач кафедри нормальної фізіології Львівського державного медичного інституту (1999-2014).

З 1998 р. – перший проректор з науково-педагогічної роботи Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

М.Р. Гжегоцький  – професор, доктор медичних наук (1999), дійсний член Папської академії “Pro Vita” (2002), Заслужений діяч науки і техніки України (2002), член-кореспондент НАМН України (2007),  віце-президент Українського фізіологічного товариства (2007), член комісії з питань біоетики при Кабінеті Міністрів України (2007), заслужений професор ЛНМУ ім. Данила Галицького (2008), член Наукової ради з теоретичної та профілактичної медицини при Президії НАМН України (2008), голова Спеціалізованої вченої ради Д.35.600.03, голова Львівського відділення Українського фізіологічного товариства, член наукових асоціацій України, Польщі, Італії, Росії.

Професор М.Р. Гжегоцький – відомий науковець. У колі його наукових зацікавлень вдало поєднуються методологічні медико-екологічні проблеми,  що стосуються фізіології, токсикології та гігієнічного регламентування ксенобіотиків. Напрям наукових досліджень М.Р. Гжегоцького: вивчення взаємодії організму та ксенобіотиків із позицій прикладної фізіології та профілактичної токсикології; механізми розвитку адапційно-компенсаторних процесів в організмі при екстремальних впливах; фізіологія травної системи; оцінювання методів діагностики відхилень в організмі людини від фізіологічного стану під дією негативних чинників довкілля, нормативного забезпечення хімічної безпеки людини.

М.Р. Гжегоцький – автор і співавтор 418 наукових і навчально-методичних праць, серед них: монографії («Ксенобіотики, гомеостаз і хімічна безпека людини», 1999; «Антологія біоетики», 2003; «Передміхурова залоза та її доброякісна гіперплазія», 2002; «Екологічні катастрофи у світі та в Україні» 2005; «Біоетика», 2007; «Нариси профілактичної медицини», 2008), 20 винаходів, захищених авторськими свідоцтвами і патентами.

Під його науковим керівництвом підготовлено та захищено 1 докторську і 18 кандидатських дисертацій.

М.Р. Гжегоцький – висококваліфікований педагог, досвідчений методист, автор і співавтор ряду підручників («Фізіологія людини», 2005; «Урологія», 2003; «Фізіологія», 2012) та 10 навчальних посібників для студентів і лікарів; науковий редактор перекладів на українську мову ряду підручників (зокрема Ганонг В.Ф. «Фізіологія людини, 2002; «Людина», 2002), а також один із редакторів «Англо-українського ілюстрованого медичного словника Дорланда» (2003); головний редактор журналу «Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія», заступник головного редактора журналу «Практична медицина», член редакційних рад журналів «Acta medica Leopoliensia», «Медицина транспорту», «Сучасні проблеми токсикології», «Медичне право», член експертної ради з медицини та фармації Державної акредитаційної комісії МОН України.

Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України.