|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Народний музей історії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Електронна адреса

АДРЕСА
79010 м. Львів, вул. Кармелюка, 3
тел. +38 (032) 276 97 98


ЗАВІДУВАЧ МУЗЕЮ

Канчалаба Олександр Анатолійович

 

 

Музей історії ЛДМІ був створений у 1974 р. Активну участь у збиранні матеріалів, присвячених минулому інституту, брали викладачі кафедри організації охорони здоров'я: д. мед. н., проф. І. Я. Шапіро, доц. Ю. Ф. Мироненко, ст. викл. Г. Г. Яхно. Для музейної експозиції було виділене приміщення лекційної зали в патологоанатомічному корпусі інституту, побудованому у 1896 р. для медичного факультету Львівського університету (вул. Пекарська, 65).

У 1987 р. Міністерство культури УРСР присвоїло музеєві історії Львівського медінституту звання народного.

У 1994 р. музейні фонди з вул. Пекарської були перенесені у приміщення Українського лікарського товариства у Львові на вул. Кармелюка, 3 — в будинок, де до 1943 р. проживав професор медінституту Мар'ян Панчишин.

Історія університету представлена багатьма унікальними експонатами. Збірка нараховує 2814 одиниць збереження, серед яких, зокрема, є оригінальні документи минулих сторіч, медичний інструментарій та література XIX ст., наукові праці, дипломи, особисті речі відомих галицьких професорів і лікарів.

Відвідувачам музею надається можливість ознайомитися з постійними виставками:

І. «Львівський медичний університет: минуле і сучасне», яка представляє різні періоди розвитку медичної освіти і науки в Галичині: від створення вищої медичної школи до діяльності сучасного навчального закладу європейського рівня — Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Експозиція об'єднує розділи, що висвітлюють періоди перебування Львова у складі різних державних утворень:

1) Австро-Угорський період:

– медичний факультет Йозефінського університету (1784–1805);

– медикохірургічний інститут Францісканського університету (1817–1875);

– фармацевтичний відділ філософського факультету Львівського університету (1854–1918);

– медичний факультет Львівського університету (1894–1918);

2) Польський період:

– медичний факультет університету Яна Казимира у Львові;

3) Німецький період:

– Львівський державний медичний інститут (1941–1942);

– Державні медичні фахові курси (1942–1943);

– Державні медикоприродничі фахові курси (1943–1944);

4) Радянський період:

– Львівський державний медичний інститут (1939–1941, 1944–1984);

– Львівський державний медичний інститут ордена Дружби народів (1984–1991);

5) Сучасна Україна:

– Львівський державний медичний інститут (1991–1996);

– Львівський державний медичний університет (1996–1998);

– Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького (1998–2003);

– Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (з 2003 р.);

ІІ. Виставка медичного інструментарію кінця ХІХ — початку ХХ ст.

ІІІ. Експозиція давньої медичної літератури.

ІV. Виставка нагород професорськовикладацького колективу університету часів Другої світової війни.

V. Експозиція «Медики Галичини — учасники українських визвольних змагань».

VІ. Виставка «Історія Українського таємного університету у Львові».

 

Народний музей активно проводить просвітницьку роботу серед студентів і викладачів університету, інших медичних навчальних закладів, а також серед усіх охочих, популяризуючи історію ЛНМУ імені Данила Галицького та діяльності лікарів, які жили і працювали в Галичині, зробили вагомий внесок у поступ української медичної науки. 

У 2010 році отримано “Свідоцтво про взяття на облік музею, який працює на громадських засадах при управлінні культури і туризму ЛОДА системи Міністерства культури і туризму України”. Наказ управління культури і туризму ЛОДА № 220 від 30 вересня 2010 р.