|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Відділ аспірантури, магістратури, клінічної ординатури та докторантури

Електронна адреса Друкувати PDF

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького оголошує конкурс прийому до аспірантури на 2015 рік за такими спеціальностями: 

З відривом від виробництва:

 • акушерство та гінекологія - 2;
 • внутрішні хвороби - 2;
 • хірургія - 1;
 • педіатрія - 1;
 • нервові хвороби - 1;
 • стоматологія - 1;
 • нормальна анатомія - 1;
 • патологічна анатомія - 2;
 • гістологія, цитологія, ембріологія - 1;
 • фармацевтична хімія та фармакогнозія – 1.  

Без відриву від виробництва:

 • акушерство та гінекологія - 1;
 • внутрішні хвороби - 1;
 • стоматологія - 1;
 • фтизіатрія - 1;  

До аспірантури на клінічні кафедри  зараховуються громадяни України,  які мають вищу освіту та кваліфікацію магістра, або особи, які на момент вступу до аспірантури мають не менше двох років стажу роботи лікарем після закінчення інтернатури.

Вступники проходять співбесіду з майбутнім науковим керівником та складають вступні іспити з обраної спеціальності, філософії та іноземної мови в обсязі програми для вищих навчальних закладів. 

Документи приймаються з 1 до 30 вересня 2015 року за адресою:

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69,

відділ аспірантури та клінічної ординатури; телефон: 276-78-17

Ректорат 

 

 

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ

1.     Заява на ім’я ректора;

2.     Особисто заповнений листок з обліку кадрів (засвідчений у відділі кадрів за місцем праці);

3.     Список опублікованих наукових праць і винаходів. Аспіранти, які не мають опублікованих праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з наукової спеціальності, яку обрали;

4.     Медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-о;

5.     Копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплома);

6.     Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);

7.     А В Т О Б І О Г Р А Ф І Я;

8.     Копія паспорта (ст. 1, 2, 11) та ідентифікаційного коду. 

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступник подає особисто.

Документи подаються в паперовому швидкозшивачі