|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Спеціалізовані Вчені Ради

Електронна адреса Друкувати PDF
При університеті працюють п’ять спеціалізованих вчених рад за 10 спеціальностями: 
 • Д 35.600.01; наукові спеціальності: 14.01.03 – хірургія,  14.01.22 – стоматологія;  термін повноважень – з 26.05.2014 р. до 26.05.2016 р.
 • Д 35.600.02; наукові спеціальності:  15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація,  15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія,  термін повноважень – з 04.07.2014 р. до 04.07.2017 р.
 • Д 35.600.03; наукові спеціальності:  14.03.02 – патологічна анатомія,  14.03.03 – нормальна фізіологія,  термін повноважень – з 21.12.2015 р. до 21.12.2018 р.
 • Д 35.600.04; наукові спеціальності:  14.01.01 – акушерство та гінекологія,  14.01.10 – педіатрія,  термін повноважень – з 13.07.2015 р. до 13.07.2017 р.
 • Д 35.600.05; наукові спеціальності:  14.01.02 – внутрішні хвороби, 14.01.11 – кардіологія,  термін повноважень – з 04.07.2014 р. до 04.07.2017 р.  

Дисертації, які заплановані до захисту 18.06.2016: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук - 14.01.10 – педіатрія; ТОМКІВ ЗОРЯНА ВАСИЛІВНА – Порушення функції підшлункової залози у дітей з хелікобактер-асоційованою гастродуоденальною патологією та їх корекція

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук - 14.01.10 − педіатрія; ГРОМНАЦЬКА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА – Етіологічні та патогенетичні аспекти метаболічного синдрому у дітей і підлітків, його діагностика, профілактика і лікування

Дисертації, які заплановані до захисту 04.06.2016:

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук - 14.01.10 – педіатрія; БАБІК ІВАННА ВОЛОДИМИРІВНА – Рання реабілітація дітей з позашпитальною пневмонією 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук - 14.01.01 – акушерство та гінекологія; ПРОКІП УЛЯНА ЄВГЕНІВНА - Удосконалення діагностично-терапевтичних заходів при ідіопатичній істміко-цервікальній недостатності 

Дисертації, які заплановані до захисту 03.06.2016: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук - 15.00.01. Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація; КРУТСЬКИХ ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА – Теоретичне та експериментальне обгрунтування складу та технології лікарських засобів на основі субстанції «Альтабор» 

Дисертації, які заплановані до захисту 02.06.2016: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук - 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація; ДІЛАЙ НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА – Оптимізація виробництва контролю якості стерильних лікарських засобів за вмістом бактерійних ендотоксинів 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук - 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія; КОНЕЧНА РОКСОЛАНА ТАРАСІВНА – Одержання комплексу біологічно активних речовин з калусних культур лікарських рослин

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук - 14.01.11 - кардіологія; ЮЗИЧ ІВАННА АНДРІЇВНА – Клініко-функціональна діагностика і патофізіологічні механізми виникнення вторинних дилатаційних кардіоміопатій 

Дисертації, які заплановані до захисту 27.05.2016:

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук - 14.03.03 – нормальна фізіологія; СУХОДОЛЬСЬКА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА – Методичні особливості фізіологічного моніторингу за перебігом вагітності у жінок в сучасних екологічних умовах на прикладі свинцю та кадмію

Дисертації, які заплановані до захисту 13.05.2016:

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук - 14.01.22 – стоматологія; КОРНІЄНКО МАРІЯ МИКОЛАЇВНА – Удосконалення хірургічних методів лікування хворих з хронічними періодонтитами та одонтогенними кістами щелеп 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук - 14.01.22 – стоматологія; КУЛІНЧЕНКО РУСЛАН ВАДИМОВИЧ – Клініко-морфологічна характеристика скронево-нижньощелепних суглобів за наявності дефектів зубних рядів

Дисертації, які заплановані до захисту 12.05.2016:

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук - 14.01.22 – стоматологія; СОВ’ЯК ОКСАНА ОЛЕГІВНА – Особливості клінічного перебігу множинного карієсу зубів та обгрунтування лікувально-профілактичних заходів у дітей шкільного віку 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук - 14.01.22 – стоматологія; ШВЕЦЬ ІГОР ЄВГЕНОВИЧ – Лікування генералізованого пародонтиту у хворих на хронічні запальні процеси шлунково-кишкового тракту з використанням мінеральної води курорту моршин

Дисертації, які заплановані до захисту 06.05.2016:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук - 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація; ОЛІЙНИК ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ – Теоретичні і методологічні засади організації фармацевтичного забезпечення населення в умовах надзвичайних ситуацій

Дисертації, які заплановані до захисту 08.04.2016:

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук - 15.00.02 – фармацевтична хімія і фармакогнозія; КАДАМОВ ІДІБЕГ MАНСУРОВИЧ – Цілеспрямований синтез речовин противиразкової дії в ряду 5-заміщених похідних 3-меркапто-4-арил (бензил-, аліл-)-1,2,4-тріазолу (4н)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук - 15.00.02 – фармацевтична хімія і фармакогнозія; КОНОНЕВИЧ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ – Синтез, перетворення, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних циклопента[d]піримідин-2,4(3н,5н)-діону

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук - 14.01.22 – стоматологія; МАЛКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА – Клінічно–експериментальне обґрунтування профілактики та лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей, які проживають на екологічно несприятливій території

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук - 14.01.03 — хірургія; РОЗНОВСЬКИЙ ЯРОСЛАВ РОМАНОВИЧ – Ідентифікація нервів гортані при оперативних втручаннях на щитоподібній залозі

Дисертації, які заплановані до захисту 4.03.2016:

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук  - 14.01.22 – стоматологія; АРШИННІКОВ РОМАН СЕРГІЙОВИЧ – Клініко-морфологічне обґрунтування вибору метода професійної гігієни порожнини рота у пацієнтів в залежності від характеру зубних відкладень і карієсрезистентності емалі зубів

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук  - 14.01.22 – стоматологія; ПОВШЕНЮК АНАСТАСІЯ ВОЛОДИМИРІВНА – Обґрунтування комплексної профілактики і лікування пацієнтів із захворюваннями слизової оболонки порожнини рота, поєднаних з ревматоїдним артритом

Дисертації, які заплановані до захисту 27.02.2016:

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук - 14.01.10 – педіатрія; КОСМИНІНА НЕЛЯ СТАНІСЛАВІВНА – Оптимізація системи лікувально-профілактичних заходів екологічно обумовленої патології щитоподібної залози у дітей 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук - 14.01.10 – педіатрія; ЛУЧАК МАРТА ВОЛОДИМИРІВНА – Маркери ранніх стадій ушкодження гепатобіліарної системи у дітей, які проживають в регіонах з різним характером забруднення довкілля 

Дисертації, які заплановані до захисту 5.02.2016: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук - 14.01.22 – стоматологія; РІЗНИК ЮРІЙ БОГДАНОВИЧ – Обґрунтування корекції дисфункції ендотелію судин пародонту в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук - 14.01.22 – стоматологія; ЛУЧИНСЬКА ЮЛІЯ ІВАНІВНА – Особливості перебігу та клініко-лабораторне обґрунтування профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей із дисметаболічними захворюваннями нирок, які проживають на екологічно несприятливій території

Дисертації, які заплановані до захисту 4.02.2016:

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук - 14.01.02 – внутрішні хвороби; ГАЛАМБА АНДРІАНА АНТОНІВНА – Особливості клінічного перебігу бронхіальної астми та імунологічні зміни при її поєднанні з ожирінням, оптимізація реабілітаційного лікування  

Дисертації, які заплановані до захисту 23.10.2015: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук - 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія; НОСУЛЕНКО ІННА СТЕПАНІВНА - Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 2-[(3-R-2-оксо-2Н-[1,2,4]триазино[2,3-c]хіназолін-6-іл)­тіо]оцтових кислот та їх похідних

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук - 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія; ЛОЗИНСЬКИЙ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ - СИНТЕЗ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОХІДНИХ НА ОСНОВІ ТІОПІРАНО[2,3-d]ТІАЗОЛЬНОЇ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНОЇ СИСТЕМИ

Дисертації, які заплановані до захисту 29.10.2015:

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук - 14.01.02 – внутрішні хвороби; МИШАНИЧ ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА – Особливості перебігу хронічного панкреатиту  у хворих на ішемічну хворобу серця та їх лікування


Дисертації, які заплановані до захисту 30.10.2015:

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук - 14.01.22 – стоматологія; МАТВІЙЧУК ХРИСТИНА БОГДАНІВНА – Особливості комплексного лікування генералізованого пародонтиту з урахуванням адаптаційно-стресової реакції у хворих із ускладненою виразковою хворобою дванадцятипалої кишки 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук - 14.01.22 – стоматологія; КРИВАНИЧ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ – Обґрунтування та оцінка ефективності використання системи цирконієвих імплантатів (клініко-експериментальне дослідження) 

Дисертації, які заплановані до захисту 27.11.2015:

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук - 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія; СМАЛЮХ ОКСАНА ГРИГОРІВНА – РОЗРОБКА МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ РОСЛИННИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ СЕДАТИВНОЇ ТА ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОЇ ДІЇ 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук - 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація; РЕВ’ЯЦЬКИЙ ІВАН ЮРІЙОВИЧ – КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ 

Дисертації, які заплановані до захисту 04.12.2015:
 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук  - 14.01.22 – стоматологія; ІВАНЧИШИН ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА – ОБГРУНТУВАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ФІСУРНОГО КАРІЄСУ ПОСТІЙНИХ ЗУБІВ У ДІТЕЙ

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук - 14.01.22 – стоматологія; МРОЧКО ОЛЕГ ІГОРОВИЧ – ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ, ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН ПАРОДОНТУ У ПРАЦІВНИКІВ СПИРТОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Дисертації, які заплановані до захисту 18.12.2015: 
 

Автореферати дисертацій, які заплановані до захисту 18.06.2016:

Автореферати дисертацій, які заплановані до захисту 04.06.2016: 

Автореферати дисертацій, які заплановані до захисту 03.06.2016: 

Автореферати дисертацій, які заплановані до захисту 02.06.2016: 

Автореферати дисертацій, які заплановані до захисту 27.05.2016: 

Автореферати дисертацій, які заплановані до захисту 13.05.2016  

Автореферати дисертацій, які заплановані до захисту 12.05.2016  

Автореферати дисертацій, які заплановані до захисту 06.05.2016 

Автореферати дисертацій, які заплановані до захисту 08.04.2016 

Автореферати дисертацій, які заплановані до захисту 04.03.2016 

Автореферати дисертацій, які заплановані до захисту 27.02.2016 

Автореферати дисертацій, які заплановані до захисту 05.02.2016 

Автореферати дисертацій, які заплановані до захисту 04.02.2016 

Автореферати дисертацій, які заплановані до захисту 23.10.2015:

Автореферати дисертацій, які заплановані до захисту 30.10.2015: 

Автореферати дисертацій, які заплановані до захисту 27.11.2015: 

Автореферати дисертацій, які заплановані до захисту 04.12.2015: 

Автореферати дисертацій, які заплановані до захисту 18.12.2015: 

 

Спеціалізована вчена рада Д 35.600.01 -  до 26 травня 2016 р. 

 • 14.01.03 – хірургія  
 • 14.01.22 – стоматологія 

Голова спеціалізованої вченої ради – Смоляр Ніна Іванівна, доктор медичних наук, професоркафедри терапевтичної стоматології ФПДО.

Учений секретар – Мокрик Олег Ярославович, кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії.  

тел. +380(32)2786380; 

 

Спеціалізована вчена рада Д 35.600.02 - до 04 липня 2017 р.  

 • 15.00.01 – технологія ліків, організація фарм.справи та судова фармація
 • 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія

Голова спеціалізованої вченої ради – Зіменковський Борис Семенович, доктор фармацевтичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри фармацевтичної, органічної та біоорганічної хімії, ректор;

Учений секретар – Драпак Ірина Володимирівна, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри загальної, біонеорганічної та фізколоїдної хімії; 

тел. +380(32)2754987, 2786431; 

 

Спеціалізована вчена рада Д 35.600.03 - до 21 грудня 2018 р. 

 • 14.03.02 – патологічна анатомія 
 • 14.03.03 – нормальна фізіологія  
Голова спеціалізованої вченої ради – Гжегоцький Мечислав Романович, доктор медичних наук, професор, член-креспондент НАМН України, завідувач кафедри нормальної фізіології, перший проректор з науково-педагогічної роботи;

Учений секретар – Томашова Світлана Андріївна, кандидат медичних наук, доцент кафедри патологічної анатомії; 

тел. +380(32)2786415, 2769371; 

 

Спеціалізована вчена рада Д 35.600.04 – до 13 липня 2017 р. 

 • 14.01.01 – акушерство та гінекологія   
 • 14.01.10 – педіатрія, медичні науки 

Голова спеціалізованої вченої ради – Маркін Леонід Борисович, доктор медичних наук, професор, член-креспондент НАМН України, завідувач кафедри акушерства і гінекології;

Учений секретар – Попович Алла Іллівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри акушерства і гінекології; 

тел. +380(32)2333211; 

 

Спеціалізована вчена рада Д 35.600.05 - до 04 липня 2017 р.

 • 14.01.02 – внутрішні хвороби   
 • 14.01.11 – кардіологія, медичні науки  

Голова спеціалізованої вченої ради – Кияк Юліан Григорович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри сімейної медицини ФПДО; 

Учений секретар – Світлик Галина Володимирівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри сімейної медицини ФПДО; 

тел. +380(32)2249144, 2587473