|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Студентське самоврядування

Електронна адреса Друкувати PDF

 

Самоврядування (Студентська рада) у вищому навчальному закладі – це самостійна громадська діяльність студентів з реалізації функцій управління вищим навчальним закладом, яка визначається ректоратом (адміністрацією), деканатами  і здійснюється студентами у відповідності з метою й завданнями, які стоять перед студентськими колективами. 

  

 
АДРЕСА
79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69а
email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
 
 
ГОЛОВА СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ
Ващенюк Марія Ігорівна, студентка 4 курсу медичного факультету №2
 
 
 
 
Склад Студентської Ради  
 • Заступник голови СР з організаційних питань – Гриньох Тереза, студентка 2 курсу стоматологічного факультету
 • Заступник голови СР з виконавчих питань – Лукач Соломія, студентка 6 курсу медичного факультету №2
 • Громадський декан медичного факультету №1 – Мазур Юрій, студент 5 курсу медичного факультету №1
 • Громадський декан медичного факультету №2 – Ковальчук Володимир, студент 4 курсу медичного факультету №2
 • Громадський декан стоматологічного факультету – Ляхович Ольга, студентка 4 курсу стоматологічного факультету
 • Громадський декан фармацевтичного факультету – Яртим Марта, студентка 4 курсу фармацевтичного факультету
 • Голова комісії з навчальної та виховної роботи – Калинович Назар, студент 6 курсу медичного факультету №1
 • Голова комісії з соціального захисту – Бойчук Христина, студентка 4 курсу медичного факультету №1
 • Голова комісії з культурно-масової роботи – Красько Ірина, студентка 4 курсу медичного факультету №2
 • Голова комісії з побуту студентів – Багриновська Христина, студентка 4 курсу медичного факультету №1
 • Голова комісії з міжвузівських та міжнародних зв’язків – Мазур Юрій, студент 5 курсу медичного факультету №1
 • Голова комісії з фізичного виховання та спорту – Хачатурян Юрій, студент 4 курсу медичного факультету №2
 • Комісія інформації – Марта Чупіль, студентка 6 курсу медичного факультету №2
Делегати:
 1. Кощановська Юлія,студентка 4 курсу медичного факультету №1
 2. Самко Христина, студентка 4 курсу медичного факультету №2
 3. Фрадкіна Христина, студентка 2 курсу медичного факультету №2
 4. Фуртак Анастасія, студентка 6 курсу медичного факультету №1
 5. Халак Світозар, студент 6 курсу медичного факультету №2 
Основні завдання органів студентського самоврядування:
 • працювати на студентів;
 • представляти й висловлювати позицію студентів;
 • репрезентувати студентську громаду в адміністрації ВНЗ й перед викладачами;
 • захищати права й інтереси студентства;
 • допомагати студентам та вирішувати їхні проблеми; 
 • інформувати студентство;
 • сприяти створенню належних умов для навчання, проживання й відпочинку студентів;
 • організовувати позанавчальне життя студентів: дозвілля, спортивні заходи, відпочинок тощо.
СС має такі повноваження:
 • вирішувати питання, що належать до компетенції СС;
 • ухвалювати рішення й вимагати їхнє виконання;
 • захищати права й інтереси студентів (іноді ці очевидні повноваження заперечують, але ж вони випливають із завдань);
 • користуватися навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою й оздоровчою базою ВНЗ;
 • мати доступ до інформації ВНЗ;
 • бути представленими у керівних органах ВНЗ;
 • самостійно вирішувати питання своєї діяльності.
СС має й обов'язки, а саме:
 • працювати в інтересах студентів і для студентів;
 • представляти інтереси всіх студентів без винятку;
 • захищати права й інтереси студентів;
 • чітко дотримуватися законодавства України і Положення про студентське самоврядування свого ВНЗ;
 • виконувати рішення й вимоги вищих органів студентського самоврядування;
 • інформувати студентство;
 • звітувати перед студентством про свою діяльність. 
Діяльність ОСС має полягати у розв'язанні студентами своїх задач і проблем. Це й випливає з самої назви. На справді, саме так і має бути. ОСС повинні брати на себе ті питання, які можуть і мають бути вирішенні студентами самостійно.
 
Типові сфери діяльності СС:
 • Дозвілля
 • Спорт
 • Житлово-побутовий напрямок
 • Студентські ЗМІ
 • Наукова діяльність
 • Навчальний процес
 • Права студентів
 • Допомога в організації гуртків та клубів за інтересами 
Комісії Студентської Ради
 
Комісія з навчальної та виховної роботи
 1. Участь у модернізації навчального процесу (навчальний план, рейтингова система).
 2. Участь у створенні бази електронних конспектів та методичних матеріалів.
 3. Участь в анкетуванні студентів.
 4. Участь у створення програми рейтингу кафедр і викладачів.
 5. Участь у розподілі іменних стипендій і премій.
 6. Організація співпраці з проректором з науково-педагогічної роботи, навчальним відділом, деканатами, кафедрами та іншими структурними підрозділами університету.
 7. Організація зустрічей з професорами та доцентами університету.
 8. Організація контролю відвідування занять та успішності студентів.
Комісія з культурно-масової роботи
 1. Проведення олімпіад.
 2. Проведення КВК.
 3. Організація благодійних заходів.
 4. Організація і проведення Віденського балу для студентів ЛНМУ.
Комісія з побуту студентів
 1. Участь у вивченні побуту та умов проживання студентів у гуртожитках.
 2. Сприяння, при необхідності, заміни старих меблів та обладнання в гуртожитках.
Комісія з соціального захисту
 1. Сприяння у покращенні функціонування студентського Санаторію-профілакторію.
 2. Організація співпраці з клубом “Милосердя”.
 3. Організація акцій до св. Миколая та Великодня.
Комісія з міжвузівських та міжнародних зв’язків
 1. Організація співпраці з ВНЗ Львова та України.
 2. Сприяння у залученні необхідних коштів для збільшення студентів до участі у міжнародних навчальних та наукових програмах.
 3. Організація роботи з визначення країн для участі студентів у міжнародних навчальних та наукових програмах і налагодження співпраці з іншими медичними вузами за межами України.
Комісія з фізичного виховання та спорту
 1. Сприяння у залученні коштів від громадських організацій, державних та приватних установ для  фінансової підтримки спортсменів університету.
 2. Проведення спортивних подій, змагань між факультетами.
 3. Сприяння у розвитку громадських спортивних клубів і залучення до них більшої кількості студентів.
 4. Організація футбольних зустрічей.
Комісія інформації
 1. Розміщення статей в Alma Mater.
 2. Розсилка інформації всім делегатам Студентської Ради.
 3. Співпраця з кафедрою медичної інформатики.
 

-->